Tirsdagsanalysen uge 15

Af Per Rasmussen

Vejret i april er jo notorisk ustabilt, og uge 15 var ingen undtagelse. 

Mens forrige uge var meget regnfuld, blæsende og koldt, med enkelte strejf af slud, startede uge 15 ud med fint vejr med tocifrede grader og forventninger om forår. Torsdag og især fredag blev lidt dårligere med kulde og overskyet, mens weekenden igen bød på fint forårsvejr.

De første Afrika-trækkere, såsom feks Landsvale, Rødstjert og Løvsanger begyndte at dukke op, mens en korttrækker som Munk underligt nok også først nu begynder at ankomme. Vi må formode at foråret nu for alvor er blevet skudt igang.

 gransanger tirsdagsanalysen
Gransanger Foto: Lars Kirk
Gransangerne er efterhånden ankommet overalt og kan høres synge mange steder

Mandag

En dag hvor en stor del af observatørerne befandt sig på Langeland. 

Frank Jensen-Hammer havde bla. 4140 trækkende Bramgæs, samt 1 Alm. Kjove på Dovns Klint. I løbet af den kommende måned vil de overvintrende gæs bryde op og begive sig mod ynglepladserne. Ved Gulstav Mose så Søren Bøgelund en overflyvende Sort Glente, samt 1 Enkeltbekkasin.

Længere oppe på øen ved Tryggelev Nor var der bla 1 Rovterne, 1 Sort Glente, samt 1 Sortstrubet Bynkefugl og hele 4 syngende Rørdrummer, set og hørt af Jens-Geert Hansen og Ole Goldschmidt. På havet ud for noret så Jens-Geert Hansen og Jan Sørensen 7 Nordiske Lappedykkere og 1 Sorthalset Lappedykker. Lidt længere mod nord så Henrik Mørup-Petersen yderligere 1 Nordisk Lappedykker og 33 Gråstrubede Lappedykkere. Havet ud for Tryggelev Nor er en kendt lokalitet for rastende Nordisk Lappedykker her i foråret.

Ved Påø Enge havde Ole Goldschmidt også en Atlingand. Dem ser vi heller ikke så meget til. Ved Ristinge Hale er der stadig 1 Sortbuget Knortegås (Jens-Geert Hansen ).

Fra selve Fyn sås bla 1 Kortnæbbet Gås ved Gyldensteen og 2 Sorthalsede Lappedykkere (Søren G. Nielsen). Søren så også Silkehejre og Mosehornugle ved Lindø + Vade v/Jersore. Hejren har været i området længe. Ved Ølundgård hørtes en Rørdrum af Bent Juhler. Der er ikke mange fund af den art uden for Langeland.

Ved Brændegård Sø så Leif Sørensen og Niels Bomholt Jensen 2 Skestorke. Ved Møllemade/Ellemose var der 1 Mosehornugle og 2 Små Præstekraver, set af Nis Rattenborg.

Dagens Blåhalse blev set ved Slambassinet og Bispeengen, begge Odense af Søren G. Nielsen og Merry Sunde Larsen.

skestork tirsdagsanalysen
Skestorke. Foto: Leif Sørensen 

Tirsdag

Der trækker stadig lidt Traner, hele 50 sås af Richard Hansen ved Fyns Hoved. 5 Atlingænder i Snarremose Sø er en ganske pæn flok efter fynske forhold, set af Niels Bomholt Jensen. Også tirsdag sås der Skestork i det fynske, men denne gang på Lyø, set af Lars Gabrielsen. Ved Tryggelev Nor var der nu 2 Rovterner, set af Michael L.J. Glentedal og Niels Bomholt Jensen. Sortspætten ved Hindsgavl blev hørt af Morten Christensen. 

Dværgfalkene er også en art, der nu for alvor begynder at trække, og 1 blev set ved Øksenrade Skov af Michael Brunhøj Hansen. En anden art, der også kommer nu, er Ringdrossel. 2 blev set denne dag, 1 i Lindved Frugtplantage (Lars Andersen) og 1 ved Tryggelev Nor af Nis Rattenborg. Endelig blev der set en Rødtoppet Fuglekonge i Gamborg By af Lars Witting. Det er jo en art i fremgang.

 ringdrossel tirsdagsanalysen
Ringdrossel Foto: Lars Andersen

Onsdag

Den Sortbugede Knortegås var i følge Nis Rattenborg stadig på plads ved Ristinge Hale, hvor den har været hele vinteren. Ved Slambassinet (Odense) så Gregers Johannesen og Pierre Bentzen en Kortnæbbet Gås, måske den samme som sås mandag ved Gyldensteen? Samme sted også 5 Små Præstekraver og 1 syngende Blåhals. Antallet af Atlingand i Snarremose Sø var nu steget til 7, set af Ole Goldschmidt. På havet ud for Tryggelev Nor og Marstal Bugt ud for Ristinge sås 6 og 5 Nordiske Lappedykkere  af Ole Goldschmidt, Henrik Mørup-Petersen og Nis Rattenborg. Ved Firtalsstrand så Henrik Kingo Andersen 2 Sorthalsede Lappedykkere, mens Anne-Grete Andersen havde en Silkehejre. Måske fuglen fra Gyldensteenområdet? Ved det nærliggende Ølundgård så Henrik Kingo Andersen dagens Skestork.

Ved Nørreballe Nor så Nis Rattenborg 8 Dværgmåger, det er også en art, der begynder at røre på sig nu. Ved Tarup Vandmølle havde Per Rasmussen en overflyvende Sorthovedet Måge, helt sikkert en fugl fra Birkum Grusgrave. I øvrigt en art der er ganske let at spotte, da den ofte “snakker” mens den flyver (dens mjavende stemme kan høres her). I Tryggelev Nor er Rovternerne stadig på plads, sammen med bla 6 Fjordterner, set af Ole Goldschmidt. Ved Skiften (Lohals) trak der en Sort Glente sammen med 2 Røde set Andreas Winding Mønsted. Kristoffer Hansen så årets første Vendehals ved Tørresø. Samme sted også bla 3 trækkende Dværgfalke,1 Vandrefalk og 2 Hedelærker.

I Øksenrade Skov så Michael Brunhøj Hansen 3 Grønspætter og årets første Lærkefalk. Der var Rødtoppet Fuglekonge ved Hagenskov Slotsmølle (Thomas Kampmann), Ulbølle (Lilly Sørensen og Niels Bomholt Jensen) og Gamborg By (Lars Witting). Blåhals var der, udover ved Slambassinet, ved Bispeengen, 3 fugle og 1 ved Tangmosen, set og hørt af Henrik Kingo Andersen, Erik Busk og Jens Rasmussen. En Broget Fluesnapper, som Andreas Winding Mønsted så ved Bræmlevænge, er årets tidligste i Danmark. Ved Ørnehøj-området (Gulstav) så Søren Bøgelund en tidlig Bynkefugl. Ringdrossel sås flere steder, nemlig ved enge/marker ml. Nr. Broby-Lundgård, Søgård (Langeland), Eget Skov (Gulstav) og Emnebølle. Fuglene blev set af Niels Bomholt Jensen, Søren Bøgelund og Connie Børgesen.

 

Torsdag

Ved Ristinge Hale sås den stationære Sortbugede Knortegås af Michael L.J. Glenteddal. De Nordiske Lappedykkere ud for Tryggelev Nor og Ristinge var også på plads, med henholdsvis 11 og 6 fugle, set af Ole Goldschmidt, Nis Rattenborg og Michael L.J. Glentedal. I Birkum Grusgrave var antallet af Sorthalset Lappedykker steget til 8, og der var også 3 Sorthovedede Måger (Leif Kristensen og Henrik Kalckar Hansen). Ved Hersnap var der 2 fouragende Hvide Storke indtastet af Jess Sander Frederiksen. De kom også i pressen, som kan ses her

En tidlig Tinksmed blev set af Martin Søgaard Nielsen i Strandeng ved Bjerggård/Vejrup Å. Ved Holstenshuse Skov havde Per Damgaard Poulsen en trækkende Dværgfalk.

Der var stadig 1 Dværgmåge i Nørreballe Nor og 5 i Tryggelev Nor, hvor der også var 2 Rovterner, 1 par Sortstrubet Bynkefugl og 1 Ringdrossel, set af Ole Goldschmidt og Nis Rattenborg. Ugens bedste fugl er nok den gamle Steppehøg han, som Richard Hansen på trække på Fyns Hoved. Samme sted så Martin Søgaard Nielsen også en Blåhals, som ikke er så almindelig deroppe. Og i Spodsbjerg havn havde Laila Neermann en Kaspisk Måge.

steppehog tirsdagsanalysen
Steppehøg han Foto: Richard Hansen 

Fredag

Nok ugens dårligste dag med hensyn til vejret. Blæsende, koldt, overskyet og i perioder regnfuldt. Det kan også ses af indtastningerne i Dofbasen.

Endnu 1 Kortnæbbet Gås blev set, men denne gang i Vitsø på Ærø af Andreas Bruun Kristensen, som også så 2 Sorthalsede Lappedykkere samme sted. Den Kaspiske Måge i Spodsbjerg Havn var der stadig, set af Pierre Bentzen. Ligeledes var Rovternerne i Tryggelev Nor på plads, så Laila Neermann og Henrik Mørup-Petersen kunne se dem. Ved Lydinge Haver så Per Rasmussen en overflyvende Dværgfalk. Rødtoppet Fuglekonge sås både i Rygård Skov og på Fyns Hoved af Per Rasmussen og Anton Markvard. I Tangmosen havde Erik Busk 1 syngende Blåhals og 2 Skægmejser. Laila Neermann hørte også en Blåhals i Noret på Tåsinge. Hun så også en Sortrygget Hvid Vipstjert i Kelsnor. Dagens Ringdrossel blev meldt fra Kragholm Huse af Erik Overlund.

Lørdag

Endnu en fin forårsdag, men det helt store fugletræk lader stadig vente på sig.

Atlingænder blev set ved enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård (4 fugle), Sandholt Gods m/enge og marker (1 fugl), Fyns Hoved (2 fugle), Noret og Vejlen, begge Tåsinge (2 fugle hvert sted) og endelig 2 fugle ved Gyldensteen. Fuglene blev set af Aage Wichmann, Leif Kristensen, Gunnar Jørgensen, Anton Markvard, Peder Rasmussen og Flemming Petersen. I Birkum grusgrav sås stadig kun 4 Sorthalsede Lappedykkere (og 2 Sorthovedede Måger), set af Leif Kristensen og Leif Sørensen. Ved Firtalsstranden havde Jens Kristian Holm også 2 Sorthalsede Lappedykkere. Der var stadig enkelte trækkende flokke af Traner; 13 sås ved Gulstav af Frank Jensen-Hammer. Lille Præstekrave blev set 3 steder, nemlig Slambassinet (Odense), Bispeengen og på Siø, alle steder med 2 fugle. Observatørerne var Gregers Johannesen, Gunhild Brink og Peder Rasmusen. Der var Dværgfalk ved Bøjden Færgehavn (Else Dupont) og ved Hillerslev (Gunnar Jørgensen). Rødtoppet Fuglekonge blev der set 2 af i Lundeborg Skov af Peter Pelle Clausen. Blåhalsen i Bispeenge blev indrapporteret af Gunhild Brink. Endnu en tidlig Broget Flusnapper blev set, denne gang i Nørre Søby af Sean Hansen. Der var Ringdrossel ved Øksnehave, hvor der også var en Sorthalset Bynkefugl. Fuglene blev set af Ella Mikkelsen, Anton Markvard og Oliver Christian Gram.

sorthalset lappedykker tirsdagsanalysen
Sorthalset Lappedykker Foto: Leif Sørensen 

Søndag

Samme vejrmelding som for lørdag…

Der blev set 2 Atlingænder på Fyns Hoved af Jørgen Hjorth Jensen. Antallet af Nordiske Lappedykkere ud for Tryggelev Nor og Ristinge var nu faldet til 4 og 2, mens der blev talt 32 og 18 Gråstrubede Lappedykkere. Fuglene blev talt af Ole Goldschmidt, Michael L.J. Glentedal, Henrik Mørup-Petersen og Laila Neermann. I Birkum Grusgrave var antallet af Sorthalset Lappedykker til gengæld steget til 10, mens der blev set 4 ved Gyldensteen, set af Per Rasmusssen og Merry Sunde Larsen. Der blev set lidt trækkende Traner, nemlig 4 ved Hesselbjerg (Langeland), 3 ved Tryggelev Nor og 6 ved Skovsgaard Mølle, samt 4 rastende ved Vædeled. Observatørerne var Arne Bruun, Mogens Lind Jørgensen og Anton Markvard. Ved Dovns Klint så Frank Jensen-Hammer bla 6 Tejster og 2 Almindelige Kjover. I Nørreballe Nor var antallet af Dværgmåger tilbage på 8, set af Laila Neermann og Arne Bruun. Sorthovedet Måge blev der set 4 af i Birkum Grusgrave, tydeligvis 2 par. Sidste år var der 3 par. Mågerne blev set af Per Rasmussen. Henrik Kalckar Hansen så en ubestemt Steppe/Hedehøg ved enge/marker ml. Nr. Broby og Lundegaard. De kan være svære at bestemme ved dårlige lysforhold og på afstand. En enkelt Dværgfalk blev set af Michael Larsen Hansen ved Østerø Sø. Der blev set 3 Rødtoppede Fuglekonger i Egehoved Skov på Ærø af Andreas Bruun Kristensen. Der er ikke mange fund af arten på Ærø, nok fordi der mangler egnede lokaliteter. Anton Markvard fandt 2 Blåhalse ved Vædeled, som er en ny lokalitet for arten. Sortstrubet Bynkefugl er stadig på plads ved Tryggelev Nor, men det er vist også et ynglepar, set af Arne Bruun og Michael L.J. Glentedal. Laila Neermann så desuden 2 ved Ristinge Strand, hvis det da ikke drejer sig om de samme fugle. Martin Søgaard Nielsen så dagens Ringdrossel på Fyns Hoved, sammen med bla 148 Rødhalse og 30 Gærdesmutter.

rod glente tirsdagsanalysen
De Røde Glenter er nu i fuld gang med at yngle. De fleste par ruger, mens de sidste efternølere stadig bygger på rederne. Foto: Leif Sørensen