Tirsdagsanalysen - uge 23

Af Søren Gjaldbæk

Årets første sommermåned bekræftede, at den danske sommer kan være en blandet omgang. Ganske koldt og ikke megen sol.

061222brushlk

Vi ser ikke mange Brushøns lige nu - på Siø var der en enkelt han. Foto: Lars Kirk.

Mandag
Det blev en stille dag. Der var et par ”gode” genbrugsfugle - Drosselrørsangerne ved Ølundgård og i Botofte Skovmose samt Rødhovedet And i Tryggelev Nor. Der er fortsat 5 Sorthalsede Lappedykkere, der forsøger sig i Mellemstykket, Hættemågekolonien på den østligste ø er også ved at huse et pænt antal par - omkring hundrede. I Sybergland kunne man ifølge Jens Peter Bech stadig se to. Antallet af Klyder i Bøjden Nor er nået op på 45 (Leif Kristensen), og der er samme sted ifølge Erik Thomsen 2-3 ynglepar af Dværgterne.

061222dvaerget

Dværgterne - Bøjden Nor. Foto: Erik Thomsen.

Man - i dette tilfælde Anton Markvard - kan stadig høre Rødtoppet Fuglekonge i Morud Skov, hvor der var seks syngende fugle. Conni Lauritzen meldte en syngende Skovsanger fra Svanninge Bjerge - dem hører vi ikke meget om, når forårstrækket er forbi - om den er sjælden som fynsk ynglefugl eller overset, ved vi naturligvis ikke - skove er jo ikke de fynske fuglekiggeres livret. Eske Frank Morthensen var på natlyt ved Nyborg. En tur ad Rosildestien ved Vindinge gav tre Græshoppesangere, ved Østerø Sø måtte Eske nøjes med én.

061222gralapgm

Lappedykkerne er begyndt at vise verden frem for ungerne. Her en gårstrubet. Foto: Geert Mørk.

Tirsdag
En kold dag med mange byger - der blev ikke meldt mange nye fugle. Jens Bækkelund var på Drætlingen - en lille ubeboet ø ved Æbelø - med Jens David Kofoed Mogensen; en Skestork puttede sig mellem 500 Sølvmåger. En Sortsvane blev igen set ved Storebælt på Lundeborgkanten, denne gang ved Vejstrup, af Bettina Dolly Pohle. Den art er blevet mere populær, siden den er optaget som C-art på den danske fugleliste!

061222havsus

Vores øer huser flere par af Havørne ifølge vores optællere i Ø-undersøgelsen 2021-22. Denne er dog fra Brøndegård Sø. Foto: Susanne Strunk.

Onsdag
Mens Vejlerne kan melde om op mod 30 Plettede Rørvagtler, er vi på Fyn ganske glade for bare én. Søren G. Nielsen hørte 2 syngende fugle fra engene ved Lundegård klokken 23.40, en god halv time senere, dvs. torsdag hørte han endnu en fugl ved Lundegård, men Søren vil ikke udelukke, at det er en af de to, som han hørte der. Det er blot femte gang, at vi har mere end en pletvagtel på spil - de tre andre gange var der også to, den sidste gang var i 2019 med 3, Noret, Tåsinge. Erik Busk meldte en ung Sydlig Blåhals fra Flægen ved Tybrind, så de må åbenbart have haft ynglesucces der. Samme sted en meget mulig Drosselrørsanger, som blev set og hørt kortvarigt. Anton Markvard havde en Lærkefalk ved Paddesø, Jens Gregersen en ved Vejlen, Tåsinge. Jens var også i Tryggelev Nor. Her var der 7 Svaleklirer, der er begyndt på efterårstrækket. Samme sted havde Conni Lauritzen en Rovterne, den blev også set torsdag. Niels Bomholt var i Henninge Nor, hvor han så en Skestork - vi har efterhånden mange observationer af den art fra yngleperioden.

061222spaettejd

Skidt med hvem der er min mor, bare jeg får mad! Foto: Jane Ditzel.

Torsdag
Man kunne fortsat høre Plettet Rørvagtel ved engene ved Lundegård, en fugl blev hørt fra kl. 21.15 og frem til midnat. Lilly Sørensen, Niels Bomholt og Andersen var på Ø-optællingstur, denne dag på Bastholm, hvor der blev set 100 Canadagæs og en Snegås på træk. 2 Havørne, 2 Skovsnepper, 7 Hulduer og 5 Gulbuge kom i bogen. Også i Fjællebro Skov ved Egeskov Slot var der Skovsnepper, Jens Gregersen meldte 3. På Lyø Trille sang to Vagtler for Frede Jacobsen. Jacob Sunesen havde en lidt sen Fiskeørn over Korinth.

061222lillepsj

Som det ses af kortet til højre ses Lille Præstekrave mange steder, sjovt nok ikke nord for E20. I Damsbo Skove er der i følge Leif Kristensen et par med 4 unger. Denne fra Bøjden er ikke helt tilfreds med storebror. Foto: Stoffer Jaeger.

Fredag
Ugens fugl blev Sortvinget Braksvale, som Frank Jensen-Hammer og to medobservatører havde fornøjelsen af at se fra Fakkebjerg, hvor den et kvarters tid fouragerede over Søgård Mose. Det var vores andet fund, det første var fra Egensedybet 30. september 2002. En Sort Glente blev set ved Stengade Sø af Jan Stener Jørgensen, der også var ved Botofte Skovmose. Her sang Drosselrørsangeren flittigt. Der trækker stadig pænt med Canadagæs, Erik Busk meldte 65 fra Fænø, og også 2 Havørne, øen blev besøgt i forbindelse med Ø-undersøgelsen 2021-22. Årets hidtil største antal Sorthalsede Lappedykkere blev på 27 styk, talt af Hjalte Benjamin Johansen. I Ølundgård var der 2 Sølvhejrer.

061222klydeflj

Ø-undersøgelsen 2021-22 har afsløret, at Næråstranden huser vores største antal ynglende Klyder - i år 114 par. Bøjden Nor og Siø er de nummer to og tre, hvad antallet af ynglepar angår. På kortet til højre, kan vi se, at der har været folk på øerne. Disse Klyder med nyklækkede unger er fra Bøjden Nor. Foto: Flemming Johansen.

Lørdag
Det blev vejrmæssigt ugens bedste dag. Der blev igen set mange Canadagæs, 203 i alt de 125 fra Gyldensteenområdet, Her blev der også set Sortterne, både i Engsøen og i reservatet, måske samme fugl? Jesper Leegaard, Gabor Graehn, Bjarne Nielsen og Leif Keller var på stedet. Steen Offersen så 6 Traner ved Ølund, det er mange på den lokalitet. Per Rasmussen havde gang i kliktælleven ved Grusgraven ved Birkum - det blev til 4010 Hættemåger - ingen sorthovede -  også 18 Fjordterner (11 reder) og 7 Sorthalsede Lappedykkere. 10 Gulbuge sang under optællingen.

061222skovhornese

Man kan stadig finde Skovhornugle ved Flyvesandet. Foto: Esben Eriksen.

Det er tid for natlyt - Aksel Christensen havde en Natravn i Egebjerggård Storskov, og ved Nørreby Hals sang en Vagtel både ved middagstid (Esben Eriksen) og sidst på aftenen (Oliver Christian Gram). I Næråstranden har Klyderne i den grad indfundet sig - Esben Eriksen havde 114 par! Ved Flyvesandet blev det også til en Skovhornugle. I Gulstav Mose var der dukket en Drosselrørsanger op - hørt af Ole Goldschmidt og Henrik Mørup-Petersen, samme sted 3 par Rødryggede Tornskader. Ole meldte igen Rørdrum fra Sylten, Hjortholm. Der var igen optælling på en af vores øer - Niels Andersen var på Illumø - her var der en Nilgås og lidt usædvanligt for årstiden en Blisgås, som åbenbart har valgt at springe trækket over.

061222gulsj

Gul Vipstjert. Foto: Stoffer Jaeger.

Søndag
Der blev set Sortterne i Ølundområdet (Ella Mikkelsen, Karen Koefoed og Anders Myrtue), måske Gyldensteenfuglen har flyttet sig, så mange har vi ikke på Nordfyn. Lørdagens 6 Traner blev set af to observatører. Ella havde 4 Sølvhejrer, og det blev til endnu en sen Fiskeørn, set af Per Møller Jensen. En anden lidt usædvanlig fugl var Broget Fluesnapper, som Ella så. Vi har ikke mange om sommeren og ikke mange på det sted! Der blev meldt Skovsanger fra både Hestehave ved Tranekær (Claus Dalskov) og fra Ravnholt (Per Rasmussen), hvor der også var Græshoppesanger. Lars Witting havde Blåhals med ynglesucces ved Husby Strand - her også to Sølvhejrer. Endelig meldte Ole Goldschmidt om 3 par af Rødrygget Tornskade ved Klise Nor. Den art har godt fat på Sydlangeland.

061222bhlk

Brushane, Siø. Foto: Lars Kirk. 

Tak til fotografer for lån af billeder, send os gerne bidrag til næste uges klumme.