Tirsdagsanalyse - uge 48

Af Freya G. Mørup-Petersen

I uge 48 blev det december, og sneen ramte også Fynsområdet, hvilket gør, at fuglene bliver ekstra aktive ved foderbrættet. Derfor kan det anbefales at lægge ekstra frø og fedt ud, samt eventuelt lidt æbler til drosler – foderbrætter kan sagtens tiltrække sjove fugle, og det hjælper havens fugle i det kolde vejr. Desuden skal man lytte efter Silkehalernes ringlende stemmer og holde øje med steder, hvor er der bærbuske eller æbletræer, da Silkehaler ofte sidder i store flokke og spiser sig mætte i gæret frugt.

071223silkepvr

Der blev set mange Silkehaler i uge 48, disse er fra Ny Bjerreby. Foto: Poul V. Rasmussen.

Mandag
Mandag startede ud stille og kold. Ved Gyldensteen Engsøen blev der set en god håndfuld svømmeænder, samt 23 Lille Skallesluger set af Jens Bækkelund og en Blå Kærhøg han af Tom Tjørnum. Blå Kærhøg blev der også set ved Rødskilde Gods af Niels Bomholt Jensen. Derudover blev der set flokke af Silkehaler, både 40 i Faaborg af Per Damgaard Poulsen og 60 i Munkebo af Peter Leth Olsen. På Langeland blev der set 100 Tornirisker af Jane Ditzel, og på Hjortø endte en Ride sine dage, da den blev fundet død af Arne Bruun.

071223bjergmonnetpvr

Bjergirisk, Monnet. Foto: poul V. Rasmussen.

Tirsdag
Tirsdag kunne der igen ses Lille Skallesluger ved Gyldensteen Engsøen, som blev set af Martin Rheinheimer og fra Svendborg Golfbane så Erhardt Edmund Ecklon en Blå Kærhøg. På Tåsinge var Poul Vestergård Rasmussen ude på Monnet i det kolde vejr og så 250 Bjergirisker og 26 Snespurve.
Imens på Langeland stod Frank Jensen-Hammer på Dovns Klint og observerede 164 Rødstrubet Lom. Fra Ørnehøjområdet så Søren Bøgelund en Blå Kærhøg, og ved Vesteregn så Arne Christensen 320 Hjejler.

071223snemonnetpvr

Snespurv, Monnet. Foto: Poul V. Rasmussen.

Onsdag
Onsdag blev vejret rigtig koldt og det kunne mærkes på fuglene i Fynsområdet, hvor der var meget stille. Ved Gyldensteen Langø Plantage så Christian Lundsted en Skovsneppe og 20 Nordlig Gråsisken, samt 11 Ravne. Christian Lundsted så også en Blå Kærhøg han ved Engsøen. Både i Syberland og Skellerup blev der også set Blå Kærhøg af henholdsvis Karen Kofoed og Jakob Dall. Søren Bøgelund var ude ved Håstrup om eftermiddagen og så 14 Røde Glenter samt 18 Ravne gå til overnatning ved lokaliteten. På Langeland så Frank Jensen-Hammer 30 Rødstrubet Lom fra Dovns Klint.

071223alkassenshavnlbp

Alk. På denne årstid søger de af og til ind i havnene - her i Assens. Foto: Lars Brixtofte Petersen.

Torsdag
Allerede onsdag aften begyndte det at sne og torsdag morgen kunne de fynske ornitologer vågne op til et tykt lag sne. På trods af kulden var et par friske folk alligevel ude i snevejret. Ved Gyldensteen Engsø så Tom Tjørnun 25 Lille Skallesluger og i Røjle by så Michael Mosebo Jensen 120 Gulspurve. Jeg var ude ved Dalum Papirfabrik, hvor jeg så en Isfugl, og i Kirkendrup Skov så Henrik Kingo Andersen en Skovsneppe. Skovsnepper er ofte nemmere at finde i sne og frostvejr, hvor man med fordel kan kigge i skovområder, der har varmere kildeløb – her kan man ofte finde skovens store vadefugl fouragere i kildeløbene. Der blev set seks Agerhøns ved Syddansk Universitet i Odense af Martin Rheinheimer og 12 ved Staurby af Erik Busk. På Tåsinge blev der set 56 Storspover ved Ny Gesinge og 96 Silkehaler ved Ny Bjerreby af Arne Christensen.

071223blakko

Blå Kærhøg nyder snevejret ved Stavids Å. Der blev meldt  Blå Kærhøg fra 13 lokaliteter/områder i uge 48, 3 i Tryggelev Nor, 2 på Vestermade ellers enlige fugle. Foto: Karen Koefoed.

Fredag
Fredag melder december sig med et tykt lag sne og forsat snefald i Fynområdet. Ved Blanke Fed sås der en 4k+ Kaspisk Måge af Michael Brunhøj Hansen, og i Eventyrhaven blev der set 25 Kernebidere af Christian Lundsted. I Havndrup blev der set 14 Agerhøns af Per Rasmussen, og ved Vester Egense søgte en Blå Kærhøg han efter føde, set af Jens Bækkelund. I Røjle by så Michael Mosebo en flok på 70 Silkehaler flyve over. Michael var også ude ved Møllemade, hvor han fandt en Skovsneppe og en Sortstrubet Bynkefugl, som Michael Brunhøj Hansen også så. Skovsneppe blev også set ved Sellebjerg af Kirsten Halkjær Lund og en ved Skanseodde af Jens-Gert Hansen. I Ny Bjerreby blev der desuden set en flok på 100 Silkehaler af Poul Vestergård Rasmussen, givetvis torsdagens flok. Dagens mest uventede begivenhed på fuglefronten var, at to Eremitibisser havde fundet vej til Ærø, hvor Henrik Hansen opdagede dem. Ibisserne stammer fra et østrigsk genudsætningsprojekt, hvor fuglene bliver opdrættet i fangenskab i de nordlige Alper. De bliver udstyret med sendere og farveringe inden de bliver sat fri, hvorefter de trækker sydpå, når efteråret nærmer sig. En flok af disse Eremitibisser er dog fløjet i den forkerte retning og er blevet set i Danmark og Sverige den seneste måned. Heldigvis ser det ikke ud til, at de har problemer med at finde føde på trods af det.

071223sortbynkmmj

Sortstrubet Bynkefugl, Møllemade/Ellemose. Foto: Michael Mosebo Jensen.

Lørdag
Lørdag blev en smuk dag med sol i den sneklædte fynske natur. I Kystlagunen ved Gyldensteen blev der igen talt 25 Lille Skallesluger af Tom Tjørnum. Ved Gudbjerg Mark blev der set Blå Kærhøg af Lars Bisshop-Larsen. Ligeså blev der set Blå Kærhøg ved Stavis Å af Karen Kofoed, Sybergland af Arne Bruun og to fugle ved Vestermade af Jens Peter Bech. I Højby blev der set en flok på 14 Agerhøns af Erik Ehmsen, og ved Fruens Bøge så Rasmus Würgler Hansen en Bjergvipstert. Vandstær sås på to lokaliteter på Fyn lørdag, nemlig ved Hagenskov Slotsmølle af Thomas Kampmann og i Silkeå ved Brahetrolleborg af Lars Rasmussen. Lørdag var mange heldige at få et kig på Skovsneppen, der på trods af sin gode camouflage, er lettere at få øje på i et sneklædt landskab. Skovsneppe sås både ved Tårup af Jens Peter Bech, Røjleskov af Erik Busk og Ranzausmindeskoven af Niels Andersen. Ved Skårupøre Sund blev 310 Sangsvaner set gå til overnatning af Arne Bruun. Endelig var Pernille Mikkelsen heldig med en Hærfugl, der besøgte hendes have i Fraugde.

071223vandstaerlr

Vandstær på den tidligere kongelokalitet for arten, Silkå ved Brahetrolleborg. Foto: Lars Rasmussen.

På øerne blev der set en Blå Kærhøg af Jane Ditzel. De to Eremitibisser var stadig på plads Ærø, hvor de blev fotograferet  i Skovby af Niels Selck. Fuglene blev også set søndag. Vi får se, om ikke de snart finder vej til armere himmelstrøg.

071223eremitnielsselck

Eremitibis, to af de forvildede fugle fandt vej til Ærø. Foto: Niels Selck.

Søndag
Søndag var det skyet og frostvejr. I Odense sås der 11 Kernebidere på Assistens Kirkegård af Maria Rasmussen, 70 Silkehaler ved Munkebjergkvarteret af Inge Nagstrup og en Bjergvipstjert ved Brobyværk af Søren G. Nielsen. Der blev desuden set en Skovsneppe af Jens Bækkelund på Æbelø, og ved Silkeå ved Brahetrolleborg blev Vandstæren set af flere. På Tåsinge blev flokken af Silkehaler ved Bjerreby fintalt af Arne Christensen, det blev til 105. Der blev også set 50 Storspover ved Bjernemark af Hans Olrik og 110 Bjergirisker på Monnet af Carsten Skou.

071223rodpvr

Lunkebugten er et yndet fourageringssted for Røbben i vintersæsonen - de senere år af og til i selskab med en Hvidklire. Foto: Poul V. Rasmussen.

På Langeland sås der også Silkehaler. Der blev set 33 ved Søndenbro af Kristina Svendsen og 30 ved Tryggelev Nor af Ole Goldschmidt, som også så tre Blå Kærhøg på samme lokalitet. Ved Gulstav så Søren Bøgelund en Blå Kærhøg, en Dværgfalk og desuden 75 Silkehaler. Imens på Hou Nordstrand var der en fest for vadefugle, hvor Claus Dalskov så mange Almindelige Ryler, 58 Stenvendere og seks Sortgrå Ryler.

Det var alt for denne uge. Tak for lån af billeder og vi ønsker jer alle en god tur i felten i næste uge.