Tirsdagsanalysen – uge 35

Af Jens Peter Bech

Selvom vi i denne uge officielt gik ind i efteråret, er det svært at se på det nuværende vejr, som stadig er præget af varme, tørke og østenvind. Ugen gav dog alligevel flere spændende fugle og endte ud i en rigtigt spændende søndag.

090422steppejpb

Uge 35 gav efterårets første Steppehøg - ikke uventet i Gulstavområdet. Foto: Jens Peter Bech.

Mandag
Tryggelev Nor et helt klart en af Fyns mest populære fugledestinationer. Mandag lagde Nis Rattenborg vejen forbi og kunne berette om følgende højdepunkter: 8 Sølvhejrer, 3 juvenile Skestorke og 18 Rovterner (som blev ugens højeste antal). Der er også stadig mange vadefugle der raster på deres træk. Denne dag blev det til Stor Præstekrave 38, Krumnæbbet Ryle 6, Sortklire 28, Tinksmed 11, Temmincksryle 3 og en Sandløber. Nis slog også vejen forbi Keldsnor, hvor to Dværgfalke rastede.
Ved Gyldensteen Engsø rastede 40 Canadagæs, 3 Sølvhejrer, 3 Temmincksryler, 30 Dobbeltbekkasiner og 600 Hjejler. Alt sammen set af Jens Bækkelund. I Ferritslev talte Per Rasmussen 3 Husrødstjerter, det er lokale ynglefugle.

090422temmincksesa

Temmincksrylen overses nemt med sin ringe størrelse. Denne sås dog fint ved Gyldensteen, arten blev set på lokaliteten det mest af uge 35. Foto: Esben Aagaard.

Tirsdag
Frank Jensen-Hammer tog sig som vanligt af trækket ved Dovns Klint. Det gav en lille smule rovfugle i form af 2 Dværgfalke, 17 Spurvehøge, 6 Fiskeørne og 15 Hvepsevåger. Derudover sås også 215 Gule Vipstjerter og 120 trækforsøgende Skovspurve.
Nis Rattenborg var igen i felten og kunne berette, at der var status quo på Rovternerne i Tryggelev nor, hvor der stadig kunne ses atten af slagsen. Tre Stenvendere havde også fundet vej til Tryggelev.

090422vendejvl

Vendehals, Lammesø ved Ølund. Foto: Johnny Vølund.

Vendehals kan i træktiden ses mange steder, ved Lammesø skulkede en i rørene - Johnny Vølund opdagede den alligevel. Fra Føns Vang meldte Nis om Sorthalset Lappedykker 8, Lille Lappedykker 36, Lille præstekrave 4 og Skeand 55. Ved Odense Å var David Damgaard Dysager heldig at se det blå lyn, Isfuglen. I Nørre Aaby tilføjede Karen Hasselbalch Thomsen Canadagås til boligbirding-listen, da 50 styk fløj over matriklen.

090422stenvfaj 

Stenvender poserer for fotografen på Bøjden strand. Foto: Flemming Agner Jørgensen.

Onsdag
Selvom Østerø Sø også lider under tørken, er det dog stadig muligt at finde lidt fugle i området. Søren G. Nielsen fandt 11 Islandske Ryler og en Sandløber. Ved Engsøen, Gyldensteen blandt andet 2 Dværgryler (Søren Gjaldbæk). Igen i dag var Tryggelev Nor værd at besøge. Ole Goldschmidt gjorde dette og kunne berette om, at der stadig var Rovterner på stedet. Dog kun ni. Derudover en stor flok Sortklirer på 48, som er den største samlede flok registreret på Fyn i år. 13 Sølvhejrer var også på plads, sammen med Fiskeørnen. En ny fugl på stedet blev en Islandsk Stor Kobbersneppe, som er en fåtallig gæst. Stor Kobbersneppe sås også ved Bøjden Nor af Leif Sørensen og i Søen ved Valdemarslot af Niels Andersen.

090422husthurolk

Husrødstjert, Thurø By. Foto: Lars Lirk.

Henry Nielsen fandt en trafikdræbt Natravn, som dog får lov at fortsætte sit liv som pynt, da den er sendt videre til udstopning. Ved Nørreballe Nor sås tre Skestorke af Niels Bomholt Jensen. Det kunne tænkes at det var de tre fra Tryggelev, som trængte til lidt forandring, da de ikke blev meldt ind her denne dag. I Stavrby Skov så Erik Busk en Duehøg.

090422spurvjd 

Duehøgens mindre fætter, Spurvehøgen, gør sig til i efterårssolen ved Frellesvig. Foto Jane Ditzel.

Torsdag
På årets første efterårsdag, blev det også et gensyn med Rødtoppet fuglekonge som ikke har været registret på Fyn siden slutningen af juli. Dette eksemplar hørt af Ole Henrik Scharff ved Stavids Å. På Nyborg Strand (ikke hotellet) rastede en 3k Kaspisk Måge, set af Niels Kristian Bech Jensen. To Grønspætter skød efteråret ind med en tur på Svendborg Golfbane, hvor de fik selskab af Erhardt Edmund Ecklon - en ikke sjælden gæst på den lokalitet.

090422skestorkksp

Tre unge Skestorke, blandt andet denne, kunne ses ugen igennem i Tryggelev Nor. Foto: Keld Skytte Petersen.

På Helnæs Made så Michael Glentedal en overflyvende Vandrefalk samt en kernefamilie af Havørne fordelt på to voksne og to unger. Herudover fem Sandløbere samme sted. I Bøjden Nor rastede der stadig Stor Kobbersneppe, igen set af Leif Sørensen. Leif Kristensen kunne berette om 20 Islandske Ryler og 62 Store Præstekraver fra samme lokalitet. Torsdag gav også lidt træk ved Dovns klint i form af 526 Skarver, 85 Gule Vipstjerter, 126 Digesvaler og en Dværgfalk. Træktælling udført af Frank Jensen-Hammer.

090422lillepraestsus

Ung Lille Præstekrave finder føde på vadefladen ved Gyldensteen. Foto Susanne Strunk.

Fredag
Ved Ristinge Strand var der rovfugle i luften til ære for Henrik og Freya Mørup-Petersen som kunne berette om to Lærkefalke, en Dværgfalk og en hunfarvet Blå Kærhøg. En enkelt fouragerende Stenvender kunne det også blive til. Ved Dovns Klint havde Frank Jensen-Hammer fået selskab af Michael Mosebo Jensen. Dagens højdepunkter blev en Vandrefalk, 215 Digesvaler, 68 Gule Vipstjerte og efterårets største antal Skovpibere med 59 styk.
Michael Mosebo Jensen slog også et smut forbi Tryggelev og Salme Nor, hvor dagens optælling gav 16 Sølvhejrer, 2 Temmincksryler, 20 Sortklirer, 12 Rovterner, 2 Fiskeørne og 3 Skestorke. Ole Goldschmidt fandt en ekstra Sølvhejre og fik ugens og årets næsthøjeste antal Sølvhejrer med 17 samme sted.

090422rodbensolvksp

Der raster mange Sølvhejrer i Tryggelev Nor. Denne skiller sig dog ud fra de andre med røde ben og sort næb. Foto: Keld Skytte Petersen.

Lørdag
I løbet af ugen har mange Havørne samlet sig ved Vejlen på Tåsinge. I dag kunne der ses 14, det gjorde Poul Vestergård Rasmussen. Knap så mange var der i dag ved Brændegård Sø, hvor fire Havørne var samlet. Derudover en Duehøg set af Niels Bomholt Jensen. I Flægen på Vestfyn rastede en stor flok på 26 Traner. Set af Johnny Krämer Christensen. En Hedelærke fløj over Ørnehøj-området ved Gulstav. Det samme gjorde en Blå Kærhøg og en Lærkefalk foran Henrik og Freya Mørup-Petersen. Tidligere på ugen kunne David Damgaard Dysager berette om en Isfugl fra Odense å. Lørdag blev en dobbelt så god dag, med to Isfugle. Udover de sædvanlige fugle i Tryggelev Nor var Anton Markvard heldig at se den ellers så sky Rørdrum. På Thurø Rev rastede en Blisgås i en flok Grågæs. En usædvanlig observation for årstiden, meldt af Arne Bruun og Lars Kirk. Både i Bagenkop Havn og Keldsnor fandt Ole Goldschmidt Kaspisk Måge. Begge unge 1k fugle.

090422vanrikselammesojvl

Vandriksen høres oftere end den ses, her i selskab med Dobbeltbekkasin ved Lammesø. Foto Johnny Vølund.

Søndag
Søndag blev ugens bedste dag, med flere sjældne fugle og en ny rekord.
Arne Bruun startede søndagen med at tjekke op på gårsdagens Blisgås, som stadig var at finde på Thurø Rev. En anden usædvanlig gås var at finde ved Gyldensten Engsø, hvor Martin Rheinhammer fandt en Indisk Gås. Den kun tredje fugl registreret på Fyn i år. Ved Vejlen på Tåsinge blev gårsdagens imponerende antal Havørne slået, da 17 kunne ses rastende sammen. Morten Kristiansen havde fornøjelsen af den højeste antal samlede Havørne registreret i DOF Basen nogensinde.
Stoffer Jaeger var taget på aftentur til Bøjden Nor. Det blev belønnet med en Odinshane. Odinshanen er en sjælden gæst, hvor der registreres 1-2 fugle om året på Fyn.

090422odinsj

En sjælden gæst i form af Odinshane i Bøjden Nor, som også sidst havde besøg af Odinshane i 2019. Foto Stoffer Jaeger.

Ved Gulstav meldte Freya Mørup-Petersen en ung Steppehøg ud fundet af Henrik Mørup-Petersen. Højst sandsynligt den samme fugl som Benjamin Bech og jeg selv blev taget imod af ved vores ankomst til Gulstav Mose. Ved mosen kunne vi også observere seks trækkende Hvepsevåger, to Lærkefalke og to Blå Kærhøge. Søren G. Nielsen havde også fornøjelsen af disse fugle, samt en Dværgfalk og seks Lærkefalke. Der har været mange Sandløbere på Fyn ugen igennem, og søndag var ingen undtagelse, da Freya Mørup-Petersen kunne berette om otte ved Ristinge Strand.

090422sandristfmp

Sandløber, Ristinge Strand. Foto: Frya Mørup-Petersen.

Ved Gyldensteen Engsø rastede 37 Sortklirer og 6 Dværgryler, set af Martin Rheinheimer. Også 5 Skestorke på Vigelsø skal nævnes (Gregers Johannesen). Vi slutter ugen med en trist historie (dog ikke hvis man er Spurvehøg) i form af en Vendehals, som måtte ende sine dage som spurvehøgeføde med de afpillede fjer som bevis for dens eksistens. Fundet i sommerhushaven ved Ristinge Strand af Freya Mørup-Petersen.

 090422rovvejlpvr

Der er stadig mange Rovterner i omløb, denne fra Vejlen, Tåsinge med en finsk ring. Foto: Poul V. Rasmussen.

Stor tak til alle fotografer for lån af billeder og til alle, der indrapporterer deres fund, som gør det muligt at lave Tirsdagsanalysen.

Vi modtager som altid gerne billeder til næste uges analyse.