Tirsdagsanalysen - uge 9

Af Jens Peter Bech

I løbet af uge 9 skiftede kalenderen fra februar til marts, hvilket også betyder at vi er gået ind i årets første forårsmåned. Ugen har budt på masser af sol og blå himmel, samt kølig luft.

100323havlk

"Her kommer jeg". Foto: Lars Kirk.

Mandag
Sidste uges Rødhalsede gås kunne stadig findes på engen ved Gyldensteen, hvor flere observatører kunne finde den i blandt ca. 1.500 Bramgæs. Længere syd på var der også en genganger gås, da Arne Christensen og Pierre Bentzen begge så Indisk gås ved Gudbjergskov. I Sortemosen rastede en Stor Tornskade, den så Søren Gjaldbæk. På havet ud for Keldsnor rastede 130 Havlit, og 12 Gråstrubede Lappedykkere. Set af Søren Bøgelund. Søren så også en Blå Kærhøg ved Gulstav. Henrik Mørup-Petersen kunne ligeledes berette om Blå Kærhøg på Stige Ø. Fra Stige Ø er der udsigt til Seden Strand hvor Henrik kunne se 70 Spidsænder i flok, samt 110 Lille Lappedykker.

100323gralaoesa

De Gråstrubede Lappedykkere er på vej tilbage i sommerdragt. Davinde. Foto: Esben Aagaard.

I Rudkøbing havn rastede fløj en Isfugl til rast for næsen af Morten Müller. En Duehøg fløj over Gudbjerg Mark. Set af Leif Bisschop-Larsen. Søkongen i Knudshoved Færgehavn har fundet sig godt til rette, og kunne stadig ses mandag, og resten af ugen ud. Der kan også stadig ses Sorthovedet Måge ved Barager Nebbe. I dag set af Erik Overlund.

100323rodgasgmu

Rødhalset gås var stadig på plads i flokken af Bramgæs ved Gyldensteen. Foto: Gunnar Munk.

Tirsdag
Peder Rasmussen så to tidlige Splitterner ved Barager Nebbe. Fyn er et godt sted for tidlige Splitterner, da tre ud af fire af årets meldinger om Splitterner er fra Fyn. Samme mønster gjorde sig gældende sidste år, hvor seks ud af syv af de tidligere observationer var fra Fyn. 20 Sandløbere kunne også stadig ses samme sted.

 100323jernmettelaren

Jernspurven, der synger så smuk. Ferritselv. Foto Mette Larsen.

Peder tog turen rundt på Langeland, og kunne også berette om en Dværgfalk ved Bammeskov, en Tundrasædgås i Lykkeby og en Rørdrum i Botofte Skovmose. Denne blev også hørt af Erik Overlund.
Den Rødhalsede gås var taget på tur, og kunne i dag ses på strandengene ved Jersore. Set af Bo Gregersen. Ole Henrik Scharff så to rastende Rødtoppede Fuglekonger i Kirkendrup Skov. Ved Vesteregn så Arnbjørn Jens Jørgensen en Stor Tornskade. En Vandrefalk var på spil over Monnet på Tåsinge, da den fløj over Carsten Skou. Samme sted så Lars Kirk en Enkeltbekkasin.

100323musls

Musvåge ved Brændegård. Foto: Leif Sørensen.

Onsdag
Den Rødhalsede gås havde fundet hjem til Gyldensteen igen. Denne gang dog i Engsøen, hvor Sten Pedersen så både den og 500 Blisgæs. Dette var sidste dag i denne uge hvor den Rødhalsede gås blev set. Kerteminde Fjord var på toppen onsdag i form af 86 Toppet Skallesluger, og 150 Toppet Lappedykker. Set af Peter Lillesø.

 100323rodlk

Rød Glente. Foto: Lars Kirk.

To gange tre Traner kunne ses, fordelt på Arreskov sø, set af Erik Ehmsen, og Hellebjergdam, set af Stoffer Jaeger. 1. marts introducerede DOFbasen spontantællinger i deres system. Det gjorde Erhardt Edmund Ecklon brug af, og han kunne blandt andet notere to Grønspætter ved Svendborg Golfbane.

100323tranesj

Traner på jagt i det lave vand. Falsled. Foto: Stoffer Jaeger.

Torsdag
En Dværgfalk trak mod nordøst ved Skaboeshuse. Set af Kurt Kaack Hansen. Samme sted havde Kurt også fornøjelsen af to syngende Grønspætter. På Tornen ved Fyns Hoved rastede en Vandrefalk. Det var Mogens Ribo Petersen, der så denne. Mogens så også endnu en tidlig Splitterne flyve over Fyns Hoved Sommerhusområde. Det blev også til vores første Klyder i år, da to trak nord forbi Horseklint og Mogens. I det sydfynske er der stadig en Sort Glente, der overnatter med de røde. Stoffer Jaeger talte 7 Røde og en Sort Glente ved Håstrup. Ved Arreskov Sø talte Erik Ehmsen 1.550 Blisgæs.

100323silke1pvr

Silkehale - dem har vi ikke været forvænt med i år, en flok på 23 fugle besøgte fotografens have i Ny Gesinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Ole Goldschmidt besøgte flere lokationer på Langeland. Det blev blandt andet til hele fem syngende Rørdrum i Tryggelev Nor, en Nordisk Lappedykker på havet ud for Tryggelev, 830 Bjergænder i Nørreballe Nor og en Isfugl i Rudkøbing Havn. I Tommerup så Niels Erik Simonsen en Bjergvipstjert, og i Rantzausmindeskoven hørtes to syngende Rødtoppede Fuglekonger af Jens-Gert Hansen.

100323bramtot

Så er der takeoff! Bramgæs. Lammesø. Foto: Tony Ottesen.

Fredag
Fredag bød på Duehøg tre steder. En i Gudbjegskov, set af Leif-Bisschop-Larsen. En ved Bogensø Enge på Hindsholm, set af Esben Eriksen og en på Fænø, set af Erik Busk. Erik så også en rastende Skovhornugle og seks Hulduer på Fænø. Ved Gyldensteen rapporterede Inger Klit om 1.146 Blisgæs, 18 Skeænder og 21 Sølvhejrer. Ved Måle Strand rastede en Tundrasædgås i blandt 300 Blisgæs. Set af Esben Eriksen. I Monnet på Tåsinge så Niels Bomholt Jensen 14 Snespurve. Klyderne er kommet til Lammesø-området - Søren Gjaldbæk så 5 i Firtalsstranden og Fjorten i Ølundgårds Inddæmning.

100323lilleskalaja

Lille Skallesluger som tredje hjul hos et par Hvinænder. Tryggelev Nor. Foto: Jens Jørgensen.

Lørdag
Kristoffer Hansen var taget på Fyns Hoved for at tjekke det tidligere forårstræk. Ved Horseklint gav det to trækkende Hedelærker - vores første i år - og en rastende Sortstrubet Bynkefugl hun. På Tornen rastede to Sortgrå Ryler, og ude på selve hovedet fandt Kristoffer en Bjergpiber. Muligvis den samme fugl som blev set der i januar. Ligeledes på Fyns hoved så Christian Lundsted en Sortstrubet Bynkefugl han. Måske en lille forsmag på begyndende træk.
I Vitsø på Ærø rastede to Nilgæs, 14 Skeænder og en Skovsneppe. Set af Niels Munch Kofoed. Der var Stor Tornskade både ved Vesteregn og Graftebjerg, set af henholdsvis Pierre Bentzon og Esben Eriksen.

100323stortornlr

Der var Stor Tornskade to steder på fyn lørdag. Denne fra Hillerslev. Uge 9 gav i alt 6 fugle. Foto: Lars Rasmussen.

Søndag
Bjerglærke er en sjælden gæst i det fynske, som man har mere held med at se ved den jyske vestkyst. Søndag var Jan Sørensen heldig og så to i Monnet på Tåsinge. Erik Ehmsen så en Stor Tornskade ved Arreskov Sø. I Nakkebølle indæmning rastede en Tundrasædgås. Set af Stoffer Jaeger. Søkongen i Knudshoved  Færgehavn må siges at være en publikumsfavorit og blev denne dag besøgt af mindst otte observatører.

100323sokomrh

Vinterens mest fotograferede fugl plejer at være Vandstær. Denne vinter tager Søkongen prisen. Her er den igen! Knudshoved Færgehavn. Foto: Martin Rheinheimer.

På Fyns Hoved besøgte Benjamin Bech og jeg selv Bjergpiberen, som stadig var på plads i en flok med otte Skærpibere. På Jøvet så jeg også en Sortstrubet Bynkefugl han. Enten en genganger fra dagen før, eller en ny fugl på gennemtræk. Niels Munch Kofoed så en overflyvende Vandrefalk over Gråsten Nor på Ærø.

100323sandcld

Som sædvanligt - næsten - Sandløbere, Barager Nebbe. Foto: Claus Dalskov.

Hermed slut for denne uge. Tak for alle fotografer for billeder til analysen, og observatører for indrapporteringer af jeres fund. Vi håber i fortsat vil sende billeder ind til fremtidige analyser.