Tirsdagsanalysen - uge 42

Af Claus Dalskov

Efterårsferien startede med kuling fra vest og nordvest, herefter et par rolige dage, hvorefter ferien sluttede med hård kuling fra øst og forhøjede vandstande i det sydlige øhav og i Lillebælt. Det siges, at Langeland blev et par meter kortere i den anledning.

241023tryggelevcld

Tryggelev Nor søndag, dagen efter stormfloden. Foto: Claus Dalskov.

Mandag
Første hverdag i efterårsferien med fint træk på Sydlangeland. Frank Jensen-Hammers imponerende 222 trækkende Rødstrubet Lom er ny dagsrekord for Dovns Klint. Samtidig er det næsthøjeste antal i det fynske. Kun Erhardt Ecklons 250 trækkende fra Horseklint 15. marts 2008 er højere. Frank fik også noteret 5 Sortstrubet Lom, 21640 Bramgæs og 5786 Knortegæs. Søren Bøgelund fik fra Gulstav blandt andet set trækkende: Musvåge 310 , Blå Kærhøg 11, Sort Glente 2, Rød Glente 43, Mosehornugle 1 overflyvende og endelig Skægmejse 40 trækforsøgende.

241023blapvr

En af ugens mange Blå Kærhøge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Ved Faaborg fik Per Damgaard Poulsen set pænt med trækkende drosler: Vindrossel 1800 og Sjagger 1400. En Tinksmed ved Ristinge Hale er pænt sent for arten. Morten Müller fik set fuglen flyve forbi. Arne Bruun meldte Dværgfalk trækkende vest ved Thurø Rev, hvor der også rastede 185 Sanglærker. Arne fik også set 222 vesttrækkende Musvåger over Thurø By. Jørn Knudsen var ved Storebæltskysten udfor Teglværksskoven ved Nyborg for at kigge efter indtræk. Det gav blandt andet Rød Glente 6, Musvåge 26, Trane 4 og 9 fouragerende Suler.

241023vingmu

Vindroslerne er gået i gang med vores bær. Foto: Gunnar Munk.

Tirsdag
En rundtur i det fynske starter tirsdag med 4 Tundrasædgæs set af Peder Rasmussen raste på Siø. Henrik Kingo Andersen var lidt rundt i det nordfynske og noterede bla. 46 fouragerende Hulduer ved Klinte Strand, 800 Blishøns i Engsøen ved Gyldensteen og 9 Store Korsnæb i Egebjerg Storskov. Han fik også ved Klinte Strand set en af dagens Blå Kærhøge. De øvrige blev noteret som følger: 1 Vejrup ved Indslev, 1 Agernæs By, 2 Tryggelev Nor og 1 ved Frellesvig på Nordlangeland.

241023storxpbz

Stor Korsnæb, Flyvesandet. TDer er tilsyneladende mange af dem dette efterår. Foto: Pierre Bentzen.

Ved Horseklint fik Mogens Ribo Petersen set 84 returtrækkende Suler, 2 Stenvendere og 1 Sortgrå Ryle trække forbi obsposten. Lars Peter Hansen fra det sønderjyske fandt en sen Mudderklire i Bøjden Nor og Morten Müller noterede 22 Sortklirer i Gulstav Mose. I nettene ved Keldsnor fik ringmærker Michael Bjerregård sat ringe på 24 Skægmejser! Der foregår et pænt træk af denne kønne lille rørskovsart i år, og da de jo flyver rundt i tætte småflokke, så havner mange ofte på samme tid i nettene.
Denne dag havde Jørn Knudsen 176 indtrækkende Musvåger ved Storebælt ud for Teglværksskoven. Antagelig krydser disse fugle Fyn og trækker mod det sønderjyske, idet der kun blev set ganske få på Sydlangeland. Trækmæssigt var 135 sydtrækkende Stillits måske det mest specielle denne dag. Set af Frank Jensen-Hammer ved Dovns Klint.

241023musvtirsjkn

Musvåge - der trak mange ved Knudshoved i løbet af uge 42. Foto: Jørn Knudsen.

Onsdag
Onsdag med en del sol, relativ svag vind, der i løbet af dagens drejede fra vest mod det østlige hjørne. Dagens vel mest bemærkelsesværdige obs kommer fra Gulstavområdet, hvor Michael Bjerregård fik set og hørt en overflyvende Lapværling og Frank Jensen-Hammer en ligeledes overflyvende Nøddekrige. Første fund af Nøddekrige i det fynske område siden Poul Rasmussens fra Ny Gesinge i november 2021.

241023knarpvr

Knarænder, Vejlen, Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Ella Mikkelsen var taget til Flyvesandet og fik set 24 Suler trække vest og 32 rastende Fløjlsænder – en art vi ikke nævner så tit her i analyserne. Martin Rheinheimer fik noteret 3300 Pibeænder ved Engsøen/Gyldensteen sammen med 660 Krikænder og 26 Lille Lappedykker.
11 Agerhøns fra Søby på Ærø – måske udsat til jagt? - blev set af Kirstine Thomasen og ved kysten udfor Teglværksskoven ved Nyborg fik Jørn Knudsen 809 indtrækkende Musvåger i bogen. Hvilken trækrute de efterfølgende fulgte ligger hen i det uvisse, da der ingen meldinger er om senere iagttagelser i det fynske og kun 140 ses ved Sønderborg i det sydjyske.

241023tundra1cld

Tundrasædgæs på træk ved Dovns Klint. Foto: Claus Dalskov.

På trækfronten var der et pænt træk af Bramgæs: 5890 trækkende ved Dovns Klint set af Frank Jensen-Hammer og 6300 over Tryggelev Nor meldt af Michael Glentedal. Der kan være nogen gengangere i de to observationer. Michael fik også set 150 trækkende Blisgæs ved Tryggelev Nor, og Frank havde 68 Dværgmåger ved Dovns Klint.
Igen en dag med en del Blå Kærhøg i det fynske. (Se kort med observationer af denne art plottet ind).

241023hjejlecld

Hjejler, Keldsnor mens de endnu kunne bunde! Foto: Claus Dalskov.

Torsdag
Også torsdag med en del Blå Kærhøg – flest på Sydlangeland, hvor John Brandbyge, Jens Muff Hansen og Frank Jensen-Hammer alle meldte om 2 fugle fra flere forskellige destinationer i Gulstav-området. Måske de samme 2 fugle? Jakob Sterup havde 1 ad han ved Søgård Mose og 1 brun fugl ved Tryggelev Nor. Helnæs Made bød på 2 Blå Kærhøg, meldt af Alexander Dobeson.
Ved Føllesbjerg på Sydøstsiden af Langeland havde Torbjørn Eriksen en fin dag med ca. 200 Dværgmåger, 2 Almindelige Kjover og 2 Mellemkjover – absolut ikke hverdagskost på Sydlangeland, hvor der - bortset fra rekordåret 2014 - kun har været to observationer af Mellemkjover i den mellemliggende tid.

241023storaje

Stor Tornskade, Flyvesandet, en af ugens fem fugle. Foto: Antoon Jensen.

Ellers så var det Bramgåsetrækket, der var værd at nævne lidt om. Allerede onsdag aften hørtes Bramgæs trække flere steder i det fynske, blandt andet over Odense og torsdag formiddag fortsatte trækket for fuld skrue: knap 110000 trak over Amager og måske 50170 af disse kom i Frank Jensen-Hammers kliktæller ved Dovns Klint. Fuglene har antagelig kunnet mærke østenstormen, der nærmede sig, og har udnyttet medvinden til at trække vestpå. Frank havde også 5050 Ederfugle og 1300 Ringduer trækkende.
Ved Thurø Rev fik Arne Bruun set 61 SV-trækkende Dværgmåger – alle adulte. Jacob Sterup fik noteret 30 Sortklirer ved Keldsnor og lidt længere vest herfor, ved Bredstens Bjerg fik John Brandbyge og Jens Muff Hansen meldt en rastende Stor Tornskade.

241023tranerathobo

Der trak en del Traner sidst på ugen, disse fra Rath. Foto: Ole Bo Olsen.

Fredag
Nøddekrige og en tyndnæbbet af slagsen set ved Fodslette på Sydlangeland af Poul Chr. Elholm og viderebragt til DOF Basen af Michael Bjerregård. Skal vi have en mindre invasion af denne østlige art fra Rusland/Sibirien i år? Den Tyndnæbbede, der hovedsagelig lever af frø fra fyrretræer, er mindre sky end den Tyknæbbede, så det kunne glæde fuglefotograferne.
Vind og vand dominerede denne fredag, og det i en grad så selv indberetningen af fugle druknede i højvandet. Lidt kom dog i bogen: 80 Traner trak syd ved Ristinge Strand og 112 forsøgte udtræk ved Dovns Klint set af henholdsvis Michael Glentedal og Morten Müller. To Mosehornugler blev noteret i Mads Syndergaards bog ved Helnæs Fyr og mindst et par Blå Kærhøge blev set af Jens Muff Hansen i Gulstavområdet.

241023nodde0bo

Nøddekrige, Stenbæk syd for Tryggelev Nor, søndag. Denne fugl blev ret opulær og var på lokaliteten ind i uge 43. Måske den samme fugl, som blev set i Tryggelev Nor og på Humblekanten. Foto: Ole Bo Olsen.

Lørdag
Stormen tog hurtigt af i løbet af natten til lørdag og dagen bød på et par fine obs. Arne Bruun meldte en Mallemuk trække sydvest fra Thurø Rev. Det er første observation af Mallemuk i det sydfynske område i mands minde! Arne faldt også over en Enkeltbekkasin på revet. Ved Tryggelev/Salme fandt Søren Bøgelund en Nøddekrige og noterede, at fuglen også var set dagen før. Det er uklart, om det er samme fugl, som blev set fredag ved Fodslette. Søren var lidt rundt i det Sydlangelandske og fik også set 105 overflyvende Traner ved Gulstav og 3 trækkende Dværgfalke samme sted. Ved Keldsnor kunne Søren notere 2 Enkeltbekkasiner, 1 Almindelig Kjove og 31 fouragerende Dværgmåger.
Peder Rasmussen fik i løbet af formiddagen set 12300 vesttrækkende Bramgæs på forskellige lokationer på Tåsinge og Siø, og fra det nordlige Fyn en Stor Tornskade ved Flyvesandet meldt af Anton Ræbild Jensen.

241023lomvieantonjensen

Lomvie, Flyvesandet. De fleste af vores alkefugle er Alke. Foto: Anton Jensen.

Søndag
Efterårsferiens sidste dag gav gensyn med Nøddekrigen ved Stenbæk for Kurt Kaack Hansen og Carsten Skou. Carsten var også ved Dovns Klint og fik her noteret Ringdue 10000 T. Indenfor den sidste lille uge er Sædgæssene dukket op. I dag så Morten Müller 12 Tajga-/Tundrasædgæs trække syd ved Dovns Klint, og Søren Bøgelund fandt 67 Tajgasædgæs raste på en mark ved Vognsbjerg, hvor også 69 Dværgmåger rastede. Søren meldte også om 40 overflyvende Traner ved Gulstav og ved Tranekær Fyr så jeg 72 Traner trække syd. Torbjørn Eriksen fik noteret 23(!) Blå Kærhøg, 2 Fjeldvåger, 40 Hedelærker og 1 Stor Korsnæb trækkende ved Dovns Klint.
Jørn Knudsen var på plads ved Storebælt udfor Teglværksskoven for at tjekke indtrækket og fik noteret Steppehøg 1, Musvåge 209, Rød Glente 11 og Vandrefalk 1. En Vandrefalk kom også i Henrik Kingo Andersens bog sammen med 1000 Pibeænder ved Engsøen i Gyldensteen. Lumby Middelgrund husede bla. imponerende 478 Toppede Skalleslugere og 114 Storspover set og talt af Peter Lillesø. Nævnes skal også efterårets første Silkehale, som Søren Gjaldbæk havde i sommerhusområdet ved Fyns Hoved. Stor Korsnæb, en han, slutter ferien – set af Michael Mosebo i Røjle By.

241023stotobo

Stor Tornskade, Gulstav. Foto: Ole Bo Olsen.

Tak til fotografer og til observatører. Send os meget gerne fotos fra uge 43, hvor vi må formode, at efterårstrækket afteger lidt i intensitet - vi får se.