Tirsdagsanalysen - uge 47

Af Esben Eriksen

Endnu en mørk uge er overstået, nu resterer der kun en lille måned, før det atter går mod lysere tider. Ugen vil blive husket for en sen Landsvale, der endnu ikke var gået til overvintring på mosens bund, som man troede i gamle dage. 

261278722 4240154589423025 3626298032854410914 n

Gode vintersyslerier er at tjekke strande for Bjergirisker, Snespurve og Sortgrå Ryler. Det kan også har kaste noget endnu vildere af sig som fx Ørkenstenpikker - det er sket før. Foto: Geert Mørk 

Mandag

Frank Jensen-Hammer mente, at der godt kunne vrides lidt mere ud af efterårstrækket, og det blev belønnet med Rødstrubet Lom 62, Pibesvane 11, Sædgås sp. 30, Toppet Skallesluger 83, Trane 3 og en sen Hvid Vipstjert 1 - det hele kunne opleves fra Dovns Klint.

Ved Arreskov Sø talte Erik Ehmsen 23 Små Skalleslugere, mens Erik Overlund besøgte Gultved og talte 20 Røde Glenter - det skulle blive til en tredobling af de tal senere på ugen. En Blå Kærhøg rastede på Siø og blev set af Nis Rattenborg. Jørn Knudsen var heldig med en Duehøg nær Nyborg. 

Jens Bækkelund talte 105 Storspover og 200 Bjergirisker ved Gyldensteen, mens Per Rasmussen konstaterede en overvintrende Munk i haven - her blev den ugen ud. 

260699502 4551031034985187 3070279562356787848 n

Ugen bød på en ny glenterekord for denne vinter. Foto: Leif Sørensen

Tirsdag

31 Sølvhejrer blev ugens højeste tal for Brændegårdsøen, og den tælling stod Leif Sørensen for.  Søren Bøgelund gjorde Frank kunsten efter på Dovns Klint  og så 5 trækkende Pibesvaner. Ved klinten blev det også til årets sidste Landsvale i det fynske. Skagen havde også en, så man ved aldrig. 

960 Pibeænder er mange i Arreskov Sø - det er så mange, at det er rekord for søen og også for Erik Ehmsen, der talte dem. Ved nabosøen Brændegård Sø så Leif Kristensen Lille Skallesluger 12, Stor Skallesluger 73 og Duehøg 1. Ved Sandholt rastede en Blå Kærhøg, og den blev set af Flemming Johansen.

Bjergvipstjert og Munk ved Hagenskov Mølle - og begge fugle blev set af Thomas Kampmann. Bjergvipstjert var der også ved Dalum Papirfabrik, hvor Jens Rasmussen så en. Vandstær kunne ses ugen ud ved Silkeå - tirsdag blev den set af Leif Kristensen og Laila Bøhrk.

 bjerg1

Den største flok Bjergirisker i mange år holder til på Stige Ø. Foto: Søren Gjaldbæk

Onsdag

Lille Lappedykker ses i havne og fjorde i vintertiden. Jørn Knudsen talte 137 ved Holckenhavn. Mågeøerne er stedet for Lysbuget Knortegås. Jens Bækkelund talte 15, der var 8 dagen før. 

I Sortemosen rastede 5 Traner, noterede Morten Kristiansen sig, og ved Barager Nebbe på Langeland talte Peder Rasmussen 5 Sandløbere. Jørn Knudsen leder efter Vandstære på Østfyn og blev belønnet med en ved Lillemølle, og Niels Andersen så en Stor Tornskade i Kirkebyskovene.

Søren Gjaldbæk aflagde Stige Ø et besøg, hvor der var imponerende mange Bjergirisker. Det samlede udbytte blev 700 Bjergirisker, 2 Bjergpibere, 2130 Knopsvaner, 1 Gransanger og 29 Dobbeltbekkasiner. Det er det højeste antal Bjergirisker i Fynsområdet i 15 år! Den næststørste flok i 2021 stod Michael Mosebo for med 300 den 12. januar ved Nærå Strand. I 1993 så Kurt Due Johansen 700 Bjergirisker på Vigelsø, så der har tidligere været mange i den indre del af fjorden. Rekorden har Ole Golschmidt med 1.510 trækkende på Dovns Klint den 28. oktober 2006.

 Munk

Der er begyndt at dukke Munke op i haverne. Her i undertegnedes have. Foto: Esben Eriksen

Torsdag

De Røde Glenter var blevet til 50 ved Gultved, kunne Peder Ramussen berette. Ved Ferritslev rastede en Blå Kærhøg, så Per Rasmussen. Geert Mørk gæstede Odense Å ved Dalum Papirfabrik og så 2 Bjergvipstjerter, mens man i Svendborg ved Caroline Amalielund kan se Vandstær - det gjorde Niels Andersen og Pierre Bentzen.

Ugens 3. Munk dukkede op i undertegnedes have ved Åløkkeskoven, og ved Jersore talte Jens Bækkelund 150 Bjergirisker, og på Æbelø så Jens 8 Snespurve.

 259771327 4240656516039499 8060296515880435550 n

Mange Sortænder og en del Fløjlsænder kan ses ud for Horseklint. Foto: Geert Mørk

Fredag

Måske man i roligt vejr og godt lys skulle tjekke de 5.000 Sortænder, som Geert Mørk så i fredags ud for Horseklint for amerikanske eller sibiriske gæster. Der kunne godt gemme sig en Brilleand, Sibirisk Fløjlsand eller Amerikansk Sortand. De ses i al fald i ny og næ på Sjællandssiden. Geert så samme sted 2 Sortgrå Ryler.

Per Rasmussen og Hans Rytter fik det til 60 Røde Glenter, der ønskede at sove ved Gultved. Det er ny rekord denne vinter. Mere beskeden var Søren Bøgelund, der så 4, der trak syd ved Ørnehøj.

På Monnet rastede en Vandrefalk, og den blev set af Peder Rasmussen. Ella Mikkelsen var heldig at finde 3 Skovhornugler ved Flyvesandet.

Sortbugetknort

Sortbuget Knortegås på Ristingehalvøen. Bemærk den markante halsring og de lyse flanker. Foto: Ole Goldschmidt 

Lørdag

En Sortbuget Knortegås rastede lørdag på Ristinge Halvøen og må sammen med Landsvalen tidligere på ugen kandidere til ugens fugl. Knortegåsen blev fundet af Ole Goldschmidt.  I Hannebjerg Mose lå der overraskende mange dykænder. Ole Goldschmidt talte 2.200 Troldænder og 200 Taffelænder - ganske godt for en mindre mose.

Ved Nakkebølle Inddæmning rastede 12 Små Skallelugere, noterede Kurt Kaack Hansen, og ved Brændegård Sø så Morten Kristiansen en Blå Kærhøg.  500 Hjejler rastede i Kystlagunen ved Gyldensteen, hvor Jens Bækkelund var forbi.

Jørn Knudsen tjekkede vandløb og fandt en Isfugl ved Kongshøj Å's udløb og en Vandstær ved Stokkebækken (Hesselager). Jørn så også 2 Snespurve ved Lundeborg. På Storeholm fløj 200 Bjergirisker rundt, kunne Ole Goldscmidt konstatere fra Ristinge Hale.

 262332030 408403860930581 5663023361612466414 n

Vandstære ses en del steder ved større og mindre vandløb med passende strøm. Foto: Poul V. Rasmussen

Søndag

Arne Bruun talte 328 Hvinænder, der fløj Ø ud af Skårupøre Sund, og 128 Toppede Skallesluger rastede på havet øst for Thurø. 15 Små Skallesluger rastede i Brændegård Sø, talte Gunnar Jørgensen, og Michael Mosebo så en Blå Kærhøg ved Aulby Mølleå.

Freya talte vadefugle ved Ølundgård og kunne notere 500 Hjejler, 500 Viber og 50 Storspover. Jan Stener Jørgensen fandt 2 Sandløbere og en sen Sildemåge ved Strandager. På Æbelø rastede 10 Stenvendere, og på Æbelø Holm rastede 200 Bjergirisker - det hele blev set af Jens Bækkelund.

Endelig fandt Jens David Mogensen en Mosehornugle ved Fogense Enge, og den runder således Tirsdagsanlysen af. 

Tusind tak for lån af billeder til fotografer - husk at taste ind i DOFBasen, så bidrager du til overvågningen af Danmarks fugle, og dine observationer er måske med i næste uges Tirsdagsanalyse.