Tirsdagsanalysen – uge 20

Af Jens Peter Bech

Denne uge havde meget at leve op til efter sidste uges mange spændende fugle. Der er stadig mange gode fugle på plads, men de helt store hits blev det ikke til i denne uge.

052222rovpvr

Rovterne, en lille bonus til fotografen i forbindelse med Ø-undersøgelse 2021-2022. Foto: Poul V. Rasmussen.

Mandag
Allerede i sidste uge begyndte de første Hvepsevåger at komme tilbage fra overvintringen syd for Sahara. I dag trak fem stk. ind ved Tryggelev Nor. Samme sted sås Sortstrubet Bynkefugl han og tre Sortterner. Alt sammen set af Gregers Johannesen. Langeland havde også Kaspisk Måge på menuen. Laila Neermann så en ved Keldsnor, og Ole Goldschmidt så en ved Nørreballe Nor. Ole så også fire Dværgmåger og fire Små Præstekraver.
I havet ud for Hindsgavl talte Niels Bomholt Jensen alkefugle. Det blev til i alt 160 Alke og 25 Lomvier. Niels snuppede også en Sortspætte i Hindsgavl Batteriplantage, nu han alligevel var i nabolaget.
Sølvhejren ser vi i stort antal om vinteren, men i en mindre imponerende forekomst i yngelsæsonen. Jens Bækkelund havde to ved Gyldensten Engsø. Engsøen kunne også byde på en Kortnæbbet Gås, en Atlingand, en Skestork og 57 Klyder.
Rasmus Due Nielsen tog fuglekiggeri til et andet niveau, da han spottede en Sortsvane i Lindelse Nor fra en flyver. Leila Neermann så den også. Men mig bekendt holdt hun begge fødder på jorden.

052222natkko

Det er Nattergaletid - ugen gav 54  plus en sydlig. Denne er fra Højstrup Øvelsesterræn i Odense. Foto: Karen Koefoed.

Ved Kindstrup Mose var der stadig Sydlig Nattergal. Fuglen blev hørt af den tidligere finder Jørgen lund Bjerregaard, Holger Daugaard, Michael Brunhøj Hansen og Erik Busk. Michael Mosebo Jensen hørte ti almindelige Nattergale i området.
Pirolen i Gulstav Vesterskov var stadig på plads, og er det stadig søndag. Frank Jensen-Hammer og Erik Overlund besøgte den i dag. Drosselrørsangeren er også stadig på plads i Botofte Skovmose, konstaterede Laila Neermann. Steen Søgaard hørte flere kald fra Gulirsk, der trak mod nord ved Dovns klint.
Dagens største overraskelse blev, at ingen hørte Savisangeren i Gulstav Mose i dag.

052222klydejpb

Klyde beundrer sig i spejlbillede. Sybergland. Foto Jens Peter Bech.

Tirsdag
På DOF-Fyns Nattergaletur så Niels Bomholt Jensen og resten af gruppen en Skovsneppe. Hvordan resten af turen forløb kan I læse meget mere om her. Måske turen næste år går til Vejle Lung, hvos Poul Bjerager hørte 10 Nattergale.
Ved Hofmansgave så Kristoffer Hansen en hunfarvet Hedehøg, som trak mod sydøst i retning af Odense Havn. Ikke den rigtige, men den vi kender som Lindøværftet. I reservatet ved Gyldensteen så Bo Kayser hele tre rastende Fiskeørne.
Langeland er et godt sted til Lærkefalke. I dag sås to stk. en ved Fakkebjerg af Jakob Sunesen og en ved Kædeby af Morten Müller. Jakob Sunesen så også en af forårets mange Sorte Glenter over Gulstav. Ved Knudshoved Færgehavn rastede ti Tejster, set af Poul Ulrik.
På Siø var der mange Knortegæs. 355 mørkbugede skrev Ole Goldschmidt i bogen.
Savisanger er tilbage igen, i dag hørt af Søren Bøgelund. Fuglen sang hele ugen ud.

052222fiskbrobysolr

Fiskeørn en tidlig morgen ved Broby Sø. Foto Lars Rasmussen.

Onsdag
I dag kom varmen til Danmark, og sammen med varmen også et træk af Hvepsevåger. Ved Enebærodde talte Martin Søgaard Nielsen 63. En Lærkefalk og 92 Gule Vipstjerter tog også trækket forbi Enebærodde. Lidt længere mod vest ved Tørresø havde Kristoffer Hansen en Sortterne med to Fjordterner og 120 Gule Vipstjerter på træk. Endnu længere mod vest, ved Flyvesandet, så Leif Sørensen en Dværgfalk.
Jens Bækkelund var taget en tur til Æbelø, hvor bedste fugl blev en syngende Pirol. Derudover kan nævnes 11 Hulduer, tre ynglende Ravne og 12 Munke.
I Nørreballe Nor rastede en enkelt Rovterne på den nordlige bred, set af Steen Søgaard. Samme sted sås også to Sortterner af Gregers Johannesen og Pierre Bentzen. Pierre så også 4 Dværgmåger. Pierre og Gregers slog desuden vejen forbi Tryggelev Nor, hvor en Sort Glente sås sammen med to Røde Glenter.
Karmindompappen synger stadig i Gulstav Vesterskov, hørt af Jakob Sunesen.

052222hvepssg

Hvepsevågetrækket starter for alvor i anden halvdel af maj og fortsætter ind i juni. Denne er fra Enebærodde den 18. maj. Foto: Søren Gjaldbæk.

Torsdag
Mads Syndergaard talte Græshoppesangere i området omkring Husby på Vestfyn. Det blev til tre styk på tre forskellige lokationer. Ved Ferritslev hørte Per Rasmussen også en synge. Frank Jensen-Hammer var som vanligt på plads på Dovns Klint. Fra denne dag kan nævnes en Sortstrubet Lom, syv Hvepsevåger, en Sort Glente, fem Dværgmåger, ni Tejster og en Lærkefalk som dagens højdepunkter på trækket.
I dag blev der også fundet en Drosselrørsanger i Gulstav Mose. Hørt af Frank Jensen-Hammer. Drosselrørsangerne ved Firtalsstrand var også på plads, hvilket sammen med den i Botofte giver i alt tre forskellige Drosselrørsangere på Fyn på en gang. Imponerende. Det er dog kun den i Botofte Mose, som er registreret igen efter torsdag.

052222rorsangerpbr

Rørsanger, Tange Å. Ynglefuglene er ved at være på plads. Foto: Poul Brugs Rasmussen.

På Fakkebjerg talte Søren Søgaard hele fire Sorte Glenter trækkende mod nord. En Dværgfalk fløj også over obsposten. Lidt længere mod syd i Gulstav så Søren Bøgelund både en trækkende Sort Glente og en Lærkefalk. Også i Åmosen ved Ollerup var der Sort Glente, her set af Jens-Geert Hansen trækkende mod sydøst. Altså glenten, ikke Jens-Geert.
Tre Skestorke rastede ved Ølundgårds og Lammesø inddæmingen. De blev set af Hans Erik Dylmer og Michael Mosebo Jensen. Ved Bogensø Enge på Hindsholm hørte Esben Eriksen en syngende Vagtel.

052222sortggulstobo

En af forårets mange Sorte Glenter, der er trukket over Fyn, de fleste som denne fra Gulstav. Foto Ole Bo Olsen

Fredag
Fredag blev en stor trækdag for Knortegæs. Der blev lystigt talt gæs rundt omkring på Langeland. Det største antal talte Frank Jensen-Hammer ved Dovns Klint, hvor det blev til i alt 22.700 Mørkbugede Knortegæs. Det er det højeste antal om foråret på Fyn de seneste 15 år. En efterårstælling af Frank gav 28.300 den 9. september 2015.
Rødrygget Tornskade er også ankommet fra overvintringen og kan nu ses rundt omkring i landskabet. Ole Goldschmidt så tre ved Tryggelev Nor. To Sølvhejrer fouragerede også i noret.
Ved Møllemade fandt Michael Brunhøj Hansen en 2k Sorthovedet Måge imellem en flok Stormmåger. Den kunne han herefter vise frem for Michael Mosebo Jensen.

052222stenpvr

Der er stadig Stenvendere på vores småøer - disse fra Ø-undersøgelsen 2021-22 - vi får se, om de også er der under den sene tælling. Foto: Poul V. Rasmussen.

Endnu engang var der træk af Sorte Glenter over Langeland. To stk. ved Fakkebjerg af Martin Søgaard Nielsen, en af Steen Søgaard samme sted, en ved Skovsgård af Ole Goldschmidt, to ved Dovns Klint af Frank Jensen-Hammer, en ved Fredmosen af Martin Søgaard Nielsen, der ligeledes så en ved Ormstrup. Det må antages at der er nogle gengangere imellem de forskellige observationer. 12 Hvepsevåger og to Lærkefalke trak også over Fakkebjerg, set af Martin Søgaard Nielsen. Også på Nordfyn var der Sort Glente, Søren Gjaldbæk så en trække sydvest på Fyns Hoved, hvor der også var Hvepsevåge - den trak målrettet nordpå.
De Rødtoppede Fuglekonger kan stadig findes der ude, denne dag hørte Per Damgaard Poulsen to i Holstenhuse Skov.

052222rodrygpmj

En flot han af Rødrygget Tornskade. Botofte Strand. Foto Per Møller Jensen

Lørdag
Lørdag var en stor del af de fynske fuglekiggere taget på jubilæumstur til Jylland, hvilket resulterede i en tydelig nedgang i antallet af meldinger af spændende fugle.
Jubilæumsturen lokkede dog ikke Frank Jensen-Hammer væk fra Dovns Klint. Der var stadig træk af Knortegæs, dog kun 6.300, som ikke kunne måle sig med fredagens tal. Det blev også til 60 Små Kobbersnepper, en Fiskeørn og en Sort Glente.
Peter Lillesø var også blevet hjemme og tog en tur til Nordskov Enge, hvor en hunfarvet Dværgfalk lettede foran ham. To Røde Glenter trækkende mod nord sås også. En time senere kom to trækkende mod syd. Højst sandsynligt de samme to, der kom retur. Ved Søgård Mose så Søren G. Nielsen en Hvid Stork, samt i alt syv Traner. På vejen hjem genså Søren den Rødhovede And (en hun), der har holdt til på Siø siden den 10. maj. Fuglen er en undsluppet fangenskabsfugl.

052222rodhovedsiosgn

Rødhovedet And, Siø, der er tale om en undsluppet fugl. Foto: Søren G. Nielsen.

Ved Hakkehave så Per Rasmussen en Duehøg, samt en Gransanger/Løvsanger hybrid. Hybriden genkendes på, at sangen fra både Gransanger og Løvsanger kombineres.

De oversvømmede enge i Sybergland er næsten tørret ud, hvilket betyder at det vadefuglsmekka, der har været i foråret, er ved at være forbi. Det bedste jeg kunne finde i dag, var seks Små Præstekraver på sandbankerne ud for vesttårnet, samt to sæt Klydeunger, syv i alt.

052222landjv

Landsvalen har altid travlt, og kan være svær at forevige. Denne er fanget af Johnny Vølund ved Ronæs.

Søndag
Ugens sidste dag starter med en Isfugl set ved Odense Ås udløb til Odense Fjord. Det er den kun anden fugl set i hele maj måned. Jens Kristian Holm var dagens heldige observatør. Kristian tog også forbi Vandrefalkene ved Fynsværket og kunne notere en adult og to unger i kassen.
Ved Botofte Skovmose er der stadig Drosselrørsanger. Jane Ditzel fik i dag billeder af fuglen, som ellers oftest kun høres. Savisangeren i Gulstav er også på plads for 26. dag i træk. Frank Jensen-Hammer tjekkede ind hos den.

052222strandlunkelk

Man kan stadig se store flokke af Strandskader - her fra Lunkebugten. Foto: Lars Kirk.

Der er fuld plade på Sort Glente i denne uge. Der har ikke været en dag uden at mindst en Sort Glente har besøgt Fyn. I dag var der en ved Fakkebjerg set af Henrik Mørup-Petersen. Jakob Sunesen så sammenlagt tre Sorte Glenter. En ved Dovns Klint og to ved Fakkejerg. Både Frank Jensen-Hammer og Søren Bøgelund talte fem fugle ved henholdsvis Dovns Klint og Gulstav Mose. Ole Goldschmidt så tre ved Gulstav. Der var også en fugl uden for Langeland. Anton Markvard fotograferede et eksemplar, der trak sydvest over Langesø. Arnbjørn Jens Jørgensen rundede art nummer 60 i boligbirding, da en Fiskeørn passerede matriklen. Esben Eriksen så også en trække mod nord over Tårup på Hindsholm. I Gudbjerg Skov hørte Lars Kirk en syngende Skovsanger.

052222skovlk

Skovsanger i det grønne. Foto: Lars Kirk.

En Sortsvane ses stadig i sundet imellem Fyn og Langeland. Peter Pelle Clausen og Olav Egelund så svanen i selskab med en Knopsvane ved Elsehoved. Ole Goldschmidt fandt mange Rødryggede Tornskader på Langeland. Det blev til syv ved Tryggelev Nor, hvor en Sydlig Blåhals også var at finde, og fem i Gulstav Mose. Ved Gulstav var der også stadig syngende Karmindompap.
Der er fremgang i den danske Storkebestand, hvor der i år er udsigt til otte ynglende par. Desværre er ingen af dem på Fyn endnu. Ved Nøreballe Nor var en enlig Hvid Stork på besøg set af Niels Selck. Sikkert samme fugl sås kredse over Fakkebjerg af Jakob Sunesen. Jakob så også Blå Kærhøg hun, Dværgfalk han og 12 Hvepsevåger samme sted.

052222hvidstsuh

Hvid Stork vil forhåbentligt i fremtiden kunne ses som ynglefugl på Fyn igen. Nøreballe Nor. Foto Steen Ulrich Hansen.

Tak for lån af fotografier - vi vil meget gerne have nye fra den kommende uge.