Tirsdagsanalysen - uge 48

Af Søren Gjaldbæk

Det var årets første vintermåned, og det levede vejret op til - koldt og et par dage lidt sne. Vintergæster som Sangsvane, diverse gæs, Bjergand, skalleslugere og Vindrossel viste sig i stigende antal.

120621vandstrsilkepvr

Vandstær, Silke Å, mandag, den blev set hele ugen. Foto: Poul V. Rasmussen.

Mandag
Der blev talt ænder og gæs rundt omkring. I Engsøen, Gyldensteen var der forsamlet 39 Små Skalleslugere, en klar forbedring af efterårets hidtil største tal på 23 - og 530 Krikænder. Samme sted også Sølvhejre 12, Havørn, Vandrefalk og Jens Bækkelund. I Sundet, Faaborg lå 52 Store Skalleslugere, det er det største antal derfra dette halvår. Peder Rasmussen havde 96 Blisgæs og vores første Nilgås, siden de forlod Siø den 3. august. Ved Vester Hæsinge talte Leif Kristensen 158 Blisgæs.

120621havflj

Havørn, Brændegård Sø, hannen afleverer bytte til hunnen. Parrene er ved at lægge an til yngel. Foto: Flemming Johansen.

Dagen gav fire Sortgrå Ryler, 3 fra Knudshoved (Jørn Knudsen) og en fra Drejet på Ærø (Bjarne Jørgensen). Fra Fyns Hoved meldte Oliver Christian Gram om to nordtrækkende Rider - desværre uden alder. Fra Rydsådalen i Næsby en rastende Bjergvipstjert, meldt af Ole Henrik Scharff. Vi får ikke mange meldinger om Duehøg - Jonas Morsing Thomassen så en ved Øghaven, ikke langt fra Hesbjerg Skov. I Møsteskov/Hanneslund gik 8 Røde Glenter til overnatning; den rasteplads brugte de også i 2019 og 2020. Erik Damm var på stedet.

120621sortgrarylrbjo

Sortgrå Ryle, Drejet, Ærø. Foto: Bjarne Jørgensen.

Tirsdag
Der var fortsat Nilgås ved Bøllemosen, og lidt længere nordpå ved Gultved gik 56 Røde Glenter til rast i den stride nordvestenvind. Hans Rytter fandt endnu en Vandstær, den fouragerede i Hågerup Å ved Karlsmosen. Hans havde også en i Ørbæk Å ved Lillemølle, og der var stadig en i Silke Å. På Monnet kan man se Spidsænder. Det gjorde Peder Rasmussen, der var 72. I Engsøen, Gyldensteen steg antallet af Små Skalleslugere til 55. Ved Nørresø så Erik Damm 6 Havørne - de holdt sig i nærheden af Skarverne!

120621nilbllels

Nilgås, Bøllemosen. Foto: Leif Sørensen.

Onsdag

Kun 27 observationer, et fint billede af vejret - regn, regn og lidt mere regn, dertil hård vind fra nordøst. Freya Mørup-Petersen meldte hele to Vandstære fra Dalum Papirfabrik - det er ellers små to uger siden, den har været set der. Det var den dag!

120621spidsbjdflj

De er flotte - Spidsænderne, disse er fra Bøjden Nor. Der blev meldt flest fra Monnet og Næråstranden. Foto: Flemming Johansen.

Torsdag
Poul V. Rasmussen var på Monnet - det er sket før. Der var nu 92 Spidsænder, 1312 Bramgæs, 6 Sølvhejrer, Vandrefalk, Fjeldvåge, Enkeltbekkasin, 252 Bjergirisker og 31 Snespurve - det er en fin vinterlokalitet!
Søren Bøgelund syntes ikke, at Freya skulle være alene om to Vandstære; han meldte to fra Silke Å. Ved Trente Mølle havde Søren 20 korsnæb fordelt på 16 små og 4 store. Freya var igen ved Papirfabrikken - her var Bjergvipstjerten igen på plads.

120621snepvr

Snespurve - 2 af 31 - Monnet. Foto: Poul V. Rasmussen.

Fredag
En ualmindelig trist, kold, grå og småvåd dag, og forventeligt var der heller ikke mange observationer. Dagens højdepunkter var en Munk i Søren Bøgelunds have i Gulstav, 8 Agerhøns og en Blå Kærhøg ved Sellebjerg, meldt af Oliver Christian Gram, Mosehornugle på Thurø Rev (Arne Bruun) og 9 Sandløbere ved Strandagergård nær Tranekær, disse blev set af Jan Stener Jørgensen. I Lindved Frugtplantage kunne man se over 100 Vindrosler - de er lige ankommet, fortæller Lars Andersen, sikkert i forbindelse med kuldefremstødet.

120621sandcld

Sandløbere, Strandagergård. Foto: Claus dalskov.

Lørdag

Igen en diset og fugtig dag. Antallet af Sandløbere var steget til 12 - de har været på lokaliteten hele ugen i vekslende antal. Vi har af og til småflokke af Hulduer om vinteren - Jan Sørensen havde 19 ved Herslev, som trak sydpå. Ole Goldschmidt var lidt rundt på Langeland, det blev til en ung Dværgmåge ved Rudkøbing Fredskov, 100 Vindrosler ved Skovsgård, ved Hjortholm 31000 Bramgæs og 600 ved Klise Nor. Jan Sørensen meldte 1500 fra Langelandsbæltet ud for Illebølle.

120621sangls

Der dukkede lidt flere Sangsvaner op i slutningen af uge 48, disse er fra Espe. Foto: Leif Sørensen.

Sangsvanerne har ikke rigtigt vist sig endnu, Ole Goldschmidt havde 46 ved Rath, det var ugens indtil videre største flok. Ved Bøllemosen var antallet af Blisgæs steget til 175, talt af Niels Andersen. Arne Bruun meldte Mosehornugle fra Thurø By, måske fredagens fugl, der flyver lidt rundt? Ella Mikkelsen var en tur til Næråstranden, hvor der traditionen tro var pænt med vadefugle: 110 Strandskader, 180 Storspover, 62 Små Kobbersnepper og 600 Almindelige Ryler. Og endnu engang viste lokaliteten sig som vores bedste rastelokalitet for Spidsand med 260 fugle. Også 4 Snespurve og 300 Bjergirisk skal nævnes. Sidst på dagen lagde Freya Mørup-Petersen 30 Røde Glenter i seng ved Gultved.

120621sortgsohg

Sortbuget Knortegås - en af to på Ristingehalvøen, søndag. Foto: Ole Goldschmidt.

Søndag
En kold og blæsende dag, alligevel var der mange ude at kigge. På Ristingehalvøen var der nu to Sortbugede Knortegæs i selskab med 105 mørkbugede - den 27. november måtte Ole Goldschmidt nøjes med én sortbuget. Ole var også forbi Valdemarslots Sø, her lå 668 Bjergænder, et stykke fra Oles lokalitetsrekord på 4200 fra januar 2019. Ved Arreskov Sø så Geert Mørk og Erik Ehmsen såvel Blå Kærhøg som Stor Tornskade, og også tre Havørne. Erik fortsatte til Brændegård Sø, hvor det blev til 11 Sølvhejrer - ugens højeste antal derfra, men søen har ikke været besøgt ret meget i uge 48. Samme sted Lille Skallesluger 35, Stor Skallesluger 65, Duehøg og Havørn 2.

120621lillemh

Lille Skallesluger - der blev meldt en del fugle i uge 48 (mindst 130). Denne er fra Engsøen, Gyldensteen, der med 55 fugle også leverede ugens største antal. Foto: Mogens Hansen.

Ugens to største noteringer af Sangsvane kom denne dag: Lydinge Mølle 85 (Leif Sørensen) og Nørre Højrup 70 (Ella Mikkelsen). Det er ikke kun Røde Glenter, der går til fælles overnatning, ved Møsteskov/Hanneslund nattede Søren Bøgelund 65 Ravne og også 25 Røde Glenter. Ved halvfiretiden talte Erhardt Ecklon 1000 Ringduer i Horseskov på Tåsinge.,De kan også lide at sove sammen. Ved Langesø Golfklub dukkede endnu en Vandstær op - årets fjortende, set af Anton Markvard. Fra det nordfynske ved Klinte meldte Ella Mikkelsen en Blå Kærhøg.

120621slvbrndegrdpvr

Sølvhejre fra en i uge 48 ikke videre besøgt Brændegård Sø. Foto: Poul V. Rasmussen.

Tak til fotograferne for lån af fotos - det lykkes forbavsende godt, at få gode fotos på trods af det næsten konstante tusmørke.