Tirsdagsanalysen - uge 5

Af Hanne Lauritzen

Januar sluttede af med et brag af en storm; med højvande, oversvømmelser og træer der knækkede som tændstikker til følge. Flere birdere trodsede vejret og tog på udkig efter sjældne fugle.
Februar er begyndt. Dermed er vi på vej mod lysere tider, flere lyse dagstimer og måske flere og andre fugle i kikkerten – en spændende tid.
I denne udgave af Tirsdagsanalysen, kan du læse om nogle af de mange observationer, foretaget i uge 5. Du kan læse lidt om Knopsvanen, om livgivende nødhjælp til småfugle, om Boligbirding og til slut lidt statistikker. God læselyst.

021222fljlsv

Der raster en del Fløjlsænder på Nordfyn, f.eks. 150 ved Flyvesandet i uge 4 og 60 ved Fyns Hoved onsdag. Denne er også fra onsdag ved Bogense. Når de ses så godt, er det ingen sag at udelukke en af de sjove. Foto: Steen Vagner.

Mandag
Der blev set rigtig mange Bramgæs, over 10.000 på 12 lokationer. Det største antal blev set af Jens Bækkelund på Gyldensteen. Nis Rattenborg havde været langt væk den dag, helt i Egypten, der observerede han 1350 Bramgæs. 105 rastende Havlitter blev set af Søren Bøgelund i havet ud for Keldsnor. Søren stod også for synet af en Søkonge ved Keldsnor, den første på Fyn i år. Der blev set to Suler, der med sit vingefang på op mod næsten to meter, er et imponerende syn, når de i høj fart dykker ned efter fisk. Vidste du, at Sulen kan forfølge sit bytte under vand, i op til 20 sek.? Og den kan dykke ned til 25 meter med en hastighed på op til 190 km/t.
Flere varianter af ænder blev også set; Sortand, Hvinand, Gravand, Taffeland, Troldand, Knarand, Gråand og Krikand. Ligesom der blev set tre arter af duer: Klippedue, Ringdue og Tyrkerdue.

021222troldhanflj

Troldand, han, hunnen ses til højre. Foto Flemming Johansen

På ni lokaliteter blev der observeret Sangsvaner, i alt 465, de 220 blev set i Fårevejle af Claus Dalskov. Ligeledes blev der på ni lokaliteter observeret Knopsvaner, 205 i alt. Største antal på 125, blev set ved Siø Sund af Niels Andersen.
Vidste du, eller husker du, at i 1960 udpegede Undervisningsministeriet Sanglærken til Danmarks Nationalfugl? Det forblev den indtil 1984, hvor Poul Thomsen, i TV-programmet ’Dus med Dyrene’, holdt en afstemning – hvor hele 233.655 personer deltog i afstemningen. Knopsvanen fik flest stemmer, nemlig 123.336. Sanglærken måtte dermed vige pladsen, den fik under halvt så mange stemmer, men kom dog ind på en 2. plads. Den dag blev Knopsvanen Danmarks Nationalfugl.

021222knoppiaholmegaardhansen

Knopsvaner, Danmarks Nationalfugl. Foto: Pia Holmegaard Hansen.

Tirsdag 
På denne tirsdag blev der ikke observeret helt samme antal gæs og svaner som foregående dag. Ganske få Knopsvaner, ti stk. og 84 Sangsvaner. Sølvhejren blev observeret af Leif Kristensen ved Sandholt Gods, Jakob Sunesen så fire ved Brændegård Sø, og Hans Rytter så en ved Sortemosen. To fouragerende Blå Kærhøg blev set af Benjamin Bech ved Sybergland, og to Havørne blev set rastende af Jonas Halberg ved Jordløse Bakker. Jane Ditzel havde hele 50 Skovspurve i kikkerten ved Frellesvig – hvilket fører mig til lidt om boligbirding:
Tirsdag den 1. februar blev der tastet to arter ind i skemaet for boligbirding; Gærdesmutte og Grønirisk. For hver ny art der ses, tastes disse ind i skemaet, men kun første gang arten ses.

021222blkrls

Blå Kærhøg. Foto: Leif Sørensen.

På førstepladsen med flest antal arter tastet ind i skemaet, ligger Fåborg, med hele 56 arter på én matrikel. Også andenpladsen går til Fåborg med 50 arter på én matrikel, mens trediepladsen findes på en matrikel i Kerteminde, med 40 arter. Boligbirding er en rigtig hyggelig beskæftigelse, ikke nok med det, så er det et vigtigt stykke arbejde til en vigtig statistik – hvordan har naturen og fuglene det – helt præcist? Hvilke fugle er i tilbagegang, og hvilke kommer der flere af? Og ikke mindst, hvad kan vi gøre?

021222fugkweFuglekongen, der får livgivende nødhjælp. Fuglekongen er Europas mindste fugl, med sine bare 9 cm og en vægt på 5,5 gram. Foto: Karin Wemmelund.


Her i området hvor jeg bor, er der en Spurvehøg. Den har efterhånden udviklet en teknik; når småfuglene sidder og spiser på foderbrættet, flyver den direkte hen imod dem, og tvinger dem til at flygte, lige præcis i retning mod et stort vindue – KLASK! Heldigvis er der hjælp at hente, min nabo har efterhånden god erfaring med at give ’livgivende nødhjælp’. Hun går ud og samler fuglen op, sørger for at den sidder lige lodret op, ikke vælte til hverken den ene eller den anden side. Derpå begynder hun at ae den ganske forsigtigt på struben, indtil den holder op med at gispe efter vejret. Så sætter hun den ud et beskyttet sted i haven – og vupti, flyver den afsted, når den har sundet sig og fundet ud af, at den faktisk lever. I denne uge blev det Fuglekongen, der trængte til en hjælpende hånd. Ti boligbirdere har set Fuglekongen på deres matrikel i januar måned.

021222spurvjd

Spurvehøg, i følge boligbirding en ganske almindelig havefugl, her i selskab med en ukendt småfugl. Foto Jane Ditzel.

Jeg elsker at se film! Kaffen er brygget, de friskbagte boller er lige taget ud af ovnen. Filmen kører lige uden for vinduet – på storskærm! En afslappende film, når de mange fugle flyver rundt og mæsker sig. Når duerne hopper og danser op og ned på hinanden i forårskådhed, er der romantisk film og når der er TO Rødhals - så er der krigsfilm. Men lige meget hvilken film, er det hele ’dokumentar’.

021222dompapleifch

Dompap, mon den allerede er i gang med redebyggeri. Foto Leif Christensen.

Onsdag
Imponerende 4530 Bjergænder blev set rastende af Niels Bomholt Jensen ved Nakkebølle Inddæmning. Fire Agerhøns så Peder Rasmussen raste i Ferritslev, Michael Brunhøj Hansen så to ved Røjle Klint. Claus Dalskov så tre Traner, også rastende, i Tranekær. Storspover er der også forholdsvis mange af, Ella Mikkelsen så 120 fouragerende ved Egensedybet og Freya Mørup-Petersen så 236 rastende ved Firtalsstrand. Isfuglen er igen blevet observeret ved Brændegård Sø, denne gange af Gunnar Jørgensen.

021222tranejd

Traner. Tranen er en stor fugl med en højde på 100 – 120 cm og et vingefang på 180 – 220 cm. De lever mest af planteføde, korn og majs, men tager også orme, mus og frøer. Foto: Jane Ditzel.

Der blev set Havlit på to lokationer, en nord for Flyvesandet af David Damgaard Dysager og to ved Nyborg N af Jørn Knudsen. David Damgaard Dysager så tre Skovhornugler i Egebjerggård Storskov, Blå Kærhøg blev set ved Lumby af Freya Mørup-Petersen og ved Sandholt Gods af Leif Sørensen. Fire Grønspætter blev set på fire lokationer. Freya Mørup-Petersen, så en i Lumby, David Damgaard Dysager så en i Egebjerggård Storskov, Niels Andersen så en i Engene og Jens Kristian Holm så en i Strandskoven i Skibhuskvarteret.

021222havpvr

Havlit. Foto Poul Rasmussen.

021222edercld

De mange Ederfugle ved Hou Nordstrand på Langeland. Foto: Claus Dalskov.

Torsdag
Claus Dalskov har været på Langeland, hvor han så 8500 fouragerende Ederfugle ved Hou Nordstrand. Ved Nakkebølle Inddæmning så Carsten Skou 2800 rastende Bjergænder. Sølvhejren er igen denne dag godt repræsenteret, et stk. hvert sted på fire lokationer, de tre er set af Leif Kristensen og en af Jørn Knudsen. Syv Stenvendere og ni Sortgrå Ryler blev set af Claus Dalskov ved Hou Nordstrand på Langeland. Nis Rattenborg så 146 rastende Sangsvaner ved Ronæs. Ligesom han så 10 Knarænder rastende ved Føns Vang.

021222ederlbrixp

Ederfugl. Ederfuglen lever primært af blåmuslinger, og kan dykke ned til 20 meter. Foto: Lars Brixtofte Petersen.

Småfuglene er også fint repræsenteret, bl.a. så Peter Lillesø 36 Grønirisker rastende ved Munkebo. Claus Dalskov så to rastende Bjergirisker på Langeland ved Hou Nordstrand. En Sangdrossel ved Gulstav, set af Søren Bøgelund og en Vindrossel blev set rastende af Benjamin Bech ved Salby. Sanglærken, hele fire, blev set overflyvende af Søren Bøgelund ved Gulstav.

021222vandrerevslk

Denne Vandrefalk blev set ved Revsøre. Foto: Lars Kirk.

Fredag
Nis Rattenborg havde både 75 rastende Blisgæs og 150 rastende Bjergænder i kikkerten, henholdsvis ved Vejrup og Føns Vang, denne fredag. Igen blev der set Traner i Tranekær, Laila Neermann så fire rastende og Claus Dalskov så tre fouragerende og igen havde Nis Rattenborg været langt væk, nemlig ved Gardersø, hvor han også så to Traner. Laila Neermann så også to Kaspiske Måger rastende blandt en flok Sølvmåger ved Fæbæk. 

021222blisjd

Blisgæs. Kendes på de mørke tværstriber på bugen og den hvide blis over næbbet. Foto: Jane Ditzel.

To Mørkbugede Knortegæs blev set af Arne Bruun ved Thurø Rev. Ti Toppede Skalleslugere blev set af Jørn Knudsen ved Nyborg Fjord. Jørn Knudsen så også 23 Lille Lappedykker ved Holckenhavn Fjord og 37 ved Nyborg Fjord.
Ved Sulkendrup Mølle så Jørn Knudsen to Skægmejser og en Træløber. Samme sted så Jørn Knudsen også en Vandstær. Arne Bruun så 25 Bjergirisker rastende ved Thurø Rev.

021222bjergkongslk

Der blev også set Bjergirisk ved udløbet af Kongshøj Å. Foto: Lars Kirk.

Lørdag
Rigtig mange birdere var kommet ud denne lørdag. Det er weekend og vejret viste sig fra sin pragtfulde side, med solskin og lune grader, i hvert fald om formiddagen. Der blev set en rastende Pibesvane ved Ronæs af Michael Brunhøj Hansen. Jens Bækkelund så 95 fouragerende Kortnæbbede Gæs ved Bro - det er vores næststørste observation nogensinde, kun overgået af en uhørt observation på 5200 trækkende fugle ved Tryggelev Nor i 1982. Vores næststørste rasteflok er på 38. 6301 Bramgæs blev der observeret på 13 lokationer denne dag. Andreas Rønn Hansen havde fornøjelse af, at se en rastende Kongefasan ved Husby Strand. Også Tranerne blev der ivrigt kigget på, det gjorde Stoffer Jaeger, Andreas Rønn Hansen, Erik Busk, Lars Rasmussen, Jane Ditzel, Claus Dalskov og Jan Stener Jørgensen. I alt er der indtastet 45 Traner, jeg tror dog, der er flere, der har set de samme Traner, men hvilket herligt syn det må have været.

021222stenkongshjmllelk

Torsdag fourgerede 11 Stenvendere ved Kongshøj Å's udløb, ugens eneste anden melding var 7 fra Hou Nordstrand lørdag.

Bo Levesen så 70 Storspover rastende ved Firtalsstrand. På tre forskellige lokationer blev der observeret Blå Kærhøg; ved Sandholt Gods, ved Brændegård Sø og ved Særslev. 11 personer så Havørnen denne lørdag. Lars Kirk så en fouragerende Vandrefalk ved Revsøre. Bo Levesen så tre rastende Sortænder ved Gyldensteen og Peter Lillesø så to rastende Sortænder ved Fyns Hoved. En enkelt Skeand blev også set af Bo Levesen ved Gyldensteen. 57 Viber blev set rastende ved Møllemade af Michael Mosebo Jensen.
Præcis 100 forskellige arter blev der observeret rundt om på Fyn denne lørdag den 5. februar. 

021222haettejohnandreasomoer1

Hættemåge. Der blev meldt 146 Hættemåger lørdag den 5. og 520 søndag de. 6. februar. Lidt omvendt smider Hættemågen hætten om vinteren og tager den på om sommeren. Foto: John Andreas Omøer.

Søndag

Bo Levesen havde været en tur ved Dovns Klint, hvor han så tre Rødstrubede Lommmer på havet. Ved Fogense Enge så Nis Rattenborg 42 Storspover. Michael Mosebo Jensen så 37 Storspover rastende ved Husby Strand, og Kristoffer Hansen så en Sortgrå Ryle fouragerende ved Knudshoved Færgehavn. Mågearterne var repræsenteret med 520 Hættemåger, 673 Stormmåger, 304 Sølvmåger og seks Svartbag. Tre Store Korsnæb blev observeret af Michael Mosebo Jensen, overflyvende ved Føns Vang. Jens David Kofoed Mogensen var så heldig at have obs af en Silkehejre ved Gyldensteen.

021222skovogr

Skovhornugle. Der blev meldt hele seks Skovhornugler ved Flyvesandet, det højeste antal, der er registreret på Nordfyn siden 2004. Foto: Oliver Gram.

En Sortmejse blev set i Kirkebyskovene af Niels Bomholt Jensen, en Topmejse blev set af Jens Peter Bech ved Flyvesandet og Søren Bøgelund så to ved Trente Mølle. Der blev også set syv Sumpmejser, 14 Blåmejser, to Skægmejser, 12 Halemejser og fem Spætmejser rundt om på Fyn. Bo Levesen så en Korttået Træløber ved Hvedholm.
Og så er Stæren kommet, eller måske har nogle af dem været her hele tiden. I hvert fald så Michael Mosebo Jensen 40 rastende ved Husby Strand, Hans Rytter så 40 ved Sortemosen, Bo K. Stephensen så en rastende ved Tårup og Ole Goldschmidt så fire ved Siø. Stæren er en kortdistancetrækfugl. Den trækker bort til England eller langs den nordvesteuropæiske nordsøkyst i juli-oktober og kommer tilbage i februar-marts måned. I milde vintre kan den godt blive her i Danmark. Så måske er nogle af dem vendt tilbage, måske har nogle slet ikke været afsted.

021222lillevejlenlk

En af ugens populære fugle - Lille Skallesluger, Vejlen, Tåsinge. Foto: Lars Kirk.

103 arter blev indtastet i DOF Basen denne søndag, hvor der også har været rigtig mange birdere ude, trods det noget blæsende vejr, med både regn og hagl, men ind imellem også et strejf af solskin.

 

Det er rigtig flot med 63 aktive boligbirdere, men hvad skete der med de sidste 36, der ikke kom i gang? Er det for svært? For uoverskueligt? Mistet lysten? Giv os et hint, så vil vi prøve at hjælpe. Måske kan vi få endnu flere med? Da jeg flyttede hertil (Fyn), sagde min nærmeste nabo: Her er ikke mange fugle, kun et par Gråspurve. Jeg syntes nu godt nok, jeg havde set lidt flere - så jeg begyndte at skrive ned. I januar i år har 26 arter besøgt min matrikel, det var faktisk også en overraskelse for mig selv. Men det viser bare, at hvis man kigger godt efter, holder øje med hvad der foregår lige rundt om en, så bliver man glædelig overrasket. Prøv selv. Der er plads til mange flere boligbirdere.
På DOF Basen er der indtil videre 205 personer der har tastet ind. I 2021 var der en del flere, men vi er jo først på året endnu. Vi ser frem til, at endnu flere kommer i gang, måske når vejret bliver lidt lunere. Det er sjovt og nemt. Du kan f.eks. downloade app’en DOF Basen mobil, det gør det hele meget nemmere. Det du taster ind i app’en, ryger automatisk over i statistikken på DOF Basen.
Når jeg ser på antal medlemmer i vores facebookgruppe, er der mange, der er interesseret i fugle. Der er også rigtig mange flotte billeder og meget viden man kan få ved at spørge sig frem. Måske bliver DU så modig, at du får lyst til at prøve dig frem med enten boligbirding, eller DOF Basen, eller måske begge dele?