Tirsdagsanalyse - uge 37

Af Claus Dalskov

Det blev en uge, hvor vejrbilledet ændrede sig - fra onsdag blev sommervejret afløst af efterårets første periode med hård nordvestenvind, som på denne årstid giver mulighed for at se havtræk på nordkysten, det blev da også til lidt i den genre. Ugen gav også mange Steppehøge.

092622steppecd

Steppehøg, mandag, Dovns Klint - en af ugens seks fugle. Foto: Claus Dalskov.

Mandag
Sommerens sidste dag med stille solfyldt vejr indledte uge 37. Mest bemærkelsesværdigt denne dag var 2 unge Aftenfalke og 1 ung Steppehøg ved Dovns Klint på Sydlangeland, set af flere ornitologer. Et stort svaletræk denne dag fra klinten, hvor Frank Hammer Jensen noterede 2360 landsvaler og 380 af henholdsvis Dige- og Bysvaler samt også 230 Grønsisken. Michael Mosebo var også på Dovns Klint fra morgenstunden og fik 26 Spurvehøge, 13 Hvepsevåger, 128 Skovpibere, 64 Gule Vipstjerter og 2 Bjergvipstjerter noteret som trækkende. Senere så han 12 Hulduer trække ved Gulstav. Samme sted så Merry Sunke Larsen og Jørgen Hjort Jensen 2 overflyvende Lærkefalke.

092622aftencd

Denne tillidsfulde Aftenfalk rastede et par timer på marken ved Dovns Klint før den trak sydvest. Foto: Claus Dalskov.

Merry var også på besøg ved Tryggelev Nor og spottede her 5 Skestorke, så de 3 langtidsstationære her er blevet forøget med 2 mere, som dog ikke blev set efterfølgende.
Niels Bomholt havde pæne 365 Krikænder ved Monnet og Nis Rattenborg 58 rastende Små Lappedykker ved Føns Vang, hvor også 2 Sorthalsede Lappedykker, 19 Sortklirer og 1 Fiskeørn blev set.
Jens Bækkelund fik noteret 53 Storspover på Mågeøerne, hvor også 400 Hjejler holdt til, og Kurt Kaack Hansen fik imponerende 672 Almindelig Ryler i notesbogen ved Østerø Sø. Endelig så Michael Brunhøj Hansen 1 hunfarvet Blå Kærhøg ved Møllemade/Ellemose. I Bøjden Nor 180 Tornirisker, flokken set ugen igennem, denne dag af Jens Rasmussen.

092622havls

Havørn, Brændegård Sø. Foto: Leif Sørensen.

Tirsdag
Tirsdag blev efteråret ifølge meteorologerne skudt i gang. I hvert fald var det blevet køligere og mere blæsende fra nordvest. Endnu 1 Steppehøg her i uge 37. Denne rastede ved Fyns Hoved og blev set af Daniel Palm Eskildsen og Thomas Vikstrøm. Erik Busk og Michael Brunhøj Hansen havde 1 Blå Kærhøg ved Møllemade/Ellemose, måske samme fugl som mandag, mens Niels Bomholt Jensen havde en sydtrækkende ved Tryggelev Nor. Samme Niels fik set 3 Lærkefalke og 1 Fiskeørn ved Gulstav. Leif Sørensen havde 4 Fiskeørne, 5 Havørne og 2 Røde Glenter ved Brændegård Sø. Leif så også imponerende 65 Ravne samme sted.
Arne Bruun noterede en noget tidlig Blisgås i selskab med Grågæssene på Thurø Rev. Niels Bomholt havde et par pæne tal fra Tryggelev Nor, hvor 146 Spidsænder, 84 Knarænder og 370 Krikænder fouragerede.
De 2 Michael-er nemlig Mosebo og Brunhøj Hansen så en Sortterne ved Aulby Mølleås udløb og sidstnævnte Michael også 26 Fjordterner og 8 Sandløbere.
Endelig fik Anders Myrtue noteret 3 Dværgryler ved Engsøen, Gyldensteen.

092622stenplk

Stenpikker, Ny Gesinge - uge 37 gav 66 fugle. Foto: Lars Kirk.

Onsdag
Onsdag var tredje dag i træk med Steppehøg. Mogens Lind Jørgensen så en ad han ved Kædeby på Langeland, og helt nede sydpå fik Søren Bøgelund set en trækkende hun. Også 2 Sorte Glenter denne dag: Børge Langkilde Rasmussen så en fouragerende ved en mose syd for Nr. Søby og Søren Bøgelund en trækkende ved Gulstav. Søren havde også ved Ørnehøj en trækkende Lærkefalk og Jakob Sunesen en trækkende Dværgfalk fra Gulstav.
Brændegård Sø med rigtig mange fugle: 2035 Grågæs, 230 Knarænder, 310 Krikænder og en enkelt Fiskeørn set og talt af Gunnar Jørgensen. På Helnæsmade ugens største antal Stenpikkere, Jens Rasmussen meldte 14.

092622rovbraendels

Rovternetallet er for nedadgående, der er dog stadig mange tilbage, her en fra Brændegård Sø. Foto: Leif Sørensen.

Rovternetallene er begyndt at trække sydpå, så tallene af sete fugle ved de traditionelle lokaliteter er nok for nedadgående. Per Rasmussen havde 3 ved Tryggelev, Jørgen Hjort Jensen 2 ved Nørreballe Nor og Gunnar Jørgensen 2 ved Brændegård Sø.
Sølvhejrerne har nok gemt sig lidt på denne blæsende dag, men dog 13 noteret af Klaus Homøe ved Engsøen på Gyldensteen.
Isfugle-obs er der ikke mange af i det fynske på denne årstid, men Niels Bomholt så dog en enkelt ved mosen øst for Hvidkilde Gods.

092622krumsg

Krumnæbbet Ryle, de går sjældent på stranden som denne fra Flyvesandet. Foto: Søren Gjaldbæk.

Det var blevet nordvestenvind, Søren Gjaldbæk forsøgte sig med havtræk ved Flyvesandet - det blev til 913 Suler, desværre på Nordsjælland, på Flyvesandet kom der kun én, så langt ude, at den næppe var i DOF Fyns område. Til gengæld var der et par gode vadefugle - 6 Sandløbere, 5 Stenvendere og en Krumnæbbet Ryler.

092622sandlobersg

Sandløber, Flyvesandet. Der er meldt mange dette efterår. Foto: Søren Gjaldbæk.

Torsdag
Torsdag blev en meget blæsende dag med hård vind fra vest det meste af dagen, og samtidig 4. dag i træk med Steppehøg. Søren Bøgelund og Frank Hammer Jensen så 1 hunfarvet trække syd midt på formiddagen. Ved middagstid havde Søren en trækkende Aftenfalk, vurderet til en 2K fugl (fuglens andet kalenderår – altså klækket i foråret 2021). Søren og Jakob Sunesen fik også begge noteret en fouragerende Lærkefalk i Gulstav-området.

092622vandesa

For tiden er vandriksen ikke så svær at få at se, hvis man er lidt tålmodig og holder øje med rørskovskanter. Foto: Esben Aagaard.

Ellers er det Michael Mosebo og Michael Brunhøj Hansens observationer fra Kasmose Skov, der springer i øjnene: 66 Suler, 4 Storkjover, 4 Almindelige Kjover og 7 Kjover, der ikke sikkert kunne bestemmes! Det er fugle, der er blæst ind i Kattegat pga. de senere dages blæst. Fuglene returnerer typisk til Skagerrak og Nordsøen igen ved at flyve fra den sveske kyst vestpå langs Nordsjællands kyst, videre over den fynske nordkyst og derfra mod nord langs Jyllands østkyst. De mange skråper, der blev set denne dag ved Nordsjælland dukkede desværre ikke op ved Kasmose Skov. På Fyns Hoved var der også Suler, 107 blev det til og også indtrækkende ung Steppehøg og en gammel hun Blå Kærhøg, Søren Gjaldbæk var på hovedet.

092622sulesg

Sule, Fyns Hoved. Foto: Søren Gjaldbæk.

Lidt mågetal fra denne dag: Leif Bisschop-Larsen noterede 2100 Hætte- og Stormmåger i Storebælt udfor Purreskov og Laila Neermann havde en adult Sorthovedet Måge i Spodsbjerg Havn og en Kaspisk Måge både i Spodsbjerg og Bagenkop Havn, mens Michael Mosebo ved Kasmose Skov fik 24 vesttrækkende Sildemåger i bogen.
Jane Ditzel fik boligbirdingart nr. 52 dette efterår i form af en fouragerende Blå Kærhøg ved Frellesvig. Lidt senere på dagen dukkede art nr. 53 op i form af 6 overflyvende Hulduer.
Leif Sørensen så 6 Havørne ved Brændegård Sø og Martin Rheinhammer 4 Fiskeørne, som nok ind imellem har forskrækket de 700 Krikænder Martin så samme sted.

092622hvidsus

Hvidklirer, der er stadig en del rundt omkring, flest med 16 ved Gyldensteen. Foto: Susanne Strunk.

Pænt med trækkende Tårnfalke - 15 - set af Frank Hammer Jensen, der - bortset fra 365 grønsisken og 145 Hvide Vipstjerter - ellers ikke havde de store træktal i kliktællerne. Lokaliteten naturligvis Dovns Klint.
Peter Hvenegård fik set en Grønspættefamilie på jagt efter myrer i en græsplæne ved Staurby Skov. 2 voksne fugle med 3 unger. Leif Kristensen fik set 8 Stenpikkere ved Helnæs Made. En art, som netop nu trækker gennem landet og derfor kan ses mange steder i det fynske.

092622groncd

Grønspætte. Foto: Claus Dalskov.

Fredag
Så dukkede den første skråpe op i det fynske i form af en Almindelig Skråpe, set af Søren Gjaldbæk ved Flyvesandet! Blot den 13. i det fynske, sidste fugle blev set i 2010, så den lever ikke helt op til sit navn. Samme sted en Almindelig Kjove.
Ellers en blæsende fredag med lidt byger undervejs og ikke så mange indmeldinger. Kirsten Pedersen havde dog 56 Storspover i Helnæs Bugt og 36 Brushaner på Helnæs Made. Helle Wendel Sørensen var lidt rundt i det fynske lokalområde og fandt 52 Spidsænder, 2 Havørne og 4 Rovterner i Tryggelev Nor. En enkelt Fiskeørn - også indmeldt af Sven Wemmelund - fik hun noteret ved Brændegård Sø, hvor Peder Rasmussen fik to i notesbogen.

092622stenvendersg

Stenvendere. Flyvesandet. Foto: Søren Gjaldbæk.

Kaspiske måger – så er det Spodsbjerg, hvor Laila Neermann fik noteret fem. Frank Hammer Jensen havde en Sort Glente og en Blå Kærhøg, begge trækforsøgende fra Dovns Klint, mens Helle Wendel Sørensen havde 6 rastende Tårnfalke i Gulstav Mose. Holms Mose gav 4 Skægmejser og en Temmincksryle til Ole Lilleør. Jakob Sunesen fik en Lærkefalk rastende i Bagenkop. Endnu en Isfugl blev set, denne gang af Per Rasmussen ved Tarup Grusgrave.

Lørdag
Lørdagen trak mange ornitologer til det sydlige Langeland og derfor også mange indmeldinger herfra. Fra Dovns Klint blandt andet: 1 Sydtrækkende Steppehøg, 14 Traner, 92 Canadagæs, 1 Almindelig Kjove,
1 Sortstrubet Lom, 5 Hulduer, 2 Røde Glenter, 7 Hvepsevåger, 1 Blå Kærhøg, 25 Spurvehøge, 10 Tårnfalke, 1 Dværgfalk, 1 Mosehornugle og 2 Bjergvipstjerter set af mange, blandt andet af cirka 60 deltagere i Fugleværnfondens frivilligtræf, som i år foregik ved nogle af fondens områder på Sydlangeland. De kunne også se nogle af de 13100 trækkende Bog- og Kvækerfinker og 1350 Grønsiskener, som Frank Hammer Jensen indtastede denne dag.

092622tarncd

Tårnfalk, Gulstav. Foto: Claus Dalskov.

Også Tryggelev Nor blev besøgt af gruppen, der kunne iagttage 12 Sølvhejrer, 1 Fiskeørn, 1 Skestork, 6 Dværgryler og op til 12 Rovterner. 2 af disse ringmærkede. En med gul plastring og 1 med metalring, som måske kunne være en af de cirka 15 Rovterneunger, som Jakob Sterup har mærket i Det Sydfynske Øhav.

Fra det øvrige fynske område fik Niels Bomholt set og noteret 1 Dværgfalk og 10 Kernebider i Brahetrolleborg Storskov, Per Rasmussen 20 Sangdrosler i Håstrup Bjerge, Leif Sørensen og Gunnar Jørgensen 2 Fiskeørne, 3 Havørne, 2 Rovterner, 12 Sølvhejrer og 11 Ravne ved Brændegård Sø. Endelig så Erik Ehmsen 110 Stillits fouragere ved Arreskov Sø, Arne Bruun 1 sydtrækkende Blå Kærhøg over Thurø by og Jens Bækkelund 700 Hjejler ved Engsøen Gyldensteen.

092622rorolstedsj

Ugens største træktal for Rørhøg blev 14 fra Dovns Klint, søndag. Denne er fra Ølsted. Foto: stoffer Jaeger.

Søndag
Trods søndagens hårde nordvestenvind fik Frank Hammer Jensen en del trækkende fugle noteret fra sydspidsen af Langeland, heriblandt 3 Traner, 14 Rørhøge, 1 Blå Kærhøg, 2 Fiskeørne og 1 Vandrefalk. Ingen trækkende Musvåger på Sydlangeland, men det havde Leif Sørensen ved Brændegård Sø. 40 styk trak over søen. Nordvestenvinden får Antageligt Musvågerne til at vælge trækruten fra Storebæltsbroen tværs over Fyn og via Bøjden videre til Als. I hvert fald blev der set 548 Musvåger ved Sønderborg denne søndag.
12 Hulduer trækkende vest ved Søgård Mose på Sydlangeland blev set af Carsten Schou.
6 Havørne set af Leif Sørensen er ikke så usædvanligt på dette sted (Brændegård Sø), mens op til 5 ved Tranekær ikke ses så tit her. 2 Adulte og 3 ungfugle blev iagttaget af Helle Wendel Sørensen og Sven Wemmelund, som også så 4 overflyvende ved Botofte Skovmose Det kunne være nogle af de samme fugle, som blev set ved Tranekær.

092622bhpvr

Brushane. Foto: Poul V. Rasmussen.

Undertegnede så en Almindelig Kjove trække vest ved Dovns Klint og kortvarigt en Sorthovedet Måge rastende blandt Rovternerne ved Tryggelev Nor. Fuglene blev også nydt af deltagere fra Naturhistorisk Forening for Fyn, som blev vist rundt på sydøen.
4 Små Præstekraver og 4 Dværgryler ved Nørreballe Nor blev set af Henrik Mørup-Petersen, der også noterede 8 Sølvhejrer til overnatning ved Piledybet ved Ristinge.
Fra Ærø 11 trækkende Spurvehøge ved Skjoldnæs Fyr set af Jens Hasager Kirk, som også noterede en trækkende Hedelærke samme sted. Endelig så Niels Bomholt en1 Isfugl ved Silkeåen ved Korinth og Stoffer Jaeger en fouragerende Dværgfalk ved Bøjden Nor.

Tak for lån af fotos - vi modtager meget gerne fotos til næste uges klumme - send dem til Søren Gjaldbæk eller Esben Eriksen.