Tirsdagsanalysen - Uge 6

Af Freya Mørup-Petersen

Ugen op til vinterferien lovede sol og frisk vind, hvilket kunne give nogle gode muligheder i forhold til fuglekigning. Fugle var der nok af, og også et par overraskelser iblandt dem, heriblandt tidlige forårsgæster, som nok har overvintret i den milde vinter.

DSC06406

Sorthovedet Måge adult i vinterdragt har anlagt mørkt hentehår. Spodsbjerg, mandag den 7. februar, 2022. Foto: Lars Kirk.

Mandag

Mandagen begyndte solrig og skyfri med en jævn iskold vind. De fynske ornitologer startede ugen stille ud med de fugle, som har vinterkvarter i Danmark på nuværende tidspunkt. Ved Flådet nær Tranekær så Claus Dalsgaard to Vandrefalke og to Havørne. Oliver Christian Gram så også to Vandrefalke på Fynsværket, som rastede på den ene bygning. Fynsværket er nok et af de bedste steder nær Odense at se Vandrefalk - den er næsten sikker, hvor den oftest ses på de store bogstaver på den nærmeste bygning af Fynsværket.

273616101 10159634610234556 7863233811093280340 n

En af to adulte Vandrefalke, der rastede ved Flådet, mandag den 7. februar 2022. Foto: Claus Dalskov

I Knudshoved Færgehavn var der gang i de Sortgrå Ryler, hvor David Damgaard Dysager og Oliver Christian Gram talte henholdsvis fem og ti fugle.

Dagens overraskelse blev fundet på Langeland i Spodsbjerg af Lars Kirk - en Sorthovedet Måge i vinterdragt. Sorthovedet Måge ses sjældent på Fyn og de omkringliggende øer om vinteren, og den kan være ret svær at genkende i vinterdragt. Dog er de lyse undervinger og det store, koralrøde næb et godt kendetegn.

Tirsdag

Tirsdag startede skyet, men endte ud i lidt sol. I Bagenkop Havn har Søren Bøgelund pillet en Kaspisk Måge ud af mågeflokkene og set to Husrødstjerte. Det er ret tidligt for Husrødstjert, men der er en del observationer fra rundt omkring i landet i år. En anden tidlig fugl, der huserede på Sydlangeland, var en Gransanger ved Gulstav, også fundet af Søren Bøgelund. Det er tidligt at se Gransanger i februar, men der er også set en mange af dem i år i landet, så noget tyder på, at de er blevet i den milde vinter. På Stige Ø har der rastet to siden december. Søren Bøgelund havde desuden en Isfugl ved Påø Enge.

 Gransanger

Gransanger fra uge 6, men ikke en af de fynske - denne er fra Barcelona, hvor arten overvintrer talrigt i Middelhavsområdet. Foto: Esben Eriksen

I Bøjden Nor var der fyldt med dykænder, hvor både Leif Kristensen og Gunnar Jørgensen havde over 1000 Bjergænder. I Odense Å ved Brobyværk havde David Damgaard Dysager to Vandstære, der huserede. På nuværende tidspunkt er Vandstære meget territoriehævdende, og man kan være heldig at høre deres smukke sang.

Onsdag

Onsdag var en stille dag på den fynske fuglefront. David Damgaard Dysanger havde igen to Vandstære i Odense Å ved Brobyværk. Ved Fogense Enge havde Anders Myrtue en Blå Kærhøg hun og Jens David Kofoed Mortensen 51 Små Kobbersnepper. På Langeland havde Peder Rasmussen en Kaspisk Måge ved Dagelykke og var også heldig at finde en Sorthovedet Måge ved Næbbe Revler - det er sandsynligvis samme fugl, som Lars Kirk så lidt nord for denne lokalitet i mandags.

Torsdag

Torsdag var en dag med sol og enkelte byger. En Blå Kærhøg blev set af Leif Sørensen ved Sandholt Gods, den har været der længe. John Jensen så også en Blå Kærhøg hun fange mus ved Brockdorff Skov, og Lars Kirk så en ved Gesinge. Bjarne Nielsen var heldig at se en Ride flyve langs med færgen på Alslinjen - dem ser man ellers ikke så ofte fra Fyn. På Helnæs Made så Lars Pedersen en Mosehornugle.

273818683 10224630542246803 4778804840828452024 n

Stor Spove ved Æbelø Ebbevej. Fredag den 11. februar 2022. Foto: Susanne Strunk

Ved Brændegårds Sø var der gang i de lokale fugle - Gunnar Jørgensen talte 13 Ravne og 4 Sølvhejrer. Imens så Hans Rytter en Vandstær ved Dyrehaven ved Ørbæk. Ved Gyldensteen Enge var der gang i vadefuglene - Jens Bækkelund havde 60 Storspover, tre Stenvendere og fem Sølvhejrer.

Fredag

Fredag var en dag med blandet vejr, både regn, tøsne og sol. Sorthovedet Måge var tilbage ved Næbbe Revler. Den blev set af Erik Overlund, som også så 10 Sandløbere på samme lokalitet. Sandløbere blev også set ved Spodsbjerg af Steen Winkel - en flok på 11 fugle, så det kan godt være samme flok. 

Ved Gyldensteen Enge var der en del at se på, heriblandt seks Sølvhejrer, 62 Lille Skallesluger og en Silkehejre, set af Nils Rattenborg. Silkehejren har puttet sig i området siden den 18. januar, formodentligt fuglen fra Agernæs (4.-10. januar). Han var også ude ved Mågeøerne og talte 52 Islandske Ryler og 30 Snespurve.

273872275 7335958896444609 5318155253717656875 n

Blå Kærhøg gav opvisning Ved Sandholt Lyndelse, fredag den 11. februar 2022. Foto: Esben Aagaard

Ved Sandholt Gods blev det i dag til henholdsvis en og to Blå Kærhøg, set af Gunnar Jørgensen og David Damgaard Dysager.

Lørdag

Så blev det weekend med sol og frisk vind, hvilket fik mange fynske ornitologer til at gribe kikkerten. I dag var Sandløberne stadig på plads på Næbbe Revler - Pierre Bentzen talte otte. De to Bjergpibere, som har holdt til ved Bispeenge hele vinteren, blev set af Kristoffer Hansen. Samme observatør var også ude ved Firtalsstrand og Mellemstykket og talte 16 Spidsænder. Ved Hjadstrup så Ella Mikkelsen godt 300 Sjaggere, og i Nærå Strand talte hun 180 Storspover.

De fem Skovhornugler, som er set på dagrast den seneste tid ved Flyvesandet, blev i dag af Sanne Lykke Dalgaard. Skovhornugler blev der også set to af på Sybergland af Jens Peter Bech og Benjamin Bech.

273365535 10159535657889857 9180074546965883943 n

Tranerne er ved at kridte banen af ved Tranekær, februar 2022. Foto: Jane Ditzel

På Langeland var der også mange fugle. I Nørreballe Nor var Ole Goldschmidt og Michael Glentedal på vagt og talte 22 Lille Skallesluger, 6400 Bjergænder, 400 Sjaggere og to territoriehævdende Rørdrummer. Det er endnu tidligt at høre Rørdrummens karakteristiske territoriesang, men det solrige vejr kan have forsaget det.

Ved Rudkøbing Vejle var der 690 Pibeænder og en Kaspisk Måge, set af Ole Goldschmidt, som også så godt 700 Sjaggere ved Skovsgård.

Søndag

Søndag var en kold og blæsende dag med sol. En tidlig Rørhøg blev set ved Broholm af Peter Pelle Clausen. Det er en af de første i DOF Fyn i år, men der er set en del fugle spredt rundt i landet, hvilket igen nok er forsaget af den milde vinter. I Bøjden Færgehavn har Søren G. Nielsen set 80 Toppede Skalleslugere. Flyvesandet har imens stadig været et godt sted for Skovhornugle, hvor Leif Christensen har set fire. Skovhornuglerne var også til at se igen i dag ved Sybergland, hvor Jens Peter Bech og Benjamin Bech igen så to fugle og en Skovsneppe.

I Odense Å ved Brobyværk var der en Vandstær på plads, set af Søren G. Nielsen. Imens ved Strandengene ved Jersore er Silkehejren stadig på plads, i dag set af Anders E. Sørensen.

HavrnAnton1

Blishøne på menuen. Havørn har heldet med sig ved Nakkebølle- Foto: Arnbjørn Jens Jørgensen.

I Nørreballe Nor var Henrik Mørup-Petersen og jeg ude, hvilket gav godt 2000 Bjergænder, 15 Lille Skallesluger og en Rørdrum, der øvede sig på sin territoriesang. Sidst, men ikke mindst blev der set otte Sortgrå Ryler på Langholm ved Marstal af Anders Bruun Kristiansen.

Det var alt for denne uge. Tak til fotograferne for lån af billederne!