Tirsdagsanalysen - uge 12

Af Claus Dalskov

Mandag
En jævn til frisk sydøstlig vind førte også mandag til et pænt træk af Traner over det fynske. Der har været tale om flere hundrede, selvom det ud fra observationerne er svært at sætte præcise tal på. Det ville gøre opgaven lettere, hvis man kunne få indtastere på Dofbasen til at angive observationstidspunktet! Største enkeltobs. havde Arne Bruun i Sortemosen med 76 nordtrækkende sidst på eftermiddagen. Observationerne foregik stadig hovedsagelig i den østlige del af det fynske, men Ærø fik dog del i trækket denne dag, da Torben Johannesen havde 31 Traner trækkende over Rise Mark.

033122tranefrellesvig

Nogle af de 71 Traner, der trak over Frellesvig, mandag.  Foto: Jane Ditzel.

Også Musvågetrækket nordpå er i gang, selvom hovedtrækket – som for Tranernes vedkommende – går over Sjælland. Benjamin Bech havde dog 25 ved Bogensø Enge. 4 Atlingænder blev set ved Vejlen på Tåsinge af Poul Vestergård Rasmussen, og 2 Nilgæs på Siø sås af Peder Rasmussen. Sikkert yngleparret fra sidste år.

Hættemågerne er ved at være på, plads ved ynglekolonierne. Linda havde 2042 i grusgraven ved Birkum. 2 Sorthovede Måger blev set af Nis Rattenborg ved Føns Vang, og endelig havde Per Rasmussen en pæn flok Kernebidere, nemlig 15 ved Hestehave Skov ved Ørbæk.

033122atlpvr

Atlingand, Vejlen, Tåsinge, ugen gav 17 fugle fra 7 lokaliteter. Foto: Poul V. Rasmussen.

Tirsdag
Frank Jensen-Hammer var endnu engang på Dovns Klint for at tjekke trækket. 28 Pibesvaner, 99 Blisgæs, 2065 Sortænder, 74 Havlitter, 1 Nilgås, 1 Sule og 9 Røde og 13 Sortstrubede Lommer er nogle af de gode obs. han havde denne flotte solskinsdag.
Igen blev der set mange trækkende Traner med største antal på 54 set af Hans Erik Dylmer ved Langemosen ved Måle.
Rørdrummerne er ved at være på plads. Ole Goldschmidt havde ikke mindre end 5 paukende ved Tryggelev og Salme Nor. Som det ses af kortet med Rørdrum-observationer i denne uge, så er det stadig en langelandsk specialitet.

033122toppettranefyrcld

Toppede Lappedykkere på havet ud for Tranekær Fyr. Foto: Claus Dalskov.

Ole havde også 57 Toppede Lappedykkere på havet ud for Tryggelev Nor, og lidt længere nordpå i Marstalbugten ud for Ristinge blev 2 Nordiske Lappedykkere set af Gregers Johannesen. Sikkert 2 af de fugle, der har holdt til her i de seneste par uger.
Ugens første Fiskeørn så John Jensen fra golfbanen nord for Kerteminde, hvor han også fik en Vandrefalk i bogen. Begge trak nordøst.
Godt gang i trækket af småfugle. Esben Eriksen havde 100 Rødhalse, 25 Gærdesmutter og 1 Rødtoppet Fuglekonge, der alle rastede på Fyns Hoved, sikkert ankommet efter nattens træk.
Jacob Sterup havde også en enkelt rastende Rødtoppet Fuglekonge ved Åbjerg på Sydlangeland.

033122rodtopese

Rødtoppet Fuglekonge, Fyns Hoved. Foto: Esben Eriksen.

Onsdag
En dag med svag sydøstlig vind og igen masser af sol fik igen mange indtastninger på Dofbasen. Et lille udpluk af de mere bemærkelsesværdige: 5 Atlingænder ved Tryggelev og Salme Nor fundet af Gregers Johannesen og Ole Goldschmidt, der også hørte 8 Vandrikser samme sted.
372 Krikænder er mange! De blev set af Leif Kristensen på engene nord for Nørre Broby. Mogens Ribo Petersen havde 118 Storspover ved Fællesstrand og Michael Brunhøj Hansen 110 Lomvier/Alke ved Snævringen i Lillebælt.

033122bruslk

Brushøns, Siø. Ugen gav 22 fugle fra tre lokaliteter: Siø, Enge ved Broby og Skovby Nymark. Foto: Lars Kirk

En Duehøg set af Leif Bisschop-Larsen nær P-pladsen ved Keldsnor er ikke hverdagskost på de kanter. Måske var det samme fugl, som Hans Rytter så dagen efter ved Gulstav. Leif Bisschop-Larsen fandt også 2 Havørne på strandvolden ved Keldsnor og en Vandrefalk ved Tryggelev/Salme Nor.
Henrik Kalckar Hansen havde 3 Sorthalsede Lappedykkere ved en af grusgravene ved Birkum.
Jens David Kofoed Mogensen er ikke i tvivl om, at han så årets første Gul Vipstjert ved Fogense Enge. Det er en meget tidlig observation, som DOF Basens kvaltetskontrol har bedt om at få uddybet.
Igen onsdag noget Tranetræk, flest så Ivan Sejer Beck med 61 trækkende nord over golfbanen nord for Kerteminde.

033122blabispesbenaagaard

Torsdag gav årets første Blåhals, ikke uventet på Bispeenge. Foto: Esben Aagaard.

Torsdag
Igen en dag med masser af sol og næsten ingen vind og årets første Blåhals. Ikke uventet var det ved Bispeenge. En syngende fugl fundet af Kim Vesterskov. Dagen efter var der 2!
Ellers var det trækstederne, der løb med de mest interessante obs. denne dag. 438 Musvåger trak nordøst over Fåborg set af Gunnar Knudsen, der også fik 4 trækkende Røde Glenter i bogen. Ella Mikkelsen havde 307 Musvåger over Vågebakken og 1000 trækkende Ringduer samme sted. Aske Keiser-Nielsen har fundet et godt sted at tjekke forårstrækket, nemlig Svanninge Bjerge. Her havde han 300 Musvåger, 27 Traner trækkende og en overflyvende Sort Glente.
Jacob Sterup havde en Fiskeørn set fra Fakkebjerg, hvor der også trak 13 Spurvehøge og en Hedelærke.
300 Rødhals trækrastende ved Fyns Hoved set af Mogens Ribo Petersen. Niels Bomholt havde 3 Husrødstjerte og 1 Sortstrubet Bynkefugl ved Gulstav.

033122mustranekaerfyrcld

Der trak mange Musvåger i uge 12, især torsdag, hvor der var tre meldinger af mere end 300 fugle - muligvis gengangere i blandt. Denne er fra Tranekær Fyr. Foto: Claus Dalskov.

Fredag
Vinden gik i vest – jævn til frisk og det kunne ses på indtastningerne af Tranetræk: 0 stk.
En Lille Præstekrave ved Bispeenge blev set af flere, der nok gik efter Blåhals. Esben Eriksen og Anders Myrtue var dog de eneste, der fandt Blåhals. Begge fik 2 stk. noteret. Esben fortsatte turen til Nordskov Enge for at tjekke trækket her: 50 trækforsøgende Musvåger, 2 Røde Glenter og en Blå Kærhøg forsøgte ligeledes, samt 2 rastende Bjergvipstjerter.

033122lillebispoliverchristiangram

Lille Præstekrave, Bispeenge. Foto: Oliver Christian Gram.

Aske Keiser-Nielsen var igen på posten i Svanninge Bjerge med 69 trækkende Musvåger, 3 Røde Glenter, 14 Spurvehøge og en rastende Sort Glente i notesbogen, nok samme fugl som torsdag.
Pierre Bentzen genfandt de 10 Sandløbere ved Barager Nebbe syd for Spodsbjerg.
40 Dobbeltbekkasiner blev set af Jacob Sterup ved Søgård Mose, der nu efter genopretningen i efteråret har fået meget større vandflader og tilhørende våde enge. Også en fouragerende Blå Kærhøg fik Jacob set her.
Ved Stavis Å så Karen Koefoed mindst to Sortstrubede Bynkefugle. Sidst skal nævnes 9 Kernebidere fra Morud Skov set af Anton Markvad.

033122tranels

Trane, en af vores lokale fugle. Foto: Leif Sørensen.

Lørdag
En skyet formiddag, kølig nordvesten vind og solfyldt eftermiddag. Esben Eriksen var igen på plads ved Nordskov Enge. Her fik han set 2 Suler og en del trækkende småfugle, blandt andet 2 Bjergvipstjerter, 74 Hvide Vipstjerter, 1750 Bogfinker, 117 Tornirisker, 2 Hedelærker og 19 Misteldrosler.
På Sydlangeland var det mest rovfuglene, der sprang i øjnene. Søren Bøgelund fandt 4 Havørne, Sort Glente og Blå Kærhøg ved Gulstav, mens Søren G. Nielsen havde 3 Røde Glenter samme sted. Samme Søren havde 4 overflyvende Ravne ved Gulstav Østerskov, hvor han også fandt en Rødtoppet Fuglekonge.
Michael Mosebo så en Hvid Stork ved Møllemade/Ellemose på det nordvestlige Fyn, mens Per Rasmussen så en overflyvende Sorthovedet Måge ved Tarup Vandmølle.

033122sanghounordscld

Sangdroslens sang høres mange steder i disse dage. Denne er fra Hou Nordstrand. Foto: Claus Dalskov.

Søndag
Opfriskende vestlig vind søndag gav fint træk af Ederfugl og Sortand ved Dovns Klint. Frank Jensen-Hammer havde henholdsvis 4790 og 1665 af de to arter. Også 8 Traner så han sammen med Freya Mørup-Petersen trække nordpå over Gulstav.
Så dukkede Klyderne op ved Slambassinet. 24 blev set af Vibeke Hansen og Anders Myrtue.
Michael Brunhøj Hansen fik en nordøsttrækkende Vandrefalk over Møllemade/Ellemose næsten samtidig med 2 Røde Glenter, der trak samme vej.
Oliver Christian Gram fandt 3 syngende Rødtoppet Fuglekonge i Morud Skov. Tilsyneladende fortsætter de rødtoppede deres udbredelse i Danmark. Esben Eriksen fik noteret en Stor Tornskade ved Måle Strand sammen med 2 Skægmejser. 4 af samme slags blev set af Sten Pedersen ved Bispeenge, hvor han også fik noteret 4 Atlingænder. Bispeenge gav, foruden Blåhals, også 2 stk. Lille Præstekrave set af Gunhild Brink og Benjamin Bech.

033122klydebojdflj

Klyde. De største flokke er meldt fra Gyldensteen, Nørreballe Nor, Siø, Slambassinet og Bøjden Nor, hvor disse er fra. Foto: Felmming Johansen.

Så har gæs og mange andearter været fraværende i denne uges tirsdagsanalyse. Hovedsagelig fordi der ikke er sket de store ændringer i forhold til antal og fundlokaliteter.

Ugen har også budt på masser af fuglesang. Sangdroslerne og Gransangerne har virkelig slået igennem i lydbilledet her i uge 12. 137 syngende Gransangere blev indrapporteret i uge 12. I uge 11 blev 18 syngende tastet ind.

033122hvidcld

Hvid Vipstjert, Botofte Skovmose. Foto: Claus Dalskov.

Tak til fotografer for lån af billeder - vi vil vanen tro meget gerne have nye tilsendt fra uge 13 til næste uges analyse.