Tirsdagsanalysen - uge 47

Af Søren Gjaldbæk

Så blev det endelig koldt! Ugen startede med nattefrost og sne, der ikke smeltede i løbet af dagen. Den sluttede vejrmæssigt i den pæne ende. Onsdag var vi tilbage til det velkendte, gråt, vådt og lunt for årstiden.Ugens store overraskelse blev en Nathejre i Årslev, der desværre kun blev set af finderen. Som forventet begynder vores vintergæster at indfinde sig. 

221122slvgj

Sølvhejrer. Der blev set 34 i Brændegård Sø fredag - årets største antal i det fynske. Foto: Gunnar Jørgensen.

Mandag
Det kolde vejr holdt observatørerne indendørs. Ved Nr. Broby-Lundegård blev søndagens Tundrasædgås set i selskab med et par Grågæs, senere trak de sydpå. Gæs kan ikke lide for meget sne. Den generede tilsyneladende ikke 1200 Bramgæs, som rastede ved Broløkke Strand på Hindsholm inden en havørn jog dem væk. Samme sted og ved Nordskov en brun Blå Kærhøg - John Jensen var rundt på i det nordøstfynske. Æbletræerne ved Lindved Frugt havde tiltrukket 450 Sjaggere, 25 Vindrosler og også 3 Silkehaler, meldt af plantageejer Lars Andersen. Niels Andersen fik en fin boligbirdingart, da en Dværgfalk fløj over matriklen i Rantzausminde. Claus dalskov meldte Skovsneppe fra Tranekær Slot. Endelig fik Henrik Stenholt trådt Enkeltbekkasin op på to lokaliteter på Vissenbjerg-Årup-kanten: Andebølle og Høsletbækken. De raster langs vandløb og på våde enge. Der er formodentligt mange derude, men man skal normalt meget tæt på dem før de letter. Husk gummistøvler!

221122bramhessumjv

Bramgæs ved Hessum. Foto: Johnny Vølund.

Tirsdag
En rigtig trist dag, kold, grå og halvvåd. Det afspejlede sig fuldt forståeligt i meget ringe feltaktivitet. Henrik Stenholt fik trådt endnu en Enkeltbekkasin, denne gang ved Turup. Der var Vandstær på to odenseanske lokaliteter: Munke Mose (Evald Mehlsen) og en genganger ved Dalum Papirfabrik - her var der også Isfugl (Jacob Lyngbo). Nis Rattenborg genså to Traner og Stor Tornskade ved Gardersø. Alle var lykkeligt uvidende om, at man i Årslev kunne have set en Nathejre - onsdag kunne man på DOF Fyns facebookside se et foto af sådan en - Fyns fjerde - billedet var lagt op af Karsten Beyer Holme, som havde fået det tilsendt af en bekendt, som havde taget på byggepladsen overfor Røde Kors.

221122natkarstenbeyerholmetirsdag

Nathejre, Årslev. Foto lagt på facebook af Karsten Beyer Holme.

Onsdag
Vejrmæssigt en kopi af tirsdagen. Gunnar Jørgensen var som så ofte før ved Brændegård Sø - her var der 80 Store og 3 Små Skalleslugere. Desuden 24 Sølvhejrer. Fra Emmerbølle meldte Lene Munch Larsen om Grønspætte - den er vist blevet mere almindelig på Langeland de senere år. Der var stadig Vandstær ved Havhesten i Munke Mose. Erik Ehmsen talte Pibeænder i Arreskov Sø, det blev til 1100 - lidt af en sjat. Også 5 Sølvhejrer. Nogle få håbefulde forsøgte om Nathejren kunne genfindes - det kunne de ikke!

221122toppetotteruplystjao

Som vores svømmeænder er også de toppede Skalleslugere er ved at være ''pæne'' igen. Ugense topnotering blev 75 fra Lumby Middelgrund. Foto: John Andreas Omøer.

Torsdag
Kun et kig på datoen kunne vejrmæssigt adskille torsdag fra onsdag. Fuglemæssigt var det også en stille dag. Fra Vejruplund ved Marslev meldte Bjarne Hove-Sørensen en Stor Tornskade. Peder Rasmussen var på Tåsinge -ved Stjovl rastede fem Tundrasædgæs og på Monnet 47 Spidsænder. I Engsøen ved Gyldensteen var der 12 Små Skalleslugere, 200 Knarænder, 250 Krikænder, 12 Sølvhejrer, 2 Havørne og Blå Kærhøg - Martin Rheinheimer var på stedet. Niels Bomholt havde en Skovsneppe i Mølleskov ved Skjoldmose - de putter sig i skovbunden. Frank Jensen-Hammer forsøgte sig på Dovns Klint, der er ikke meget træk tilbage - det blev dog til 310 Bog/Kvækerfinker, 185 Grønsisken og 57 rastende Havlitter.

221122silkesg

Silkehejre, Jersore. Foto: Søren Gjaldbæk.

Fredag
Silkehejren fra Jersore havde levet ubemærket frem til denne dag, hvor Jens Bækkelund hilste på den. Samme sted 120 Storspover. Ved Gyldensteen gik 4500 Bramgæs til overnatning og fra reservatet 50 Blisgæs og en Isfugl. Michael Mosebo Jensen var ved Båring Vig, her var der en Lapværling. På Thurø Rev kunne man se en Snespurv - det gjorde Arne Bruun, som også havde to flokke Bog/Kvækerfinker på træk - 150+250 ’’you do the math’’. Fra Brændegård Sø meldte Gunnar Jørgensen og Carsten Skou 34 Sølvhejrer - årets største notering. Samme sted 108 Store Skalleslugere, også års-max. Desuden 450 Krikænder. Carsten Skou så også en 51 Spidsænder og en Vandrefalk ved Bøjden Nor. Jan Sørensen havde 16 Sandløbere ved Barager Nebbe, det er efterhånden et fast indslag der hen på efteråret.

221122rodglentels

Rød Glente. Foto: Leif Sørensen.

Lørdag
Der blev meldt Silkehaler fra Bagenkop af Peder Rasmussen og Søren Bøgelund - 40 hhv. 23 og fra havne Kaspisk Måge - 1 hhv. 2. Søren Bøgelund havde to Skovsnepper og en Blå Kærhøg ved Ørnehøj i Gulstav. Ud for Keldsnor trak 24 gamle Dværgmåger og på havet rastede 12 Havlitter, meldt af Peder Rasmussen. Ved Heden/Nordenbro så Peder 2500 Bramgæs. Møllegård ved Spodsbjerg bød på 6 Kortnæbbede Gæs - vores første siden den 29. september og 134 Sangsvaner, blot 3. flok med mere end 100 individer dette halvår, mon ikke der snart kommer mange? Ved nærliggende Barager Nebbe stadig Sandløbere, denne dag 12. Peder Rasmussen var på stedet.

 221122sangflj

Sangsvanerne lader vente på sig - disse er fra Bøjden. Foto: Flemming Johansen.

I Nordenbro sang en Bomlærke for Jan Sørensen - den er ikke  så almindelig på Langeland.I Sybergland kunne man se en sjælden cocktail 13 Svaleklirer (Henrik Kalckar) og 13 Sandløbere (John Jensen), samme sted 2000 Bramgæs. Ugens eneste Stenvender blev set i Bøjden Nor af Gunnar Knudsen og fra nærtliggende Hesseløje meldte Esben Aagaard om 2 Snespurve. I den gamle  færgehavn ved Knudshoved rastede 3 Alke og Pierre Bentzen. Endelig kunne man se Isfugl i Strib, det gjorde Michael Mosebo Jensen.

221122snehesseljeesa

Snespurv, Hesseløje. Foto: Esben Aagaard.

Søndag
I Brændegård Sø var der 36 Blisgæs, 20 Sølvhejrer, 90 Store Skalleslugere og seks af de små, 5 Havørne, set af Leif Sørensen og Gunnar Jørgensen, som også meldte en ret stor vinterflok af Misteldrosler på 35 fugle. I grusgrave ved Davinde lå 10 Små Skalleslugere, dem så Per Rasmussen. Der var fintælling af Snespurve ved Hesseløje, det stod Esben Aagaard for - der var nu 5. Fra Over Holluf en melding næsten lige så sjælden som Nathejren - Morten Kattenhøj så en overflyvende Sortstrubet Lom - det er landets første indlandsobservation - og de er sjældne - siden 2020. Peter Pelle Clausen var i Sortemosen, hvor tre Traner forsvandt mod syd, de overvejer sikkert om det er klogt at overvintre på Fyn. Bjergænderne må snart dukke op i store antal - Ole Goldschmidt havde med sine 7 fra Nørreballe Nor ugens rekord på det felt. I Knudshoved Færgehavn så Kurt Kaack Hansen 2 Sortgrå Ryler.

221122havravnls

Havørn med Ravn. Foto: Leif Sørensen.

Dette blev ordene - tak til observatører og til fotografer, der sikkert længes efter noget mere lys. Vi modtager som vanligt meget gerne fotos fra uge 48!