Tid til Sortgrå

Søndag den 20. oktober tog jeg et smut til Østerøsø og Knudshoved for at se, om der skulle være nogle rastende småfugle.

Sortgrå Ryle.

Det var der ikke i noget videre omfang - og slet ikke den slags småfugle, som jeg havde i tankerne. Der var mange Halemejser - mindst 40 - ellers blot en sjat Fuglekonger, fire Gransangere og en Jernspurv. Det var ikke nok til at holde en voksen mand beskæftiget, så jeg gik ud på molen for at se, om der skulle være et eller andet. På ydersiden stod der to Sortgrå Ryler - ikke en kæmpeoverraskelse, men i den tidlige ende for arten. Der er blot tre år siden 1950, hvor de er blevet registreret i oktober ved Knudshoved - i 2005, 2014 og i 2016.

Sortgrå Ryle.

Når først fuglene er meldt, plejer der at være en lind strøm af fuglekiggere, som skal se de meget tillidsfulde fugle. Fotografer får sjældent så tålmodige ofre. Man vil kunne se dem on and off på stedet det næste halve års tid - prime time er december til februar. Rekorden på stedet indehaves af Lars Hansen, der den 27. december 2010 så 26 stk. Der er mange observationer af 10 fugle eller flere, men det skal i sandhedens interesse også nævnes, at der er mange "nuldage". Fuglene pendler mellem Sprogø, Hou, Vresen og Knudshoved.

Sortgrå Ryle.

Det bedste sted i DOF Fynsområde er Vresen, hvor de færreste kommer forbi. De ni største forekomster er derfra, blandt andet den absolutte Fynsrekord på 95 fra den 13. november 1999 - også Lars Hansen, der lagde et stort arbejde i at ringmærke fuglene på Vresen - og mange andre steder! Dagens fugle var uden ringe, men man ser ofte farveringmærkede fugle - se om du kan finde nogen og navnlig, se om du kan aflæse dem, så skal vi prøve at finde ud af, hvor fuglene kommer fra.

Sortgrå Ryle.

Den første Sortgrå Ryle fra Fyn dette efterår er fra Æbelø Holm, hvor Jens Bækkelund så én fugl den 15. oktober. Andre ”gode steder” til arten er Fynshoved og Hou Nordstrand.

Tekst og foto: Søren Gjaldbæk.