Tirsdagsanalysen - uge 11

Af Freya G. Mørup-Petersen

Nu er vi efterhånden midt i marts, og fuglene er godt i gang med at markere deres territorier og tiltrække partnere. Fugle som Hedelærke, Splitterne og Hvid vipstjert er kommet til øen, og i slutningen af denne uge er Fiskeørnene også vendt tilbage til Danmark. Snart begynder diverse sangere og terner nok også at vise sig.

032222tranenygesingelk

Tranerne trak i store tal over Danmark i slutningen af uge 11, disse er fra Ny Gesinge. Foto: Lars Kirk.

Mandag
Mandag var ligesom alle dage har været i marts indtil nu: skyfri og solrig. Den klare luft har fået flere Traner til at trække hen over Fyn. Der blev blandt andet set 21 Traner over Brændeskov By af Niels Andersen via Bent Nielsen, 19 over Nyborg af Jørgen Knudsen, 32 over Svendborg af Erhardt Edmund Ecklon, tre over Særslev af Morten Lyngsø og 26 over Ørbæk af Hans Rytter. En Bjergvipstjert blev set og hørt synge i Tommerup af Niels Erik Simonsen, og en enkelt Vandstær er set i Silkeå af Leif Kristensen. Han havde også otte Sølvhejrer ved samme lokalitet.

032222blisgyldenflj

Et par af de mange Blisgæs ved Gyldensten. Foto: Flemming Johansen.

Ved Gyldensteen var der masser af Blisgæs - Flemming Johansen havde omkring 1300. Lars Andersen havde imens en Hedelærke ved Lindved Frugtplantage. Dagen bød også på lidt havobs, for ved Storebæltsbroen så Esben Eriksen tre Sortgrå Ryler og 20 Tejster.
På Tåsinge er der stadig lidt Snespurve at se ude på Monnet - Pierre Bentzen talte ni. Imens var der meget stille på Langeland. En flok Traner på 32 trak nordøst over Skiften ved Lohals set af Claus Dalskov. Måske den samme flok som godt halvanden time senere blev set af Erhard Edmund Ecklon over Svendborg? Frank Jensen-Hammer var på obspost på Dovns Klint, hvor han blandt andet havde 74 Havlitter og en Dværgmåge.
Marianne Madsen havde en Hvid Stork på en mark på Gl. Jørgensø - den fløj efter et kort rast mod havet, dog ikke forbi Enebærodde, hvor Søren Gjaldbæk måtte nøjes blandt andet med 3 Røde Glenter, 106 Musvåger, 74 Sanglærker, 3 Hedelærker og 45 Tornirisker. I området omkring Jørgensø rastede 300 Viber.

032222bjergsybergjpb

Bjergvipstjert, Sybergland. Foto: Jens Peter Bech.

Tirsdag
Tirsdag startede med tyk tåge og skyer, men det klarede smukt op efter frokost. Dagen i dag har spøjst nok budt på en del bekkasiner, især Danmarks største, nemlig Skovsneppen. Der er blevet set to i Hjulby Mose af Hans Rytter, en i Ravnebjerg Skov af Claus Dalskov, to ved Universitetet i Odense af Martin Rheinheimer og to i Tranderup Mark af Arne Bruun. Sidstnævnte så også en Bjergvipstjert på samme lokalitet. Der er også blevet set hele 80 Dobbeltbekkasiner ved Stavids Å af Emil Skovsgård Brandtoft, som også har været heldig at trampe to Enkeltbekkasiner op i Kulemose.
Lidt Traner kunne dagen også byde på, da Jørn Knudsen så 14 over Nyborg. Og så har Per Rasmussen set to Sorthovedede Måger, der forsøger at yngle ved Birkum Grusgrav. En enkelt Blå Kærhøg blev set ved Vågebakken af Ella Mikkelsen. Og så har Jørn Knudsen set en fouragerende Mosehornugle på Jersore. Heidi Lund Bjerregaard var heldig med at finde den første af ugens to Store Tornskader ved Kådekilde-Orte Vandværk - angiveligt fordi hun kiggede efter Sangdrossel!

032222sangbispelr

Der var drosselfald i uge 11, her en Sangdrossel fra Bispeenge. Foto: Lars Rasmussen.

Onsdag
Natten til onsdag bød på et stort fald af drosler rundt omkring i landet. Esben Eriksen observerede en masse solsorte, der trak over Fyn omkring midnat. Det er måske den front, der har været over Danmark og sat solskinnet på en kort pause, der har været skyld i drosselfaldet.
Onsdag var mest overskyet, hvilket gjorde det til en mere fuglestille dag end de to foregående. På Jersore var der stadig en Mosehornugle på plads set af Tom Tjørnum. Ved Hagenskov Slotsmølle er der set en Bjergvipstjert af Thomas Kampmann og to andre bjergvipstjerter er set af Benjamin Bech i Sybergland. Med det skyede vejr har der ikke været så meget træk, men Erhard Edmund Ecklon var heldig at se tre Traner trække syd henover Svendborgsund.
Desuden er der set to Sorthalsede Lappedykkere i Føns Vang af Nils Rattenborg, som også har set en Sortstrubet Bynkefugl ved Gardersø.

032222sorthalslammesojohnandreasomoer

De Sorthalsede Lappedykkere ankom i uge 11, mon ikke det trækker et par fotografer til toplokaliteterne, denne er fra Lammesæ. Foto: John Andreas Omøer.

Torsdag
Dagen i dag bød på skyer, blodregn og en smuk opklaring sidst på dagen. Ikke desto mindre har det været en meget stille dag på fuglefronten. Der er stadig en Vandstær i Odense Å ved Brobyværk set af Geert Mørk. Jeg selv har set en Isfugl fiske i Odense Å ved zoologisk have. Imens ved Brahetrollebrog har Gunnar Jørgensen set en Stor Tornskade. Stor Tornskade ses primært i Danmark om vinteren og kan ses helt frem til april. Desuden er der set to Blå Kærhøge ved Vestermade af Benjamin Bech.

032222rodbenbosorelk

Rødben, Bøsøre. Foto: Lars Kirk.

Fredag
Så kom solen tilbage og de fynske ornitologer kunne fejre fredagen med sol fra en skyfri himmel og let til frisk vind. Der var en del traner i luften, og der blev set flere flokke trække over både Fyn og øerne af blandt andet Benjamin Bech, Morten Hjorth, Jane Ditzel, Sanne Lykke Dalgaard og Lars Kirk.
Blisgæs var der også en masse af. Jeg så en flok på 150 trække over Odense om morgenen og Anders Myrtue så hele 580 ved Føns Vang. De to Sortspætter var på plads i Hindsgavl og blev set af Kjeld Lund. Og så blev der set en enkelt Skovsneppe ved Lindved Frugtplantage af Lars Andersen.
På Langeland var der også godt gang i fuglene i det gode vejr. Frank Jensen-Hammer var på vagt på Dovns Klint hvor han havde et stort træk af Bramgås, Ederfugl, Sortand og Toppet Skallesluger. Desuden talte han 52 Havlitter, 14 Rødstrubede Lommer og en Hedelærke. I Hou Agerland var Henry Nielsen på spadsertur og trampede hele syv Skovsnepper op. Og så har fire Atlingænder fundet sig til rette på Påø Enge og blev set af Mogens Lind Jørgensen.

032222gralapdavindeesbenaagaard

De Gråstrubede Lappedykkere er i gang med redebygning og kurmageri, det går ikke altid stille af. Denne er fra Davinde. Foto: esben Aagaard.

Lørdag
Lørdag havde det smukkeste forårsvejr med høje temperaturer, sol fra en skyfri himmel og helt vindstille. Dette gjorde at der blev set en del forårsfugle over hele landet og Fyn var bestemt ingen undtagelse. En enkelt Duehøg var på plads over Brændegård Sø og blev set af Gunnar Jørgensen. I Bøsøre er Stenvenderne vendt tilbage og Lars Kirk talte ni. En Sorthalset Lappedykker blev set ved Firtalsstrand i selskab ved 14 Gråstrubede Lappedykkere af Martin Rheinheimer. Martin Rheinheimer tog også ud til Gyldensteen og havde en masse Pibeænder, Bram og Blisgæs, samt 30 Lille Skallesluger og seks Sølvhejrer. Fra motorvejen ved Nonnebo så Stefan Andersen en Mosehornugle jage og en enkelt Vandstær holdt til i Silkeå set af Jørgen Hjorth Jensen. Men dagens store og glædelige overraskelse var en Fiskeørn - årets første for Fyn - som trak over Odense set af Anders Myrtue.

032222stenbosorelk

Bøsøre er et godt sted til Stenvendr. Foto: Lars Kirk.

På Tåsinge og Langeland var der et stort træk af Traner. Der blev set en flok på 105 over Stjovl af Mogens Lind Jørgensen, 78 over Rudkøbing af Ole Goldschmidt og 73 over Nørreballe Nor af Michael Glentedal. Frank Jensen-Hammer var på plads på Dovns Klint og talte igen stort træk af Ederfugle og Sortænder, samt seks Rødstrubede Lommer, en Sortstrubet Lom og en Hedelærke. Ole Goldschmidt var i Gulstav, hvor han så en flok på 72 Traner, en Skovsneppe og otte Havørne. I havet ved Ristinge Strand var der hele tre Nordiske Lappedykkere, som blev set af Henrik Mørup-Petersen.

032222hvidls

Havrevimpen har indfundet sig mange steder. Foto: Leif Sørensen.

Søndag
Søndag var en solrig dag med en frisk vind til at slutte ugen af på. Ved Bogensø så Esben Eriksen tre Pibesvaner, som trak over. Det blev til mange Traner, der træk hen over Fyn samt øerne og flere flokke blev set af de fynske ornitologer, heriblandt af Steen Winkel, Henrik Mørup-Petersen, Jens Peter og Benjamin Bech, Hans Rytter, Mogens Lind Sørensen, Morten Müller, Ole Goldschmidt, Bo Gregersen, Jane Ditzel og Esben Eriksen. En endnu tidlig Lille Præstekrave er set ved Bispeenge af Gunhild Brink og hele tre Rødtoppede Fuglekonger er hørt synge ved Gudbjerg Skov af Per Rasmussen. Rødtoppet Fuglekonge blev også set af Esben Eriksen ved Langø. Per Rasmussen så en Sorthalset Lappedykker og en Sorthovedet Måge i Birkum Grusgrav. En Vandstær er endnu mulig at få at se ved Brobyværk og i dag blev den set af David Damgaard Dysager. En Duehøg er set sydvest for Vantinge af Leif Sørensen. Og så er der kommet endnu en Fiskeørn til Fyn og blev set trække nordøst over Gyldensteen af Erik Jensen.
På Langeland har der også været godt gang i træk af Traner. Desuden er to af de Sortbugede Knortegæs på Ristingehalvøen stadig på plads og blev pillet ud af knortegåsflokken af Henrik Mørup-Petersen.

032222rordrum1botoftejd

Rørdrummen er ved at være aktiv, desværre (for nogle af os) hovedsageligt en langelandsk fugl. Her en lørdag, Botofte Skovmose. Foto: Jane Ditzel.

Det var alt for denne uge. Tak til alle for lån af billederne, og vi ses i felten.