Tirsdagsanalyse - uge 12

Af Esben Eriksen

Sortstrubet Jernspurv!! Sådan lød meldingen tirsdag eftermiddag, og snart skulle Vollsmose trække besøg fra nær og fjern. Den Lille Bjergand var på plads hele ugen i Syberland, og således var uge 12 skudt i gang med sjældne fugle fra den aller øverste hylde.

337238385 599298652117492 9137426126410932416 n

Sortstrubet Jernspurv ny art for Fyn og Danmark. Foto: Anton Markvard

Mandag

Skestorke dukkede op fra ugens begyndelse i Bøjden Nor. Det begyndte med en enkelt, men hen mod weekenden blev der set op til 5 fugle. Fuglene er måske ynglefugle fra en ny koloni i Lillebælt? Skestorkene blev set af mange ugen igennem – Asger Sværke var først til at taste en fugl ind i DOF Basen  mandag.

Den Lille Bjergand solgte fortsat billetter og gjorde det ugen ud. Hele 86 gange er anden blevet tastet ind i DOFBasen i ugens løb. 6 Rørhøge fra lige så mange lokaliteter blev meldt ind på ugens første dag, mens dens fætter Blå Kærhøg kun kunne mønstre det halve. Nu skal vi hen til midt i oktober før Rørhøgen igen er i mindretal.

 337667657 1392899474817221 7860414731033688643 n

Der blev set Skestork i Bøjden Nor alle ugens dage. Foto: Susanne Strunk

Søkongen var fortsat ene konge ved Knudshoved. Ved Sybergland noterede Ella Mikkelsen endnu en Sortstrubet Bynkefugl til listen over mange obs i Kerteminde Kommune i dette forår. 5 Hedelærker trak over samme sted og blev noteret af Bjarne Hove-Jensen.

Tirsdag

Tirsdag var vejrmæssigt til den småkedelige side. Selv den Lille Bjergand drillede og blev ikke set denne dag, mens Søkongen ikke svigtede. 6 Rørhøge bragte ugens total op på 11 fugle. Jens Bækkelund talte 20 Stenvendere på Æbelø, og Michael bjerregaard havde en syngende Hedelærke i Svanninge Bakker på en spontantælling. Og så…på denne helt almindelige vejrmæssigt småkedelige martsdag lagde Leif Knudsen stilfærdigt 5 billeder op på DOF Fyns fb-side ledsaget af teksten: ”Sortstrubet Jernspurv?”. Leif kendte vist selv svaret. Pludselig skulle havde birdere fra Danmark, Norge, Polen, Tyskland, Holland og England et ærinde i Vollsmose.

Onsdag

Onsdag morgen havde Leif og Lone i Vollsmose fået gæster – mange gæster. Dog ikke Frank Jensen-Hammer - Frank forlod ikke forårstrækposten på Dovns Klint for en Sortstrubet Jernspurv. Her kunne Frank notere 6 Rødstrubede Lommer og 3.297 Sortænder. På Tåsinge fandt Peder Rasmussen 9 Kortnæbbede Gæs ved Bissebjerg. For undertegnede var den en lange dag i Odense Congres Center, hvor 1.750 Naturfagsundervisere var samlet heriblandt flere birdere. Flere af dem havde set Sortstrubet Jernspurv om morgenen og var i højt humør. Besøgte man DOF Basen onsdag kunne man se, at fuglen var på plads hele dagen og blev set med mellemrum af mange. Trappestige er blevet det nye helt nødvendige udstyr for en birder.

336352921 3456717314566082 38869785655478267 n

Søkongen var på plads de fleste dage i uge 12. Foto: Anna Sigurðardóttir

Mange benyttede sig af muligheden for at få en god fugledag og kombinerede det med Lille Bjergand og Søkonge.

Yderligere 7 Rørhøge bragte ugens total op på 18 fugle, mens en enkelt Brushane blev set af Ole Goldschmidt ved Sybergland. Ved Vesteregn fandt Arne Christensen en Stor Tornskade.

Torsdag

Leif og og Lone havde igen mange gæster ved haven, og mon ikke Leif begyndte at spekulere på, hvor mange der skulle dækkes op til på hans 70 års fødselsdag om fredagen? Den Sortstrubede Jernspurv var igen på plads til glæde for birdere, der kom langvejs fra. Fællessproget blev hurtigt engelsk ved havens hæk. 

336759352 725710255757705 4224649889600312128 n

Lille Bjergand nød godt af anden bølge af twitchere, der benyttede turen til Sortstrubet Jernspurv til også at se anden. Foto: Søren Gjaldbæk

6 Rørhøge bragte ugens total op på 24 fugle, mens 3 Blå Kærhøge blev noteret fra lige så mange lokaliteter. Ved Sybergland, hvor den Lille Bjergand fik mange besøg, blev der også noteret Duehøg og Vandrefalk. Dværgfalkene returnerer i den kommende tid til ynglepladserne i Skandinavien, Jens Lund Hansen så en af de første ved Juelsbjerg.

Ved Østerø Sø stod 20 Klyder, set af Simon Vikstrøm og det dobbelte ved Ølund, hvor Ole Amstrup udover Klyder også så en Brushane. Ved Barager Næbbe rastede en Sorthovedet Måge, set af Niels Bomholt og i Spodsbjerg Havn rastede 3 Kaspiske Måger, set af Simon Vikstrøm.

Fredag

Fredagens største nyhed var vel, at den Sortstrubede Jernspurv var væk igen. 4 Rørhøge bragte totalen op 28 fugle for uge 12. En Rødtopet Fuglekonge rastede ved Nørresø og blev fundet af Niels Bomholt, og ved Sallinge rastede en Stor Tornskade, set af Stoffer Jaeger. En meget regnfuld og senere blæsende fredag gav ikke mange nye fugle.

Lørdag

Brushane blev meldt fra 4 lokaliteter med i alt 28 fugle. Flest Søren G. Nielsen på engene ved Nr. Broby med 21, samme sted så Søren en Stor Kobbersneppe og en Sorthovedet Måge. Ved Dræby fed så Peter Lillesø sin tredje Enkelbekkasin inden for en kort periode, de to første var ved Kerteminde.

Fem nye Rørhøge nåede frem og fik uge 12 totalen op på 33 fugle.

337395064 1702216496882203 3280437967047759566 n

Mulig Sortrygget Hvid Vipstjert hun rastede sammen med Hvide Vipstjerter ved Nordskov Enge. Foto: Esben Eriksen

Ved Nordskov Enge fandt Niels Bomholt en Sortrygget Hvid Vipstjert sammen med mange Hvide Vipstjerter. Om det var samme fugl, undertegnede fandt om aftenen, skal være usagt, da Niels ikke har oplyst kønnet i DOF Basen, men om aftenen rastede en hun. Jeg tør dog ikke udelukke, at det kunne være en hybrid mellem alba og yarrellii. De er svære at bestemme med sikkerhed, når det kommer til hunner. Niels kratluskede sommerhusområdet ved Korshavn og Fyns Hoved, det arbejde blev belønnet med 3 Rødtoppet Fuglekonger. Ole Henrik Scharff så en enkelt Rødtoppet i Egebjerggård Storskov.

Søndag

Søndag blev store ankomstsag for Rørhøg. 16 fugle blev set og bragte ugens total op på 44 fugle. På Sydlangeland var der lidt træk over havet i form af 9 Rødstrubede Lommer, 5.074 Ederfugle og 386 Sortænder – alle fugle talt af Frank Jensen-Hammer. Ved Søgårds Mose rastede 2 Atlingænder, det var blot nr. 4 og 5 i 2023, og de blev set af Søren Bøgelund. Sortstrubet Bynkefugl dukkede op både ved Bøjden og ved Gulstav og blev set af henholdsvis Søren G. Nielsen og Søren Bøgelund.

 337847466 208696965181617 7643222598798476920 n

Rødtoppet Fuglekonge er blevet meldt fra flere lokaliteter i denne uge. Foto: Anton Markvard

Igen en dag med 4 Rødtoppede Fuglekonger, flest så Anton Markvard med 2 ved Langesø Golfklub. Gamle kendinge som Skestorke ved Bøjden, Lille Bjergand ved Sybergland og Søkonge i Knudshoved Færgehavn skabte glæde, mens Sortstrubet Jernspurv enten er trukket videre eller gemmer sig i en af nabohaverne.

Tak for lån af billeder til alle – vi håber i vil lege med i næste uge. Vi lover ikke, at uge 13 kan leve op til uge 12, hvad angår sjældne fugle, men det bliver helt sikkert en forrygende fugleuge med ankomst af mange savnede fugle.