Tirsdagsanalysen – uge 50

Af Jens Peter Bech

Det blev en kold uge med tocifrede frostgrader om natten og flere isdøgn. Mange af søerne frøs til, så observatørerne måtte til kysterne.

121222klydeet

Ti Klyder blev set i Østerø Sø tirsdag og ved Slipshavns Enge fredag. Foto: Erik Thomsen.

Mandag
Kurt Due Johansen var taget til Gyldensten hvor der blev talt ænder og gæs i Kystlagunen. 2.900 Bramgæs, 36 Knarænder, 293 Pibeænder, 507 Gråænder og tre Havørne blev det til. Kurt så også en Isfugl i Reservatet. Der blev også set Isfugl i Ellemose af Michael og Michael (Mosebo Jensen og Brunhøj Hansen), samt en ved Bjørnemosegård af Susanne Rørdam Skov. I Vejlen på Tåsinge sås to Enkeltbekkasiner af Jan Stener Jørgensen.
Nina Bjørn fik her på falderebet nået art nummer 70 i Boligbirding i form af en Vandrefalk. I Jordløse skov så Leif Kristensen en Skovsneppe, og en Bjergvipstjert trak over Faaborg. Set af Per Damgaard Poulsen.

121222islr

Isfugl er afhængig af, at der er huller i isen for at kunne fiske. Fruens Bøge. Foto Lars Rasmussen.

Tirsdag
Hvidkliren overvintrer normalt i Sydeuropa og Afrika. En enkelt Hvidklire blev dog tirsdag set ved Mågeøerne af Jens Bækkelund. Igennem de senere år har der årligt været set Hvidklire i december på Fyn. I 2021 var det nøjagtigt samme dato der blev set Hvidklire ved Gyldensteen.

121222almryleesa

Almindelige Ryle. Hesseøje. Foto Esben Aagaard.

Ved Barager Nebbe sås 13 Sandløbere af Peder Rasmussen. Peder tog også en runde på Langeland for at se på Kaspiske måger. Det blev til en i Bagenkop havn, en i Keldsnor og to i Spodsbjerg havn. I Keldsnor rastede også 35 Lille Skallesluger. Hou Nordstand er et godt sted for Stenvender. Morten Müller så 10 af slagsen, samt to Sortgrå Ryler. En enlig Stenvender blev også set ved Bogense af Jens Bækkelund.

121222storaulbymmj

Stor Præstekrave - Aulby Å. Nordfyn er tit god for en vinterkrave. Foto: Michael Mosebo Jensen.

En flok Grågæs havde følge af en enkelt Kortnæbbet Gås ved Føns Vang. Michael Mosebo Jensen kunne dog rapportere at den fløj igen, da to Havørne gik på jagt. I Odense Å ved Dalum Papirfabrik kunne der stadig ses Vandstær, det gjorde Martin Rheinheimer. Ved Knudshoved kunne man stadig se Stenpikker, også Stenvender, 9 Klyder, 6 Sortgrå Ryler og en indtrækkende Rød Glente. Søren Gjaldbæk var på stedet.

121222flagjd

Kamp ved foderbrættet. Uenighed imellem Stære og Stor Flagspætte. Frellesvig. Foto Jane Ditzel.

Onsdag
Vi starter onsdag hvor tirsdagen sluttede. Nemlig med Vandstær ved Dalum Papirfabrik. I dag slog Jonas Fahrendorff vejen forbi. Ved Øster Skerninge var en stor flok Bramgæs samlet. 2.800 kunne Niels Andersen berette.
I Fællesstrand ved Fyns Hoved kunne Mogens Ribo Petersen tælle tre Sortgrå ryler i fællesskab med Almindelig Ryle, 27 Islandsk Ryle, 85 Strandskader og 12 Spidsænder. I Ellemosen sås 260 Sjaggere samt en Isfugl af Michael Mosebo Jensen.

121222topls

Toppet Skallesluger. Faldsled. Foto Leif Sørensen.

Både ved Brændegård Sø og Kavslunde blev der set Vandrefalk af Bo Gregersen og Jesper Brinkmann Nielsen. Ved Tommerup sås en Duehøg af Jakob Lyngbo.

121222mistelsus

Misteldrossel. Flyvesandet. Foto Susanne Strunk.

Torsdag
Ved Monnet på Tåsinge så Carsten Skou en Dværgfalk. Fra Gyldensteen kunne Anne-Marie Bech berette om 1000 rastende Bramgæs, 300 Pibeænder, en Blå Kærhøg Han samt tre Havørne. I Lindved Frugtplantage sås en god flok Sjaggere på 500 stk. af Lars Andersen. Til sidst er der rapporteret en usædvanlig stor flok på 800 Nordlig Gråsisken i Karlskov af Erik Busk. Der er dog ingen andre rapporter om så store flokke på Fyn denne vinter, så det kan være en fejlindtastning. Det er den største flok rapporteret på Fyn nogensinde.

121222lillegrakko

Lille Gråsisken ved Ryds Å. Foto Karen Koefoed.

Fredag
For lidt over en uge siden kunne der stadig berettes om over to Sølvhejre på samme lokalitet. Denne uges største antal blev tre overflyvende fugle ved Monnet på Tåsinge. De tilfrosne søer kan være forklaringen på dette. Bo Gregersen stod bag observationen og kunne ligeledes berette om 125 Bjergirisk samme sted.

121222sand1sv

Sandløber. En lille flok holder til omkring Spodsbjerg. Foto: Steen Vagner.

Over Odense Lufthavn blev der observeret fem mindre flyvemaskiner i form af fem Pibesvaner. Jakob Lyngbo var på pletten som flyspotter.
I havet ud for Enebærodde rastede 50 Fløjlsænder. Set af Viktor Bendiksen. I Lindved Frugtplantage kunne Lars Andersen berette at gårsdagens Sjagger flok næsten var fordoblet og nu var oppe på 900 fugle. Ved Egensedybet rastede 200 Sangsvaner i en flok. Viktor Bendiksen kunne se disse gå til overnatning inden solnedgang. Ved Barager Nebbe var der stadig Sandløber. Claus Dalskov talte ti. Afslutningsvis var der Bjergvipstjert i Odense Å ved Brobyværk. Set af David Damsgaard Dysager.

121222dbsj

Dobbeltbekkasin. Faldsled. Stoffer Jaeger.

Lørdag
I Flægen ved Tybrind så Michael Mosebo Jensen en Dværgmåge. Samme sted sås også Blå Kærhøg og to Skægmejser. Lars Witting så også Dværgmåge lidt længere syd på ved Husby Strand. Formentlig den samme fugl.

121222dvaergmmj

Dværgmåge ved Flægen. Foto Michael Mosebo Jensen.

Der blev set Vandstær to steder i Odense Å denne dag. En i Munke Mose set af Evald Mehlsen, og en ved Dalum Papirfabrik set af Freya Mørup-Petersen og Kristoffer Hansen.
Ved Thurø Rev rastede 61 Stor Skallesluger, set af Arne Bruun. Arne tog også en tur i Østerskov på Thurø hvor 900 Kvækerfinker fouragerede. Ved Ollerup så Niels Andersen 89 Blisgæs.

121222storskalls

Stor Skallesluger ved Faldsled. Foto Leif Sørensen.

Søndag
Sne og is får Skovsnepperne ud af deres skjul for at fouragere, hvorfor de oftere kan ses på denne årstid. Søndag sås tre i Røjleskov af Erik Busk, en ved Skaboeshuse af Kurt Kaack Hansen samt en ved Dalum Papirfabrik af Freya-Mørup Petersen, som også så Vandstær og tre Isfugle samme sted.
I Gamborg Fjord var der samlet 90 Små Lappedykkere. De er også nemmere at se her om vinteren, hvor de samles i store flokke, i modsætning til om sommeren hvor de ofte gemmer sig imellem sivene. I Teglværksskoven sås 1000 Kvækerfinker af Jørn Knudsen. Per Rasmussen talte igen Røde Glenter, og kunne søndag se ti af slagsen gå til overnatning ved Rundeskov. Samtidig sås en Vandrefalk. Ved Seden Strand rastede tre Kaspiske måger. Set af Kristoffer Hansen. En Enkeltbekkasin blev trådt op af Leif Bisschop-Larsen ved Monnet.
På den sidste dag med sne i denne omgang slutter vi af med 35 Snespurve som fouragerede i Keldsnor i selskab med Morten Müller.

121222snedalbytkh

Søndag sås 35 Snespurve ved Keldsnor. Disse fra Dalby Bugt. Foto Tina Kierkegaard Hansen.

Hermed går Tirsdagsanalysen på juleferie, og vil derfor gerne sige tak for alle der har bidraget med billeder og observationer både i denne uge, men også igennem hele 2022. Vi håber at I stadig vil bidrage til næste års analyser.

God jul og godt nytår.