Tirsdagsanalysen - uge 44

Af Freya Mørup-Petersen

Det blev en uge præget af usædvanligt varmt novembervejr. Trækket er ved at ebbe ud, og nogle af vores vintergæster - for eksempel Bramgås, Stor Skallesluger og Bjergirisk - er ankommet.

101122bjergese

Bjergirisk, Tornen - der blev meldt omkring 800 fugle fra 9 lokaliteter. Foto: Esben Eriksen.

Mandag
Mandag var skyet og tåget på stort set hele Fynområdet. Ved Brændegårds Sø blev der talt 23 Sølvhejrer af Jacob Sunesen, som også så en Bjergvipstjert i Korinth. Ved Ejby Mølle var der to Bjergvipstjerter set af Henrik Dissing. Ved Gyldensteen blev der set henholdsvis 52 og 81 Storspover af Jens David Kofoed Mogensen og Jens Bækkelund. Der blev desuden set 140 Storspover ved Jersore, også af Jens Bækkelund. Og så så Per Rasmussen en Skovsneppe fra motorvejen ved Nonnebo. Holger Daugaard var ude ved Nærå Strand og så 810 Hjejler, 700 Almindelige Ryler og 200 Bjergirisker. Ved Tarup så Anders Myrtue to Pibesvaner, ved Årslev blev ni Agerhøns set af Per Rasmussen og så så Kurt Kaack Hansen en Enkeltbekkasin ved Skaboeshuse - den er nogenlunde fast der.
I Gulstav så Søren Bøgelund en Stor Tornskade og en Bjergvipstjert ved Dovns Klint. Og så blev der set 24 Sandløbere ved Strandagergård af Claus Dalskov. 

101122mellemlindsbjerg1bj

Mellemkjove, Lindsbjerg. Foto: Bjarne Jørgensen. 

Tirsdag
Tirsdag var koldere med skyer og lidt sol. Mens der andre steder i landet har været en del Mellemkjover, fik vi vores første denne dag, da Bjarne Jørgensen havde en sydvesttrækkende ved Lindsbjerg på Ærø. Ved Brændegårdssøen kunne der stadig ses 23 Sølvhejrer af Gunnar Jørgensen. I Firstalsstrand blev der set en Blå Kærhøg af Martin Rheinheimer og ved Stubberrup blev der set en anden Blå Kærhøg af John Jensen. Nis Rattenborg var ude ved Nordvestfyn og så en Enkeltbekkasin ved Føns Vang og en Stor Tornskade ved Gardersø. Han så også en Stor Tornskade i Vejrup. På Monnet fandt Peder Rasmussen en Silkehejre i seklskab med 4 Sølvhejrer.
På Langeland så Claus Dalskov tre overflyvende Traner ved Botofte Skovmose.

101122lillefaj

Lille  kobbersneppe, Fællesstranden, Fyns Hoved. Foto: Flemming Agner Jørgensen. 

Onsdag
Onsdag var overskyet med regnbyger og nogen sol. I Brændegårdssøen blev der talt hele 33 Sølvhejrer af Leif Sørensen. Der var stadig Silkehejre på Monnet - igen set af Peder Rasmussen. Nis Rattenborg var igen ved Nordvestfyn og så to Hedelærker ved Føns Vang og en Duehøg samt en Stor Tornskade ved Gardersø. Og så har Silkehalerne for alvor meldt deres ankomst på Fyn, for Kurt Kaack Hansen så 67 trække sydvest ved Skaboeshuse. I det øvrige land ses rigtig mange - især ved nordvendte kyster - i sidste uge 55 observationer af mere end 100 fugle, største obs på 760, så vi har noget til gode - læs mere om invasionen her!

101122pibeelm

Pibesvaner, Enebærodde. Foto: Ella Mikkelsen.

Torsdag
Torsdag var også skyet med lidt sol. Ved Egensedybet så Ella Mikkelsen 14 Pibesvaner. Hun var også ude ved Enebærodde og se 100 Bjergirisker fouragere. Michael Mosebo var ude ved Flyvesandet og så 2 Grønspætter og en Enkeltbekkasin. I Røjle så han en Bjergvipstjert. Michael var også ved Gyldensteen, hvor man fra Egensetårnet kunne se  blandt andet Yrane 2, Sølvhejre 19, Vandrefalk, Havørn 4, Lille Skallesluger 4, Spidsand 58, Bramgås 3000+, Sortklire og Hvidklire 3. Og så så Michael 140 Bjergirisker og 69 Storspover på Mågeøerne. Per Damgaard Poulsen så også en Bjergvipstjert i Faaborg, og Nis Rattenborg så en Blå Kærhøg i Vejrup. Jeg selv så to Vandrefalke fra mit universitet ved Odense Banegård – nok yngleparret fra Fynsværket. Fra Bøjden meldte Erik Damm om 5000 Bramgæs, som gik til overnatning - der blev set mange Bramgæs mange steder i ugens løb.

101122sangflj

Den enlige Sangsvane fra Bøjden Nor har endelig fået selskab - om nogle uger har vi store flække på markerne. Foto: Flemming Johansen. 

Fredag
Fredag var stille og skyet. I Brændegårdssøen var tallet på Sølvhejrer nede på 17 fugle. Til gengæld blev der set to Blå Kærhøge af Flemming Johansen. I Engsøen ved Gyldensteen var Jens Bækkelund ude og så 20 Sølvhejrer, godt 500 Viber og 4000 Hjejler samt 7 Havørne. På havet syd for Strynø så Arne Bruun en pæn sjat Knortegæs - 900 af de mørkbugede. I Røjle By så Michael Mosebo igen en Bjergvipstjert.

101122sortese

Sortand, Tornen. Lørdag lå der lå mere end tusind af dem ud for Horseklint. Foto: Esben Eriksen.

Lørdag
Lørdag var blæsende med nogen sol og gav væsentlig flere fugle fra sig. Ved Arreskov Sø så Jakob Sunesen en Blå Kærhøg og en Sort Glente, et sent eksemplar - måske vi igen skal have en overvintrende? Imens ved Brændegårdssøen var tallet af Sølvhejrer oppe på 22 og i alt 11 Havørne – to gamle og resten unge. Der er nok tale om det lokale par og en del ungfugle på træk. der var også lidt Musvåger i luften, 55 trak. Antallet af Store Skalleslugere var denne dag oppe på 71, det blev ugens største antal, også 220 Skeænder skal nævnes. Ved Fåborg blev der set fire Hedelærker af Peter Damgaard Poulsen, og ved Neverkær så Gunner Munk en Blå Kærhøg hun. På Nærå Strand var Ella Mikkelsen ude og så et imponerende tal af vadefugle. Hun havde godt 2000 Almindelige Ryler og 350 Storspover - de mange Hjejler, der har holdt til der de sidste par uger, har åbenbart holdt flyttedag. Ved Nørresø så Esben Eriksen Stor Korsnæb. Der er en del Store Korsnæb i luften for tiden, men det er sjældent, at de bliver set på Fyn. I Svendborg ringmærkede Peter Teglhøj en Rødtoppet Fuglekonge.
På Monnet var der stadig Silkehejre, igen meldt af Peder Rasmussen, og i Nørreballe Nor lod en Rørdrum sig se af Nis Rattenborg.

101122hvidlk 

Igen i år en sen Hvidklire ved Lunkebugten - holder den vinteren over? Foto: Lars Kirk.

Vinden gav et - det sene tidspunkt taget i betragtning - pænt træk ved Dovns Klint, hvor Frank Jensen-Hammer havde fornøjelsen af en Sortbuget Knortegås lige over obsposten. Også 487 Mørkbugede Knortegæs og 1220 Bramgæs kom forbi. Nogle af Franks træktal ses til højre, Nis rattenborg supplerede med 3 Traner. Fra Lindelse meldte Ole Goldschmidt om 14 Silkehaler. På Vestfyn så Michael Mosebo Jensen 7, 4 og 3 Traner ved henholdsvis Gardersø, Husby Strand og Flægen ved Tybrind.
Fra Horseklint meldte Søren Gjaldbæk om 12 Snespurve og 2 Sortgrå Ryler, og mellem Mesinge og Midskov rastede mere end 4500 Bramgæs.

101122snesg

Snespurv - en af tolv, der rastede på Tornen ved Horseklint. Foto: Søren Gjaldbæk.

Søndag
Søndag var skyet og med let til frisk vind. Ved Brændegårdsøen kunne der stadig ses 22 Sølvhejrer, samt fem Havørne og ti Ravne, alle set af Leif Sørensen. Ved Gyldensteen blev der også set 20 Sølvhejrer og 202 Blisgæs i Engsøen af Jens Bækkelund. I Lumby Middelgrund var Peter Lillesø ude og så en Blå Kærhøg. Ved Møsteskov så Per Rasmussen 15 Ravne, samt fem Røde Glenter, der gik til overnatning. Imens ved Seden Strand blev der set to Kaspiske Måger og en Isfugl af Kristoffer Hansen.

Tak til fotograferne - vi modtager meget gerne en frisk forsyning til næste uges analyse.