Tirsdagsanalysen - uge 34

Af Søren Gjaldbæk

Det varme vejr fortsatte frem til lørdag, hvor vinden gik i nordlige hjørner, og temperaturen faldt. Tirsdag blev en rigtig storkedag med 21 fugle - nok nogle svenskerne har smidt ud fra deres storkefabrik. Ugen igennem var der mange Rovterner og 3-4 Skestorke i Tryggelev Nor. Også Fiskeørn blev set mange steder ugen igennem, naturligvis flest på Sydlangeland. Hvepsevågetrækket startede, især fredag var der mange.

083022hvidvingeesa

Ung Hvidvinget Terne, Ølundgård. Foto: Esben Aagaard.

Mandag
Dagens største overraskelse var, at OB vandt en fodboldkamp. På fuglefronten var der ingen overraskelser. Fortsat to Silke- og to Sølvhejrer i Bøjden Nor og pænt med vadefugle - Gunnar Jørgensen og Leif Kristensen var på stedet - vadetallene ses i skemaet til højre. Dømmestrup er tilsyneladende et godt sted til Vendehals - Anne Veber Døssing havde igen, igen en på sin matrikel, det er formodentligt samme fugl, der tager et pitstop der under såvel forårs- som efterårstræk. Kurt Due Johansen var på optællingstur ved Gyldensteen. Grågås dominerer synsfeltet med 3210 fugle, 1742 Krikænder udgjorde hovedparten af andefuglene. Skestorken var tilbage i selskab med to Traner og fem Sølvhejrer. 122 Dobbeltbekkasiner og 64 Store Præstekraver skal også nævnes. Højdepunktet var to Sortterner - en af Kurts yndlingsfugle, dem er vi ikke forvænt med på Nordfyn. I kystlagunen rastede 576 Hjejler.

083022dbsj

Dobbeltbekkasinerne  ses mange steder i store antal. Foto: Stoffer Jaeger.

Ved Tårup så Søren Gjaldbæk sidste uges Aftenfalk drive nordpå, travlt optaget af insektfangst. Ved Fyns Hoved rastede 96 Splitterner, samme sted 10 Mudderklirer og en Stenpikker. I Sybergland så Freya Mørup-Petersen en Temmincksryle, dem har vi ikke haft mange af endnu.
I træktiden skal man huske at kigge op - Michael Mosebo Jensen fik sin anden Lærkefalk i år over matriklen i Røjle. Tryggelev Nor bød igen på Rødhovedet And - den blev set igen senere på ugen, desuden en Skestork, 10 Sølvhejrer og ”kun” 9 Rovterner - meldt af Ole Goldschmidt. Trækket ved Dovns Klint er så småt ved at blive skudt i gang - anførerne er vanen tro Gul Vipstjert og Skovpiber - Frank Jensen-Hammer havde henholdsvis 68 og 6.

083022sketrygflj

Skestorke, Tryggelev Nor - der var tre til fire ugen igennem. Foto: Flemming Johansen.

Tirsdag
Silkehejrerne var forsvundet fra Bøjden, John Toft Kristensen måtte tage til takke med en Vandrefalk. Ved Purreskov trak 4 Hvide Storke forbi Leif Bisschop-Larsen. Torben Skou Hansen meldte om tre, der gik til rast henunder aften på et tag i Barløse. Antallet kunne Hans Rytter nemt matche - klokken 1500-15.07 kredsede 14 af slagsen over Tryggelev by. De blev efterfølgende set raste ved Brandsby, mon ikke der er tale om svenske projektstorke - de langelandske fugle havde godt med ringe på!

083022hvidcld

Hvid Stork., Brandsby. Foto: Claus Dalskov.

Ved Brandsby også en Fiskeørn. En Fiskeørn trak over Røjle By og Michael Mosebo Jensen - kig op. Også Frank Jensen-Hammer og Morten Müller så Fiskeørn - to, de trak ved Dovns Klint. Det samme gjorde en Dværgfalk, 2 Hvepsevåger, 2 Rørhøge, 2 Spurvehøge og 2 Tårnfalke - det er stadig til at holde styr på. Det blev også til 160 Gule Vipstjerter. Fra Fakkebjerg meldte Joakim Dybbroe om 5 Hvepsevåger. Dagens sidste Fiskeørn var fra Hesselbjerg, set af Gregers Johannesen. I Tryggelev Nor en Blisgås, tre Skestorke og de sædvanlige Rovterner, set af Flemming Johansen. Peder og Asger Rasmussen var ved Valdemar Slots Sø, her stod tre Store Kobbersnepper, mon ikke det er første gang, den er set der? Ved Tårup blev der igen set to Aftenfalke, Benjamin Bech meldte dem klokken 17.52 - de lever åbenbart op til deres navn - de skal ses hen under aften!

083022storar

Stor Kobbersneppe, Søen, Valdemars Slot. Foto: Asger Rasmussen.

Onsdag
Tirsdagens storke fra Brandsby var reduceret med én - Henrik Mørup-Petersen havde 13 ved Ørnehøj, her trak også 12 Spurvehøge. Fra Dovns Klint trak 131 Gule Vipstjerter forbi Frank Jensen-Hammer, ellers en stille dag der. I Tryggelev Nor var der dukket en ekstra Skestork op, Anton Ræbild Jensen så 4, og også 19 Rovterner - ved Brændegård Sø kun 3, men det største antal i år på den lokalitet, set af Leif Sørensen. Nis Rattenborg talte vadefugle på Mågeøerne, det gav 29 Hvid- og 14 Sortklirer, 115 Strandskader og 66 Store Præstekraver. I Engsøen ved Gyldensteen er der stadig Sorthalsede Lappedykkere, Nis meldte 11 og samme antal Sølvhejrer. Også 62 Dobbeltbekkasiner, 24 Hvid- og 12 Sortklirer, 17 Tinksmede og 42 Brushøns skal nævnes. Michael Brunhøj Hansen registrerede (igen) nattræk over Middelfart; det gav blandt andet 31 Mudderklirer.

083022fiskls

Ugen igennem blev der set rastende Fiskeørne, og også mange på træk. Denne ungfugl er fra Brændegård Sø. Foto: Leif Sørensen.

Torsdag
Ugens fugl fandt Esben Aagaard, da han var et smut til Lammesø henunder aften, hvor en ung Hvidvinget Terne fouragerede. Esben har tidligere i år fotograferet en Hvidskægget, så nu mangler han bare Sortterne, så kan siden med moseterner rives ud af fuglebogen. Peter Lillesø havde en Sort Glente ved Dræby Fed - det er en god Odense Fjord-art. Ved Gulstav trak 27 Hvepsevåger, 2 Fiskeørne og en Blå Kærhøg (Søren Bøgelund), den ene ørn og de 19 våger blev også meldt fra Dovns Klint, hvor Frank Jensen-Hammer var på plads. Han supplerede med 22 Spurvehøge, en Almindelig Kjove og 318 Gule Vipstjerter. Også ved Voderup Klint på Ærø var der gang i Hvepsevågerne, Bjarne Jørgensen havde 40.

083022rodrygbojdensus

Rødrygget Tornskade - et par med unger har gennem et stykke tid glædet mange besøgende ved Bøjden Nor. Foto: Susanne Strunk.

Laila Neermann meldte en gammel Sorthovedet Måge fra Nørre Longelse, og tre Fiskeørne rastede i Tryggelev Nor. Ved Søen, Valdemars Slot var der nu 4 Store Kobbersnepper - Peder Rasmussen var igen på stedet - den art blev set på lokaliteten ugen ud. Der er store vadefugletal i dret fynske, Martin Rheinhammer meldte 155 Store Præstekraver fra Bøjden Nor, også en Stor Kobbersneppe. Nordfyn ville også være med i Rovterne-klubben, Jens Bækkelund meldte 2 fra Æbelø Holm - mon ikke der er et ynglepar deroppe på en af småøerne?

083022hvepslk

Hvepsevåge - en af mere end 2000 fra uge 34. Foto: Lars Kirk.

Fredag
Søren Bøgelund havde en festdag, 1814 Hvepsevåger og 53 Fiskeørne for nu at nævne highlights, som er ret bemærkelsesværdige. Det er mange Hvepsevåger så tidligt på sæsonen. Fiskeørnetallet er Danmarksrekord i den disciplin. Rovfugletallene ses til højre - sjovt nok ingen Rørhøge, mon ikke det er en forglemmelse, der blev set 9 trækkende og flere rastende fra Dovns Klint. Dagen gav også 140 Mursejlere. Nogle af fuglene blev set af andre observatører, ved Dovns Klint kunne Frank Jensen-Hammer supplere med 818 Gule Vipstjerter. Sidst på dagen gik 800 til rast i Gulstav Mose og 350 ved Keldsnor (Søren Bøgelund). Også ved Rudkøbing trak der Hvepsevåger, Morten Müller havde 173 i perioden 13.05 til 16.30, de gik sydøst, samme sted 2 Fiskeørne.

083022aftenconnieduelund

Aftenfalk, Keldsnor. Foto: Connie Dueliund.

I Tryggelev Nor var der ugerekord for såvel Rovterne som Sølvhejre med henholdsvis 29 og 14 - Ole Goldschmidt var på stedet fra 15.15 til 18.15, i den periode trak 231 Hvepsevåger mod syd. Også 17 Rørhøge, 13 Spurvehøge, 2 Havørne, en Hedehøg og en Vandrefalk smuttede sydover. Samme sted 3 Temmincksryler.
I Keldsnor rastede en ung Aftenfalk - Connie Duelund, Erhardt Ecklon havde fornøjelsen af en på matriklen ved Svendborgsund. Vejlen, Tåsinge kunne byde på to Temmincksryler, 10 Små Præstekraver, 3 Rovterner og 18 Skægmejser, Poul V. Rasmussen og Niels Bomholt var på stedet.

083022temminckpvr

Der blev set lidt Temmincksryler sidst på ugen på Tåsinge og Sydlangeland, disse fra Vejlen, Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Lørdag
Vinden gik i nordvest og nord, temperaturen faldt, det samme gjaldt trækaktiviteten i forhold til fredag. Fra Gulstav meldte Søren Bøgelund 12 Fiskeørne - pænt mange - 37 Hvepsevåger og 24 Rørhøge for hele dagen. Det blev også til en Lærkefalk og 2 Hedelærker - efterårets første. Nogle af disse fugle blev også set fra Dovns Klint, hvor observatørerne ikke holdt ved så længe, trækket var beskedent om end. Sidst på eftermiddagen fandt Søren G. Nielsen en Plettet Rørvagtel i Gulstav Mose, ikke langt fra tårnet, måske samme fugl, som Søren Bøgelund meldte fra vandhullet nord for tårnet et par timer senere.

083022sandlr

Sandløber, Bøjden Nor. Foto: Lars Rasmussen.

Ole Goldschmidt var en tur i Keldsnor, hvor der blandt andet var et par Sandløbere, Stenvender, 80 Store Præstekraver og tre Skestorke, senere havde Ole en i Klise Nor. I Tryggelev Nor kunne begge de små ryler ses, Ole havde 3 Temmincks- og 1 Dværgryle - og endnu en Sandløber. Rovterner, Skestork og Sølvhejrer stadig i omløb. Også i Bøjden Nor var der Sandløber, set af Lars Rasmussen.

083022havbojdsv

Havørn, Bøjden Nor. Foto: Steen Vagner.

En bande på 7 Bynkefugle i Piledybet skal også nævnes - Freya Mørup-Petersen. Esben Eriksen havde 8 Bynkefugle og 5 Rødryggede Tornskader på Fyns Hoved. Peder Rasmussen var i Vejlen, Tåsinge, her var der 7 Rovterner, største notering derfra af den art dette efterår. Ved Ølundgård fortsat 4 Skestorke - set af Anders Vedel.

083022rovflj

Tryggelev Nor bød på mindst 20 Rovterner i uge 34. Foto: Flemming Johansen.

Søndag
Det blev en dag med ringe træk og ikke mange nye fugle, men stadig pænt med vadefugle de ”sædvanlige steder” - Bøjden Nor, Tryggelev Nor - denne dag 2 Sandløbere (Jens Geert-Hansen), Keldsnor og Vejlen, Tåsinge. Fra Dovns Klint trak blandt andet 10 Hvepsevåger, 43 Spurvehøge, 5 Tårnfalke og en Dværgfalk - Frank Jensen-Hammer, Stoffer Jaeger og Søren G. Nielsen var på stedet. Nis Rattenborg havde en Aftenfalk ved Rath, og i Fredmosen kunne Freya Mørup-Petersen se 3 Fiskeørne. Mette Sørensen meldte to Aftenfalke fra Tryggelev Nor - en han og en hun, så der har været mindst en 2k-fugl. Denne dag var der 10 Sølvhejrer på lokaliteten.

Dette blev ordene. Igen stor tak til fotografer for lån af fotos, send os gerne fotos fra den kommende uge.

083022sortsolpvr

Sort sol over Vejlen, Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.