Tirsdagsanalysen – uge 24

Af Jens Peter Bech

Den danske sommer er lunefuld. Denne uge bød heller ikke på nogle officielle sommerdage, selv om vi er mere end halvvejs i årets første sommermåned. Sommerens komme betyder også, at forårstrækket er ved at være overstået, og at vi kan begynde og glæde os til efterårstrækket. Sommermånederne er derfor heller ikke præget af så mange spændende trækfugle, men giver til gengæld en masse sjove oplevelser med alle de fugleunger, der kan ses i landskabet. De første vadefugle begynder også deres returtræk nu, hvilket også kan være spændende at observere.

061822hvepslk

Hvepsevåge over Holmdrup Mose - deres udseende kan udvise stor variation. Foto: Lars Kirk.

Mandag
Ugen startede ud med lidt af en sjældenhed for årstiden, da Lars Witting fandt en Dværgfalk ved Weddelsborg. Samme sted var der også stadig Silkehejre at finde. Det var også Lars, der indrapporterede denne sammen med en Atlingand og en Sydlig Blåhals. Over Scheelenborg på Hindsholm så John Jensen hele to Sorte Glenter kredse over området sammen. I Kongebroskoven trives den fynske bestand af Sortspætter stadig. Michael Brunhøj Hansen kunne starte ud med at fotografere en flot han. Ved Ferritslev var Per Rasmussen vågen, da han nåede at se en flyvende Isfugl. En fugl med fart på. I Botofte Skovmose sang Drosselrørsangeren kortvarigt for Claus Dalskov. Ved Mågeøerne kunne Jacob Sterup tælle Splitterner. Det blev til 58 i det hele. 57 rastende samt en død. Derudover rastede også 17 Islandske Ryler på øen.

 061822gronbsn

En tillidsfuld Grønspætte poserer for fotografen. Espe. Foto: Bent Staugaard Nielsen.

Tirsdag
Dværgfalken fra i går var muligvis taget videre, da Niels Bomholt Jensen og Lilly Sørensen også fandt en Dværgfalk i Vestermose på Bogø. Samme sted så Niels og Lilly seks Skestorke. Der var også Skestorke i Klise Nor, hvor Erik Busk observerede to af slagsen.

061822tranelk

Traner. Foto: Lars Kirk.

Over Gulstav så Frank Jensen-Hammer flere gange hele 25 Små Korsnæb, som fløj rundt i området. Ved Særslev så Morten Lyngsø en overflyvende Skovhornugle i det sene aftenlys. I Tryggelev Nor er der stadig Rovterne. En enkelt set af Jens Rasmussen. Fra Strynø kunne Lars Kirk se tre Traner, som trak mod syd. Som slut på en lidt stille tirsdag kunne to gange Jørgen (Madsen og Jensen) indrapportere 28 Canadagæs ved Gyldensteen.

061822bomljv 

Bomlærken er ikke en helt almindelig fugl på Fyn, der er dog en del på Nordfyn og på Ærø. Denne er fra Beldringe. Foto: Johnny Vølund.

Onsdag
De første Sortklirer er allerede ved at returnere fra ynglepladserne mod nord. Her overlader hunner rugning og opfostring af ungerne til hannerne. Det er derfor hunnerne, vi kan ses fra nu og en måned frem, inden de gamle hanner og ungerne begynder at ankomme. Onsdag så Michael Glentedal 12 raste ved Ølundgårds og Lammesø Inddæmningen. Her rastede også en Sølvhejre, 70 Skeænder og 120 Knarænder.

061822landpvr

Landsvalen har fået en blind passager i form af en Luseflue. Ny Gesinge. Foto: Poul Rasmussen.

Niels Bomholt Jensen og Lily Sørensen var stadig på Bogø, hvor der denne dag kunne rapporteres 15 rastende Skestorke, som senere trak mod syd, en Sølvhejre og Dværgfalken som også blev set dagen før. Stoffer Jaeger var heldig med at få besøg af en Sorthovedet Måge på matriklen i Ølsted ved Broby. På Langholm ud for Marstal så Jacob Sterup en Rovterne. Odense Å er et udenmærket sted at finde Isfugl. Ved Søparken fandt Freya Mørup-Petersen et eksemplar. Esben Eriksen var på natlyt på Hindsholm - det var i følge Esben en mager omgang - mange lytteposter gav kun bid ved Brockdorf, hvor der var en syngende Vagtel og Skovhornugle med udfløjne unger.

061822sortkliresj 

Sortkliren kan lige nu opleves i form af hunnerne på returtræk i fuld yngledragt med sort dragt og sorte ben. Bøjden Nor. Foto: Stoffer Jaeger.

Torsdag
Lars Witting var taget en tur til Weddelsborg igen. Her kunne han konstatere, at Silkehejren stadig var på plads. Derudover sås to Sølvhejrer, en Blåhals samt en ynglende Atlingand hun med ni ællinger. Anton Markvard måtte hurtigt ændre fokus, da en Lærkefalk fløj over ham midt i et spil rundbold. Om falken havde nogen indvirkning på kampens resultat, skal være uvist. På Sydlangeland kunne Frank Jensen-Hammer meldte om syngende Pirol fra matriklen ved Gulstav.

061822blahalsjoannajespersen 

Blåhals unge fra Bispeenge. Foto: Joanne Jespersen.

Fredag
Anders Odd Wulff Nielsen tog en tur rundt på Langeland. I Tryggelev Nor kunne der ses en Atlingand. I Nørreballe Nor rastede en Rørdrum, og i Søgård Mose blev der talt vadefugle med 10 Svaleklirer, 11 Tinksmede, 3 Sortklirer og 2 Hvidklirer. Søren Bøgelund fik en glædelig overraskelse, da han kunne se en 2k Aftenfalk over Fakkemose. Stoffer Jaeger havde igen besøg af den Sorthovede Måge i Ølsted. Ved Keldsnor kunne Frank Jensen-Hammer rapportere seks Tejster, som muligvis bliver til flere hen over sommeren, da de blev set lægge an til familieforøgelse. Fredagen gav også to Isfugle. En til Niels Bomholt Jensen ved Nakkebølle Inddæmningen, og en genganger til Freya Mørup-Petersen ved Søparken Sø.

061822shmsj 

Sorthovedet Måge ved Ølsted. Foto: Stoffer Jaeger.

Lørdag
I søen ved Valdemarsslot fandt Jens-Geert Hansen en hun Rødhovedet And. Det kan muligvis være fuglen, der tidligere blev set på Siø, som nu er at finde her. Erhardt Edmund Ecklon var også forbi anden, hvor han også fandt en sen Blisgås i søen. I Odense Fjord ud for Seden Strand kunne Peter Lillesø estimere 1100 Knopsvaner, som er i gang med at spise sig fede, inden de fælder deres håndsvingsfjer og herefter ikke kan flytte sig for at finde føde. Ved Firtalsstrand er de Sorthalsede Lappedykkere godt repræsenteret. Anders Vedel observerede i dag 19 styks, hvor hovedparten var i gang med redebygning. Ved Bøjden Nor fandt Else Dupont en enlig Stenvender. Per Rasmussen talte sangfugle i Blandskoven ved Ravnholt. Det blev til Gransanger (25), Munk (23), Tornsanger (14), Havesanger (1), Løvsanger (3), og 2 Rødtoppede Fuglekonger.

061822knophsh

Knopsvane og Klyde tager for sig af retterne. Siø. Foto: Henning Steen Hansen.

Søndag
Vi slutter ugen og den sidste analyse af med en dag, som ikke skriver sig ind i historiebøgerne. Claus Dalskov kunne i Tryggelev Nor se to rastende Atlingænder. Samme sted så Cody Bjerregaard en Rovterne samt en Skægmejse. Ved Lunge Bjerge sang en Skovsneppe for Kim Mogensen. Asger Sværke talte 16 Sorthalsede Lappedykkere ved Firtalsstrand sammen med 33 Fiskehejrer. Ved Ølundgård kunne Asger afslutte ugen med tre Sølvhejrer. Endelig meldte Esben Eriksen om mindst 20 ynglepar af Sanglærke samt 18 rastende Hulduer ved Brockdorf.

061822shdykkeresa

Den Sorthalsede Lappedykker holder godt øje med fotografen. Lammesø. Foto: Esben Aagaard.

Tak til fotograferne - vi vender tilbage næste uge med dette halvårs sidste analyse, send os endelig bidrag til denne.