Tirsdagsanalysen - uge 21

Af Søren Gjaldbæk

Årets sidste forårsmåned byder som regel på et par gode fugle - Det blev også tilfældet, selv om Kristihimmelfartsferien bød på alt andet end forårsvejr - hård nordvestenvind torsdag til lørdag og køligt, af og til garneret med (slag)regn.

053122grib1tkh

Ugens - og måske årets - største overraskelse - Gåsegrib, Lindkær. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Mandag
I betragtning af de mange Kærløbere i det øvrige land, f.eks. mere end 30 ved Klydesøen i København var det ret få, vi så. Det fik Stoffer Jaeger lavet om på, da han så 9 ved kysten ud for Bøjden Nor - Stoffer mener, at der var flere! Det er det næsthøjeste antal, der set på Fyn - i maj 2017 var der 10 samme sted. Frem til lørdag blev der set op til fem på stedet.

053122kaerbojdsj

Kærløbere, to af mindst ni ved Bøjden Nor. Foto: Stoffer Jaeger.

Savisangeren underholdt i Gulstav Mose frem til søndag, hvor Frank Jensen-Hammer kunne melde, at den var blevet tavs eller væk. Søren Bøgelund og andre meldte op til 3 Piroler i området, Søren supplerede med en Biæder og en Sort Glente. Ved Kragholm Huse trak en Lærkefalk (Erik Overlund) og i Tryggelev Nor havde Michael L.J. Glentedal 2 Rørdrummer (plus en i Piledybet) og en Rovterne. Der var en til to Rovterner i Tryggelev Nor/Nørreballe Nor ugen igennem. Michael Brunhøj Hansens båndoptager fangede en trækkende Vagtel over Middelfart klokken 1.45.

053122klydehjortopvr

Klyde, Hjortø - den holder øje med optællerne fra Ø-undersøgelsen 2021-22. Foto: Poul V. Rasmussen.

Tirsdag
Den undslupne Rødhovede And på Siø blev suppleret med en han i Tryggelev Nor, der blev set ugen ud, meldt af Nis Rattenborg. Ved Gulstav trak en Lærkefalk forbi Frank Jensen-Hammer, der også havde 579 Knortegæs. Det står sløjt til for Karmindompap - Søren Bøgelund hørte en denne dag - næste observation kom først søndag! Lille Kobbersneppe trækker sidst i maj - Jens Bækkelund havde 72 rastende i Engsøen ved Gyldensteen - næste dag var de trukket. Det blev ugens eneste og måske dette halvårs sidste.

053122traneobo

Der var lidt Traner på returtræk, denne fra Gulstav. Foto: Ole Bo Olsen.

Onsdag
Dovns Klint, hvor Frank Jensen-Hammer som vanligt holdt vagt: 364 Knortegæs, 7 Rødstrubede Lommer og 4 Traner, der røg til Tyskland. En Hvid Stork fløj over såvel Frank som Gulstav ved middagstid - der skulle blive set mange storke senere på ugen! Fra Longelse Bondegårdsskov meldte Nina Bjørn en Pirol - en af de få fugle udenfor Gulstavområdet. Ved Søgård trak to Sorte Glenter (Søren Bøgelund). Michael L. J. Glentedal genfandt (eller fandt en ny) Drosselrørsanger ved Firtalsstranden; den blev hørt ugen ud.

053122canadals

Canadagæs, der ses som sædvanligt mange på dette tidspunkt. Foto: Leif Sørensen.

Torsdag
I Agernæs By var Aksel Christensen heldig at falde over en Hærfugl, altid en fin art, der desværre har det med at synke i jorden. Der dukkede lidt Sorthalsede Lappedykkere op i ugens løb - Martin Søgaard Nielsen meldte 5 fra Firtalsstranden (lørdag otte), hvor der også var et par unge Dværgmåger, som blev set igen fredag. Også Nørreballe Nor havde besøg af et par Dværgmåger (Nis Rattenborg). Lars Petersen var på Helnæs Made, hvor der ud over en Skestork også var Rødrygget Tornskade - den blev blot set på 10 andre lokaliteter i løbet af ugen. Også Ølundgård bød på Skestork, 6 styk i selskab med en Sølvhejre og Martin Søgaard Nielsen.

053122rodrygbbe

Rødrygget Tornskade. Foto: Benjamin Bech.

En Hvid Stork blev set ved Håre Bjerge af Kim Mogensen, som også havde syngende Hedelærke ved Lunge Bjerge såvel torsdag som lørdag - der gemmer sig nok et ynglepar derude. Månedsskiftet maj-juni giver altid et lille boost af Canadagæs, denne dag f.eks. 33 ved Salby, set af Benjamin Bech (også 16 Lunge Bjerge og 10 Bøjden Nor) - ugen gav i alt 224 fugle. En Lærkefalk fandt vej forbi Tarup Grusgrave, set af Per Rasmussen. Endelig kan vi konstatere, at hård kuling ikke generer Nattergalen - i Vejle Lung havde Poul Bjergager 9 fugle, samme sted også 3 Skovsnepper. Fra Tryggelev Nor meldte Nis Rattenborg 2 Sortstubede Bynkefugle, begge hanner.

053122splitboslk

Vendehals? Foto: Lars Kirk.

Fredag
Det blev storkedag på Sydlangeland - en flok på 6 blev set af mange på mindst 4 lokaliteter (mange observatører - en enkelt meldte 7) - næste dag blev de set ved Illbølle, hvor de gik på vejen! Og for at slutte ”storkeafdelingen” - der blev set Skestork i Nørreballe og Klise Nor og i Ølundgård. Nørreballe Nor huser vores største koloni af Fjordterne - der blev meldt op til 38 fra lokaliteten.

053122fisk2lr

Fiskeørn, Broby Sø. Foto: Lars Rasmussen.

Ved Tryggelev trak 5 Traner sydover - set af Nis Rattenborg. Jacob Sunesen så en Sort Glente i Gulstav, hvor der også var Lærkefalk - Jens Peter plus Benjamin Bech. Per Rasmussen meldte Lærkefalk fra Ferritslev - måske den pønser på at tilbringe sommeren på de kanter - gerne i selskab med en anden. Der blev set Fiskeørn flere gange ved Broby Sø i løbet af ugen, denne dag meldt af Anders Myrtue.

053122hvid1obo

Hvid Stork, der blev set 7 fugle på Langeland og 2 på Fyn i uge 21. Den er ringmærket i Skåne. Foto: Ole Bo Olsen.

Lørdag
Den kraftige blæst havde givet en del Suler i Kattegat og skråper langs vestkysten - det kastede ikke meget af sig på Nordfyn - Michael Brunhøj Hansen måtte nøjes med to Suler og en Almindelig Kjove efter to en halv time på morgenobs ved Kasmose Skov. Erik Busk havde 3 Suler ved Røjle om aftenen. De 6 Hvide Storke trak forbi Fakkebjerg (Anders Mørup-Petersen) og lidt senere Gulstav (Frank Jensen-Hammer), senere havde Anders en enkelt Hvid Stork over Nørreballe By. Nis Rattenborg havde en yngre Steppehøg ved Nordenbro, formodentligt samme fugl, der blev set søndag ved Gulstav. Ugens største flok af Canadagæs blev set ved Gyldensteen, Langø af Tonny Henriksen; der var 36.

053122kaerls

Kærløber, Bøjden Nor. Foto: Leif Sørensen.

Søndag
En lidt skuffende Kristihimmelfartsferie blev peppet noget op af en rastende Gåsegrib, der må siges at være ugens og indtil videre årets fugl. Tina Kierkegaard Hansen havde på stor afstand set en stor fugl ved Lindkær, søndag fik hun fotos af den, inden den fløj nordpå ved 14-tiden. Ud fra sine fotos blev Tina klar over, at det var en Gåsegrib, som til stor glæde for mange kunne ses mandag og også i skrivende stund tirsdag formiddag. Fyns første - vores andre har været langelandske fugle.

053122blalr

Det er stadig muligt at høre Blåhalsen synge. Foto: Lars Rasmussen.

Ved Gulstav var der gensyn med fredagens Sorte Glente - Jacob Sunesen, Anders Mørup så en ved Tryggelev Nor, nok en anden fugl. Jacob havde også en Sortstrubet Bynkefugl og ved Fakkebjerg en syngende Karmindompap - Ole Goldschmidt meldte 2 syngende fra Gulstav. Fra Skovby Nymark meldte Jens Bækkelund om et ynglepar af Sortstrubet Bynkefugl, der efterhånden er ved at brede sig i det fynske. For almindelig Bynkefugl ser det mere sløjt ud - en enkelt fugl holdt til ved Brændegård Sø det meste af ugen. En Lærkefalk trak over Svendborg (Anders Odd Wulff Nielsen) og Jens Kristian Holm havde en Vandrefalk over skibhuskvarteret i Odense, formodentlig en fra parret på Fynsværket. Endelig fandt Lars Witting to Silkehejrer ved Husby Strand.

053122hybridhjotopvr

Den ene af disse Canadagæs har vist lidt Grågås i sig. Foto: Poul V. Rasmussen.

Tak til fotografer for lån af fotos, send os gerne flere fra uge 22, som forhåbentligt giver os nye overraskelser.