Tirsdagsanalysen - uge 10

Af Claus Dalskov

Det blev en uge med tvivlsomt vejr, når det ikke blæste eller regnede  var temperatur langt fra forårsagtige. Søkongen i Knudshoved færgehavn er tilsynedladende ikke klar over, at det er ved at være tid at søge hjem, og vi har stadig fornøjelse af den Sorte Glente. Til gengæld kniber det med at få gang i forårstrækket.

170323sokojkn

Søkonge, årets indtil videre mest fotograferede fugl. Foto: Jørn Knudsen.

Mandag
Mandag fortsatte det fine vejr fra uge 9 og masser af fine observationer denne solrige dag.
Jan Sørensen så 238 Sangsvaner overnatte i Snaremose Sø og på vaderne ved Jersore fik Jens Bækkelund noteret 125 Strandskader og 230 Storspover. Niels Bomholt var forbi Møsteskov og kunne tælle 8 Røde Glenter gå til overnatning sammen med den Sorte Glente. Niels fik også talt 110 Ravne flyve til overnatning i nabolaget ved Håstrup. Inden nåede Niels også at få set 1 Stor Tornskade i Fiskerup Skov ved Nørresø.

170323islr

Isfugl, den har længe været et fast indslag ved Odense Å mellem Munkemose og Dalum havn. Foto: Lars Rasmussen.

To Isfugle set: 1 i Åløkkeskoven fundet af Gregers Johannesen og 1 set af Arne Christensen i Søen ved Valdemarsslot. Også 2 Vandstære – begge set af Henrik Mørup-Petersen ved Odense Å omkring Dalum Papirfabrik. Erhardt Ecklon var på Monnet og fik noteret en Vandrefalk og 8 Snespurve. Anton Markvard havde en Dværgfalk piskende rundt over markerne ved Væde SV for Morud og ved Løkkeby Enge så Hans-Henrik Wienberg en Blå Kærhøg. Vibeke Hansen fandt en Bjergvipstjert i Snapind Skov i Odense.
Frank Jensen-Hammer var på plads på Dovns Klint med bla. 16 Rødstrubet Lom og 144 Sortænder trækkende forbi klinten, og sidst på dagen kunne Kurt Due Johansen tælle 8000 Bramgæs flyve ind til overnatning i Kystlagunen ved Gyldensteen.

170323kriklk

Svømmeænderne er rigtig flotte for tiden, som for eksempel denne Krikand. Foto: Lars Kirk.

Tirsdag
Snestorm tirsdag i Nordjylland og hård kuling i det fynske gav ikke mange bemærkelsesværdige observationer: Stoffer Jaeger så en Isfugl og 14 Lille Skallesluger ved Nakkebølle Inddæmning, og Niels Munch Kofoed havde i det ærøske 2500 Bramgæs og 24 Skeænder i Vitsø Nor.

170323vibedblk

Dobbeltbekkasin og Vibe, et umage par - foto: Lars Kirk.

Onsdag
Onsdagen brillerede med flot vejr. Det samme gjorde Blisgæssene med imponerende 3645, når det er forsøgt renset for gengangere. Største flok 1850 i Arreskov Sø, set af Jakob Sunesen.
I det sydlige havde Frank Jensen-Hammer 25 Rødstrubet Lom trækkende, set fra Dovns Klint, hvor Frank også fik noteret 400 Sortænder og 53 Toppede Skalleslugere. Ole Goldschmidt var også på det sydlige Langeland med 2 Nordiske – og 124 Toppede Lappedykkere i Marstal Bugten udfor Ristinge. I Tryggelev/Salme Nor så han en af årets første Rørhøge og hørte 6 Vandrikser.

170323storflj

Stor Skallesluger - dem skal vi snart sige farvel til. Foto: Flemming Johansen.

På Monnet fandt Carsten Skou 22 Snespurve og ved Brobyværk så David Damgård Dysager 2 Bjergvipstjerter ved Odense Å.
I det nordlige fik Esben Eriksen set 9 NØ-trækkende Hulduer ved Brokdorff Skov og i det allernordligste fik Niels Bomholt noteret !8 Tejster, 6 Skærpibere og en Bjergpiber ved Fyns Hoved samt 6 Sortgrå Ryler i Fællesstrand.

170323rodbsn

Rød Glente. Foto: Bent Staugaard Nielsen.

Torsdag
En vejrmæssig fin torsdag fik Erik Ehmsen til Arreskov Sø, hvor han så årets største flok af Blisgæs, og næststørste nogensinde - 2700 blev det til + en hunfarvet Blå Kærhøg. Også Søren Bøgelund fik noteret en Blå Kærhøg fouragerende ved Gulstav. 3 Lysbugede Knortegæs så Jens David Kofoed Mogensen ved Fogense, en race vi ikke ser så meget i det fynske, men et fast vinterindslag på Bogensekanten. Årets øvrige obs af denne race stammer da også alle fra Mågeøerne. Per Damgaard Poulsen så en Duehøg i Gl. Dyrehave i Holstenshuse Skov. Et sjældent syn i skove med store jagtinteresser.

170323sangese

Sangsvanerne trækker væk nu - her en med krum hals, måske i familie med Knopsvanen til højre på siden. Foto: Esben Eriksen.

En Bjergvipstjert blev set af Erik Busk i Røjle Skov, og en mulig Sort Glente set af Susanne Hansen ved Søby Sø. Susanne var ikke helt sikker på bestemmelsen, men hendes beskrivelse passer fint på arten. Der huserer jo en Sort Glente, der dog hovedsagelig har været set i det sydvestlige Fyn. På Hindsholm var der lidt træk - med streg under lidt - Søren Gjaldbæk havde Hedelærke, Misteldrossel og to Hulduer på Horseklint, hvor der også var Sildemåge og på Fyns Hoved en Bjergvipstjert og stadig Bjergpiber sammen med 7-8 Skærpibere. Der var også pænt med vadere blandt andet Islandsk Ryle, Stor Præstekrave 17, Rødben 47 og Lille Kobbersneppe 16.

170323solvmonnetcld

Der har gennem længere tid været Sølvhejre på Monnet, hvilket deltagerne på DOF Fyns tur søndag kunne få syn for. Foto: Claus Dalskov.

Fredag
En kølig jævn til frisk vind fra NØ over det fynske denne fredag. Ikke mange bemærkelsesværdige eller nye observationer. Søkongen stadig på plads og 12 Grønbenet Rørhøns set ved Fruens Bøge og Skovsøen. En art, hvor en del af bestanden rykker sydpå, mens andre bliver i landet vinteren over. Her på Langeland har jeg ikke set eller hørt rørhøns her i vinter, i følge DOF Basen har der dog været 4 observationer fra midt i oktober 2022 til nu.
Stffer Jaeger genså den Sorte Glente ved Kalovnshuse. Niels Andersen så en Blå Kærhøg bane sig vej mellem gåseskræmsler på en mark ved Egense. En ny lokalitet for denne art her i vintersæsonen. I Korinth fik Jacob Sunesen en ny boligbirdingart: Havørn. Og oven i købet 5 styk! Fra Odenses nordøstlige hjørne 9 og 12 Silkehaler, set i haverne hos henholdsvis Karen Koefoed og Ole Henrik Scharff - det er nok snart slut med dem efter en mager sæson, hvad den art angår.

170323stensortlk

Vi har ikke haft mange Stenvendere i år, ved udløbet af Kongshøj Å var der 9 lørdag i selskab med en Sortgrå Ryle. Mon ikke Hou Nordstrand kan byde på lidt af samme skuffe? Foto: Lars Kirk.

Lørdag
Lørdag med fint vejr til Danmarks Naturfredningsforening Svendborgs turdeltagere på Monnet. Fra turen meldes af Flemming Hansen om: En Enkeltbekkasin, 25 Spidsænder og 4 Sølvhejrer. Dagens bedste observation: 3 Pibesvaner ved Snaremose Sø, set af Jan Sørensen.
Esben Eriksen var taget en tur på Vågebakken på Fyns Hoved for at tjekke trækket. Det blev nu mest en hel del rastende fugle bla.: 10 Bomlærker, 30 Rørspurve, 100 Sanglærker, 3 Hulduer og 2 Blå Kærhøg. Ved Broby Sø så Karen Koefoed en Vandrefalk og 2 steder fik man set eller hørt to Grønspætter: Ved Skaboeshuse af Kurt Kaack Hansen og ved Nordskov Enge af Esben Eriksen. Det er en art, der har bredt sig voldsomt i det fynske område de seneste 20 år. I dag er der kun Ærø og en del af de mindre øer omkring Fyn uden Grønspætter - se kortene til højre.

170323gron1cld

Grønspætte. Foto: Claus Dalskov.

Søndag
Søndagen startede med fint vejr til deltagerne på DOF Fyn-turen på Monnet. Undervejs ikke de helt store bemærkelsesværdige observationer, men 6 Havørne blev det dog til, heraf 2 adulte. Ellers er Søkongen stadig på plads her næsten midt i marts! På Sydspidsen af Langeland fandt Frank Jensen-Hammer en østtrækkende Sule og på havet udfor klinten 107 østtrækkende og 15 vesttrækkende Toppede Skalleslugere. Ugetotalen der blev 246 øst og 32 vest.

170323stenvaderelk

Vadere på sten, blandt andet Stenvender og Sortgrå Ryle. Stenen står ved udløbet af Kongshøj Å. Foto: Lars Kirk.

Henrik Kalckar Hansen så den Sorthovedede Måge, som nu er tilbage ved en af Birkum-grusgravene, forhåbentligt får den selskab.
Ella Mikkelsen fik noteret imponerende 1000 Almindelige Ryler ved Nærå Strand/Agernæs Flak, hvor også 200 Storspover kom i bogen. Ved Snaremosen havde Ole Goldschmidt 104 Knarænder og ugens anden Hedlærke treak over Hjallese, hørt/set af Joshua Haahr og Joakim Matthiesen - dem har vi ikke mange af i Odense.

170323havtot

Havørne ved Nordskov. Foto: Tony Ottesen.

Tak til fotografer og observatører - vi håber, at der snart kommer mildning, så vi kan få nogen nye fugle. Send os endelig fotos fra den kommende uge.