Tirsdagsanalysen - uge 41

Af Søren Gjaldbæk

Uge 41 vil først og fremmest blive husket for nogle meget store trækdage på Dovns Klint, hvor der blev rekord for Rød Glente, Blå Kærhøg og Vindrossel. Hertil en regulær bombe - Nonnestenpikker ved Bøjden Nor - ny art for Fyn.

101822nonne1esa

Nonnestenpikker, Bøjden Nor. Foto: Esben Aagard.

Mandag
En dag med frisk sydlig vind, der skulle vise sig at give et kæmpetræk på Sydlangeland, hvor der blev sat fynsk rekord for Rød Glente med 255. Det blev også til årets første store Ringduedag med 86820, blandt disse mindst 570 Hulduer. Også 568 Spurvehøge er over middel! Hertil kan vi nævne Trane 27, Sort Glente, Steppehøg 2, Blå Kærhøg 19, Dværgfalk 9, Hedelærke 10, Stor Tornskade 1 og Bog/Kvækerfinke 12300. Frank Jensen-Hammer holdt styr på tallene. De 19 Blå Kærhøge blev fynsk rekord, den holdt kun til tirsdag! Også ved Nyborg, Fåborg og Rudkøbing var der Traner på træk, Hjalte Kjærby, Else Klint og Ole Goldschmidt så henholdsvis 40, 51 og 32.
Else Klint besøgte en anden - og skammeligt oversete - af vores træklokaliteter: Sønderhjørne, hvor der blandt andet kom 131 Musvåger og 15 Røde Glenter.

102022blajch

Blå Kærhøg. Foto: Jan Christiansen.

En anden af vores ikke så velbesøgte lokaliteter er Egensedybet - her var Jacob Sterup taget hen. Han kunne notere 140 Strandhjejler, 850 Almindelige og 47 Islandske Ryler samt 81 Storspover. Jens Bækkelund havde en pæn flok Stenvender på 15 styk på Æbelø.
Man kunne stadig se 2 Pibesvaner, Vejlen - Tåsinge. Vesteregn bød på Sortstrubet Bynkefugl, meldt af Ole Sørensen. Michael Mosebo Jensen var på haveobs - ikke havobs - det gav Stor Korsnæb som ny matrikelart, haven ligger i Røjle. Endelig skal vi nævne, at Erhardt Ecklon havde flyttet golftræningen til Ærø Golfklub ved Skjoldnæs, det gav en Enkeltbekkasin og 2 sene Lærkefalke.

102022rodsj

Rød Glente, ugen gav imponerende 586 trækkende fra Gulstavområdet, primært Dovns Klint. Foto: Stofffer Jaeger.

Tirsdag
Dagens bedste fugle kom på Dovns Klint, hvor Frank Jensen-Hammer havde 2 Steppehøge og 4 Store Korsnæb. Det var anden dag i træk med to Steppehøge! Hertil en Bleppehøg, hvilket er en Blå Kær- eller Steppehøg. De blå var der 26 af (som nævnt fynsrekord) - dermed 45 på to dage - ikke dårligt, for slet ikke at tale om 170 Røde Glenter - 425 på to dage! Spurvehøge var der ”kun” 466 af. Det blev også til 5 Sortstrubede Lommer, Dværgmåge, 91 Musvåger og 44 Hedelærker. Endnu en superdag på klinten.

102022fisksv

Fiskeørnene holder fast i Brændegård Sø, der blev set en til to hele ugen. Foto: Steen Vagner.

Ved Brændegård Sø var trækket mere beskedent, Jacob Sterup havde 85 Musvåger på vej mod Sønderhjørne. Der var stadig Fiskeørn - 2 styk, Duehøg, 4 Havørne, 37 Store Skalleslugere og 30 Ravne. Ved Nyborg trak 68+59+34=161 Musvåger, sum af obs fra flere observatører i forskellige tidsrum. Ved Østerhuse på Nordlangeland kunne Claus Dalskov melde om 97 Musvåger og 12 Røde Glenter. Karl Top havde 41 Musvåger ved Ryslinge - de trækker for tiden! Jacob Sterup var også ved Arreskov Sø, der blandt andet er en fin rastelokalitet for Toppet Lappedykker, det blev til 180 af slagsen.
Efterårets første Lysbugede Knortegæs blev set af Anton Ræbild Jensen på Flyvesandet, der var også en Sortgrå Ryle. Samme sted havde Anders Myrtue 9 Suler. Også på Thurø Rev var der Sortgrå Ryle, den så Arne Bruun.

102022gronlenavedelflindt

Grønspætte, Botofte. Foto: Lena Vedel Flindt.

Onsdag
En skyet dag med jævn sydvestlig vind - det gav et pænt ræk af småfugle på Dovns Klint, hvor især Vindroslerne gjorde sig bemærket. Frank Jensen-Hammer nåede op på 19100 før trækket døde ud. Det var endnu en fynsk rekord til hr. Jensen! Også Sjaggerne er kommet i gang, her blev det til 2300. Fra småfugleafdelingen også 20500 Ringduer, 13 Hedelærker, 14200 Bog/Kvækerfinker og 660 Tornirisk. Blandt rovfuglene var 4 Blå Kærhøge, 40 Røde Glenter, 60 Musvåger og 150 Spurvehøge de mest markante indslag. Ved Lydinge Mølle lidt sydvest for Ringe trak 50 Musvåger - sikkert på vej mod Sønderhjørne, dem så Leif Sørensen.

102022sortsgn

Sortklire, der rastede 4 ved Slipshavn. Foto: Søren G. Nielsen.

Undertegnede var ved Knudshoved, hvor der var lidt træk, for eksempel 72 Musvåger, 2 Røde Glenter, 92 Engpibere, 98 Sang- og 25 Hedelærker, 3 Bjergvipstjerter, 920 Bogfinker, 160 Grønsisken og 2100 Stære. På havet rastede 3 gamle Suler og på Storebæltsbroen en Vandrefalk. Den slog en Allike i luften, den var for tung at danse med - en Svartbag kom til og overtog byttet. Flemming Johansen var endnu en gang ved Bøjden Nor, hvor han fandt en Sortstrubet Bynkefugl, den blev set på stedet ugen ud. Tidligere var den ret sjælden på Fyn. Samme sted Bjergvipstjert og en sen Lille Præstekrave. En anden sen fugl var Lærkefalk, som Søren G. Nielsen havde kredsende lavt over skoven ved Slipshavns Enge. Ærø havde besøg af en Stor Tornskade, set af Bjarne Jørgensen. Fra Føns Vang en rastende Fiskeørn, meldt af Jørgen Hjorth og Michael Mosebo - begge Jensen.

102022sortbynkbojdenflj

Sortstrubet Bynkefugl, Bøjden. Foto: Flemming Johansen.

Torsdag
Endnu en vejrmæssigt halvkedelig dag. Der var ingen trækrekorder fra Dovns Klint, hvor Frank Jensen-Hammer havde en stille dag på kontoret sammenlignet med de foregående dage. Der var dog lidt trafik, Steppehøg og Stor Korsnæb for tredje dag i træk, 100 Spurvehøge, 4 Dværgfalke, 15450 Ring- og 179 Hulduer, 64 Sang- og 11 Hedelærker, 2 Bjergvipstjerter og 21400 Bog/Kvækerfinker. Der var også 23 Landsvaler - det tynder ud i svalerne. På Helnæs Hale kunne deltagerne i DOF Fyns tur med Ib Bager glæde sig over 18 Dværgryler - det er årets største antal. På Helnæs Made var der blandt andet 1420 Bramgæs, 6 Røde Glenter og Stor Tornskade.

102022stortorsdagobo

Stor Tornskade, Gulstav. Foto: Ole Bo Olsen.

Fredag
Det var en grå og trist dag - stilhed før stormen skulle det vise sig. Frank Jensen-Hammer må have kedet sig på Dovns Klint, 151 Hulduer, 166 Spurvehøge, 14 Røde Glenter, 3 Dværgfalke, 7 Hedelærker og Stor Korsnæb er selvfølgelig fint, men man bliver kræsen. Der var stadig Sortstrubet Bynkefugl i Bøjden. På Monnet blev det til endnu en Stor Tornskade, den fandt Peder Rasmussen. Arne Bruun var på Thurø Rev, her trak 17 Dværgmåger. Tranerne kommer stadig forbi Fyn, Hans Rytter så 48 ved Ryslinge. Michael Mosebo Jensen fortsatte sit haveprojekt i Røjle, derfor nævner vi 110 Klippeduer, det skal man normalt til Sydeuropa eller en havneby for at matche.

101822nonneesa

Nonnestenpikker, Bøjden Nor. Foto: Esben Aagaard.

Lørdag
Lørdagens og formodentligt også årets fugl for DOF Fyn blev en Nonnestenpikker, som Esben Aagaard fandt ved Bøjden Nor, som han besøgte - muligvis for at få fotos af den Sortstrubede Bynkefugl, der stadig var på plads. Til lykke til Esben med det fine fund! Knudshoved viste endnu engang, at det er et godt træksted for lærker, Kristoffer Hansen havde 128 Sang- og 24 Hedelærker på et par timer. På Dovns Klint var der igen Røde Glenter, Frak Jensen- Hammer meldte 84, også 166 Spurvehøge, 4 Dværgfalke 8 Hedelærker og en Dværgmåge. Søren Bøgelund meldte 249 Musvåger fra Gulstav, som sammen med Franks 44 bragte totalen op på 293. I Keldsnor rastede 750 Hjejler, 4 Sortgrå Ryler, 2 Stenvendere og 16 Sortklirer, meldt af Søren Bøgelund. Der var stadig lidt Dværgmåger på træk andre steder, 3 ved Svendborgsund og 5 på Thurø Rev, set af Erhardt Ecklon og Arne Bruun. Brændegård Sø bød fortsat på 2 Fiskeørne og også Blå Kærhøg og 20 Sølvhejrer - flere observatører.

102022havflj

Havørn, der blev set mange i uge 42, f.eks. 6 ved Brændegård Sø, Gyldensteen: Engsøen og 5 Strynø Kalv. Foto: Flemming Johansen.

Søndag
Frank Jensen-Hammer havde assistance af Søren Bøgelund. Bortset fra 266 Spurvehøge, 9 Hedelærker og 400 Tornirisker var det en forholdsvis stille dag, der dog livede op, da der trak en Sort Glente. Nis Rattenborg meldte om Stor Tornskade ved Gardersø - måske samme fugl som i uge 40 - det blev ugens femte. Samme sted også en ung Blå Kærhøg. Der var stadig Fiskeørn i Føns Vang, også 3 Havørne og en Blå Kærhøg, også meldt af Nis. Ella Mikkelsen havde igen nogle store rasttal fra Nærå Strand: Bramgås 2000, Hjejle 5000 og Almindelig Ryle 4000. Også 29 Strandhjejler og 2 Stenvendere skal nævnes. Mange fugle går til fælles overnatning, for eksempel Husskade, i Ørbæk talte Hans Rytter 28. I Vejlen - Tåsinge sluttede ugen som den begyndte - Peder Rasmussen genså 2 Pibesvaner.

102022fisksg

Indtræk af Fiskehejre onsdag ved Knudshoved - en flok på 15 kom lavt over vandet. Foto: Søren Gjaldbæk.

Tak til fotografer for lån af fotos, vi håber, at vi får tilsendt nogle flere fra uge 42, der jo traditionelt har mange ud at se på træk. Det kan man læse om i næste uges analyse.