Tirsdagsanalysen uge 12

Det var ugen, hvor der var lovet vejromslag, desværre var forventningens glæde - som så ofte i vores branche - den største. Der var dog tørvejr det meste af tiden, men nogle af dagene midt i ugen var præget af diset vejr, ikke noget, der ligger i ske med ture til træklokaliteter.

Splitterne, Horseklint. Foto: Søren Gjaldbæk.

Mandag kom de første Splitterner med to set ud for Lundeborg af Steen Kryger og én på Siø set af Peder Rasmussen. Herefter blev de ikke set før den 21. marts, herefter ugen ud, kun tre af fuglene var fra Nordfyn, alle tre fra Horseklint. Mandag var også dagen, hvor der blev set Sortspætte i Hindsgavl Batteriplantage, Peter Hvenegaard så et par, hunnen ved et gammelt redehul. Der blev set Sortspætte på lokaliteten flere gange senere i uge 12. Lad os håbe på nogle nye fynboer fra den skov.

Sule ved Horseklint én af elleve rastende fugle den 19. marts. Foto: Søren Gjaldbæk.

Mandag var præget af en frisk vestenvind, som kun kastede et par Suler af sig ved Flyvesandet, men tirsdag den 19. marts, hvor vinden havde lagt sig kunne undertegnede glæde sig over elleve rastende Suler ved Horseklint - alle gamle fugle. Lokaliteten bød på rastende Suler resten af ugen, f.eks. 3 om søndagen. Tirsdagen bød på hele tre observationer af Sortstrubet Bynkefugl - en på Jøvet (Mogens Ribo Petersen), en på Påø Enge (Ole Bo Olesen) og en han i Tryggelev Nor (Gregers Johannesen), og senere på ugen så Jan Nielsen en hun, så vi kan håbe, at sidste års ynglepar prøver lykken igen.

Mosehornugle,som inspicerer elkablerne, Stige Ø, onsdag den 20. marts. Foto: Torben Hvass.

Denne vinter har været usædvanligt fattig på Mosehornugle, men nu trækker de nordpå, og det har kastet lidt ugler af sig - en på Fynshoved (Hjalte Kjærby) og to på Flyvesandet (Børge Rasmussen) den 23. og en publikumsvenlig, som Torben Hvass fandt på Stige Ø den 20., den er siden set af flere.

De Sorthalsede Lappedykkere viste sig så småt, én i Sundet den 20. og én i Søen, Valdemarsslot den 22. (Per Damgaard Poulsen og Michael Mosebo Jensen+undertegnede). Den kommende uge skal nok byde på et større indryk af denne art.

Rødtoppet Fuglekonge den 22. marts, Gulstav Østerskov et opmuntrende indslag på en tåget dag. Foto: Michael Mosebo Jensen.

Den 18. marts havde Esben Eriksen en Rødtoppet Fuglekonge i Åløkkeskoven, den 22. blev arten igen set, i det, der var to på Langeland: Vesteregn (Esben) og Gulstav Østerskov (Michael Mosebo+undertegnede). Den 24. marts blev Kirsten Lund vækket af en syngende fugl i sommerhusområdet ved Korshavn, undertegnede havde fornøjelsen af den samme dag - både på vej til Horseklint og tilbage igen fire timer senere - den var meget ivrig! De senere år har der været rigtigt mange observationer af denne art og den trækker netop nu, så mon ikke man de næste par uger kan finde sin egen!

Sorthovedet Måge, Blangstedgård. Den overvejer karriere som målmand. Foto: Søren Gjaldbæk.

Der blev fortsat set Sorthovedet Måge. Den 22. var der stadig to ved Blangstedgård (Michael Mosebo Jensen + undertegnede), Henrik Knudsen så én ved Spodsbjerg og én ved Rudkøbing Vejle, den 23. var der tre ved Birkum (Per Rasmussen) og den 24. to ved Nørreballe Nor - flere observatører. De kurtiserede ivrigt, men tog desværre flugten, da en fotograf kom for tæt på, vedkommendebenyttede til overflod en privat vej med adgangsforbud. Vi skal henstille til at man tager hensyn til fuglene, uanset hvilket ærinde, man har. Meget trist, hvis vi på den konto mister et ynglepar af denne sjældne måge - nyd fuglene på afstand!

Den 24. marts gav årets første Landsvale, som Henrik Mørup så ved Søgård på Langeland, der også bød på de første Atlingænder med to ved Gulstav (Søren Bøgelund). Tranerne kom så småt i gang i det Claus Dalskov havde en flok på 45 trækkende over Tranekær og Søren Bøgelund 44 ved Gulstav - måske samme flok. Der var også rigtigt gang i forårstrækket ved Horseklint, som det fremgår af tabellen til højre - der var nok at tælle for undertegnede. Den kommende tid vil byde på mange fine dage ved de nordvendte kyster eller på Dovnsklint, hvor blandt andet Dige - og Landsvale, Havterne, Fiskeørn og Rørhøg melder sig - uge 12 bød faktisk på syv Rørhøge.

Rødstrubet Lom, Bispeeng. Foto: Søren Gjaldbæk.

Vi slutter med en i mine øjne ganske fantastisk observation. Gunhild Brink den 20. fandt en Rødstrubet Lom, som i den lille sø på Bispeeng i Odense lå og mængede sig med Blishøns og Pibeænder, helt tæt ved kanten, mens Viber og Stære fouragerede tæt på. Vi har en sjælden gang set dem raste i kanalen, men mig bekendt aldrig på en lignende biotop.

Det har været en fantastisk uge, og den gode nyhed er, at næste uge bliver endnu bedre - fuglemæssigt set - vi håber, at folk vil sende os fotos af fugle fra uge 13 til denne klumme, der bliver jo taget mange rigtigt flotte billeder rundt omkring.

Tekst: Søren Gjaldbæk.