Tirsdagsanalysen - Uge 3

Af Jens Peter Bech

“Fuglene flyver i flok, når de er mange nok” Benny Andersens ord fra Svantes lykkelige dag er egentligt en lidt lavthængende frugt for indledningen på årets og min første tirsdagsanalyse. Jeg synes dog alligevel de giver mening i forhold til vinterens fugle. Om vinteren ser vi store flokke af gæs, ænder, svaner, drosler og finker, som vælger Danmark som deres overvintringsplads og gør vinteren lidt sjovere for os fuglekiggere. Det gjorde sig også gældende i den forgangne uge.

Mandag
Ella Mikkelsen rapporterede 3000 bramgæs rastende nær Scheelenborg Skov ved Dalby. Ved Egense blev der også kigget gæs. 2300 bramgæs, 650 grågæs og 145 Blisgæs blev set af Peder Rasmussen. Samme sted sås 2 Kortnæbbede - samt 2 Tajgasædgæs, som også blev set ugen før, i dag set af Pierre Bentzen. Claus Dalskov havde ligeledes Tajgasædgæs i kikkerten med 5 stk. ved Ollerup.
Ved Lumby inddæmmede strand rastede 14 Tundrasædgæs, set af Anders Myrtue. 44 Røde glenter blev højeste antal ved overnatningspladsen ved Rudme. Gunnar Jørgensen talte 2 mere end Leif Sørensen.

012022bramlc

En af vinterens flokke af gæs, som kan indeholde lidt af hvert. Her med Blis-, Bram- og Grågæs. Foto fra Lunkebugten af Leif Christensen.

Tirsdag
Endnu engang var der Silkehejre på Nordfyn. Denne gang ved Gyldensteen Engsø. Det er sandsynligvis den samme fugl, der i sidste uge sås ved Flyvesandet. Denne gang set af Jens Bækkelund og Nis Rattenborg. Engsøen gav også ophold for 4 Sølvhejrer og 78 Små Skalleslugere.
John Jensen måtte opgive at bestemme de 15 Sædgæs, han fandt ved Kerteminde. En opgave der heller ikke altid er så ligetil.
10 Sandløbere var stadig på plads ved Barager Nebbe på Langeland. Claus Dalskov sikrede sig, at de var der.

012022sandcld

Sandløbere. Foto: Claus Dalskov.

Leif Kristensen foretog vinterfugletælling på Helnæs Made som kastede både Vandrefalk, Enkeltbekkasin, 17 Spidsænder samt flere mere almindelige arter af sig.
Datoen for vinterpunkttællingerne er overskredet nu, men hvis man er interesseret i punkttælling for den kommende ynglefuglspunkttælling, kan man læse mere om dette her. Kristoffer Hansen så 10 Kernebidere rastende i flok, Munkebjerg, Odense.
Afslutningsvis så var Fyns måske mest besøgte Vandstær stadig på plads ved Silkeå. I dag fik den fornøjelsen af Leif Sørensen.

Onsdag
Igen betalte det sig at være opmærksom på de blandede gåseflokke. Laura Rytter Holm fandt en Nilgås i en blanding af Bram-, Grå- og Blisgæs ved Kerteminde. Ved Kerteminde sås også en Vandrefalk flyvende mod nord. Denne set af John Jensen.
Ella Mikkelsen var taget en tur på Enebærodde, hvor en enlig Sule fouragerede ud for kysten.
Tranekær lever igen op til sit navn. 2 Traner er tilbage fra vinterferie og kan igen ses ved Flådet. Jane Ditzel meldte deres tilbagekomst.
Boligbirding er i fuld gang, og Karl Top sikrede sig art nummer 40 i form af en Skovsneppe på en ellers rolig dag rent fuglemæssigt.

012022tranejd

Tranerne er tilbage ved Tranekær. Foto Jane Ditzel.

Torsdag

Silkehejren var stadig på plads på ved Gyldensteen Engsø. Torsdag var det Jan Kiel, der havde fornøjelsen af den sjældne gæst. Blæsevejret inviterede til havobs, en invitation som Kristoffer Hansen tog imod med en tur til Fyns Hoved. Turen gav b.la. 4 Rødstrubet Lommer, 3 Suler og 2 Rider trækkende mod vest. Længere vest på ved Kasmose Skov så Erik Busk 2 Suler og 3 Rider. Mon ikke et par af fuglene skulle være de samme?

8000 Ederfugle rastede ved Hou Nordstrand. Et imponerende syn for Poul Vestergård Rasmussen, som samme sted også kunne indrapportere 3 Stenvendere og 4 Sortgrå Ryler. Ugens største flok Sangsvaner blev set ved Fårevejle af Ole Goldschmidt. 550 svaner kunne det blive til.

012022sortgrls

Sortgrå ryler er også en af de overvintrende gæster. Her på Hou Nordstrand. Foto Leif Sørensen.

Fredag
Der var stadig gode flokke af Bramgæs på Fyn. Anni Osther så 2000 ved Fjordmarken. Det samme antal havde Leif Sørensen på Siø. Dagens rekord går til Niels Andersen med 2500 ved Egense. Ved Ringe Sø rastede en ung Kaspisk Måge, set af Gunnar Jørgensen.
Langt de fleste Sortklirer hygger sig vinteren over syd for Sahara. En enkelt har dog valgt at blive på Fyn og sås ved Gyldensteen: Reservatet af Jens Bækkelund. Et sjældent syn her i januar. Sjagger er også en af vores overvintrende gæster nord fra, som ankommer i store flokke. Lars Andersen fandt en ordentlig flok på 800 ved Lindved Plantage.

 012022sjagjv

Sjagger. En kærkommen gæst fra nord. Om vinteren ses ofte store flokker af drosler. Her ved Veflinge. Foto Johnny Vølund.

Lørdag
En lidt stille dag i det fynske gav 32 Stenvendere ved Hou Nordstrand. Årets største flok indtil videre, set af Niels Bomholt Jensen.
Laila Neermann så den godt camouflerede Rørdum i Klise Nor. Søndag så undertegnede en knap så godt camoufleret Laila på Hanstholm Havn - her var målet Islom og Gråmåge, ret populære fugle denne måned. En gammel Blå Kærhøg hun var at finde ved Gardersø. Arts-, alders- og køns bestemt af Nis Rattenborg. Samme sted to Traner.

012022ederpvr

Der ligger omkring 8000 Ederfugle ud for Hou Nordstrand - er der mon en konge i mellem? Foto: Poul V. Rasmussen.

Søndag
Michael Glentedal kunne rapportere, at der stadig er Sortbugede Knortegæs ved Ristinge Hale. Denne dag 2 stk. sammen med 226 mørkbugede af slagsen.
Ugen gav en anden sjælden vintergæst i form af en Gransanger, som også burde være søgt mod varmere himmelstrøg. De senere år er der dog kommet flere registreringer af overvintrende Gransangere. Denne set af Freya Mørup-Petersen.
Over Ebberup ved Assens trak 5 Traner mod V. Om der var trut i trompeterne, er der ingen melding om. Set af Anton Markvard. Anton havde også 25 Bomlærker samme sted. Videre på Helnæs Made havde Anton også en Vandrefalk og 120 Storspover.

Som afrunding på ugen fandt Nis Rattenborg 38 Snespurve ved Mågeøerne. En fantastisk flot fugl, som også overvintrer her, og som jeg helt klart kan anbefale at tage på ”jagt” efter, hvis man ikke allerede har mødt den på sin vej.

012022storgm 

Storspoverne ses ofte i store flokke her om vinteren. Her er den taget i flugt ved Lammesø. Foto af Geert Mørk.

Tak til alle fotografer og bidragsydere til årets første Tirsdagsanalyse, send os gerne aktuelle fotos fra uge 4 til næste uges klumme.