Tirsdagsanalysen - uge 48

Af Claus Dalskov

Ugen blev præget af koldt, halvvådt og smådiset vejr - hverken fotografers eller observatørers livret. Fuglemæssigt var der ikke mange ny fugle, vi må nøjes med vores rastende vintergæster.

031222lilleskalle1cld

Lille Skallesluger. Den blev set på fem lokaliteter - flest i Brændegård Sø med 51 fugle. Foto: Claus Dalskov. 

Mandag
Mandag med blæst, masser af skyer, dis, regn og ingen sol. Heller ikke mange indmeldinger på DOF Basen.
Årets største fynske flok på 21 Agerhøns ved Tårup på Hindsholm er dog værd at nævne, selvom det nok er udsatte fugle. Benjamin Bech fik set flokken. Så er der også kommet flere Bjergænder til det fynske. 366 ved Bøjden Nor meldt af Leif Kristensen. Endnu er Bjergænderne ikke for alvor dukket op på Sydlangeland og ved Nakkebølle Inddæmning, der traditionelt huser de største flokke.

 031222ageresa

Agerhøne, Hesselager. Foto: Esben Aagaard. 

Tirsdag
Heller ikke tirsdagens vejr fik ret mange ornitter ud at lufte kikkerten, men Jens Bækkelund var dog en tur forbi Engsøen og Reservatet ved Gyldensteen. Her er stadig mange andefugle, men også andet seværdigt: 450 Krikænder ved Reservatet og 240 i Engsøen er ganske pæne tal. Engsøen husede også 280 Pibeænder, 173 Knarænder, 16 Sølvhejrer, 1 Isfugl, 1 Blå Kærhøg han og 4 Imm Havørne. Imm = immature = umoden, altså ungfugle.
Dagens nyhed var Søren Bøgelunds første iagttagelse af et fælles overnatningssted på Langeland for Rød Glente, nemlig 5 fugle, der gik til overnatning i et område nord for Tryggelev.

031222isejbymollelr

Isfugl, Ejby Mølle. Foto: Lars Rasmussen.

Onsdag
Samme vejrtype onsdag som de foregående omend vinden havde lagt sig noget. Mogens Ribo Petersen var taget en tur til Fællesstrand på Fyns Hoved og fik her noteret 160 rastende Hvinænder, 71 Storspover og 59 Strandskader. Peder Rasmussen havde 61 Spidsænder på Monnet og ved Bjernekrogen i bunden af Faaborg Fjord så Per Damgård Poulsen 850 Blishøns og en enkelt Isfugl.
Dagens specialitet var nok 1 Sule set fra Thurø Rev af Arne Bruun.
Kurt Kaack Hansen meldte 51 Silkehaler fra Skaboeshuse. Den mulige store invasion af denne art er vist aflyst for denne gang, selvom vi her på Fyn har spredte indmeldinger. Denne dag også 1 Silkehale fra Rudkøbing meldt af Jan Sørensen.

031222rodbsn

Rød Glente, hverken den eller fotografen nød vejret. Foto: Bent Staugaard Nielsen.

Torsdag
Per Rasmussen - Fyns Glentemand - har opdaget en ny overnatningsplads for de Røde Glenter, nemlig Rundeskov lidt øst for Snarup. Minimum 48 gik til overnatning denne torsdag! 1 overflyvende AD Vandrefalk fik Per også noteret samme sted
Niels Bomholt var en tur forbi Helnæsbugten, hvor 155 Toppede Skalleslugere og 600 Blishøns rastede. Lidt længere ude på halvøen fandt han 305 Pibeænder, 15 Spidsænder og 330 Krikænder på Helnæs Made.

031222munksg

Vi har i stigende grad overvintrende Munke, som i løbet af vinteren slår sig på æbler. Denne holdt til i fotografen have i Odensen on and off i uge 48. Foto: Søren Gjaldbæk.

Freya Mørup-Petersen var omkring Odense Å ved Dalum og fik noteret 1 Vandstær, 2 Rødtoppede Fuglekonger og 5 Kernebidere. Vandstæren her er sammen med en fugl i Munke Mose og en ved Ejby Mølle sæsonens eneste indtil videre.
Ved Bjerreby på Tåsinge fandt Lars Kirk 5 Tundrasædgæs og ved Vejlen på samme ø 1 Blå Kærhøg.
Jens Bækkelund så 250 Hjejler, 2 AD Havørne og 1 Lysbuget Knortegås ved Mågeøerne. De Lysbugede Knortegæs ses ikke så ofte i det fynske, men er hovedsagelig at finde i den nordlige del af Jylland.
Sybergland er stadig stedet med de største antal Taffelænder, 132 blev talt her af Poul Larsen.

031222rodtopfmp

Rødtoppet Fuglekonge - en af to ved Dalum Papirfabrik. Foto: Freya Mørup-Petersen.

Fredag
Fredag med samme vejrtype, dog småregn det meste af dagen på Langeland, hvorfor der ikke er indmeldinger herfra.
Mindst 1 overflyvende Stor Korsnæb i Morud Skov hørt og set af Anton Markvad, der også havde 30 fouragerende Lille Korsnæb samme sted. 1150 Pibeænder i Nakkebølle Inddæmning er stadig et pænt stort antal set af Niels Bomholt. I Nakkebølle Fjord talte Carsten Skou 122 Lille Lappedykker og Carsten rundede også Brændegård Sø, hvor 13 Lille Skallesluger, og 6 Havørne blev noteret.
Ved Bregnør bugt på Fyns Hoved så Michael L. G. Glentedal 4 Havørne, og ved Røjle By blev 200 Stillits fouragerende i Solsikkemark set af Michael Mosebo.
Per Rasmussen, der i går fandt en ny overnatningsplads for Rød Glente, antydede også i en kommentar i går, at der nok stadig var overnattende glenter på den gamle overnatningsplads ved Gultved. Han havde ret, fredag så han 18 Røde Glenter gå til overnatning her.
Peder Rasmussen var en tur rundt på Tåsinge med blandt andet 271 Knopsvaner i Lunkebugten, 53 Storspover ved Stjoul og 59 Spidsænder på Monnet.

031222storcld

Stor Skallesluger. Foto: Claus Dalskov.

Lørdag
En Bjergvipstjert ved Odense Å i Dalum. Fundet af Freya Mørup-Petersen, som også fik et gensyn med de 2 Rødtoppede Fuglekonger og Vandstæren. Martin Rheinheimer var forbi Engsøen ved Gyldensteen: 1 Silkehejre, 24 Sølvhejrer og 1 Duehøg blev noteret her, mens en pæn flok på 400 Blisgæs også kom i bogen. Disse dog set ved Nørre Højrup. Mon ikke Silkehejren er den fugl, der har holdt til ved Jersore i uge 46 og 47?
En tidligere overnatningsplads for Rød Glente er i spil igen: 12 glenter fløj til overnatning ved Kalovnshuse syd for Håstrup meldt af Lars Petersen. Endelig skal nævnes 30 Silkehaler fundet af Laila Neermann ved Nyborg.

031222sangflj

Sangsvane, vi må have nogle til gode. Foto: Flemming Johansen.

Søndag
Søndag med gråvejr og kold vind fra NØ holdt dog ikke fuglefolket hjemme. Laila Neermann var en tur på Langeland og fandt 6 Kortnæbbede gæs på marker ved Møllegård syd for Spodsbjerg - her var de også i sidste uge. Ikke en art vi så ofte støder på i det fynske. Også 17 Tundrasædgæs og 600 Grågæs fouragerede her. Både ved Herslev og i Bagenkop Havn var der 1 Kaspisk Måge, og ved Søndenbro en flok på 35 Silkehaler.
Jan Stener Jørgensen var også på Langeland og fik noteret 1 Blå Kærhøg og 2 Skægmejser ved Strandsøerne syd for Tranekær Fyr.
I det fynske var Martin Rheinheimer ved Bøjden Nor og kunne se 1100 Troldænder, 62 Spidsænder og 1000 Bjergænder, foreløbig det største antal Bjergænder ved noret i denne sæson.
Anders Myrtue genfandt Silkehejren – denne gang på strandengene ved Jersore.
På DOF Fyns søndagstur så den godt halve snes deltagere 51 Små Skalleslugere og 56 Store Skalleslugere i Brændegård Sø. Her rastede også 600 Krikænder og 5 Havørne.
Joshua Haahr så 250 Gråkrager ved Strandskovgård ved Bovense sidst på eftermiddagen – givetvis fugle ved eller på vej til en fælles overnatningsplads.

031222lillecld

Lille Skallesluger. Foto: Claus Dalskov.

Tak til observatører og fotografer. Vi modtager gerne fotos til næste uges klumme.