Tirsdagsanalyse - uge 15

Af Claus Dalskov

Påsken sluttede, mange fik mindre felttid, der blev dog stadig set gode fugle omend ankomsten af mange arter lader vente på sig. Mandarinænderne i Rudkøbing Mose og den Lille Bjergand i Sybergland blev set ugen igennem. En Hærfugl ved Gulstav fredag og lørdag sendte mange observatører sydpå i weekenden.

180423haercld

Hærfugl, Gulstav. Foto: Claus Dalskov.

Mandag
Anden Påskedag endnu med nogen sol og sydøstlig vind gav en del træk i det fynske. Kristoffer Hansen så ved Tørresø 2370 Ringduer trække øst, 10 Blå Kærhøg, 15 Rørhøge, 22 Spurvehøge, 12 Sildemåger, 72 Tornirisker og 14 Svaleklirer, hvoraf de fleste trak over. Minimum 7 Fiskeørne set i det fynske og antagelig alle på gennemtræk.
På det nordøstlige Fyn havde Esben Eriksen 200 trækforsøgende Vindrosler. 1 Vandrefalk NØ over Faaborg kunne også godt være på træk.

180423mandarincld

De er næppe kommet fra Kina - men flotte, det er de. Mandarinænder, Rudkøbing Mose. Foto: Claus Dalskov.

Og så skal vi en tur til det nordfynske, hvor Jens Zeeberg fik talt 511 Skeænder, hvoraf de 266 rastede ved Gyldensteen og de 245 ved Ølundgård og Lammesø. Imponerende 405 Krikænder røg også i bogen ved Ølundgård og ved Gyldensteen så han yderligere 1 Mosehornugle,140 Storspover 107 Klyder.
Dagens fugle: To Store Korsnæb set af Michael Bjerregaard ved Vester Hæsinge – ikke en art vi er forvænte med her i det fynske. De to Mandarinænder og den Lille Bjergand stadig på plads ved henholdsvis Rudkøbing Mose og Sybergland. Ny Lille Præstekrave – denne på Siø set af Arne Christensen. Og ikke mindst - en nattrækkende Plettet Rørvagtel over Middelfart - registreret af Michael Brunhøj Hansen.

180423kriklk

Krikand. Foto: Lars Kirk.

Tirsdag
Her blev dagens fugl en AD Steppehøg han set trækkende øst over Røjle By af Michael Mosebo Jensen, der scorede en sjælden boligbirdingart. Også Ivan Sejer Beck fik en ny boligbirdingart, nemlig en Ringdrossel set fra matriklen i Kerteminde. Tony Ottesen havde en Sort Glente ved Nordskov.
De 2 Mandarinænder på Langeland og Silkehejren på Nordfyn på plads tirsdag, og ved Skaboeshuse kunne Kurt Kaack Hansen notere 32 NØ-trækkende Musvåger. Michael Brunhøj Hansen havde 2 Atlingænder ved Møllemade/Ellemose og 24 Sangdrosler samme sted. I Staurby ved Middelfart fandt Michael en Sildemåge af den britiske race sammen med to Sildemåger af Nordsø-racen.
Vi ser jo ttre forskellige racer af Sildemåger i DK. De adskiller sig bla. på rygfarven hos de adulte fugle. Den britiske race er mørkegrå , Nordsø-racen er matsort og den Baltiske race, der er helt sort.
Morten Müller så 18 overflyvende Traner ved Flådet og Erik Busk fandt endnu en syngende Blåhals, denne ved Husby Strand.

180423huskertesgn

Husrødstjert. Ugen gav mindst 16 fugle. Foto: Søren G. Nielsen.

Onsdag
Onsdag bragte 34 rastende Skestorke i Keldsnor set af Allan Steensen. Ikke langt derfra ved Dovns Klint noterede Frank Jensen-Hammer 8 østtrækkende Tejster og ved Ørnehøj så Søren Bøgelund en Sort Glente trække nordvest. Tony Ottesen havde også en Sort Glente overflyvende ved Nordskov Enge.
Ole Goldschmidt fandt en Sorthovedet Måge i Rudkøbing Mose, hvor han også kunne konstatere, at de to Mandarinænder var på plads.
4 Lille Præstekrave kom i bogen hos Leif Kristensen ved Damsbo Strand, og en ny Sortstrubet Bynkefugl dukkede op ved Flyvesandet set af Vibeke Hansen.

180423sortbynksg

Sortstrubet Bynkefugl, Flyvesandet. Den havde selskab af en hun. Foto: Søren Gjaldbæk.

Torsdag
Ølundgårdområdet torsdag med et par nye fugle: Skestork og Sorthovedet Måge set af Hjalte Benjamin Johansen, der også fik noteret en Stor Kobbersneppe, 150 Storspover og 40 Brushøns samme sted. På Siø fandt Lars Kirk også en Stor Kobbersneppe og så også 29 Klyder her.

180423storkoblk

Stor Kobbersneppe, Siø. Dem har vi ikke mange af. Foto: Lars Kirk.

Frank Jensen-Hammer så 5 Dværgmåger trække forbi Dovns Klint og på Tåsinge havde Niels Bomholt en Dværgfalk ved Noret og en Vandrefalk over Vornæs Skov. I Hesbjerg Skov så Emil Skovgaard Brandtoft tre Duehøge.

180423silkesg

Silkehejre, Gyldensteen, torsdag. Der har holdt en fugl til i området siden den 2. april, den gemmer sig af og til ret godt. Foto: Søren Gjaldbæk.

Fredag
Fredagens fugl og for mange ugens fugl blev Hærfugl meldt af Frank Jensen-Hammer, der dog blev gjort opmærksom på fuglen af et par fuglekiggere, der kom forbi klinten. Fouragerede på stien langs kysten mod Gulstav Klint.

180423haer2lk

Hærfugl, Gulstav. Foto: Lars Kirk.

Sorthalset Lappedykker nu også ved Arreskov Sø og Føns Vang. Førstnævnte sted 2 styk set af Erik Ehmsen og ligeledes 2 styk fra Føns Vang meldt af Michael Mosebo Jensen, der – sammen med Michael Brunhøj Hansen - også meldte den første Blåhals fra Tangmosen. 5 Lille Præstekrave fra Bispeengen, set af Vibeke Hansen, er ugens foreløbig største flok. I Firtalsstranden var der 17 Sorthalsede Lappedykkere og to Sorthovede Måger trak over området og videre mod øst. Søren Gjaldbæk var på stedet.
Jens Bækkelund var på Æbelø og kunne bla. notere 20 Stenvendere og 3 Hulduer fra øen. Evald Mehlsen har set og hørt Sortspætte ved Håre Bjerge, et pænt stykke fra Hindsgavl, artens normale lokalitet i det fynske. Fra Ærø kan Niels Munch Kofoed melde om en overflyvende Duehøg fra Vorbjerg lige SV for Vitsø.

180423rorcld

Rørhøgene ses nu på ynglepladserne i gang med redebygning. Foto: Claus Dalskov.

Lørdag
En hel del gengangere lørdag, blandt andet Hærfuglen ved Gulstav og den Lille Bjergand ved Sybergland. Dagen startede diset og skyet og en del nye fugle dukkede op. En ny Blåhals ved Blanke Fed og Aulby Å set af Michael Brunhøj Hansen, 6 Sorthalsede Lappedykkere ved Sybergland blandt andet set af Jens Peter Bech og 5 Nilgæs ved Vitsø Nor på Ærø. Sidstnævnte set af Niels Munch Kofoed, der også denne dag så en Duehøg ved Vorbjerg.
To Hvide Storke trak NV ved Søgård Mose på Sydlangeland, set af Niels Bomholt, der også meldt en Rødtoppet Fuglekonge fra Gulstav Østerskov. Og så kan man overveje, hvem der har talt rigtigt: Else Dupont med 481 Hjejler ved Bøjden Nor eller Hans Erik Jensen, der talte 480 samme sted.

180423dblk

Esben Eriksen havde 36 Dobbelbekkasiner i Sybergland - ved Bjørnemosegård denne. Foto: Lars Kirk.

Søndag
Søndagen grå og diset. Ganske få nye fugle, blandt andet to Blåhalse ved Nakkebølleskovene - Karen Koefoed med flere på DOF Fyns tur til den lokalitet - og endnu en Lille Præstekrave ved Bispeenge, så Maiken Kastberg Petersen kunne notere 6 af den art plus en Blå Kærhøg samme sted. Jens Peter Bech så en Fiskeørn ved Tryggelev og Ole Goldschmidt fik noteret 78 Skeænder på Siø. Han så også en Hvid Stork raste og trækforsøge ved Gulstav.
Esben Eriksen meldte årets største forsamling af Dobbeltbekkasin fra Sybergland. 36 blev det til og også en Enkeltbekkasin. Samme sted endnu en Blåhals og første gang den er set der - det går virkelig godt for Blåhals på Fyn. Ved Svendborgsund talte Jan Stener Jørgensen 35 Småspover trækkende øst.
Mon ikke næste uges varmere vejr kan skubbe trækfuglene mod det fynske?

180423blahalsme

Blåhals. Foto: Michael Eg.

Tak til observatører og fotografer for bidrag til denne uges analyse - vi modtager fortfarende meget gerne fotos fra uge 16, der med garanti vil byde på nye fugle.