Tirsdagsanalysen - uge 22

Af Claus Dalskov

Mandag

En regnfuld start på ugen kunne dog ikke holde ornitologerne fra Lindkær, da Gåsegribben blev meldt ud ved middagstid. Fra ved 13-tiden og frem blev den meldt 26 gange på Dofbasen, men mange flere var givetvis forbi alléen ved Lindkær. 2 Røde Glenter og op til 5 Havørne blev indrapporteret fra samme lokalitet!

060622skekliseobo

En del Skestorke blev set i uge 22. Denn fugl holdt til det meste af ugen i Klise Nor. Foto: Ole Bo Olsen

Også de 2 Silkehejrer ved Husby Strand var på plads, set af Ole Kjuel Nielsen. Den Rødhovede And ved Tryggelev ligeledes, meldt af Pierre Bentzen, Gregers Johannesen og Jakob Sunesen. Gregers  fik også set en pæn portion Knarænder samme sted: 72 stk. + 225 trækkende Mørkbugede Knortegæs. Jakob fik udover den Rødhovede And i Tryggelev også meldt  1 Rovterne samme steds, samt 2 Sorthalsede Lappedykkere fra Nørreballe Nor.

44 ynglende Havterner og et enkelt ynglepar af Dværgterne fandt optæller Poul Vestergård Rasmussen på Hjortø. Også en enkelt rastende Stenvender havde Poul på Hjortø. Poul havde også et enkelt ynglepar af Dværgterne på Hjelmshoved. Ellers er det få Dværgterner, der meldes ind: 3 Fra Bøjden Nor set af Karin Grønbæk og 2 fra Storebælt udfor Nordenhuse set af Kurt Kaack Hansen. 1 syngende Pirol blev meldt af Jens Bækkelund på hans hjemmebane i Langø Plantage ved Gyldensteen. En pæn portion på 9 syngende Gulbuge i Præsteskov ved Nordenhuse blev hørt og talt af Kurt Kaack Hansen.

Tirsdag

Tirsdag var det igen Gåsegribben ved Lindkær, der trak folk af huse. 21 indmeldte gribben på Dofbasen, men mange flere var forbi med kikkerten. Fuglen sad stort set hele dagen i det udgåede træ ca. 1 km fra alléen, hvor folk stod, så fotograferne måtte nøjes med lidt dokufoto-agtige billeder. En enkelt Fiskeørn blev set samme sted af Geert Mørk og flere meldte 2 Havørne her ved Lindkær.

GGLK

Havørnen ser skuffet til, den er nu ikke længere den rovfugl med det største vingefang ved Ravnholt. Gåsegribben synes dog også at være en anelse pralende. Foto: Lars Kirk

Canadagæs sås i pæne antal flere steder i det fynske, lad os nævne: 85 NØ-trækkende ved Rantzausminde set af Jens-Geert Hansen, 56 ved Svendborgsund set af Erhardt Ecklon og 55 overflyvende ved Lindkær meldt af Leif Sørensen.

Kun 1 Silkehejre blev set ved Husby Strand af Lars Witting, mens de 2 Rødhovede Ænder henholdsvis ved Siø og Tryggelev Nor var på plads denne tirsdag. Husby Strand lagde også lokalitet til en syngende Græshoppesanger hørt af Mads Syndergård. Kurt Kaack Hansen fandt 9 syngende Kærsangere ved vådområdet ved Skovhaverne nord for Skaboeshuse. Endelig fandt Poul Vestergård Rasmussen endnu et ynglepar af Dværgterne. Denne gang på Birkholm.

Onsdag

Onsdag var Gåsegribben på plads fra morgenstunden, men lettede 15:15 og forsvandt mod vest. Meget tyder på, at den er trukket væk. Det vil afsløre sig de kommende dage.

De fremmødte fra om morgenen fik dog andet at glæde sig over ved Lindkær. 2 Duehøge rastede, 2 Havørne blev obset, 5 Ravne, 2 Røde Glenter og et par flokke Canadagæs. Den Rødhovede And var på plads ved Tryggelev Nor ligesom de to enlige Skestorke ved Klise Nor og Ølundgård. Sidstnævnte set af Bo Levesen. Esben Eriksen havde 2 trækkende over Vågebakken på Fyns Hoved så sent som kl. 22.30.

Bo Levesen fandt også 4 Sorthalsede Lappedykkere og 2 Sorthovede Måger ved Mellemstykket samt 2 Atlingænder og 58 Knarænder ved Engsøen, Gyldensten. Henrik Kalckar Hansen havde 9 Sorthalsede Lappedykkere i grusgravssøen ved Birkum. Jonas Fahrendorff så en Vandrefalk i Snapind Skov i Odenseområdet, sikkert en af fuglene fra yngleparret på Fynsværket.

060622vandreungerthv

Fugleinfluenzaen har været hård ved det danske Vandrefalke, men på Fynsværket er de gået fri. Fire flotte unger kan nydes fra vejen, hvor der er udsyn til kassen. Foto: Torben Hvass

1 syngende Pirol blev meldt fra Lunden af Karin Grønløkke og Henrik Friis. Lunden er den lille skov nord for Keldnor Fyr. Også 1 syngende meldt fra Gulstav Østerskov af Jakob Sunesen. Bente og Bo Levesen hørte Drosselrørsanger ved Ølundgård, og Bo havde også en syngende Græshoppesanger ved Helnæs Made.

Endelig havde undertegnede 6 Skægmejser rastende ved Tryggelev Nor og 1 syngende Sortstrubet Bynkefugl i den nordlige eng ved Tryggelev Nor.

Torsdag

Torsdag med tørvejr, overskyet og frisk vind fra vestlige retninger gav ikke så mange indberetninger i basen, og samtidig er Gåsegribben øjensynlig forsvundet. Stadig en del Canadagæs i omløb. Flest var 110 set af Per Damgård Poulsen ved Faaborg.

Karin Grønbæk var en tur på Langeland, og det kastede en del fugle af sig. Flere af de mere bemærkelsesværdige arter er dog set jævnligt hernede på sydøen: 1 Skestork ved Klise Nor og fra Nørreballe Nor: 2 Sorthalsede Lappedykkere, 1 Lille Præstekrave og 1 Rovterne. Fra Tryggelev Nor: 1 Rødhovedet And, 3 Rørdrummer, 1 Lille Præstekrave og 1 Rovterne, Endelig hørte hun 1 syngende Pirol i Gulstav Østerskov.

Drosselrrsanger Botofte Skovmose220604 4

Drosselrørsanger kan fortsat høres og ses i både Botofte Skovmose og ved Ølundgaard. Foto: Claus Dalskov

Peder Rasmussen have 56 Knarænder på Siø, Jens Bækkelund 12 Hulduer på Æbelø og Poul Bjerager 14 Nattergale ved Vejle Lung sydvest for Nr. Lyndelse. Det er nok Fyns bedste lokalitet for Nattergal. Endelig fandt Niels Bomholt en syngende Rødtoppet Fuglekonge i Mølleskov ved Skjoldemose og Leif Bisschop-Larsen en syngende Skovsanger i Gudbjerg Skov.

Fredag

Fredag startede overskyet med frisk vind fra vest, men det klarede op sidst på formiddagen og vinden aftog, så en flot eftermiddag med masser af sol. Og så var Gåsegribben der alligevel. Det var nok det fine eftermiddagsvejr, der fik den på vingerne for Johnny Rasmussen og Arnbjørn Jens Jørgensen så den kredse over Kværndrup/Trunderup-området og Kristian Gerdes fik endnu en Heartland-oplevelse, da han fik øje på gribben svævende over festivalpladsen!

1000 Grågæs ved Brændegård Sø er pænt mange set af Gunnar Jørgensen, der også havde 2 Atlingænder, 1 Havørne og 2 Små Præstekraver samme sted. Michael Nørfelt fik 16 Sorthalsede Lappedykkere i bogen ved Ølundgård, og han og Søren G. Nielsen fik også noteret 1 syngende Drosselrørsanger. Ella Mikkelsen havde 1 Sortstrubet Lom ved Øksnehave på Fyns Hoved.

 Skgmejse TryggelevNor 20220604 1 XRed

Skægmejserne optræder talrigt hen på sommeren i takt med, at deres mange kuld for dukker op i rørskovene. Her er der dog ikke tale om en ungfugl, men en gammel han. Foto: Søren Grubbe Nielsen

Bent Lindhardt så 14 Skestorke ved Firtalsstrand og 3 kvarter tidligere 8 ved Ølundgård, så der kan muligvis være tale om gengangere. Freya Mørup-Petersen havde 2 fouragerende Dværgterner  Marstalbugten ud for Ristinge. Gunner Munk var  en tur i Neverkær med bla. 3 Røde Glenter, 3 Havørne, 1 Lærkefalk og 7 syngende Kærsangere!

Sortstrubet Bynkefugl blev denne dag kun noteret fra det sydligste Langeland. Frank Hammer-Jensen og Tom Giersing havde begge en ved Bredstens Bjerg, der ligger tæt ved stranden lidt sydvest for Søgård. Freya Mørup-Petersen havde 1 rastende ved Tryggelev Nor og endelig har Inger Christensen indmeldt 1 rastende ved Fakkebjerg, men sat markøren for fundet tæt ved Ørnehøj godt 1 km sydvest for Fakkebjerg.

Vi runder dagen af med 54 Solsorte fra Kongebroskoven, set af Michael Brunhøj Hansen, der også fik indrapporteret en hel del syngende småfugle herfra, samt 1 rastende Egern.

Lørdag

Lørdag med overskyet start, men ret hurtigt kom solen igennem, og med en svag til let vind var det ideelle forhold for fuglekiggerne. Og Kristian Gerdes fik igen en ’gribbende’ oplevelse på festivalpladsen ved Egeskov. Igen kredsende Gåsegribben herover, inden den satte kursen mod sydvest. Hvor mon  fuglen opholder sig, når den ikke kredser over det midtfynske område nær Kværndrup?

Denne dag var det dog også de Hvidvingede Terner, der stjal rampelyset. Allerede ved knap halv-ottetiden fik Ole Goldschmidt 8 af de hvidvingede i notesbogen ved Tryggelev Nor trækkende NØ. Nok nogle af disse fugle dukkede op i Nørreballe Nor, hvor flere fik set op til 5 fouragerende fugle. De sidste blev indmeldt ca 17:45. Så måske de er at finde søndag, selvom disse moseterner jo er kendt for hurtigt at forsvinde igen.

HVVTLK

Der har været få Hvidvingedet Terne dette forår, men lørdag dukkede 8 op i Tryggelev Nor, hvoraf de 5 fløj til Nørreballe Nor, hvor de blev hele dagen. Foto: Lars Kirk

Hvidvinget og Hvidskægget Terne ses typisk her i maj/juni, oftest efter et sydøstligt varmepust op over landet. De yngler i områder sydøst for DK, bla. i det gamle Østtyskland, Polen, Hviderusland og ind i den centrale del af Rusland. Fuglene dukker normalt op i småflokke i den sydlige del af landet og forsvinder ret hurtigt igen tilbage til yngleområderne.

Den Rødhovede And var stadig på plads i Tryggelev Nor set af Susanne Rørdam Skov og Michael L.J. Glentedal. Freya Mørup-Petersen havde 1 Lærkefalk i Fredmosen på Sydlangeland, og 1 Duehøg blev set af henholdsvis Lars Witting ved Husby Strand og Søren Louis Rasmussen i Grønbæk Skov syd for Kerteminde.

4 syngende Rørdrum blev hørt af Ole Goldschmidt i Tryggelev Nor, hvor han også fandt et ynglepar af Lille Præstekrave samt 2 fouragerende Dværgterner, og rigtig glædeligt: 8 hanner af Rødrygget Tornskade, der kunne indikere en fin ynglebestand her. Christian Terp så en ørn sp. som muligvis kunne være en Lille Skrigeørn i Svanninge Bakker, men kunne dog pga. afstanden ikke bestemme den sikkert.

Niels Bomholt hørte en syngende Blåhals i Noret på Tåsinge, og undertegnede genfandt Drosselrørsangeren i Botofte Skovmose, der ikke har været indmeldt siden 22/5. Jacob Sterup var i Svanninge Bjerge og fandt i Knagelbjerg Skov 2 Skovsangere og 3 ynglepar af Træløber. I Stengårdskov var der 6 Træløbere.

Søndag

Pinsedag med lidt tåge fra morgenstunden, men det blev hurtigt brændt væk af solen. En enkelt Hvidvinget Terne var tilbage i perioder ved Nørreballe Nor, set af Pierre Bentzen og Leif Bisschop-Larsen. Op til 7 Sortterner var i stedet dukket op samme sted meldt ind af Ole Goldschmidt hen på aftenen.

Vi går uden om de næsten daglige indmeldinger af bemærkelsesværdige fugle og kigger kun på nye eller specielle indmeldinger. 1 Biæder set af Ole Goldschmidt i Ørnehøjområdet på Sydlangeland og 1 syngende Pirol i Påø Skov ved Skovsgaard hørt af Arne Krogh Clausen. Torbjørn Eriksen havde 1 Biæder kl. 11:58 over Gulstav Vesterskov og 2 stk. ved 14:40-tiden trækkende sydvest ved Ristinge.

Erhardt Ecklon og Niels Andersen var på ynglefugle-optælling i Det Sydfynske Øhav og fik noteret en Dværgcanadagås i Højesteneløbet og en Rovterne på Græsholm ved Drejø. Samme sted 30 par ynglende Svartbage.

1 Rovterne så Freya Mørup-Petersen flyve over Fakkebjerg, hvor Ole Goldschmidt noterede 5 ynglepar af Rødrygget Tornskade. Også 5 ynglepar af samme art i Ørnehøjområdet fik Ole i notesbogen sammen med 2 par af Sortstrubet Bynkefugl. En art, der er under udbredelse i det fynske. Også Jens Bækkelund fandt en Sortstrubet Bynkefugl. Denne ved Skovby Nymark sydvest for Bogense.

Sortstrubet Bynkefugl Tryggelev Nor220601

Sorttrubet Bynkefugl er ved at etablere sig i det fynske. Her hannen fra yngleparret i Tryggelev Nor. Foto: Claus Dalskov

1 fouragerende Mosehornugle ved Broløkke Strand er ikke helt almindelig på denne årstid, set af Benjamin og Jens Peter Bech. Per Rasmussen fandt 2 unger og en voksen Skovhornugle ved Faldsled og Poul Vestergård Rasmussen fik Sort Glente som ny matrikelart på Udflyttervej på Tåsinge. Pierre Bentzen havde også en Sort Glente ved Gulstav.

Niels Bomholt var en tur på Lyø og fik bla. noteret: 7 syngende Gulbuge, 740 ynglende Sølvmåger, 10 ynglende Sildemåger, en enkelt rastende Sølvhejre og 1 Lille Præstekrave. Sluttelig blev 1 Fiskeørn set ved Helnæs af Christian A. Jensen, som også fik noteret 1 Sorthovedet Måge ved Fiskholm. Endelig så Jens Kristian Holm 1 Stor Kobbersneppe ved Ølundgård.

Tak for lån af billeder til fotograferne.