Tirsdagsanalysen - uge 8

Jo, jo titlen er skam lånt fra TV2 News, som uge efter uge stiller skarp på det politiske liv i Danmark. Denne udgave af Tirsdagsanalysen skal heldigvis ikke forholde sig til hverken spin eller rævekager - den handler om noget så ukompliceret som det fynske fugleliv.

Hverdagen meldte sig på Fyn og øer i uge 8. Vinterferien var slut for mange, og der blev fuglemæssigt skruet lidt ned for styrken igen. Vejrmæssigt vendte det pæne forårsvejr tilbage. Det kunne en række fremmødte gæster - og ørne - til Ørnens Dag glæde sig over. Solsorten begyndte så småt at synge morgen og aften, og i moserne rømmede Rørdrummen sig, så den er klar til det store trut. Det smagte i det hele taget af forår.

2019 02 23Nilgas Vits Bjarnejoergensen

Nilgås rastende ved Vitsø på Ærø, den 23. februar. Foto: Bjarne Jørgensen ©

Vi tager en hurtig rundtur i det fynske og begynder med en Nilgås ved Vitsø på Ærø den 23. februar set af Bjarne Jørgensen. Arten har endnu ikke rigtig etableret sig i det fynske, men det er nok kun et spørgsmål om tid, før denne invasive art bider sig fast. Endnu er den dog fåtallig og mest om foråret.

En anden art der er blevet fåtallig er Agerhønen. Det var en god uge med hele 3 observatiorner af arten. Agerhøne 3 ved Vejrup å den 19. februar set af Peter Lillesø, 2 den 20. februar ved Høslet Å set af Kurt Due Johansen samt 2 den 22. februar i Skaboes Huse set af Kurt Kaack Hansen.

Det blev igen til en del Sølvhejre spredt rundt i landskabet - i alt 10 lokaliteter har haft besøg, og med forbehold for at der kan være gengangere i blandt, så er der set 17 fugle i perioden. Undertegnede havde selv fornøjelsen af at høre en Sølvhejre skrige ivrigt ved Botofte Skovmose. En fugl der ellers ikke er meget stemmeaktiv.

Rørhøg er set på Sydlangeland den 20. februar af Søren Bøgelund, obsen er ikke uddybet på DOFbasen, så det vides ikke ,om det var en han eller hun. Der er dokumenteret Rørhøg både i Vejlerne og Vest Stadil Fjord denne vinter. Ellers er ugens mest interessante rovfugl en 2k Kongeørn, der blev set ved Weddelsborg i weekenden af Tim Hesselballe Hansen og Sigrid Ilsøe. Om den smutter via Jylland, eller om den drejer skarp til højre og ender på Hindsholm, det må tiden vise. Der kunne være en chance for at genfinde den igen.

Godt 40 traner er set i den forgangne uge. Cirka en tredjedel omhandler formentlig lokale ynglefugle, mens de resterende er trækkende fugle eller fugle der raster kortvarigt. Største flok blev 10 fugle over Søholt Gods set af Erik Damm.

StorPraest 2019 JaneDitzel

Et dejligt forårstegn er ankomsten af Stor Præsekrave. Her er den ankommet til Hou på Langeland. Foto: Jane Ditzel ©

Store Præsekraver dukkede op mange steder i uge 8. En Klyde den 18. februar ved Gyldensteen set af Jens Bækkelund efterfølger årets første Klyde i det fynske fra den 16. februar ved Nørreballe Nor. En meget tidlig eller overvintrende Sortklire den 24. februar Spodsbjerg set af Else Klint er kun andet fund i Danmark i 2019.

Vikingmaage Bagenkop 2019 Finn Skov

"Vikingmågen" i Bagenkop er fortsat på plads. Foto: Finn Skov ©

Gråmågen - "Vikingen Ritha" - Gadekrydset - SølvXGråmåge - kært barn har mange navne, men den holder fortsat til i Bagenkop, og er set af mange i ugens løb. De mørke kanter på de yderste svingfjer og markeringen af halebånd, gør den noget ulden i kanten i forhold til en ren Gråmåge. Mosehornuglerne på Helnæs Made er stadig på plads, og op til 3 fugle er set i uge 8 af Kirsten Pedersen.

Grønspætterne er begyndt at blive stemmeaktive og omkringflyvende. Der er meldt Grønspætter fra 20 forskellige lokaliteter. I det sydfynske skal det bemærkes, at både Tåsinge, Thurø, Langeland og ikke mindst Ærø har haft Grønspætter forbi. Spætterne bliver endnu mere stemmeaktive i marts, så der er rig mulighed for at finde en selv.

Vandrefalkeparret på Fynsværket viser stigende interesse for kassen, så det bliver spændende at følge i løbet af foråret, om Fyn skal have sit første ynglende Vandrefalkepar.

StorTornskade 2018 JaneDitzel

Stor Tornskade ses spredt rundt i det fynske. Foto: Jane Ditzel ©

Stor Tornskade ses spredt og ligesom i uge 7 er det lidt tilfældigt, hvor de bliver set. 4 er set i ugen på lige så mange lokaliteter, med kun én genganger fra uge 7. Hedelærkerne meldte deres ankomst med 3 ved Horseklint den 24. februar set af Arne Bruun og den Hvide Vipstjert var stadig på plads i Bagenkop, og yderligere en trak NØ ved Hou Nordstrand den 24. februar set af undertegnede. En Bjergpiber dukkede op den 18. februar ved Brydegård, og blev set af Erik Busk.

Lapvrling ThurRev 20190223 SoerenGNielsen

Lapværlingen, der for for anden uge i træk rastede på Thurø Rev. Foto: Søren G. Nielsen ©

Endelig var Laplandsværlingen stadig på plads, og blev set både den 22. og 23. februar på Thurø Rev af henholdsvis Arne Bruun og Søren G. Nielsen.

Denne uges tirsdagsanalyse tager udelukkende afsæt i indtastninger i DOFBasen, og hvad undertegnede helt subjektivt fandt interessant. Updaten for uge 9 kommer næste tirsdag, således at alle obs kan nå at tastes ind, og billeder kan findes frem. Man er meget velkommen til at fremsende billeder uopfordret til redaktionsgruppen.

Tak for lån af billeder til denne uges Tirdagsanalyse til alle fotograferne.

God obs!

/Esben Eriksen