Tirsdagsanalysen – uge 32

Af Jens Peter Bech

Den danske sommer er forunderlig. Sommerferien er for de flestes vedkommende slut, alt imens vi har temperaturer der indbyder til at ligge på stranden og kigge efter havfugle, frem for at trække i arbejdstøjet. Sommerferien er også slut for tirsdagsanalysen som nu er tilbage. Et par sjældne fugle valgte at holde deres sommerferie på Fyn, hvor der både har været besøg af Damklire i Tryggelev nor og senere i Klise nor, samt Fyns første Slangeørn nord for Svendborg. Vi kan kun håbe på mere fra samme skuffe i den kommende tid, hvor efterårstrækket snart går i gang.

082022rovlk

Rovternerne er for alvor ved at indfinde sig, der blev set mere end 20 fugle i uge 32 - denne er fra Vejlen, Taasinge. Foto: Lars Kirk.

Mandag
Vadefugletrækket er i fuld gang, hvorfor der også kan ses større samlinger af vadefugle raste for at tanke op til den videre færd.  På Mågeøerne rastede mandag 12 Islandske Ryler, 9 Stenvendere, 710 Strandstader og en Stor Kobbersneppe. Set af Peter Thomasen. Flere observatører besøgte Gyldensteen hvor der også blev talt rastende vadefugle. 32 Store præstekraver, 31 Dobbeltbekkasiner, 4 Temmincksryler, 21 Hvidklirer, en Skestork på lokaliteten ugen igennem) og tre Sølvhejrer blev de største tal fra denne lokalitet. Dagens største antal Sølvhejre blev syv fra Tryggelev Nor, set af John Jensen.

082022hvepsls

Hvepsevåge, Brændegård Sø - om tre uger er de fleste trukket. Foto: Leif Sørensen.

Ved Keldsnor observerede Frank Jensen-Hammer troligt trækket syd om Langeland. Her blev det også til vadefugle i form af 126 Små Kobbersnepper, 84 Strandskader, 21 Islandske Ryler, 32 Mudderklirer og 3 Stenvendere. Ud over vadefuglene så Frank også en Almindelig Kjove, en Dværgmåge, en Sortterne og 2157 Fjordterner på trækket. Fjordternetallet er fynsk rekord - med længder - eneste anden observation af mere end 1000 fugle er 1596 fra den 26. juli samme sted, samme observatør. Vi har kun 8 observationer af mere end 500 Fjordterner, de syv fra Keldsnor i år og sidste år.

På Spodsbjerg havn så Laila Neermann en rastende 1k Middelhavssølvmåge samt to Kaspiske måger (1k og 3k).

Ved Brændegård Sø var der plads til at kigge på andet end Havørne, og det gav mandag to Fiskeørne og fire Traner. Set af Leif Sørensen.

082022hvidklireesaUnder trækket af vadefugle, raster mange af dem i vådområder. Her Tinksmed og Hvidklire i Bøjden Nor. Foto Esben Aagaard.

Tirsdag
Bøjden Nor er også en god rasteplads for de trækkende vadefugle. Tirsdag sås blandt andet 365 Hjejle, 48 Stor Præstekrave og 22 Klyde af Niels Bomholt Jensen. Niels så også en imponerende flok Ravne. 70 havde samlet sig over Nørresø. I Vejlen på Tåsinge rastede en Atlingand og fem Små Præstekraver, rapporteret af Jacob Sterup. Leif Kristensen optalte kolonien af Splitterner på Fyns Hoved. Det blev til 46 stk. Ved hastigt udtørrende Ølundgaard rastede 14 Skestorke - de løber nok snart tør for vand (Søren Gjaldbæk).
Der har sommeren over været Rovterner på flere forskellige fynske lokationer, dog primært omkring Langeland. Tirsdag kunne der ses Rovterne i Vejlen på Tåsinge (To af Lars Kirk), Nørreballe Nor (En af Peder Jacobsen), og i Tryggelev Nor (Fire af Michael Aggerbeck).
Gårsdagens syv Sølvhejrer var tirsdag blevet til otte, kunne Claus Dalskov konstatere.

082022solv1lch

Sølvhejren er ved at indfinde sig i det fynske igen. Her i Tryggelev Nor. Foto Leif Christensen.

Onsdag
I Tryggelev Nor vokser antallet af Sølvhejre dag for dag, og er nu oppe på ti. Samme sted kunne tælles 9 Rovterner, 12 Rødryggede Tornskader, 5 Skægmejser, 35 Tinksmede, 5 Svaleklirer og en Fiskeørn. Alt sammen set af Ole Goldschmidt. Brændegård Sø husede to Rovterner (0gså torsdag), meldt af Leif Sørensen. Ved Svendborgsund kunne Erhardt Edmund Ecklon nyde 104 Storspover på sin kajaktur. Disse fordelt på 44 rastende og 60 trækkende. Jens O. Hansen kunne melde om 12 Skestorke ved Firtalsstrand & Mellemstykket. 5 rastende Agerhøns ved Mesinge, set af Michael Glentedal, slutter en sommerramt onsdag af.

082022rodrygfljRødrygget Tornskade kigger efter bytte. Bøjden Nor. Foto Flemming Johansen.

Torsdag
Bøjden Nor har over sommeren været et populært udflugtssted for fotografer og andre fugleentusiaster. Torsdag var ingen undtagelse hvor der kunne ses 400 Hjejler, 38 Store Præstekraver og 22 Klyder, Søren G. Nielsen talte. Samme sted kunne Stoffer Jaeger berette om i alt 40 Hejrer fordelt på 38 Fiskehejrer og 2 Sølvhejrer.
I forbindelse med at bønderne får indhentet årets høst, giver det også gode forhold for rovfugle for blotlagte gnavere eller ådsler fra høsten. Derfor ses rovfugle også ofte i forbindelse med at mejetærskerne arbejder. Tirsdag gav det en Sort Glente på en ny høstet mark ved Vejrup, set af Nis Rattenborg. Endnu en Sort Glente blev set ved Broby Sø af Jacob Lyngbo. Denne dog overflyvende mod øst.
På Thurø Rev kunne Leif Bisschop-Larsen rapportere en adult Duehøg, som tog sig et hvil. Freddy Hansen havde en kaldende Skovhornugle på matriklen ved Dyreborg. I Gulstav fandt Søren Bøgelund den mærkværdige Vendehals.

082022fiskflj

Der er gode vilkår for hejrerne i Bøjden Nor. Foto Flemming Johansen.

Fredag
Fredag blev en varm dag som indbød til at tage en slapper. Dageb var derfor også en dag under gennemsnit i forhold til indrapporteringer. Leif Bisschop-Larsen havde dog for anden dag i træk en Duehøg, denne dog ved Keldsnor. Leif så også Vandrefalk ved Tryggelev Nor. Samme sted kunne Ole Goldschmidt rapportere om 16 Sølvhejrer, 6 Rovterner, og en Fiskeørn. Der var også Fiskeørn ved Brændegård sø, hvor Søren G. Nielsen så to, og ved Tarup Grusgrav, hvor Hans Rytter så en enkelt.

082022fikbsnFire Fiskeørne blev det til fredag. Denne fra Tryggelev Nor. Foto Bent Staugaard Nielsen.

Lørdag
De kystnære nor trak fuglekikkerne lidt tættere på havet, hvor temperaturerne er lidt lavere end inde i landet. Først til Tryggelev hvor Ole Goldschmidt talte 134 Knarand, 12 Sølvhejre, fire Lille Præstekrave, en Temmincksryle, en Stor Kobbersneppe, 21 Rødrygget Tornskade og otte Rovterne. Samme sted kunne Nis Rattenborg indrapportere fem Småspover, der efter rast trak mod vest, og Søren G. Nielsen så en Fiskeørn der ligeledes efter rast trak videre. Denne gang dog mod nord. I Bøjden var der stadig mange rastende vadefugle. Martin Rheinheimer talte 30 Klyde, 350 Hjejle, 116 Stor Præstekrave og en hybrid af Grå- og Canadagås. Tilbage på Langelang i Klisenor rastede tre Skestorke set af flere observatører. På trækket ved Dovns Klint blev dagens højdepunkter en Sortstrubet Lom og fire Almindelige Kjove for Frank Jensen-Hammer.
Keldsnor Fuglestation har åbnet for nettene til efterårets ringmærkningssæson. I dag kunne Michael Bjerregaard blandt andet ringmærke en Græshoppesanger.
Ved Gyldensteen Engsø rastede tre Dværgryler i selskab med Jens Bækkelund og en Sortterne. En Isfugl rastede ved Husby strand.

 082022isfugljvo

Det kræver tålmodighed og held at forevige den smukke Isfugl. Veflinge. Foto Johnny Vølund.

Søndag
Der er igen Rødhovedet And i Tryggelev Nor. Igen er det en hun, så det må forventes, at det er den samme ringmærkede fugl, der er tilbage igen? Den har været set tidligere på Siø, Valdemar Slotssø og Tryggelev Nor. Denne søndag set af Ole Goldschmidt og Martin Rheinheimer. Fra Tryggelev kan også nævnes 12 Sølvhejrer inkl. den rødbenede fugl, der også tidligere er set der - læs om denne fugl her. Hele 13 Rovterner, en Temmincksryle, 11 Sortklirer, 26 Rødryggede Tornskader og 5 Stenpikkere. Observationerne gjort af Ole Goldschmidt, Nis Rattenborg og Martin Rheinhammer.
Ved Dovns Klint var der for anden dag i træk trækkende Sortstrubet Lom. Derudover 58 Skovpibere, 310 Digesvaler, 11 Rørhøge og en Fiskeørn som højdepunkterne.
Sortternen ved Gyldensteen havde fået selskab af endnu en, samme sted også to Traner, To Sølvhejrer og en Skestork. Ved Knudshoved trak en stor flok Hvide Storke ind lavt langs Storebæltsbroen. 11 styk kunne Troels Leuenhagen Petersen rapportere, sjovt nok holdt de sig skjult resten af dagen!

082022rovbsnEn af Tryggelev nors mange Rovterne på jagt. Foto Bent Staugaard Nielsen.

Hermed slut for efterårets første Tirsdagsanalyse. Tak for lån af billeder til fotograferne. Send os gerne fotos fra uge 33 til næste uges analyse.