Tirsdagsanalysen uge 11

Folk med halvgod hukommelse kan mindes sidste forår, som blev det forsømte forår. Marts var ussel med meget få gode trækdage. Uge 11 blev vejrmæssigt også en kopi af de sidste par uger med blæst og vand bortset fra lørdag, der blev rigtig flot. Kohejren blev set mandag og lørdag, men den har haft det med at gemme sig. Kongeørnen blev kun set ved Dyrehave mandag, den plejer ikke at give besvær, så der er nok tale om kongeexit. Senere på ugen kunne man opleve ”tranetransit”. Der gik ikke hul på forårstrækket, om end nogle fugle forsøger sig.

Kongen er væk, koen driller, men der er mange andre flotte fugle at glæde sig over, her en Havlit fra Sydlangeland. Foto: Jan Nielsen.

Mandag den 9. marts havde Niels Bomholt en god lille tur til Nakkebølle Inddæmning, hvor der ud over en Sorthalset Lappedykker også var en Rødhovedet And han. Der var også pænt med Bjergænder - 350 - de sædvanlige 2 Sølvhejrer, Isfugl og en Vandrefalk hun. Man kunne fortsat se Kohejre og Kongeørn. Der er stadig mulighed for Lille Skallesluger - ugen bød på 45 fra 10 lokaliteter - flest mandag med 11 i Engsøen, Gyldensteen (Kurt Due Johansen).

Lille Skallesluger, Vejlen, Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Hvidkliren i Lunkebugten følges fortsat med Rødben, mon ikke den får selskab af artsfæller om en lille måneds tid? Musvågerne er så småt begyndt at trække, Per Rasmussen havde en skrue på 50 over Herringe. Mandag aften/nat var det stille og klart vejr - en rigtig fin aften til at lytte efter aften/nattræk. Der blev hørt bl.a. Hvinand, Blisgås, Blishøne, Rørhøne og Sortand flere steder, dog ikke af boligbirderne.

Blisgås, en art, der let kan laves på nattræk. Foto: Claus Dalskov.

Tirsdag den 10. marts var vejret meget vådt, og der blev ikke set nye fugle. Per Rasmussen så en Sildemåge ved Ferritslev - formodentligt på postruten - det blev sammen med en flok på 28 Hulduer ved Gyldensteen (Klaus Malling Olsen) dagens højdepunkter!

Det siges, at Munken er glad for æbler i vintersæsonen - dette foto rykker ikke ved den påstand. Foto: John Markenvard.

Onsdag den 11. marts blev blæsende, men med klart vejr uden vand. Dagens største overraskelse blev en Kongeørn set af Erik Damm ved Falsled. Eftersom Dyrehavefuglen ikke er set der siden mandag, kunne det jo være den, som er ved at søge væk. Aske Keiser-Nielsen forsøgte sig på Horseklint - det er stadig for koldt om natten til, at der rigtig går hul på trækket, ud over de træktal man kan se i skemaet til højre, røg der også 2 Rød Glenter nordpå. Glenternes fælles overnatning er nu helt afblæst.

Selv om vejret til tider ikke giver forårsfornemmelser, er fuglene ikke i tvivl, her en Toppet skallesluger. Foto: Jan Nielsen.

Ved Skaboeshuse trak 37 Pibesvaner nordøst - det er nu og de kommende uger, at de kommer forbi, så boligbirderne skal huske at kigge op! Ved Røjle kunne Michael Mosebo Jensen notere to nordøsttrækkende Traner, et tal, der senere på ugen blev overgået betragteligt. Samme Mosebo havde senere på dagen en Sortstrubet Bynkefugl (han) ved Vejlby Fed - årets første, uge 11 gav yderligere to.

Sortstrubet Bynkefugl, Vejlby Fed. Foto: Michael Mosebo Jensen.

Ved Østerøsø så Peter Pelle en Snespurv (også set der lørdag) - nok en af vinterens sidste - og 12 Klyder. Hættemågerne er begyndt at rykke ind i kolonierne, ved Birkum talte Henrik Kalckar Hansen i alt 900 på de tre øer, mon ikke der også snart ankommer en Sorthovedet eller to? På Flyvesandet kunne Leif Sørensen ærgre sig over en Sule, der som sædvanligt var uden for fotoafstand. Endelig havde Søren Bøgelund årets første Rørhøge - to, som trak nordøst ved Gulstav.

Torsdag den 12. marts strøg Laura over landet - store perioder også med slagregn. En Hvid Stork blev set ved Langeskov af Bo Levesen - det var den dag!

Pibesvaner ved Neverkær. Foto: Esben Eriksen.

Fredag den 13. marts fandt Esben Eriksen 15 Pibesvaner i Neverkær - det er ikke ofte, at Fyn har så mange rastende Pibesvaner. Der blev meldt i alt 18.750 Bramgæs fra 8 lokaliteter - i 80’erne var verdensbestanden nede at runde halvtreds-tres tusinde - her kan man se, hvad blandt andet et jagtforbud kan føre til! I flokken ved Magleby dukkede den Rødhalsede Gås op igen. Stæren må siges at være kommet - i hvert fald til Ristinge Nor, hvor Nis Rattenborg sagde godnat til 4200.

Der blev set tæt ved 19.000 Bramgæs lørdag - denne flok på mindst 2.000 er fra Siø. Foto: Poul Brugs Rasmussen.

Lørdag den 14. marts var vejret super - solskin fra morgen til aften og en jævn vind fra syd. Det sendte for alvor observatørerne i felten og med hele 756 indberetninger på DOF Basen, kun overgået af nytårsdag, hvor folk skulle skyde deres årslister i gang. Dagen vil særligt blive husket for de mange Traner, der trak over Fyn. Jeg fik en sms fra Esben Eriksen lidt over halv fire om, at han havde mindst 75 Traner over sit hus i Åløkkekvarteret. Det fik mig til at kigge op, der hang 60 over mit hus, ca. 3 km syd for Esbens. Vi holdt telefonkonference og havde hver endnu en flok på knap 50. Summa summarum - der trak 264 Traner over Odense i perioden 15.35-16.00 - set af mange andre. Ved Tryggelev Nor trak 319 Traner i perioden 12.30-17.20 (Nis Rattenborg), og resten af Fyn havde skønsmæssigt yderligere 291 fugle - i alt trak omkring 875 Traner nordøst.

Traner over Carsten Hauchs Vænge 4, Odense M, lørdag - en kærkommen adspredelse for en fliselæggende fotograf: Søren Gjaldbæk.

På Skarø så Benny Kristensen to Mosehornugler, dem har vi ikke haft mange af denne vinter. Endnu en Stor Tornskade blev set på Langeland - Jane Ditzel havde en ved Østrig, som man i øvrigt ikke må besøge i disse tider! Ugens anden Sortstrubede Bynkefugl blev set Ved Østerø Sø af Jens Peter Bech. Ugen gav i alt 24 Splitterner, ugens og dagens største notering stod Else Klint for med 9 ved Spodsbjerg. Ved Tryggelev Nor trak 4 Tajgasædgæs forbi Nis Rattenborg, der ellers var beskæftiget med at tælle Traner. Tajgasædgåsen er efterhånden blevet den sjældne af sædgæssene - Tundrasædgåsen var faktisk på SU-listen i 1992! Klyderne er på vej - lørdag blev der set 56 på 7 lokaliteter, flest i Bøjden Nor med 14 (Leif Kristensen). Vi må håbe, at Klyden får større ynglesucces i år - i 2019 gik det galt mange steder.

Klyde, Vejlen, Tåsinge - lørdag blev der set 56 rundt omkring. Foto: Jane Ditzel.

Søndag den 15. marts stod den på sydvind, og Esben Eriksen testede trækket af Ederfugl ved Dovnsklint. Det var ikke nogen stor succes - kun 330 på 2 timer, til gengæld så han en Duehøg og en Sule - begge ret fåtallige der. Det blev også til en fin Sortstrubet Lom i sommerdragt.

I Nørreballe Nor rastede en Rødhovedet And (hun), fundet af Anders Odd Wulff Nielsen, som kort forinden havde en Middelhavssølvmåge et par kilometer sydligere ved Vesteregn.

Rødhovedet And , denne fra Kruså Mølledam. Foto: Søren Gjaldbæk.

Ugens tredje Sortstrubede Bynkefugl (han) blev set af Erik Ehmsen ved Bøjden Nor. I Hindsgavl Batteriplantage er der fortsat gang i Sortspætteparret - de kan fint opleves på afstand! I Dømmestrup rastede 3 Silkehaler, som Anne Veber Døssing fik som boligbirdingart, Klaus Larsen havde 30 i Sdr. Højrup - de må være blandt forårets sidste.

Tak skal lyde til alle, der har bidraget med fotos til denne uges udgave af tirsdagsanalysen - send os endelig fotos til næste uges klumme. Vi håber, at der kommer gang i forårstrækket i uge 12; det ser i hvert fald ud til, at der er lidt varme på vej, det plejer at sætte gang i fuglene.

Tekst: Søren Gjaldbæk.