Tirsdagsanalysen - uge 10

Kom, sydvest, som frosten tvinger,
kom med dine tågevinger,
kom og løs den bundne jord!

Sådan formaner St. St. Blicher. Det blev der ikke brug for, men vestenvinden fik vi og i så rigelige mængder og ledsaget af tiltider kraftig regn. Det satte også sit præg på den feltornitologiske aktivitet ugen igennem, hvor søndag så ubetinget blev den fuglerigeste dag, og tegnede sig for 1/3 alle ugens observationer. I alt blev der indtastet 1490 observationer fra det fynske område i uge 10 - mod 2393 observationer i uge 9.

Havlitmar19LarsKirk

Havlitterne ligger talrigt på denne årstid ved Langelands sydspids, og man bør unde sig selv en tur forbi. I roligt vejr kan man høre deres hyggelige "aaaulit". Foto: Lars Kirk©

De, der vovede sig ud, blev belønnet. Det gjorde Lars Kirk allerede mandag, og her kunne han genfinde Lapværlingen på Thurø Rev, og her blev den ugen ud. Mandag var også dagen, hvor årets første Hvide Stork blev observeret på Fyn. En enlig fugl rastede vest for Vissenbjerg, og blev set af Steffen Pedersen. Om det var samme fugl eller en ny skal være usagt, men endnu en stork kunne noteres fredag den 8. marts ved Skaboes Huse af Kasper Petersen Gudmandsen.

Der kom hul på de langbenede i denne uge, og tirsdag den 5. marts stod 4 Skestorke på Siø, fundet af Søren Bøgelund. De var hurtig væk igen, men søndag den 10 marts stod igen en Skestork på Siø, set af Peder Rasmussen. Måske kunne det Sydfynske Øhav have potentiale til en kommende yngleplads for arten, der har stor fremgang i Jylland.

”…og nu er viben kommen!” 514 rastede ved Gyldensteen den 6. marts talt af Kurt Due Johansen. Tre andre lokaliteter kunne i denne uge mønstre rastende viber i antal på 100-130 fugle. Så må vi se, om landbruget og DOF i fælleskab kan finde egnede ynglesteder til viberne.

Rd glente uge 10

Røde Glenter i uge 10 - kerneområdet på Midtfyn springer i øjnene. Kilde: DOF Basen.

Marts er måneden, hvor vinteren og foråret krydser klinger, og det sætter sit præg på fuglefaunaen i landskabet. Således gav ugen en del observationer af Lille Skallesluger, flokke af Sangsvaner og gæs og endelig holdt den mystiske måge i Bagenkop fortsat til. Den giver fortsat hovedbrud. Nu skulle den være hørt af Henrik Knudsen, og eftersigende kalder den som en Gråmåge. Følg med i Henriks hovedbrud på Fugleknudsen.dk.

Skovsneppe1

Skovsnepper dukker op de mest uventede steder i denne tid. Foto: Søren Gjaldbæk

Foråret giver sig dog også til kende. Flere folk fik set årets første Hvide Vipstjert i uge 10. Andre hørte den første Sangdrossel. Husrødstjerterne dukkede så småt op hist og pist, og Skovsnepperne er meldt flere steder, de trækker igennem nu, og er også en forårsbebuder. Det er tranetræk også. 12 trak N over Kerteminde den 6. marts set af Jens Gregersen. Får vi flot vejr og østlige vinde, så kan Fyn og øerne få et flot træk i marts. Det store ryk af Traner er lige om hjørnet.

Det blev weekend - og lørdag den 9. marts var Kerteminde igen på landkortet - Bo K. Stephensen så en Munk i Kerteminde

Søndag - den eneste dag i ugen, hvor kikkerten kunne holdes i ro, når man var ude. Hentehåret kom under kontrol igen, og solen skinnede forårsagtigt. Det fik en Gransanger til at synge ved Gulstav Mose, og samme sted trak en Rørhøg og fem Røde Glenter mod NØ – alle fugle set af Søren Bøgelund. Længere oppe på øen var fire Sandløbere på plads ved Spodsbjerg – set af Pierre Bentzen.

På Siø var som nævnt dukket en ny Skestork op. I Svendborgsund talte Erhardt Ecklon 4.500 Ederfugle, det er tid til at holde øje med Kongederfugle! Ikke mindst når Ederfuglene runder Dovns Klint. På Fynsværket overværede undertegnede at Vandrefalkene parrede sig, og dermed kan man vist strække sig til at sige, at Fyns første yngleforsøg af Vandrefalk i nyere tid er en realitet. Det bliver spændende at følge.

Vandre mar19 Jonna Vandrefalkene på Fynsværket varmer op til det første ynglefund på Fyn. Foto: Jonna Jenny Ankjær

Helt mod nord trak en Sule forbi Lars Phillip Nielsen på Fyns Hoved, og lige i nærheden stod Søren Gjaldbæk på Horseklint. Trods det at matematikken har fyldt hele hans arbejdsliv, så kan han ikke stoppe med at tælle – 17 Hedelærker og 14 Hulduer og meget andet kom i bogen, det kan man læse mere om her.

Søndagen sluttede med svanesang i Sortemosen, hvor 370 Sangsvaner sang Arne Brun til ro.

Billeder fra uge 11 modtages med kyshånd. Tak til denne uges fotografer.

/Tekst: Esben Eriksen