Tirsdagsanalysen - uge 38

Af Esben Eriksen

September kan somme tider have en periode, hvor der bliver lidt stille i forhold til fugletræk. Afrikatrækkerne er ved at være væk, mens de store mængder af finker, duer og gæs er ikke rigtig begyndt. Sådan en uge var uge 38, men derfor kan lynet alligevel slå ned. 

 308797936 10225782808452738 4968687597248258018 n

Tornirisker på strandkål. Snart skal de tjekkes for Bjergirisker. Bemærk Tornirisk har mørkt næb og en svag lys kind under øjet. Foto: Susanne Strunk

Mandag

Gyldensteen tiltrækker mange andefugle, da der ikke er jagt i området. Kurt Due Johansen kunne bekræfte dette på en sin optælling i området. Kurt talte: Pibeand 339, Knarand 167, Krikand  1.363, Spidsand 55 og Skeand 230. Området byder også på mange andre fugle i denne tid, hvis man kommer på de kanter fx ses flere vadefuglearter i pæne antal. Denne mandag var der bl.a. Vibe 790, Hjejle 610, Almindelig Ryle 501, Dværgryle 4 og Storspove 401. Området tiltrækker i sagens natur også en del rovfugle, og Kurt kunne både notere Havørn, Fiskeørn og Vandrefalk. 

På Sydlangeland sendte nordenvinden fuglene mod Ristinge, hvor Henrik Mørup, Morten Müller og Gregers Johannesen kunne tælle Rød Glente 4, Sort Glente 2, Blå Kærhøg 2, 188 Musvåger, 43 Spurvehøge og 1 Dværgfalk. På sydspidsen noterede Franck Jensen-Hammer 2 Dværgfalke og Freya Mørup 1 ung Aftenfalk.

DSC01961

Natugler høres ofte om aftenen i denne tid, og så må der hviles i dagtimerne. Foto: Lars Kirk

Tirsdag

Tryggelev Nor er også jagtfrit og det belønner andefuglene ved at optræde i pæne antal. Ole Goldschmidt kunne tirsdag tælle Knarand 156 og Spidsand 143. Ole havde også blikket rettet mod himlen, hvor 77 Røde Glenter, 176 Musvåger og 113 Traner trak vest eller sydvest. Mange var heldige at se det lille ryk af Traner. Klassisk for nordlige vinde ses Musvågerne over en bred front, og på Thurø kunne Arne Bruun notere 245. Blå Kærhøg dukker op i landskabet nu og bør tjekkes for Steppehøg - 5 forskellige fugle blev set denne dag på lige så mange lokaliteter.

I Nørreballe Nor boksede Morten Müller med en moseterne, der desværre trak væk før fuglen blev endeligt bestemt. Morten syntes at den lugtede af Hvidskægget Terne. 

esehusrd1909nygesingepvr

Husrødstjert i selskab med græskar. Foto: Poul V. Rasmussen

Onsdag

Ella Mikkelsen fik en meget spændende havfugl i teleskopet udfor Flyvesandet - efter at have konsulteret litteraturen kunne Ella melde Brun Sule. Ella noterede i tillæg til sin observation, at hun bad til at den måtte blive genmeldt af andre. I 2020 rastede en Brun Sule ved Due Odde, og i 2021 havde en svensk fisker en Brun Sule siddende på sin båd i Kattegat. Det bliver spændende om fuglen kan genfindes. Flere spejdede forgæves over havet fra Fyns Hoved i de følgende dage, men hold øje med havet og "Brunneren".

På Sydlangeland var der vanen tro gang i trækket, men vind fra nord gør at det er svært at placere sig, da fuglene går spredt. En del folk var i felten og tilsammen så de Hvepsevåge 8, Sort Glente 2 og Rød Glenter 36. Tallene fra Ristinge og Dovns Klint er her lagt sammen.

Brændegård Sø byder fortsat på et par stationære Fiskeørne og kigger man op i denne vindretning kommer mange Musvåger over søen. Per Poulsen stod ved Fåborg og så 178 Musvåger, der trak SV, der var næsten smuttet ubemærket over Fyn.

 307533648 10226298399039442 4760357520080142353 n

Fiskeørne kan endnu ses i det fynske, men det lakker mod enden. Foto: Lars Rasmussen

Torsdag

Knortegæssene er begyndt at trække og 5.924 blev noteret af Frank Jensen-Hammer, der også havde meget andet i notesbogen, da dagen var omme fx Dværgmåge 10, Alm Kjove 2, Pibeand 809 og 4 Bjergvipstjerter. Jacob Sunesen støvede en Enkeltbekkasin op ved Gulstav Mose, og mange så en rastende Lærkefalk over sydspidsen.

Fredag

Knortegæssene trak igen ved Dovns Klint, dog i mindre antal. Frank Jensen-Hammer noterede 1.042. Søren Bøgelund talte 8 trækkende Bjergvipstjerter samme sted. Mens Claus Dalskov kunne notere 11 Dværgryler i Tryggelev Nor. I Brændegård Sø ser man også mange svømmeænder i denne tid - Gunnar Jørgensen talte 400 Knarænder.

Undertegnede så 20 rastende Mursejler over Åløkkeskoven, og de tegner sig for den største observation på Fyn siden 26. august. Flokken var også at se om onsdagen, så der er formentlig tale om lokale ynglefugle, der ikke var kommet afsted. Det er mange så sent på året.

eseblristingehalv2109pvr

En af flere Blå Kærhøge denne uge. Foto: Poul V. Rasmussen

Lørdag

Frank Jensen-Hammer og Søren Bøgelund havde notesbogen klar på Dovns Klint, og da obsen var slut stod der blandt meget andet Knortegås 2.218, Spidsand 81, Rød Glente 14, Stenvender 5, Landsvale 660, Bjergvpstjert 5 og Hvid Vipstjert 150.

Ved Spodsjerg Havn kan man trods skrantende fiskeri på Langeland endnu opstøve Kaspiske Måger. Jørn Vinther Sørensen og Julie Broge fandt 5 forskellige fugle og 1 Isfugl samme sted. 

Kurt Kaack-Hansen så 14 Dværgryler og en Temmincks Ryle i Tryggelev Nor, og ved Vejlen på Tåsinge så Asger Rasmussen 12 Dværgryler. 

 307582528 5129500787155063 4973268824694446605 n

Blandede bolcher. Strandhjejle øverst th og Stor Præstekrave nederst tv i selskab med Alm. Ryler. Foto: Geert Mørk

Søndag

Langeland samlede vanen tro mange feltfolk på denne årstid. De blev belønnet med en adult Steppehøg hun på Dovns Klint, set af Jørn Vinther Sørensen og Julie Broge. Torbjørn Eriksen nød kaffen på terrassen lidt længere oppe på øen ved Vesteregn, da en 1k Steppehøg trak hurtigt sydpå.

På Dovns Klint var der fortsat gang i Knortegæssene. Frank Jensen-Hammer noterede 3.014, mens Steen Sillerslev havde fornøjelsen af 14 rastende Røde Glenter og 2 rastende Lærkefalke i Gulstavområdet. 13.200 trækkende finker markerer et skift til nye fugle på trækket i den kommende tid, hvor duer, finker, drosler og gæs vil præge billedet meget snart.

Tusind tak for lån af billeder til alle fotografer og hold øje i uge 39. På bagsiden af regnvejr vil mange fugle trække umiddelbart efter.