Tirsdagsanalysen - uge 10

Af Hanne Lauritzen

Vi er kommet ind i marts – foråret er begyndt. Insekterne sværmer rundt, og fuglenes aktivitetsniveau er stedet et par grader. Uge 10 blev en uge med det skønneste solskinsvejr hele ugen. Det trængte vi også til, efter den næstmest regnfulde februar måned siden 1874, kun overgået af 2020. Med lærkerne hængende under himlen oser det nu af forår.

Mandag
En herlig mandag morgen, hvor solen endnu en dag er på fuld blus fra morgenstunden, om end med flere frostgrader. En tur rundt om den store kvasbunke vidner om forårets tilstedeværelse. De små Gærdesmutter vimser lystigt omkring og synger så smukt. Gærdesmutten er den næstmindste fugl i Danmark, med sine blot 9,5 – 12 cm og med en vægt på 8 – 12 gram. Den ynder at spise insekter, biller og edderkopper, som der er rigeligt af i kvasbunker. Om vinteren overnatter de gerne i flok, for at holde varmen.

031522klydeflj

Klyder. Foto: Flemming Johansen.

Bramgåsen er stadig at se i store flokke. Jens Bækkelund så 3000 ved Gyldensteen Gods. Jens så også 110 Mørkbugede Knortegæs ved Æbelø Holm, ligesom han så 100 Storspover ved Lindø/Jesore. Også Tom Tjørnum så Storspover, nemlig to ved Gyldensteen Engsø. I Egensedybet raster mindst 200, set ugen igennem. Ved Båring Vig så Michael Mosebo Jensen 340 Sortænder. Sølvhejren blev set flere steder på Fyn, i alt 16 stk. fordelt på 6 lokationer. Henrik Kalckar Hansen så 27 rastende Klyder ved Gyldensteen Engsø, det samme gjorde Tom Tjørnum. Også Gunnar Jørgensen havde en rastende Klyde i kikkerten, det var ved Østerø Sø. Tom Giersing så en fouragerende Rørhøg ved Helnæs Made, Morten Lyngsø så en overflyvende Blå Kærhøg over Særslev og Gunnar Jørgensen så en overflyvende Duehøg ved Knudshoved.
Michael Mosebo Jensen så to rastende Rødstrubede Lommer ved Båring Vig. Morten Kristiansen så en rastende Rørdrum ved Botofte Skovmose. Skovhornuglen holder stadig til ved Flyvesandet, denne dag to stk. rastende, set af Vibeke Hansen. Grønspætten er set på ikke mindre end otte lokaliteter denne dag, én hvert sted.

031522storspflj

Storspove. Foto: Flemming Johansen.

Sanglærken vidner også om forår med sin skønne triller. Denne mandag blev der observeret 10 stk. En rastende ved Helnæs Made, en overflyvende ved Østerø Sø, tre ved Knudshoved Færgehavn, en ved Slipshavn Enge, en ved Nørre Aaby og tre ved Odense Universitet. Martin Rheinheimer har set en enkelt rastende Husrødstjert ved Odense Universitet. I milde vintre kan de godt blive i landet, så om det er en der lige er ankommet, eller den har været her hele tiden, vides ikke.

031522flojlsgn

Mandag så Jørgen Hulbæk Christiansen 250 Fløjlsænder på havet nord for Flyvesandet. En af dem har fundet sig en "yndlingssten" . Foto: Søren G. Nielsen.

Tirsdag
Dis og tåge lagde dagen an, men solen kom frem op ad formiddagen. Himlen var blå og lærkerne sang, og der var 400 observationer i DOF Basen.På Ristinge Hale så Laila Neermann 80 fouragerende Mørkbugede Knortegæs. Ved Rudkøbing Vejle så Laila to fouragerende Nilgæs. Laila var også ved Ristinge, og så ud for Marstal Bugt to rastende Nordiske Lappedykkere, et klassisk sted for den art på denne årstid. Omkring Bogense så Jens Bækkelund 4000 Bramgæs på to lokaliteter. Også Blisgåsen var der mange af, Jakob Sunesen så 1300 fouragerende ved Arreskov Sø, Hans Rytter så 250 overflyvende ved Sortemosen på Sydfyn. På Hou Nordstrand observerede Claus Dalskov 2000 smukke Ederfugle, der fouragerede, mon de havde fået fat i et par gode fede snegle.

031522rylecld

Almindelig Ryle. Foto: Claus Dalskov.

Aksel Christensen var ved Nærå Strand, hvor han så 72 rastende Klyder, og Jens Bækkelund så to rastende Klyder ved Gyldensteen Engsø. Jørn Knudsen var ved Nyborg Fjord, hvor han observerede 19 Almindelige Ryler fouragere og to fouragerende Hvidklirer. Ved Gulstav så Søren Bøgelund to Natugler. Sanglærken blev observeret flere steder denne tirsdag. Leif Kristensen så to ved Viemose, og en i Skoven nord for Østrup ved Trente Mølle. Niels Bomholt Jensen så 27 rastende Sanglærker ved Høje Ris, Ivan Sejer Beck så en overflyvende ved Kerteminde, Jørn Knudsen så 15 fouragere ved Knudshoved Færgehavn og 11 ved Slipshavn Enge. Lars Kirk observerede 20 rastende Sanglærker ved Monnet på Tåsinge. To Sortstrubede Bynkefugle blev observeret fouragere ved Fakkemose af Laila Neermann.

031522sortbynkgmu

Sortstrubet Bynkefugl fra Neverkær, hvor fotografen havde fire fugle lørdag, de første i år uden for Langeland. Foto: Gunner Munk.

Onsdag
Niels Bomholt Jensen var en tur på Ristinge Hale denne onsdag, her var han heldig at se både Mørkbuget Knortegås, 27 stk. rastende og en Sortbuget Knortegås samme sted, sidstnævnte er en sjælden gæst i Danmark. Sortbuget Knortegås kendes på en kraftig/bred hvid halsring, mørk over- og underside, og renhvide flanker. Tranerne er igen på listen over observerede fugle denne dag. I alt blev der set seks Traner, Ella Mikkelsen så to overflyvende ved Nr. Broby, Jørn Knudsen observerede også to overflyvende ved Slipshavn Enge, og Leif Kristensen så to fouragere ved Mørkemose. Den meget særprægede Rørdrum blev observeret ved Tryggelev Nor, både af Gregers Johannesen og Pierre Bentzen. Rørdrummen lever især af fisk, padder og andre smådyr, dens foretrukne levested er rørskoven. Når man i forår og forsommer kan høre hannernes kald, ’pauker’ de, i stille vejr kan denne pauken høres op til 4-5 km væk. Hans Rytter var ved Sortemosen på Sydfyn, hvor han var heldig at få tre Skestorke i kikkerten, vores første i år. Skestorken er en trækfugl, de danske ynglefugle ankommer i marts – april, og trækker igen sydpå i slutningen af august.

031522granskko

Gransanger, Flyvesandet. Den er kun meldt 5 fugle fra fire lokaliteter - det varer ikke længe, så høres den sang mange steder. Foto: Karen Koefoed.

Jørn Knudsen observerede fire Klyder fouragere ved Nyborg Fjord. Viber bliver der observeret flere og flere af. Gunner Munk så 400 overflyvende ved Neverkær. Ella Mikkelsen så 32 raste ved Nr. Broby. Også Leif Sørensen, Leif Kristensen, Peder Rasmussen, Niels Bomholt Jensen og Niels Erik Simonsen, så Viber denne onsdag. Jens O. Hansen så en rastende Skovsneppe ved Næsby. Leif Sørensen var på Helnæs Made, hvor han så en overflyvende Vandrefalk.
Der blev observeret ni Topmejser ved Hindsgavl Batteriplantage, det gjorde Michael Brunhøj Hansen, ligesom han så fem Fuglekonger og 30 rastende Stære samme sted. Niels Erik Simonsen observerede tre Bjergvipstjerter ved Tommerup. Michael Brunhøj Hansen så syv rastende Kernebidere ved Hindsgavl Batteriplantage og Gunner Munk så fem Rørspurve ved Neverkær.

031522fuglekonge1lchr

Fuglekonge. Foto: Leif Christensen.

Torsdag
Herlige dage med solskinsvejr, det har jo været en sand fornøjelse at komme ud i vejret disse dage. Der blev set to Suler denne torsdag, henholdsvis på havet ud for Helnæs Made af Kristoffer Hansen og ved Flyvesandet af Ella Mikkelsen. Der var ret mange obs. på Bramgås. Jens Bækkelund så 2500 ved Gyldensteen Gods og 2500 ved Lindø. Ved Bøjden Nor så både Leif Kristensen og Gunnar Jørgensen 2300 fouragerende Bramgæs. Peder Rasmussen havde været på Siø, hvor han observerede 660 Bramgæs. Tre Havlitter blev det til ved Ristinge Hale, dem så Søren Kristian Hansen. Både Gunnar Jørgensen og Leif Kristensen så seks rastende Skeænder ved Bøjden Nor, ligesom Tom Tjørnum så 20 rastende ved Gyldensteen Engsø. Knud Kaack Hansen observerede to Agerhøns raste ved Skaboeshuse. Agerhønen bliver i samme område året rundt, den er naturligt hjemmehørende i Danmark. De små kyllinger lever de første 10 – 12 dage af insekter, men skifter så over til planteføde; nyspirrede planter og frø.
Ved Bøjden Nor var der 23 rastende Hjejler, dem så Gunnar Jørgensen og Leif Kristensen. Laila Neermann så 10 fouragerende Stenvendere ved havet nord for Lohals, hvoraf den ene var ringmærket. Laila så også seks Sortgrå Ryler fouragere samme sted og en Splitterne. Kristoffer Hansen var en tur på Helnæs, hvor han observerede fire Hedelærker. I Røjle by så Michael Mosebo Jensen otte rastende Tornirisker. Endelig meldte Heidi Lund Bjerregaard ugens eneste Store Tornskade fra Kådekilde-Orte Vandværk.

031522bramjohnandreasomoer

Bramgæs. Foto: John Andreas Omøer.

Fredag
En ret blæsende dag, men igen med det skønneste solskinsvejr, hvor Hans-Henrik Wienberg var i Tullebølle og så hele 22 Traner, det må have været et imponerende syn. Også Mads Syndergaard så Traner, nemlig seks stk. ved Sundet i Faaborg. Kristoffer Hansen observerede en enkelt Sule ved Enebærodde, ligesom han observerede 74 Musvåger samme sted, i sydøstenvind trækker de fra odden mod Hindsholm,. Det blev også til 39 Hulduer, 6 Hedelærker, 4 Hvide Vipstjerter og en Snespurv. Merry Sunke Larsen var ved Ladegård Å, hvor hun observerede en Isfugl. Lars Kirk var en tur på Langeland ved Middelgrund, hvor han observerede 1500 rastende Ederfugle. Denne fredag blev der igen observeret mange forskellige ænder rundt om på Fyn; Troldand, Skeand, Knarand, Pibeand, Gråand og Krikand. Er der f.eks. en bestemt and, du gerne vil se, kan jeg anbefale at gå ind i DOF Basen, her kan du se observationer for de forskellige fugle, og hvor de er set. Det kan give et hint til, hvor du kan køre hen.

031522storlr

Stor Præstekrave, hvad mon den kigger efter? De største forekomster i uge 10 var 24 Nyborg Fjord, 20 Enebærodde, 12 Thurø Rev og 11 Siø. Denne er fra Bøjden. Foto: Lars Rasmussen. 

Dobbeltbekkasinen blev set på Siø, tre fouragerende blev set af både Ole Goldschmidt og Lars Kirk. Og så har Sortspætten været på spil i Hindsgavl Batteriplantage. John Jensen så to, Anders Myrtue og Michael Brunhøj Hansen så hver en. Sortspætten indvandrede i 1960’erne til Sjælland og Bornholm, og har siden spredt sig til Fyn og Jylland. Den bliver i Danmark om vinteren.

031522mosesv

Mosehornugle, Helnæs Made, dem har vi ikke haft mange af denne vinter. Foto: Steen Vagner.

Der er stadig gang i boligbirding, forårssæsonen slutter til juli, så det er endnu muligt at komme til tasterne og få tastet ind, spændende hvem der får flest tastet ind i denne sæson. Margrethe Andersen havde en fouragerende Halemejse på sin matrikel. Anders Myrtue havde fem fouragerende Munke, og Jens Bækkelund havde en rastende Fuglekonge. Jane Ditzel havde - ud af rigtig mange fugle - blandt andet to Sanglærker og 11 Dompapper. En morgen sad også jeg og kiggede ud i haven, om der skulle være en ny art. Men nix, ingen! Lige som jeg skulle til at rejse mig, kom en Dompap flyvende, Yes! Lad mig få den fotograferet, smed hvad jeg havde i hænderne, A38 ned i sofaen, og fik fat i kameraet – hvorefter den fløj igen, ingen billeder, suk! Der har ikke været mange nye arter på min matrikel, slet ikke som sidste års forårssæson. I februar i år havde jeg slet ingen nye arter og indtil nu i marts, har der kun været en enkelt Gulspurv. Dompappen har kun sjældent besøgt min matrikel. Min nabo længere oppe ad vejen var så sød at sende et egern ned til mig – mod at jeg sendte Stillits op til hende. Der har bare ingen været. Nu nægter hun at sende Kernebider ned til mig, de er (også) oppe på hendes matrikel. I denne forårssæson har der hverken været Stillits, Halemejse eller Kernebider hos mig, de var ellers flittige gæster sidste forårssæson. Jeg håber, de bor et andet sted og ikke er forsvundet.

031522traneeee

Som forudset af Esben Eriksen blev det til (lidt) Tranetræk fredag til søndag, der blev meldt i alt 257 fugle, mange af dem kom sent på dagen eller tidligt om morgenen, disse er fra Svendborg klokken 17.18. Foto: Erhardt Ecklon.

Lørdag
Lørdag var der 327 observationer I DOF Basen, hvor både Knopsvane og Sangsvane var repræsenteret. Flest Sangsvaner så Ella Mikkelsen i Snave, nemlig 120 rastende. Ella så også 80 Blisgæs ved Mejlø. Ved Tryggelev Nor så Ole Goldschmidt en stor flok på 2250 Bramgæs. Leif Sørensen var ved Bøjden Nor og observerede en rastende Lille Lappedykker. Også Gråstrubet Lappedykker blev observeret, Ella Mikkelsen så en raste ved Dyrbjerg Klint og Leif Kristensen observerede tre ved Håstrup Bjerge. Tolv rastende Toppet Lappedykker blev set ved Svendborgsund af Erhardt Edmund Ecklon, de indgik i hans Boligbirding. Ella Mikkelsen havde heldet med sig, da hun så en Rødstrubet Lom raste ved Dyrbjerg Klint. Også Rørdrum blev observeret denne lørdag. Ole Goldschmidt observerede seks ved Tryggelev Nor og en ved Snaremose Sø. Den Blå Kærhøg så både Ella Mikkelsen og Benjamin Bech. Ella observerede en ved Vågebakken og en ved Snave, Benjamin så en ved Sybergland.

031522storpbr

Store Skalleslugere i forårshumør i voldgraven ved Hesselagergård, desværre yngler de ikke på Fyn. Foto: Poul Brugs Rasmussen.

En Rødtoppet Fuglekonge blev set raste ved Åløkkeskoven af Esben Eriksen. Der er stadig gang i Vandstæren, den så Leif Sørensen ved Silkeå. Gunner Munk så fire Sortstrubede Bynkefugle raste ved Neverkær, det er første gang, der er set så mange forårsfugle her på Fyn og øer. Palle Bo Larsen så fem Misteldrosler fouragere ved Egeskov Slot. Der blev observeret 22 fouragernede Stillitser ved Snaremose Sø af Ole Goldschmidt. Peter Lillesø så fire Rørspurve raste ved Sybergland, samme sted så Allan Palmgren 11 fouragere. Claus Dalskov så 16 Snespurve ved Monnet på Tåsinge. Hele 70 fouragerende Gulspurve blev observeret af Ole Goldschmidt ved Klæsø Nor denne lørdag.

031522kortsg

Kortnæbbet Gås i selskab med Blis- og Grågæs på træk søndag ved Enebærodde. Foto: Søren Gjaldbæk.

Søndag
Der var også gang i Tranerne denne søndag. Per Rasmussen observerede 11 ved Bremerskov, Philip Elbek så 15 ved Bregnør Bugt, Jane Ditzel indrapporterede 33 Traner, set af Brian Westengård ved Frellesvig. Også Mogens Lind Jørgensen observerede Traner, 30 stk. ved Skovsgaard Mølle. På Enebærodde havde Søren Gjaldbæk 14 lige over hovedet på parkeringspladsen klokken 6.40, de var stået tidligt op og på vej mod et andet hoved! Esben Eriksen observerede en rastende Lille Præstekrave ved Nordskov Enge, det blev sammen med en fugl på Als landets første i år, og to uger tidligere end vi havde den sidste år. Pibeænder var der også mange af ved Gyldensteen. Jens Bækkelund observerede 400 rastende ved Gyldensteen Langø, og Henrik Kingo Andersen observerede 700 fouragere ved Gyldensteen Engsø. Ole Goldschmidt var ved Dovns Klint og observerede 230 rastende Havlitter og 1900 rastende Ederfugle i havet ved Dovns Klint/Gulstav. Som den eneste denne søndag, så Ole Goldschmidt også 3325 rastende Bjergænder ved Nørreballe Nor. Lille Lappedykker blev set af Jørn Kndusen ved Nyborg Fjord, 41 rastende og en blev observeret af Per Rasmussen ved Birkum. Kirsten Halkjær Lund så en Gråstrubet Lappedykker raste ved Urup Dam, Ole Goldschmidt så to raste ved Dovns Klint på havet og Benjamin Bech så en raste ved Sybergland. Også Toppet Lappedykker blev observeret. Per Rasmussen så otte raste ved Birkum, og Ole Goldschmidt så 12 raste ved Botofte Skovmose.

031522rodsg

En af søndagens 15 Røde Glenter, der trak ved Enebærodde. Foto: Søren Gjaldbæk.

En Vandrikse blev observeret raste af Arne Bruun ved Bjørnemosegård i Svendborg. Hjejlen blev observeret fire steder på Fyn denne søndag. Bo Gregersen så 10 raste ved Bøjden Nor, samme sted så Søren G. Nielsen seks raste. Ved Mesinge så Philip Elbek 25 rastende Hjejler, Ole Goldschmidt så 22 raste ved Siø, og Ole så også 22 raste ved Østerby. Hjejlen har siden 2019 været på rødlisten over kritisk truet. Philip Elbek så fem rastende Brushaner ved Mesinge på et oversvømmet område på en mark. Jørn Knudsen så tre Hvidklirer fouragere ved Nyborg Fjord.
Enebærodde levede op til sit ry som forårstræksted i sydøstvind. Søren Gjaldbæk holdt øje med stedet fra 6.50 til 11.30 og havde blandt andet 13 Røde Glenter (det er mange for det sted), 71 Musvåger, 3 Havørne, 12 Hedelærker og en Kortnæbbet Gås i en lille flok Grå- og Blisgæs.Kristoffer Hansen tog over ved ellevetiden og havde yderligere 72 Musvåger og 2 Røde Glenter.
Søndag blev også dagen, hvor vi fik landets første Landsvale, Eske Frank Morthensen havde en ved Knudshoved - normalt er det en art, man håber på at få sidst i marts, hvis der er et lille varmefremstød.

031522hjejleflj

Hjejler. Foto: Flemming Johansen.

Vanen tro, stort tak til fotografer for lån af fotos, send os endelig nogle fra uge 11 til næste uges klumme.