Tirsdagsanalyse - uge 24

Af Claus Dalskov

Vi er inde i en periode, hvor forlænget træk ikke længere kaster gaver af sig. Ugen gav dog både Natravn, Drosselrørsanger, Savisanger og Pirol - den første og de sidste to fra nye og overraskende lokaliteter. Øget feltaktivitet på ander steder, end der hvor fuglekiggerne står på nakken af hinanden kaster af sig - hold øje med dit nærområde!

230623savikko

Savisanger, Broby Sø. Foto: Karen Koefoed.

Mandag
Varme og østlig vind i juni kan give ’giftige’ influx af østlige og sydøstlige arter. Det blev dog ikke denne mandag, hvor det mere var gengangerne, der blev meldt. Lidt at bemærke er der dog også: Ved Hagenskov Slotsmølle melder Thomas om et muligt ynglepar af Slørugle her. Senere på året får vi nok Uglegruppens opgørelse af blandt andet ynglende Slørugle i det fynske.
Et par pæne tal fra Gyldensteen. Jens David Kofoed Mogensen fik set 54 Havterner ved Kystlagunen og Jens Bækkelund talte 150 Krikænder i Engsøen, hvor også 2 Sorthalsede Lappedykkere blev noteret. I Svanninge Bjerge fandt Evald Mehlsen 2 syngende Skovsangere.

230623rorrudmoshsh

Rørdrum - Rudkøbing Mose. Foto: Henning Steen Hansen.

Tirsdag
Heller ikke tirsdag bød på giftige sager, men varmen og den østlige vind fortsatte. Niels Selck var tidligt på færde ved Thurø Bund, hvor han fandt en Skovhornugle. Arne Bruun 2 unger af samme art fra yngleparret i Thurø By og endelig havde Erik Busk også Skovhornugler ved Møllemade/Ellemose, nemlig 2 stk. Samme sted hørte han 6 syngende Vagtler.
Den Store Kobbersneppe stadig på plads i Vejlen på Tåsinge, hvor også en Rovterne kom forbi.
I Otterup Byskov meldte Pia Hass om 2 Grønspætter og på Avernakø så Marianne Hjortlund 1 sen Blå Kærhøg.
Ole Goldschmidt var forbi Tryggelev/Salme og som han nævner: Pludselig vrimler det med fugle i området. Se blot her: 276 Knarænder, 20 Rørspurve, 12 Skægmejser, 6 Sortstrubede Bynkefugle, 6 Rødryggede Tornskader, 5 Vandrikser, 14 Svaleklirer og 1 Savisanger!

230623storshs

Stor Kobbersneppe, Vejlen, Tåsinge - dem har vi ikke mange af. Foto: Henning Steen Hansen.

Onsdag
Endnu en solrig varm dag indfandt sig onsdag. Ved Ristinge Sommerhusområde hørte Ole Tonnesen en syngende Gulirisk. Lidt sydligere ved Søgård så Steen Winkel en Vagtel. I Ollerup Mose kunne Lars Kirk konstatere, at Flodsangeren og Rørdrummen stadig var på plads.
Ny Drosselrørsanger – denne ved Ølundgård tæt på P-pladserne hørt og set af Michael Glentedal.

230623rodglsv

Rød Glente. Foto: Steen Vagner.

Per Rasmussen – vores lokale glentemand – er i gang med at få styr på ynglepar af Rød Glente. I dag kunne han melde om ynglepar i Rynkeby Hestehave, Hovedskov ved Sandholt og Torpegård Skov.
325 Knarænder ved Brændegård Sø talt af Ole Goldschmidt er et ganske pænt antal – dog ganske langt fra den fynske rekord på 908 set af Jacob Sterup i Nørresø i oktober 2022.
3 syngende Blåhalse i området ved Gamborg Fjord blev meldt af Michael Brunhøj Hansen.

230623klydelk

Klyde - narcissistisk? Foto: Lars Kirk.

Torsdag
Til afveksling sås der torsdag skyer og enkelte vanddråber fra oven, men varmen fortsatte. Leif Kristensen fik talt 224 Toppede Lappedykkere ved Arreskov Sø. Stort tal, men ikke fynsk rekord. Den har Arreskov Sø også med 521 noteret 15. september 2020 af Erik Ehmsen.

230623toppvr

Toppet Lappedykker med bid! Foto: Poul V. Rasmussen.

Anders Myrtue havde også nogle pæne store tal fra Ølundgård, nemlig 66 Gråstrubede Lappedykkere, 870 Blishøns og 63 Strandskader. Anders fik også noteret, at Drosselrørsangeren var på plads.
Poul Bjergager var forbi Vejle Lung – Fyns bedste Nattergalelokalitet – og fandt 10 syngende hanner og i tilgift 4 overflyvende Skovsnepper. Erhardt Ecklon så 3 Skestorke raste og derefter flyve øst ved Bøjden Nor.

230633tinkpvr

Vejlen, Tåsinge har haft pænt med vadefugle, her en Tinksmed. Foto: Poul V. Rasmussen.

Fredag
En dag med lidt syngende fugle. En Natravn ved Verninge hørt af Jacob Lyngbo. Ganske usædvanligt sted. De eneste steder i det fynske, hvor Natravnen høres er normalt Fyns Hoved eller Egebjerg Storskov. Og så er det endda kun de seneste par år. Savisanger ved Nørreballe Nor er første fund af arten på denne lokalitet. Fuglen blev hørt af Ole Tonnesen. To syngende Vagtler hørt af Carsten Moth Iversen ved Ørsted Grave afslutter sangdelen af dagens obs.

230623murlk

Et af sommerens faste indslag i de store byer - Mursejleren, som ofte gør opmærksom på sin tilstedeværelse med sin stemme. Foto: Lars Kirk.

Bjarne Jørgensen fandt en Sortstrubet Lom ved Drejet på Ærø i vinterfugledragt. 10 Sortklirer blev set af Stoffer Jaeger ved Vejlen på Tåsinge, hvor Rovternen også var på plads. Carsten Skou melder om Skovsneppe fra Ollerup Mose, men ingen Flodsanger!

230623tornskadecld

Rødrygget Tornskade. Foto: Claus Dalskov.

Lørdag
En syngende Gulirisk i sommerhusområdet ved Ristinge Strand lægger ud lørdag. Samme sted som i onsdags. Brændegård Sø melder om to Skestorke set af Leif Sørensen. Samme sted gensyn med Traneparret med 2 unger, 4 Lille Præstekrave og Nílgås - den har været der en periode. Også Drosselrørsangeren ved Ølundgård var på plads. Michael Bjerregård var forbi Ollerup Mose uden dog at finde Flodsangeren. En Isfugl, Rørdrum, Græshoppesanger og 2 knortende og pistende Skovsnepper kompenserede dog fint.

230623bhpvr

Brushane. Foto: Poul V. Rasmussen.

Søndag
Overflyvende Pirol søndag ved Allesø nær Odense Lufthavn set af Oliver Christian Gram. Vist første fund af denne art på lokaliteten, den er hos os ret sjælden væk fra kystnære skove. Også første fund af Savisanger ved Broby Sø. En syngende fugl meldt af Karen Koefoed, Laura Rytter Holm og Maria Rasmussen. Maria var også forbi Bispeenge med blandt andet to Skestorke og 6 Svaleklirer i notesbogen.
3 Rovterner i Vejlen på Tåsinge, set af Hans Olrik, er største antal i år. De seneste år har et enkelt ynglepar fra Øhavet brugt Vejlen som fourageringsområde, så kan der være endnu et par undervejs?

230623rovlk

Rovterne, Vejlen, Tåsinge. Foto: Lars Kirk.

I Nørreballe nor så Henrik Mørup-Petersen en Rovterne og 25 Fjordterner. Bekymrende at der ikke er tegn på yngleaktivitet hos Fjordternerne her. De senere år har der ynglet op til 41 par (2020) i noret.
Søren G. Nielsen fandt en sen Sortrygget Hvid Vipstjert ved Keldsnor og meldte også om 21 Halemejser ved Tåsinge Vejle, og i Morud Skov kunne "mister rødtop" Anton Markvard igen melde om Rødtoppet Fuglekonge – 2 syngende denne gang.

230623taffellammesojao

Taffelanden er presset som ynglefugl - denne fra Ølundområdet tæller positivt i statistikken. Foto: John Andreas Omøer.

Tak til observatører for indberetninger oo tak til fotografer for udlån af fotos. Vi håber alle vil være med igen, når vi på tirsdag bringer den sidste analyse inden sommerpausen.