Tirsdagsanalysen - uge 16

Af Claus Dalskov

Mandag
med masser af sol og en svag vind fra østlige og sydlige retninger og sidste dag i påskeferien fik mange ud med kikkert og teleskop. Dagens bedste fund: Syngende Savisanger hørt ved Tryggelev Nor af Ole Goldschmidt og Laila Neermann.
Bramgæssene, der skal nordpå til tundraområderne op til Ishavet, er her endnu. Foråret er slet ikke ankommet i de højarktiske områder, så der går en lille måneds tid, inden de for alvor sætter gang i trækket nordpå. Poul Vestergård Rasmussen havde denne dag 4000 ved Gulstav.

041022digetrygpvr

Der blev set Digesvaler mange steder i uge 16 - største tal: Botofte Skovmose 35, Tryggelev Nor 45 og Nørreballe Nor 80. Denne er fra Tryggelev Nor. Foto: Poul V. Rasmussen.

På det sydlige Langeland havde Frank Hammer Jensen 238 trækkende Sortænder, 468 østtrækkende Bjergænder, 56 Splitterner, 2 Sortstrubede Lom og en enkelt Blå Kærhøg set fra Dovns Klint.
Ole Goldschmidt var en rundtur på Langeland og fik – udover Savisangeren - en hel del ænder i notesbogen: Imponerende 373 Skeænder fundet på 5 forskellige lokaliteter, hvor Nørreballe Nor toppede med 158!
Havlitterne kan stadig ses på havet ud for Dovns Klint. Bo Gregersen så 50 af disse små dykænder, der inden længe begynder trækket nordpå, bla. op i den Botniske Bugt, hvor mange kan træffes i den svenske og finske skærgård.
Søren G. Nielsen havde 245 Krikænder på engene ved Nr. Broby/Lundegård, og Henrik Mørup-Petersen havde en fin portion Fløjlsænder i Marstalbugten udfor Ristinge. 125 blev det til.

041022stor1flaj

Ugens eneste Store Tornskade, Flyvesandet. Foto: Flemming Agner Jørgensen.

6 ynglepar af Sorthalset Lappedykker blev obset af DOF Fyns formand Henrik Kalckar Hansen i grusgravssøerne ved Birkum. Her fik han også noteret 3 Sorthovede Måger.
Mindst 11 paukende Rørdrummer lod sig høre. 1 ved Ølundgård og Lammesø Inddæmning hørt af Anders Myrtue. De 10 øvrige hørt på 6 forskellige lokaliteter på Langeland!
Niels Bomholt havde 2 Små Præstekraver ved Sandholt Gods og 3 Dværgmåger ved Nakkebølle Inddæmning. Sidst på eftermiddagen havde Lars Kirk 345 østtrækkende Storspover over Thurø By!

041022storlk

Storspover over Thurø. Foto: Lars Kirk.

En enkelt Fiskeørn trak nordpå ved Tryggelev Nor set af Carsten Skou og en adult Duehøg set af Per Rasmussen ved Tarup Vandmølle.
Flere Blåhalse dukker nu op i det fynske. Denne dag havde Oliver Christian Gram 2 syngende ved Bispeengen, Anton Markvad et par ved Vædeled, Poul Vestergård Rasmussen en syngende ved Noret på Tåsinge og Jakob Sunesen en syngende ved Silkeåen vest for den gamle jernbane. Nævnes skal også 4 Husrødstjerter set af Morten Müller ved Rudkøbing Havn.

041022atlgm

Atlingand, Fyns Hoved, der har ligget et par i søen en uges tid. Foto: Geert Mørk.

Tirsdag
10 Atlingænder noteret i det fynske hvoraf 5 fra Tryggelev Nor set af Gregers Johannesen, som også havde 130 Krikænder samme sted. Gregers fandt også 3 Nordiske Lappedykkere på havet udfor Tryggelev Nor.
Jens Bækkelund så 86 Skeænder ved Langø ved Gyldensten, og ved Engsøen havde Jens 59 Klyder, 5 Sølvhejrer og 1 Blå Kærhøg.
Den enlige Kortnæbbede Gås holder tirsdag stadig til ved Engsøen i Gyldensten. Jens Bækkelund fik den i kikkerten her. Samme sted blev 5400 Bramgås meldt ind af Jens David Kofoed Mogensen.

041022havterneflj

Havterne, Bøjden Nor - som det ses med ring på. Måske den kan aflæses? Foto: Flemming Johansen.

I den modsatte ende af lokalafdelingen kunne Frank Hammer Jensen notere 220 Sortænder trække forbi Dovns Klint. 68 Havlitter rastede på havet ud for. 7 Fjordterner og 6 Tejster trak også forbi Langelands sydspids denne også solrige forårsdag. Imponerende 65 Splitterner og 11 Havterner rastede ved Fællesstrand set af Niels Bomholt, som også samme sted havde et pænt antal Lille Kobbersneppe: 107.
Et ligeså imponerende antal udgjorde de 35 Skægmejser, som Lars Andersen fik noteret ved Tryggelev Nor og de 75 Gærdesmutter på Æbelø, set af Oliver Christian Gram! Sidstnævnte Gærdesmutter er givetvis trækrastende fugle. Oliver så også 4 Små Præstekraver på Æbelø.

041022sortkorsgm

Sort Glente, Korshavn. Foto: Geert Mørk.

Geert Mørk fik noteret 1 Sort Glente overflyvende ved Lillestrand/Korshavn og Tom Tjørnum 2 Røde Glenter ved Føns Vang.
Trækkende småfugle er ved at indfinde sig i større tal rundt om i lokalafdelingen: Gransangerne har sunget rundt omkring i et stykke tid nu, og lydbilledet rummer nu også en hel del Munke og Løvsangere. De optræder typisk ikke på DOF Basen, hvis man har indstillet denne til at vise ’Fugle-bemærkelsesværdige’, så prøv at klikke på ’Fugle-Alle’ i stedet. 100 trækrastende Rødhalse set af Lars Witting på Fyns Hoved er dog på listen.
Undslupne fangenskabsfugle plejer vi ikke at beskæftige os så meget med, men kan dog lige nævne, at Leif Kristensen så – og fik fine billeder af – en Kanariefugl i Vester Hæsinge.

041022hvidlvejlar

Hvidklire, Vejlen, Tåsinge. Foto: Asger Rasmussen.

Onsdag
Søgård Mose gennemgik en større genopretning i 2021, der gav området en langt større vandflade og større dybde i den centrale del af søområdet, så det ikke tørrer ud hen på sommeren mere. Og nu melder Søgård Mose sig ind på Dofbasen. Denne onsdag med 108 Skeænder set af Niels Bomholt, der bla. også noterede 47 Gravænder og 4 ynglepar af Gråstrubet Lappedykker.
Leif Bisschop-Larsen så 10 sydtrækkende Traner ved Tryggelev Nor, hvor han også hørte 3 paukende Rørdrummer. Leif fik også 90 rastende Havlitter noteret på havet syd for Dovns Klint.
4 fouragerende Hvide Storke lod sig se af Christina Hedal ved Trunderup Dong øst for Kværndrup. Jakob Sunesen observerede 1220 Hjejler ved Bøjden Nor – pæn flok! Samme sted havde han 42 Klyder.
Poul Vestergård Rasmussen hørte dagens fugl ved Ny Gesinge på Tåsinge: Årets første Gøg her i det fynske! 80 østtrækkende Storspover over Svendborgsund blev tastet ind af Erhardt Ecklon, og ved Vejlen på Tåsinge så Lars Kirk årets første Rovterne på denne lokalitet.

041022rovpvr

Rovterne, Vejlen, Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

2 Fiskeørne set denne dag. 1 fløj over Lindved Frugtplantage set af Lars Andersen, der også kunne notere arten som Boligbirdingart nr. 80 dette forår! Den anden rastede ved Bogensø sommerhusområde, hvor den blev set af Benjamin Bech.
2 syngende hanner af Rødtoppet Fuglekonge i Knagelbjerg Skov i Svanninge Bjerge indikerer 2 ynglepar af denne art. Begge hørt af Jacob Sterup.
Endelig havde Esben Eriksen 15 rastende Misteldrosler ved Nordskov Enge.

Torsdag
Tosdag fandt Søren Bøgelund årets kun anden Lærkefalk i det fynske, nemlig 1 trækkende over Gulstav. Samme sted havde Søren 1 trækkende Fiskeørn.
Glisholm Sø i det sydøstlige Odense rummer en pæn Hættemåge-koloni med 800 ynglepar indtastet af Lars Andersen, som også fik sin boligbirdingart nr. 85! Nemlig Sorthovedet Måge. Lars fandt også 2 Små Præstekraver ved Glisholm Sø, Peder Rasmussen havde også Lille Præstekrave i notesbogen: 2 set ved Vejlen på Tåsinge, mens Niels Bomholt måtte nøjes med 1 ved Øster Hæsinge.
Atlingand er stadig en fåtallig træk- og ynglefugl i det fynske. Denne dag blev der set 2 hanner ved Sandholt Gods af David Damgård Dysager, 2 af Flemming Johansen ved Bøjden Nor og 1 par af John Jensen på Fyns Hoved.
13 Stenvendere er indberettet af Søren G. Nielsen fra Østerø Sø. Arten er kritisk truet som ynglefugl i DK, med kun få ynglelokaliteter tilbage i artens sydligste yngleområde. Erhardt Ecklon havde igen Storspover over Svendborgsund: 300 trækkende denne dag.
32 Ravne set af Gunnar Jørgensen ved Jordløse Skov og 100 Tornirisker obset af Michael Brunhøj Hansen ved Møllemade/Ellemose er ganske pæne antal for de 2 arter.

041022blasus

Blåhals, den har bredt sig de senere år, denne en af de mere populære fra Bispeenge. Foto: Susanne Strunk.

Fredag

Fredag så Søren Bøgelund årets første Grå Fluesnapper i lokalafdelingen i sin have ved Gulstav! Og i tillæg årets kun 2. Vendehals næsten samme sted. Også Oliver Christian Gram bidrager med en årets første, nemlig 1 Dværgterne fundet ved Østerø Sø!
Ellers gør denne solrige torsdag sig ikke særlig bemærket på fuglefronten. 6 syngende Rødtoppede Fuglekonger i Morud Skov fundet af Anton Markvard kan dog godt få øjenbrynene lidt op. Det skal dog vise sig senere på ugen, at selvsamme skov ikke er færdig med de rødtoppede.

041022hvidheningsteenhansen

Hvid Stork, Bjerreby. Foto: Henning Steen Hansen.

En rundtur blandt de øvrige obs. fra dagen: 4 Små Præstekraver set af Kirsten Bentsen ved stranden nær Ristinge Havn, 2 trækkende Fiskeørne ved Gulstav noteret af Søren Bøgelund og 2 overflyvende Fiskeørne set af henholdsvis Leif Sørensen 1 ved Brændegård Sø og Bjørn Walhsten 1 ved Syltemade Å. 2 Hvide Storke fouragerede ved Bjerreby på Tåsinge set af Henning Steen Hansen og Lars Kirk, 450 Hjejler ved Bøjden Nor indtastet af Børge Langkilde Rasmussen, 1 Blå Kærhøg ved Æbelø Holm fundet af Lars Dinesen og 25 rastende Solsorte ved Hindsgavl Batteriplantage set af Michael Brunhøj Hansen er vel værd at nævne.

041022fiskgulstavbjarnelarsen

Fiskeørn, fredag, Gulstav. Foto: Bjarne Larsen.

Lørdag
Lørdag igen med flot vejr og masser af ornitologer i felten. Blåhalsen er tilbage ved Tryggelev Nor, hvor Ole Goldschmidt fandt 2 syngende. I 2019 blev en enkelt set og hørt et par gange. Ole havde en givende dag ved Tryggelev med 1 Lærkefalk, 2 Dværgfalke, 3 Fiskeørne, 6 Havørne og 5 paukende Rørdrummer!
I det hele taget blev det en rovfugledag, hvor en del gode obs skal nævnes: 1 Lærkefalk ved Brændegård Sø set af Leif Sørensen, Bo Gregersen og Gunnar Jørgensen, 1 Sort Glente set af Søren Bøgelund og Frank Hammer Jensen ved Gulstav og Dovns Klint, 2 Dværgfalke trækkende NØ set af Arne Bruun på Thurø, dels 1 ved Sudemade på nordvestsiden af øen og 1 ved Thurø Rev, 1 Dværgfalk trækkende set af Søren Bøgelund ved Gulstav, 1 Blå Kærhøg noteret af Erik Ehmsen ved Arreskov Sø, 2 Fiskeørne set både ved Nordskov Enge og Søparken Sø i Odense af henholdsvis Mads Gudik-Sørensen og Freya Mørup-Petersen, 1 Fiskeørn desuden ved Kerteminde fundet af Peter Lillesø og en af Leif Sørensen ved Silkeåen vest for den gamle jernbane, som nu er cykel/gå-sti mellem Korinth og Ringe. Og endelig havde Søren Bøgelund en ubestemt kærhøg, som blev noteret som Steppehøg/Hedehøg.

041022storprcld

Stor Præstekrave. Foto: Claus Dalskov.

Pæne antal af andre arter: Ole Goldschmidt havde 475 overflyvende Hjejler ved Tryggelev Nor og 145 Skeænder i Nørreballe Nor, Frank Hammer Jensen 204 trækkende Engpibere ved Dovns Klint, Jens Bækkelund 45 ynglepar af Klyder ved Gyldensten Engsø, Leif Bisschop-Larsen 25 Stenvender ved Østerø Sø og Jens Kristian Holm 55 Splitterner ved Egensedybet.
4 Små Præstekraver ved Brændegård Sø blev set af Bo Gregeren og Gunnar Jørgensen og genmelding af de 2 Hvide Storke ved Bjerreby set af Jesper Leegård. Endelig 2 Sortstrubede Bynkefugle ved Tryggelev Nor fundet af Ole Goldschmidt.

Søndag
Søndag med et kortvarigt omslag af vejret, hvor der ligefrem kom lidt drypperi fra den i perioder overskyede himmel. Vejret påvirkede dog ikke i nævneværdig grad fugle og ornitologerne, der også denne dag fik indtastet en masse observationer.
Vi må vende tilbage til de Rødtoppede Fuglekonger. Anton Markvad meldte 14 syngende hanner i Morud Skov! Helt uhørte høje tal for denne lille og smukke art, som har bredt sig i Danmark gennem de seneste 60 år. Første sikre ynglefund skete i 1961 i Kongelunden, og ved Atlasundersøgelse 1971-74 ynglede arten stort set kun i Sønderjylland og Nordsjælland. I dag yngler Rødtoppet Fuglekonge over hele landet, dog med en større andel i den sydlige del af landet. Udover Antons 14 fra Morud er der kun indtastet 1 mere denne dag, nemlig 1 syngende i Gudbjerg Skov hørt af Leif Bisschop-Larsen.

041022rodtopantonmarkvard

Rødtoppet fuglekonge - en af fjorten i Morud Skov. Foto: Anton Markvard.


Frank Hammer Jensen havde søndag bla. 15 Rødstrubede Lommer trækkende ved Dovns Klint sammen med en enkelt Sortstrubet Lom, 21 Fjordterner og en enkelt Dværgfalk.
Stadig 1 Nilgås på Siø, denne dag set af Peder Rasmussen, der også samme sted havde 2 Små Præstekraver.
Fugleværnfondens formand Martin Iversen fik 48 territoriehævdende Klyder i notesbogen ved Bøjden Nor, som jo netop ejes af Fugleværnsfonden. Erik Ehmsen var også forbi Bøjden Nor og fik 437 rastende Hjejler i bogen. Charlotte Kjær så 5 rastende Traner i Bøllemosen, og Ole Goldschmidt havde 6 Småspover trækkende ved Tryggelev Nor.
Udover Franks Dværgfalk blev samme art indtastet med 1 over Thurø By set af John Christensen, 1 ved Brændegård Sø noteret af Leif Sørensen og Hans Olrik og 1 trækkende over Rudkøbing By set af Ole Goldschmidt.

041022ringsg

Ringdrossel, en af to på Fyns Hoved, tirsdag. Foto: Søren Gjaldbæk.

Peter Lillesø havde 1 Duehøg rastende ved Fyns Hoved og Jens Bækkelund 1 Ringdrossel ved Ørbæk på Nordfyn. Andreas Winding Mønsted fik noteret 5 Tejster ved Knudshoved Færgehavn. Endelig skal nævnes 21 fouragerende Løvsangere på Jøvet ved Fyns Hoved set af Kristoffer Hansen. Sikkert trækrastende fugle.
Lille Præstekrave blev set med 4 ved Brændegård Sø af Leif Sørensen, 2 på Siø, 2 ved Noret på Tåsinge og 1 ved Vejlen på Tåsinge. De tre sidstnævnte observationer blev alle foretaget af Peder Rasmussen.
Lille Præstekrave er slet ikke så almindelig i DK som den nære slægtning Stor Præstekrave. Lille Præstekrave må regnes som fåtallig i DK. I modsætnng til den Store Præstekrave, som oftest kun findes langs vore kyster, så findes den Lille ofte inde i landet bla. I forbindelse med grusgrave og søer med åbne bredder, nyetablerede øer i genoprettede vådområder mm.
Lille Præstekrave kan skelnes fra sin en anelse større slægtning ved blandt andet at have en gul øjenring, lyserødlig til brunlige ben og ikke noget orange på den inderste del af næbbet, som det ses på billedet nedenfor.

041022lilleprcld

Lille Præstekrave, Siø. Foto: Claus Dalskov.

Tak til fotografer for lån af fotos - vi vil vanen tro gerne have en ny forsyning til næste uges udgave af Tirsdagsanalysen.