Tirsdagsanalyse - uge 39

Af Claus Dalskov

Hovedparten af observatørerne begav sig til Langeland i uge 39 - det er set før - og det bærer denne analyse også præg af. Der trak mange finker og pænt med rovfugle. I præmieafdelingen blev det til tre Steppehøge. Antallet af Rovterner faldt ugen igennem og endte på en til to - de fortrækker nok også snart.

031023bjergpvr

Bjergvipstjert, Keldsnor. Foto: Poul V. Rasmussen.

Mandag
Udvalgte træktal fra Dovns Klint-området samlet i tabellen. Hovedsagelig stammer tallene fra Frank Jensen-Hammer, Søren Bøgelund, Ole Goldschmidt og Henrik Mørup-Petersen.
Ud over tabeltallene blev der denne mandag set 1 Vandrefalk, 1 Lærkefalk, 11 Traner, 1 Sortstrubet Lom, 100 Bysvaler, 95 Hvide Vipstjerter og endelig 1 Bjergvipstjert trække sydover. Derudover rastede 1 Stor Tornskade i Ørnehøjområdet.
På Siø fik Peder Rasmussen noteret i 30 Fiskehejrer og på Monnet fandt han 1 rastende Dværgfalk.

031023traektaldovns

Træktal for udvalgte arter Dovns Klint/Gulstav uge 39 2023.

Tirsdag
Tirsdag med fint træk på Sydlangeland. Udover skematallene kan nævnes: Almindelig Kjove 2, Engpiber 108, Sort Glente 2 og Blåmejse 472. Pæn invasion af Blåmejser i år. Undertegnede så flere tusinde ved Falsterbo i sidste uge. Morten Müller så 1 sydtrækkende Vandrefalk ved Flådet syd for Tranekær. Samme sted noterede han Rød Glente 12 syd og Ravn 3 rastende.

031023solvls

Sølvhejre. Brændegård Sø er ikke længere stedet med flest - denne uge kneb antallet sig op på 11. Fire lokaliteter bød på flere. Lørdag aften gik 29 til overnatning i Piledybet. Foto: Leif Sørensen.

Ole Goldschmidt var forbi Tryggelev/Salme Nor, hvor svømmeænderne efterhånden har indfundet sig i pæne antal: Spidsand 228, Skeand 81 og Knarand 152. Ole fik også hørt 6 territoriehævdende Vandrikser, og set 21 Sølvhejrer, som er årets højeste antal på lokaliteten. Endelig fik han set 1 Sort Glente trække syd og noteret imponerende 46 fouragerende Sortklirer. Ny dagsrekord i år for lokaliteten!
Leif Kristensen fik set 320 Pibeænder ved Nakkebølle Inddæmning, og pæne 91 Store Præstekraver ved Bøjden Nor, hvor der også rastede 2 Sorthalsede Lappedykkere.
1 Middelhavssølvmåge (1K) meldt fra Spodsbjerg Havn af Laila Neermann. Fuglen har angiveligt rastet her siden august. På det nordlige Fyn fik Jens Bækkelund set 2500 Hjejler i Reservatet ved Gyldensteen.

031023blanordskovtot

Blå Kærhøg, Nordskov - Hindshom. Foto: Tony Ottesen.

Onsdag
Onsdag med sommervejr og let til frisk vind fra sydlige retninger. Et Stor Hornuglepar syngende på Fænø i Lillebælt er dagens fugle. Skal vi have Fyns første ynglepar af denne legendariske ugleart? Sidste år hørtes Stor Hornugle et par gange syngende i Middelfartområdet af Michael Brunhøj Hansen. Det var også ham, der sammen med Michael Mosebo lagde ører til Fænøfuglene denne dag.
Ella Mikkelsen melder om 37 Fiskehejrer fra Østerø Sø og Peter Lillesø om 78 Toppede Skalleslugere fra Lumby Middelgrund. Ved Bøjden Nor havde Arne Christensen kuglerammen fremme. Den landede på 1384 Hjejler.

031023rovaog

Rovterne, Tryggelev Nor - det tynder gevaldigt ud i dem. Foto: Allan Østergaard.

3 Sorte Glenter gjorde trækforsøg ved Dovns Klint, men opgav og fulgtes derfra mod nordvest set af Henrik Mørup-Petersen. Udover en enkelt Blå Kærhøg fra Dovns Klint, blev der set 2 andre i det fynske: Michael Mosebo meldte 1 fra Røjle By og Stoffer Jaeger 1 fra Faldsled. Også en enkelt Fiskeørn dukkede op udenfor Sydlangeland: 1 set af Nis Rattenborg i Vejrup ved Indslev.

031023islandstrandpvr

Strandhjejle og Islandske Ryler, Keldsnor. Foto: Poul V. Rasmussen.

Torsdag
En juv. Steppehøg trak syd torsdag. Meldt af Søren Bøgelund fra Gulstav, hvor Søren også fik noteret 1 Lærkefalk og 5 trækkende Bjergvipstjerter. På Dovns Klint hørte Søren sammen med Frank Jensen-Hammer 2 Stor Korsnæb. Det er den tidligste efterårsobs. på stedet. Frank fik bla. også set 1 Blå Kærhøg og 3 Hedelærker.
Ved Båring Vig så Mads Syndergård 3 Suler og ved Brændegård Sø fik Hans Olrik noteret 1 juv. Vandrefalk fouragere. Per Rasmussen meldte 1 ad Blå Kærhøg han fra Kattekilde ved Ravnholt.

031023hvepsobo

Der er endnu nogle få Hvepsevåger tilbage. Foto: Ole Bo Olsen.

Fredag
30 Suler fredag i en flok ved Båring Vig blev set af Michael Mosebo. Åsø Skov kastede bla. 2 trækkende Bjergvipstjerter og 60 fouragerende Lille Korsnæb af sig. Ole Goldschmidt noterede. Leif Sørensen så 1 rastende Fiskeørn ved Hellemose og Niels Bomholt kunne skrive 32 Lille Lappedykker i bogen, set i Nakkebølle Fjord.

031023hvidklirelk

Hvidklire. Foto: Lars Kirk.

Lødag
Fra Dovns Klint fik Søren Bøgelund og Frank Jensen-Hammer udover skematallene bla. set: Steppehøg 1, Sortstrubet Lom 2. Dværgmåge 4 og Hedelærke 8. Freya Mørup-Petersen fik set 29 Sølvhejrer flyve til overnatning ved Piledybet nord for Tryggelev Nor. Inden da havde hun fundet 1 Sorthovedet Måge fouragere på nypløjet mark ved Hesselbjerg sammen med masser af andre måger. Niels Bomholt så 1 ad overflyvende Vandrefalk ved Holms Mose og i Keldsnor kunne Bjarne Hove-Jensen notere 25 Islandske Ryler.
Den friske vestenvind lokkede Søren Gjaldbæk til Flyvesandet blandt andet i selskab med 41 Spidsænder, 21 Suler, 23 Splitterner og 36 Hvide Vipstjerter.

031023lillejao

Lille Lappedykker. Foto: John Andreas Omøer.

Søndag
Søndag med mange observatører og obs., fx: Ca 1000 Hjejler ved Skarø Rev set af Niels Andersen,
60 Brushaner og 850 Viber ved Engsøen i Gyldensteen set af Jens Bækkelund og 48 Fiskehejrer ved Holckenhavn Fjord meldt af Leif Sørensen. Fra det Gulstavområdet desuden: 1 Juv. Steppehøg trak SV set af flere, 1 Lærke-/Aftenfalk set af Morten Müller, 36 Hedelærker og 310 Spidsænder. Og så kom der gang i droslerne: 1 Ringdrossel set af flere, 185 Misteldrosler og 2470 Sang-/Vindrosler.
Ringmærkerne havde også en god dag på det sydlige Langeland med bla. 2 ringmærkede Rødtoppede Fuglekonger og 126 Gransangere! Kun få Hvepsevåger i løbet af ugen, dog 3 trækkende på denne uges sidste dag.

031023fisklk

Fiskehejrer, Siø. 31 styk - en i hver fure. Foto: Lars Kirk.

Tak til fotografer og observatører - vi vender tilbage om en uges tid med endnu en analyse. Send os gerne fotos fra uge 40.