Tirsdagsanalysen - uge 11

Og regnen den regner…….

Uge 11 var i den grad domineret af regn, for det meste suppleret af kraftig vind fra vestlige retninger - hverken vejr for fuglekiggere eller fugle. Blæsten gav lidt Suler, Niels Bomholt så 5 ved Fyns Hoved den 11. marts, Ella Mikkelsen måtte nøjes med én samme dag ved Flyvesandet og igen en enkelt den 16. marts, dagen efter havde Henrik Bøhmer to ved Dovnsklint.

Skestork. Foto: Søren Gjaldbæk.

Det var som i uge 10 muligt at se Skestork, den 11. marts rastede én ved Nørreballe (Peder Rasmussen og Henrik Knudsen) og én - muligvis samme fugl blev set trækkende Sydvest ved Tryggelev Nor af Gregers Johansen. Den 15. og 16. marts var der igen Skestork på Siø - flere observatører.

Sortstrubet Bynkefugl. Foto: Søren Gjaldbæk.

Den 11. marts stod for de fleste spektakulære observationer, Sortstrubet Bynkefugl i Fakkemosen, set af Henrik Knudsen og Peder Rasmussen, er bestem værd at nævne. De to herrer havde også henholdsvis 4 og 8 Pibesvaner ved Heden og Snaremosen. Det varer ikke længe før de rastende Pibesvaner sydfra trækker igennem, de ses især på Langeland. Dagen bød også på årets første Sorthalsede Lappedykker, som Else Klint så i Sundet. Hættemågekolonierne er ved at blive etableret rundt omkring, så mon ikke vi snart får ynglefuglene herop. Jan Stener Jørgensen kunne komme i forårshumør med en Syngende Gransanger i Svendborg.

Sorthovedet Måge, Blangstedgård. Foto: Leif Sørensen.

Årets første Sorthovede Måger kom for alvor i uge 11, årets anden fugl blev set ved Søllinge den 13. marts af Henrik Knudsen, det kan man læse om på Fugleknudsen.dk. Dagen efter trodsede Leif Sørensen det dårlige vejr og fandt to ved Blangstedgård, og samme dag var der én i hættemågekolonien ved Birkum - Per Rasmussen, denne fugl kunne ses ugen ud. Også Langeland var med, Nis Rattenborg havde én ved Botofte Skovmose den 16. marts.

Klyder, Firtalsstrand. Foto: Søren Gjaldbæk.

Klyderne er dukket op, de første den 11. marts, hvor Merry Sunke Larsen og undertegnede så 5 ved Firtalsstranden, Henrik Knudsen og Peder Rasmussen så i alt 7 på Sydlangeland. Flokken på Firtalsstranden voksede gennem ugen til 27, Nørreballe Nor kunne den 12. marts byde på 18, set af Nis Rattenborg.

Gråsiskenerne er ved at forlade landet, der er stadig nogle småflokke tilbage, blandt andet en på 25 fugle - stor og lille - ved firtalsstranden den 11. marts.

Gråsisken, Firtalsstranden. Foto: Søren Gjaldbæk.

Når trækforholdene er dårlige, skal der ikke megen opklaring til før småfuglene bruger en tørvejrsperiode på at komme af sted. Den 12.marts havde undertegnede fornøjelsen af trækkende Stor Korsnæb, Lapværling og Hedelærke ved Flyvesandet suppleret med blandt andet lidt Sanglærker (41), Rørspurv (19) og Hvid Vipstjert (7).

Det tynder ud i Sangsvanerne. Ugen bød på i alt 688 indtastet i DOFbasen, to uger før kunne man tælle flere på en tur fra Otterup til Gyldensteen.

Historisk øjeblik - Vandrefalkene parrer sig, Fynsværket. Foto: Torben Hvass.

Mange af os har det sidste stykke tid fulgt Vandrefalkene på Fynsværket, der har været meget interesserede i kassen. Torben Hvass blev den første til at forevige, at der er alvor bag interessen, idet han fotograferede dem parre sig den 12. marts. Rigtig glædelig nyhed, det skal blive spændende om Fyns første yngleforsøg af denne art bliver succesfuld.

De Gråstrubede Lappedykkere er ved at indfinde sig på ynglepladserne. Foto: Poul Brugs Rasmussen.

Hvis uge 11 var dårlig rent vejrmæssigt, har metrologerne stillet os en uge 12 i udsigt, hvor ugen slutter med tocifrede temperaturer og éncifrede vindhastigheder. Det skulle give mulighed for at forårstrækket kan blive skudt ordentligt i gang - især ser det lovende ud sidst på ugen.

Rundt om i landskabet ser man, at marts har været den vådeste måned siden 1873 med i skrivende stund over 100 mm mod normalt 40. Foto: Esben Eriksen.

Tak til alle, der har bidraget med fotos, det er vi meget glade for, og håber, at I også vil sende os billeder fra uge 12.

Tekst: Søren Gjaldbæk.