Tirsdagsanalysen - uge 39

Af Freya G. Mørup-Petersen

Uge 39 kan efteråret for alvor begynde at kunne mærkes med regn og blæst. Hvepsevågetrækket er stort set slut og musvågetrækket er næppe begyndt - til gengæld er det lige nu trækket af Rørhøg kulminerer, og blandt Rørhøgene ses der også Blå Kærhøge.

100522isfuglflj

Isfuglene er begyndt at vise sig - her en fra Sundet, Faaborg. Foto: Flemming Johansen.

Mandag
Mandag var grå med regn og relativt få fugle. En Bjergvipstjert ved Broholm set af Peter Pelle Clausen og en ved Vester Skerninge af Arne Bruun. Desuden blev der set en Fiskeørn ved Brændegårdssøen af Stoffer Jaeger, sammen med det sædvanlige Havørne-par.
På Langeland har der heller ikke været mange fugle i regnvejret. Fire Røde Glenter og to Blå Kærhøge blev set over Gulstav af Søren Bøgelund, og på Dovns Klint havde Frank Jensen-Hammer to Dværgfalke og en Bjergvipstjert.

100522rorls

Trækket af Rørhøg kulminerer nu. Her en fra Brændegård Sø. Foto: Leif Sørensen.

Tirsdag
Tirsdag fortsatte med regn og blev dermed også en stille dag for fuglene. Frank Jensen-Hammer var igen på Dovns Klint og talte blandt andet 506 Pibeænder, 56 Spidsænder, 27 Spurvehøge, 3 Dværgfalke og en Ringdrossel. Så lidt fugle har tirsdagens regnbyger dog givet.

100522fuglelk

Blandede bolsjer fra Vejlen - blandt andet Dværgryle. Foto: Lars Kirk.

Onsdag
Onsdag holdt tørt, men viste ikke meget sol af sig. I Brændegårdssøen så Leif Kristensen 12 Sølvhejrer, 6 Havørne og en Fiskeørn. I Føns Vang var der to Fiskeørne og to Havørne, set af Michael Mosebo Jensen og Nis Rattenborg. Det blev også til en Fiskeørn ved Tranekær Slot set af Claus Dalskov. På Knudshoved var Knud Kaack Hansen ude og fik set en del ryler, blandt andet 503 Almindelige Ryler og 12 Islandske Ryler. I Røjle By blev der set en Rødtoppet Fuglekonge af Michael Brunhøj Hansen.
Frank Jensen-Hammer var på plads på Dovns Klint, og det tørre vejr fik væsentlig flere fugle til at trække. Frank talte blandt andet et imponerende tal af 49300 trækkende Bog- og Kvækerfinker, 3714 Knortegæs, 60 Spidsænder, 31 Hedelærker, 12 Rørhøge, en Fiskeørn, en Bjergvipstjert og en Dværgfalk.

100522tranelk

Traner over Vejlen - Tåsinge. Foto: Lars Kirk.

Torsdag
Torsdag vendte regnen tilbage og fik fuglene til at søge ned i træerne igen. Til gengæld var der en del Traner i luften. Ved Brændegårdssøen var 11 Sølvhejrer set af Leif Sørensen og en Vandrefalk af Jørgen Eng Jensen. Ved Sønder Nærå blev der set en Blå Kærhøg af Henrik Kalckar Hansen og en anden Blå Kærhøg ved Dunkær af Lars Tom-Petersen, som også så en trække sydvest ved Vejsnæs Nakke. Over Højstrup Øvelsesterræn så Anders Myrtue 58 Traner. Traner blev der også set 90 af over Skibhuskvarteret af Anders Vedel og 32 ved Vejlen på Tåsinge af Lars Kirk. Lars så også seks Dværgryler på samme lokalitet.
Der blev også til lidt træk ved Dovns Klint torsdag. Frank Jensen-Hammer talte 42400 finker, 2000 Grønsiskener, 119 Traner, 19 Rødstrubede Lommer, 5 Hulduer, 3 Hedelærker, 2 Blå Kærhøg og en Vandrefalk.

100522bhlk 

Brushane - fredag stod der mindst 40 i Engsøen ved Gyldensteen. Foto: Lars Kirk. 

Fredag
Fredag var også skyet, men uden regn, og det klarede op til lidt sol efter frokosttid. Torsdagens regn og blæst havde ført til et større fald af Sangdrosler og finker over hele det fynske område. Ved Brændegårdssøen var der de sædvanlige Sølvhejrer – i dag blev der talt 11 fugle – samt en Fiskeørn og en Vandrefalk over søen, set af Leif Sørensen og Leif Kristensen. På Fællestrand ved Fyns Hoved var Peter Hartoft-Jacobsen ude og observere vadefugle, hvor han talte 350 Hjejler og 11 Islandske Ryler. En Sortstrubet Bynkefugl holdt til på Fyns Hoved, set af Esben Eriksen, og Heidi Quist så en Vandrefalk fra Storebæltsbroen.

100522sortbynkese

Sortstrubet Bynkefugl, Fyns Hoved. Foto: Esben Eriksen.

Ved Vejsnæs nakke blev der set to trækkende Blå Kærhøg og en Blå Kærhøg ved Drejet af Lars Tom-Petersen. Lars så også så en Bjergvipstjert ved Ærøskøbing. På Tåsinge Vejle blev der set en Stor Kobbersneppe af Peder Rasmussen og en Blå Kærhøg af Leif Sørensen. I engsøen ved Gyldensteen kunne man blandt andet se 18 Sortklirer, 40 Brushæns, 12 Dværgryler, 7 Sølvhejrer, 2 Traner Havørn og Rørhøg - Søren Gjaldbæk var på stedet.
På Langeland gik det vildt for sig fredag. Vejrudsigten tydede på at fredag ville blive Uge 39’s bedste trækdag for Sydlangeland med en frisk vind fra sydvest og næsten ingen regn. Dette viste sig hurtigt at være rigtigt. Frank Jensen-Hammer var på plads på Dovns Klint, denne gang med selskab af Søren Bøgelund og Henrik Mørup-Petersen, og der var luften nærmest sort af fugle hele morgenen. Store sværme af Bog- og Kvækerfinker samt Grønsiskener, Tornirisker og Sangdrosler trak ud og imellem dem var der også Misteldrosler – Søren talte 104. Der blev set en trækforsøgende Stor Tornskade og hørt en Rødstrubet Piber. Desuden var der store flokke af blandede gæs og ænder, 58 Dværgmåger og 86 trækkende traner. Så kom rovfuglene. Der blev talt 53 Rørhøge, 16 Blå Kærhøge, 11 Dværgfalke, 9 Hvepsevåger, 2 Lærkefalke, 2 Fiskeørne og en Steppehøg samt en Sort Glente!

100522bjergesa 

Der blev set flere Bjergvipstjerter i uge 39 - de fleste trækkende, her en rastende fra Bøjden. Foto: Esben Aagaard.

Imens trækket gik løst for sig ude på klinten, var jeg nede og ringmærke i Keldsnor sammen med Hans Rytter, Joakim og Jon. Nedfaldet af fugle kunne også mærkes i nettene, og det var godt, at vi var fire folk. Det betød også, at vi kun fik set en brøkdel af de fugle, der blev observeret ved klinten, men vi var heldige at se hele to Steppehøge, hvor den ene var en gammel han blot ti meter fra os!
Desuden fangede vi en Rørsanger og en Havesanger fredag, hvilket er ret sent i forhold til sæsonen. Havesangeren havde infektion i fødderne, hvilket kan forklare den sene fangst og vi undlod at ringmærke den af samme grund – den virkede dog frisk og rask på trods af infektionen.
Hvad sene arter angår, så Søren Bøgelund en Rovterne i Tryggelev Nor. Det er ved at være sidste udkald for Rovterner for i år, men enkelte individer kan blive hængende helt til efterårsferien.

100522fiskls

Man kan stadig se Fiskeørn ved Brændegård Sø - mon ikke fiskene glæder sig til at de forsvinder. Foto: Leif Sørensen.

Lørdag
Så blev det oktober og det kunne virkelig mærkes med meget regn og kraftig vind det meste af dagen. Det gjorde også, at der ikke var det store træk og nedfald af fugle, som kunne ses om fredagen. Ved Brændegårdssøen var der stadig en Fiskeørn, en Vandrefalk og hele ti lokale Ravne blev talt af Leif Sørensen. Flemming Falk var ude på Flyvesandet og talte 2500 Almindelige Ryler, 250 Storspover, 41 Strandhjejler og 3 Store Kobbersnepper af den islandske race. Flemming var også ude ved Gyldensteen og gennemførte et større tællearbejde af de mange andefugle, der holder til i Engsøen. I Føns Vang var Nis Rattenborg ude og så en Fiskeørn.
På Ærø så Lars Tom-Petersen fire Dværgmåger fra Vejsnæs Nakke og to Bjergvipstjerter fra Skjoldnæs Fyr.
I Keldsnor var Ole Goldschmidt ude og talte 470 Hjejler, 76 Stor Præstekrave, 23 Islandske Ryler, 12 Dværgmåger, 6 Dværgryler og en Blå Kærhøg. Jeg var imens på Påø med Henrik Mørup-Petersen og så to Dværgmåger og en Dværgfalk.

100522skelk

Skeænder. Foto: Lars Kirk.

Søndag
Søndag gav væsentlig mere sol fra sig end lørdag, men var også meget blæsende. Ved Brændegårdssøen viste sig nu to Fiskeørne, 14 Sølvhejrer og endnu en gang en Vandrefalk, set af Leif Kristensen og Leif Sørensen. Imens i Bøjden Nor blev der set store flokke af andefugle, en Vandrefalk og en Bjergvipstjert af Martin Rheinheimer og Flemming Falk. Der blev set en Blå Kærhøg på Dræby Fed af Peter Lillesø og to Dværgfalke på Helnæs Made af Flemming falk. Desuden så Henrik Kalckar Hansen to Duehøge ved Lindkær, og Niels Andersen så en Bjergvipstjert ved Vester Skerninge. Ved Nakkebølle Inddæmning var Niels Bomholt Jensen ude og så en Sort Glente og en Lærkefalk. Og ved Vejsnæs så Lars Tom-Petersen tre Bjergvipstjerter trækkende vest.

100522glentelbp 

Mon ikke vi snart får en trækdag med mange Røde Glenter ved Dovns Klint. Foto: Lars Brixtofte Petersen. 

På Langeland blev det til en trækdag for rovfugle, dog lidt svagere end fredag. Søren Nielsen så to Blå Kærhøge fra Fakkebjerg og en fra Gulstav. Han så også 15 Hulduer trække fra Søgård Mose. Ole Goldschmidt var på Dovns Klint og så 27 Hulduer, 12 Hedelærker, 7 Blå Kærhøge, 5 Bjergvipstjerter, 4 Dværgfalke og 2 Vandrefalke. Jeg selv var i Gulstav med Henrik Mørup-Petersen og så blandt andet 35 Hulduer, 2 Blå Kærhøge, 2 Bjergvipstjerter og en Dværgfalk. Lige nu er det kun Hulduerne, der trækker, men om få uger vil der kunne ses store flokke af Ringduer trække med enkelte Hulduer imellem.
Henrik Mørup-Petersen var også i Tryggelev Nor søndag eftermiddag og så en Vandrefalk og to sene Rovterner.

Det var alt for denne uge. Tak for lån af billeder, og vi ses igen i næste uge.