Tirsdagsanalyse - uge 1

Af Claus Dalskov

Årets første uge startede med en meget blæsende nytårsdag. Det afholdt ikke fuglekiggerne fra at komme i felten - 996 indberetninger i DOF Basen blev det til. Ugen igennem var vejret mildest talt ikke noget af prale af - temperaturer på 6-7 grader, regn/byger og blæst - typisk vintervejr!

010123humtoe

Ugens fugl. Foto: Torbjørn Eriksen.

Mandag
Dagens hit: Himalayasanger i Stenbæk sommerhusområde lige syd for Tryggelev Nor. Fuglen blev som man kunne læse her på siden fundet 27. december af Torbjørn Eriksen, som også genfandt den 30. december. Derefter blev den set og hørt af forskellige frem til denne dag, hvor Ole Kjuel Nielsen indberettede den.
Det er første fund af arten i det fynske og kun landets 2. fund i december. Spændende hvor længe den vil være stationær på lokaliteten - den blev set det meste af ugen, sidste gang lørdag.
Dagens anden bemærkelsesværdige obs kom fra Morud Skov, hvor Anton Markvad fandt minimum ét Stor Korsnæb – ikke en fugl vi oplever så tit i det fynske. I samme skov havde Anton også 40 Nordlig Gråsisken. Og den tredje bemærkelsesværdige fugl: En Sort Glente gik til overnatning i Møsteskov/Hanneslund syd for Håstrup sammen med 45 Røde Glenter set af Per Rasmussen. Sikkert samme fugl, som Esben Aagaard så nytårsdag ved Faldsled. Også vinteren 2019/20 huserede en i det fynske. Udover glenterne så Per 75 Ravne flyve til overnatning i samme skovområde.

010123sortglenteesa

Sort Glente, den kan vi formodentligt se på Falsledkanten den næste måneds tid. Foto: Esben Aagaard.

5500 Bramgæs ved Hessum på Nordfyn meldt af Anders Myrtue er ganske mange. Samme sted så Anders også 250 Blisgæs, og ved Hofmansgave fik han noteret 1000 Ringduer. I Odense Kalnal så Jakob Hansen lidt usædvanligt for der sted en Rødstrubet Lom, den blev også set tirsdag. Blå Kærhøg set to steder denne dag: En han ved Revninge meldt af Søren Louis Rasmussen, og en brun fugl fra Strandagergård syd for Tranekær Fyr set af Jan Stener Jørgensen.

010123rodsv

Rødstrubet Lom Odense Kanal. Foto: Steen Vagner.

Tirsdag
Tirsdag med sol og klart vejr. Himalayasangeren genfundet, men kun et fåtal af de godt en halv snes ornitologer, der eftersøgte den, fik den at se og/eller hørt. 250 Sangsvaner ved Mesinge set af Henrik Gerner Baark, og 195 af samme art i Nørreballe Nor set af undertegnede er ganske pæne tal.
800 Bjergænder set i Nørreballe Nor af Nils Kruse er mere normale tal for lokaliteten end de 6400, der blev set i marts sidste år.
To Blå Kærhøge set denne dag, begge på Langeland. Ved Snaremose Sø havde Jan Sørensen en overflyvende han, og ved Fakkebjerg noterede Leif Bisschop-Larsen en rastende brun fugl. 31 Røde Glenter til overnatning i Rundeskov øst for Snarup set af Per Rasmussen og Gunnar Jørgensen, og Michael Bjerregård noterede 33 gå til overnatning ved Håstrup, hvor også 47 Ravne ville tilbringe natten.

010123havsgn

Havlit ud for Tryggelev Nor. Foto: Søren G. Nielsen.

Søren Bøgelund havde en overflyvende Dværgfalk ved Gulstav Mose og Henrik Mørup-Petersen så 4 Havørne ved Vigelsø i Odense Fjord.
Undertegnede fik 20 Sandløbere i bogen ved Barager/Nebbe Revler syd for Spodsbjerg, og ved Keldsnor fik Leif Bisschop-Larsen set 150 Bjergirisk. Han så også 9 Snespurve på stranden ved Tryggelev Nor.
Endelig var Michael Glentedal forbi Lindved og fik blandt andet noteret 4 Træløbere og 16 Ravne. Også 3 Havørne blev set på turen, hvor det lokale ynglepar fik sat den tredje ørn på porten.

010123bjergircld

Bjergirisk i selskab med Snespurv, der er stadig pæne flokke rundt omkring. Foto: Claus Dalskov.

Onsdag
Onsdagens vejr med regn og blæst hele dagen aftegner sig tydeligt i indrapporteringen denne dag. En enkelt obs er værd at nævne: 4 Traner fouragerede ved Dømmestrup set af Anne Veber Døssing, der også kunne notere arten i sit Boligbirdingskema.

010123blaflj

Blå Kærhøg. Foto: Flemming Johansen.

Torsdag
Torsdagens vejr var helt anderledes med en del sol og ret meget blæst. Søren Gjaldbæk havde et kort møde med Himalayasangeren på Sydlangeland, men fuglen foretrak ellers at gemme sig i krattene i den stærke blæst.
Peder Rasmussen var en tur rundt på Tåsinge og fandt blandt andet 224 Knopsvaner på Monnet og 203 af samme art i Lunkebugten. På Monnet så han også 23 Spidsænder. Jan Sørensen fandt to Skovsnepper i Hennetved Haver ved Lindelse, og på Ærø så Niels Munch Kofoed en Blå Kærhøg ved Bregninge, 350 Sjaggere ved Olde Mark, 2400 Troldænder ved Vitsø og 1 Taigasædgås/Tundra- ved Tværby Mark.
Jeg havde selv cirka 2000 Blishøns i Nørresø og ved Nakkebølle Inddæmning en Vandrefalk, der blev noteret af Arnbjørn Jens Jørgensen både i notesbogen og på Boligbirdingskemaet. Ved Flyvesandet fandt Anders Myrtue 150 Bjergirisker og 2 Isfugle blev set denne dag: En ved Møllemade/Ellemose fundet af Michael Brunhøj Hansen, og en ved Rudkøbing Havn set af Ole Goldschmidt.

010123isfalsls

Isfugl, Falsled - der var Isfugl der det meste af ugen. Foto: Leif Sørensen.

Fredag
Fredag med regn formiddag og en del sol eftermiddag. Jens Bækkelund var en tur forbi Mågeøerne og kunne notere 32 Snespurve, 3 Bjerglærker og 130 Bjergirisker. Himalayasangeren set af lokale Bente Larsen og Sandløberflokken ved Barager/Nebbe Revler rummede denne dag 22 fugle. Jan Sørensen var på stedet. Han fik også 11 Kernebider i bogen, set ved Nørre Longelse. Kurt Kaack Hansen fandt en pæn stor flok Halemejser ved Knudshoved Færgehavn, 21 blev det til. Leif Kristensen så 7 Snespurve på Faaborg Havn – 3 flere en dagen før. Sidste melding kommer fra Ærø, hvor Niels Munch Kofoed fandt en Isfugl ved Gråsten Nor.

010123snecld

Der var Snespurv på syv lokaliteter i uge 1, denne er fra Keldsnor. Foto: Claus Dalskov.

Lørdag
Lørdag som fredag med regn det meste af formiddagen og en temmelig diset eftermiddag. Tre ornitologer meldte Himalayasangeren ind denne dag: Tim Andersen, Leif Kristensen og Michael Glentedal.
Så skal Glenterne tælles over hele landet i denne weekend. På Fyn var Per Rasmussen og Freddy Hansen på plads ved Håstrup for at fange de fugle, der gik til overnatning her. 45 Røde Glenter og 1 Sort Glente blev der talt her. Også 36 Ravne fløj ind til overnatning samme sted. Gunnar Jørgensen talte glenter ved Skoven øst for Tange med 13 fugle - alle røde - som resultat.

010123sortbynkfalsfaj

Sortstrubet Bynkefugl. Den kunne ses ved Falsled hele ugen. Foto: Flemming Agner Jørgensen.

Anton Markvad fandt en Kortnæbbet Gås ved Sprattenborg Huse vest for Morud, og på Dræby Fed så Peter Lillesø 7 Agerhøns. Arne Bruun var på Thurø Rev med pæne 257 Pibeænder og 109 Krikænder i bogen. På havet desuden 60 Toppede Skalleslugere. Samme antal af de toppede havde Søren G. Nielsen på havet nord for Flyvesandet, og ved Nærå Strand/Agernæs Flak fik han set 300 Pibeænder. Blå Kærhøg flere steder i det fynske blandt andet med to fugle ved Vejlen Tåsinge set af Morten Kristiansen. En Bjergvipstjert blev set af David Damgaard Dysager ved Odense Å i Brobyværk.

010123havolundlr

Havørn, Ølundgård - der holder 4-5 fugle til i området, de gamle skal snart tilbage til rederne! Foto: Lars Rasmussen.

Søndag
Søndag startede grå og med regn op ad formiddagen, senere opklaring og sol hen ad eftermiddagen. Omkring en snes ornitologer havde sat kursen mod Stenbæk sommerhusområdet for at få krydset Himalayasangeren af. De blev alle skuffede – sangeren viste sig ikke. Måske var lørdagens findere de sidste, der fik et kig eller et lyt til asiaten?
Engsøen ved Gyldensteen rummede blandt andet 20 Lille Skallesluger og 10 Sølvhejrer set af Tom Tjørnum. Så begynder Bjergandeflokken ved Nørreballe nor at fylde en del: 1685 fik Ole Goldschmidt noteret. Han var også forbi Tryggelev Nor med blandt andet 375 Pibeænder og 170 Krikænder i bogen.

010123bjergcld

Bjergænder, Nørreballe Nor. Foto: Claus Dalskov.

Anne Veber Døssing genså de 4 Traner ved Dømmestrup og Hans Henrik Wienberg fandt en flok Stillits på 150 styk ved Botofte Strand på Langeland. Længere sydpå så undertegnede 12 Snespurve, der fouragerede ved Keldsnor sammen med en flok på 75 Bjergirisk. 19 Hjejler rastede samme sted. Faaborg Havn stadig med 8 Snespurve meldt af Stoffer Jaeger.
Andendags tællingen af glenter rummede 21 ved Håstrup, 22 ved Rudme og 5 ved Tryggelev - alle af de røde. Den Sorte gik – som de tidligere dage – til overnatning ved Håstrup.
Senere dukker der nok et samlet billede af glenteoptællingen op her på DOF Fyns hjemmeside.

Alt i alt en første uge fuglemæssigt over middel på trods af ringe vejrforhold. Tak til fotografer for lån af fotos. Send os gerne fotos fra denne uge.