Tirsdagsanalyse uge 6

Af Jens Peter Bech

Ugen bød på nogle smukke dage med sol og klart vej. Ugen bød også på en masse spændende fugle. Både gengangere og nye gæster.

170223stenpikmra

Stenpikker, Knudshoved - en god februarart! Foto: Maria Rasmussen.

Mandag
Det blev en blød start på ugen, hvor Peter Pelle Clausen så en Sølvhejre og en hunfarvet Blå Kærhøg i Sortemosen. På Sydfyn har den Sorte Glente fundet sig godt til rette, og i dag var Esben Aagaard hurtig med fotografiapparatet da den strøg forbi ved Håstrup.

170223sort2esa 

Den Sorte Glente kan stadig findes i det sydfynske. Håstrup. Foto: Esben Aagaard.

I havet ud for Tryggelev Nor spottede Pierre Bentzen en Nordisk Lappedykker. Ved Valdemarslot så Arne Christensen to Havørne, og to Isfugle. En enkelt Skægmejse kunne ses ved Sundet i Fåborg af Per Damgaard Poulsen, og 450 Sjaggere rastede i Lindved Frugtplantage, hvor Lars Andersen kunne tilføje dem til BoligBirding listen.

170223sjaggerbsn 

Sjagger ses ofte i flok. Denne dog alene i Espe. Foto: Bent Staugaard Nielsen.

Tirsdag
De store flyvere var i luften over Odense Lufthavn da Jakob Lyngbo så en overflyvende Pibesvane i selskab med fem Sangsvaner. Fra Monnet på Tåsinge kunne Lars Kirk berette om 55 Storspover, 11 Spidsænder og dagens højdepunkt med tre Kortnæbede Gæs. Ved Caroline Amalielund så Pierre Bentzon en Skovsneppe som stak af fra skovbunden. I Nakkebølle inddæmning talte Niels Bomholt Jensen 1150 Bjergænder, 25 Knarænder, tre Tundrasædgæs og 31 Lille Skallesluger. Der var også Lille Skallesluger i Engsøen ved Gyldensteen. Her hele 78 af slagsen. Her var også 519 Gråænder, 180 Krikænder, og 856 Pibeænder. Alt samme set af Kurt Due Johansen. Ved Arreskov Sø rastede 11 Sølvhejre, set af Jakob Sunesen. Benjamin Bech hørte to Skægmejser ved Kavslunde Å.

170223kortgaslk

Kortnæbbet Gås, tirsdag, Monnet. Søndag blev der ligeledes set tre fugle, denne gang ved Agernæs på NordfynFoto: Lars Kirk.

Onsdag
Esben Eriksen var tage til Måle Strand på Hindsholm. Her blev der bl.a. set 17 Snespurve, 200 Blisgæs, en Blå Kærhøg og en Duehøg.

 170223snepmj

Snespurve ses ofte som her i opskyl i vandkanten. Tryggelev nor. Foto: Per Møller Jensen.

Ved Odense Universitet overnatter mange kragefugle. Martin Rheinhammer estimerede 2000 Alliker og 3000 Råger på deres overnatningsplads. Ved Sønder Nærå så Per Rasmussen ni Agerhøns. På glenteovernatningspladsen ved Duered kunne Stoffer Jaeger tælle 21 Røde Glenter til overnatning, og ikke helt udelukke at den Sorte Glente gemte sig imellem. I Engsøen ved Gyldensteen rastede i dag 16 Lille Skallesluger og 13 Sølvhejre. Set af Bo Levesen. Også i Nakkebølle OInddæmning var der mange skalleslugere - 35 af de små og 86 af de store. Søren Gjaldbæk besøgte lokaliteten og ved Hellemosen 700 Blisgæs - dem er der mange af i år - og en Dværgfalk.

170223havpvr 

Havlitter. Tryggelev nor. Foto: Poul V. Rasmussen.

Torsdag
Dette blev en meget stille dag på kontoret i forhold til bemærkelsesværdige observationer. I Gyldensteen Engsø sås 10 Sølvhejre af Tom Tjørnum. Det var en mere en de ni som Leif Kristensen så ved Arreskov sø. Ved Korinth så Torben Skytte Hvass 135 Blisgæs. Stoffer Jaeger besøgte den Sortstrubede Bynkefugl ved Bjergkammer. Her så han også Isfugl. Isfugl kunne også ses ved Bjørnemosegård af Niels Andersen, og ved Tarup Vandmølle af Per Rasmussen.

170223ismeg

To Isfugle rastende ved Odense å. Foto Michael Eg.

Fredag
I Skaboeshuse havde Kurt Kaack Hansen besøg af en Skovsneppe i haven, og kunne følge med i hvordan den fandt orme og snegle i græsplænen. Ved Tårup på Hindsholm fouragerede 400 Sangsvaner. Set af Benjamin Bech. På engene ved Nr. Broby-Lundegård så Søren G. Nielsen 400 Pibeænder, 300 assorterede gæs (mest Grå- og Blis-, krydret med et par Bramgæs) og en Sølvhejre.  På engen nord for Sortehusene på Stige Ø sparkede Søren Gjaldbæk 2 Enkelt- og 14 Dobbeltbekkasiner op.

170223sangjd

Sangsvanerne kan fouragere i store flokke igennem vinteren. Simmerbølle. Foto Jane Ditzel.

Christian Karstensen så en Svanegås ved Firtalsstrand & Mellemstykket. Svanegås er normalt hjemmehørende i asien, og dette er sandsynligvis en undsluppen fangeskabsfugl. Ved Broholm så Peter Pelle Clausen en Isfugl. Der kunne ses Blå Kærhøg tre steder denne dag. Ved Bjergkammer af Stoffer Jaeger, ved Søby Monnet af Lars Kirk, og ved Ørnehøj-området af Søren Bøgelund.

170223dompjma

Dompappen viser sin smidighed. Langø. Foto John Markenvard.

Lørdag
Kristoffer Hansen var endnu engang taget til Bispeenge. Det gav igen Enkeltbekkasin. Dog kun en enkelt, men mon ikke fundet af en Bjergpiber kunne gøre det op for det beskedne antal bekkasiner. Kristoffer besøgte også Hessum hvor 40 Bomlærker rastede. Ved Barager Nebbe så Erik Overlund 15 Sandløbere og en Sorthovedet Måge, som trak efter rast på p-pladsen. Ved Lykkeby fouragerede 400 Bjergirisk, og 550 Stillits, set af Ole Goldschmidt. På Lindø rastede 180 Mørkbugede Knortegæs. På Hor seklint trak 13 Hulduer og en gammel Sule.

170223hulsg

Huldue - en af tretten, der trodsede den hårde vind og trak ud over havet. Foto: Søren Gjaldbæk.

Søndag
Ugen fugl blev en Søkonge ved Knudshoved Færgehavn fundet af Kurt Kaack Hansen. Søkonger ses af og til raste i længere perioder i havneområder. I 2019/2020 rastede en Søkonge igennem flere måneder i Strib, og man kunne også se Søkonge ved Knebel på Djursland i en længere periode. Man kunne håbe, at denne også ville slå sig ned til glæde for det fynske fuglefolk. Det er dog ved at være sidtst på sæsonen, der var i hele landet kun 6 observationer af Søkonge i marts måned. På Bispeenge rastede 3 Bjergpibere, dem så Søren Gjaldbæk.

170223sokomariarasmussen

Søkonge. Knudshoved Færgehavn. Foto: Maria Rasmussen.

Lidt længere mod nord ved Knudshoved Færgehavn fandt/genfandt Ole Henrik Scharff en Stenpikker. Stenpikker er en usædvanlig fugl om vinteren da den lever af insekter og derfor trækker til Afrika om vinteren, og normalt først kommer tilbage i april/maj måned. Mon ikke det er fugle fra december, der har undgået fuglekiggernes opmærksomhed frem til nu? Rørdrummerne er også tidligt på færde i år hvor de blev hørt pauke på tre lokationer. I Tryggelev nor hørte Ole Goldschmidt tre, en paukede løs i Botofte Skovmose, hørt af Jan Stener Jørgensen, og til sidst to syngende i Nørreballe Nor, hørt af Mogens Lind Jørgensen.

170223spidslk

Spidsænder. Foto: Lars Kirk.

På Ristingehalvøen raster mange Knortegæs om vinteren, og der har i flere år været Sortbugede imellem. Old Goldschmidt så i alt 120 Mørkbugede, og to Sortbugede
Den Sorte Glente blev igen set ved Bjergkammer af Karen Kofoed. Ved Agernæs Fælled så Henrik Kingo Andersen tre Kortnæbbede Gæs.

Tak til alle fotografer og bidragsydere for billeder og indhold til ugens tirsdagsanalyse. Vi modtager meget gerne billeder til næste uges analyse.