Tirsdagsanalysen uge 13

Ugen var præget af højtryksvejr - skyfrit og nattefrost - det sidste satte i den grad en prop i trækket, der blev ikke registreret meget. Det flotte vejr i kombination med coronafri/hjemmearbejde gav usædvanligt mange indberetninger til DOF Basen, 3312 i alt - fuglebilledet var ret stabilt, der blev ikke fundet mange nye fugle.

En af ugens seks Vandrefalke - denne ifølge Klaus Malling Olsen med karakterer, der peger mod den nordøstlig form calidus. Foto: Jan Nielsen.

Mandag den 23. marts var der fortsat Rødhovedet And i Nørreballe Nor, den blev ikke meldt yderligere. Dagen bød på lidt tranetræk: Gunnar Knudsen havde en flok på 47 kl. 13.35 - samme flok set samme tidspunkt ved Bjerne af Lars Skaaning Dyreborg. Fuglene trak nord, halvanden time senere så Britta Merete Larsen 47 trække nordøst ved Hjallese - det kunne meget vel være samme flok. Dagen gav yderligere 291 på træk rundt omkring, største flok havde Carsten Skou ved Egense v/Svendborg med 115. Klyderne er for alvor ved at indtage Gyldensteen: Reservatet, hvor Gregers Johannesen så 72 - det skal blive spændende at se, om de får unger på vingerne.

Klyder. Foto: Finn Skov.

Morten Müller fandt en Sortstrubet Bynkefugl ved Snaremose Sø, ugen igennem kunne man se et par ved Tryggelev og lidt usædvanligt en ved Kohave nær Odense, fundet af Poul Bjerregaard. Blåhalsene - han og hun - var på plads ved Ballen. Ugen bød på yderligere 4 lokaliteter med Blåhals, ved Flægen v/Tybrind var der 3 hanner og en hun (Mads Syndergaard).

Sortstrubet Bynkefugl, Tryggelev Nor. Video: Esben Eriksen.

Det tynder gevaldigt ud i Blisgæssene, tirsdag den 24. marts blev der set 116 af ugens i alt 182 rastende fugle ugen igennem. Ved Jersore havde Kurt Due Johansen en flok på 242 Knortegæs - med en enkelt sortbuget imellem. Ved Ristinge Hale holder også en flok Knortegæs til - Arne Bruun talte 145. Den 27. marts fandt Henrik Knudsen samme sted 2 sortbugede mellem de mørkbugede - se fugleknudsen.dk. Begge fugle blev set af Kurt Due Johansen den 28. marts.

Spidsand, han og hun, Monnet. Der raster mange for tiden. Foto: Poul V. Rasmussen.

Kurt Due Johansen var også - igen, igen - en tur forbi Agernæs Flak, hvor der på dette tidspunkt altid er mange Spidsænder. Kurt fik 268, det største rasttal i 25 år. Såvel Kohejren som Sortspætten blev meldt tirsdag fra henholdsvis Sortemosen og Hindsgavl Batteriplantage - begge arter blev set ugen igennem. Søren G. Nielsen havde 5 Atlingænder ved Nr. Broby-Lundegård, der var fortsat 3 ved Broby Sø. Der blev set 3 flokke af Silkehale i uge 13 - den første og største af Merry Sunke Larsen, som så 23 i Nyborg - samme flok blev også set søndag.

Atlingænder, Broby-Lundegård. Foto: Søren G. Nielsen.

Onsdag den 25. marts genså Peder Rasmussen Nilgæssene fra Siø, som åbenbart er vendt tilbage - de blev set ugen ud. Den første af ugens seks Fiskeørne rastede ved Brændegård Sø, det gjorde Gunnar Jørgensen også. Ved Hagenskov Slotsmølle sang en Rødtoppet Fuglekonge for Thomas Kampmann.

Sortstrubet Bynkefugl, Tryggelev Nor - man kunne se et par der ugen igennem. Foto: Jan Nielsen.

Torsdag den 26. marts var antallet af Spidsænder ved Monnet oppe på 92 - Poul V. Rasmussen besøgte stedet, hvor der også rastede 3950 Bramgæs, der er fortsat omkring 16.000 fugle i det fynske. Dagen bragte ikke meget nyt.

Der blev set Sortspætte hele ugen i Hindsgavl Batteriplantage. Foto: Niels Larsen.

Fredag den 27. marts kunne Lars Kirk gense sin Store Tornskade ved Brændeskov - den har været der siden den 20. marts. Lørdag havde Martin Rhienhammer en ved Svanninge Bjerge, som ikke har været meldt derfra siden den 7. marts. Ugens sidste Store Tornskade holdt til i Tryggelev Nor. Årets første Lille Præstekrave fandt Niels Bomholt i Hønsehave Grusgravssø, et ganske normalt ankomsttidspunkt.  Ole Goldschmidt meldte om 7 syngende Rørdrummer i Tryggelev og Salme Nor - det er mange, vi skal til Vejlerne for at mønstre et lignende antal!

Uge 13 gav ankomst af Lille Præstekrave - ikke denne fugl. Foto: Poul Brugs Rasmussen.

Forventeligt nok tynder det også ud i Bjergænderne. Lørdag den 28.marts havde Leif Kristensen 110 i Bøjden Nor, mandag var der 195 (Niels Bomholt). De Sorthalsede Lappedykkere har været her siden den 6. marts, men kun en til to fugle pr. lokalitet. Dette billede ændrede sig lørdag, hvor Ralph Quinten havde 11 i Føns Vang, hvor der helst skulle komme lidt flere. Der blev meldt 3 Hvide Storke i uge 13, den sidste så Rasmus Petersen fredag ved Lillestrand.

Sorthalset Lappedykker - de må snart ankomme i større tal. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Dagen bød også på ankomst af Brushane, Michael Mosebo Jensen så en ved Gyldensteen Engsø. Samme sted så Anders Odd Wulff Nielsen en hybrid mellem Sorthovedet Måge og Hættemåge - de ses af og til. Henrik Knudsen så den ægte vare (Sorthovedet) ved Botofte Sø - det kan man læse om på fugleknudsen.dk. Både Langø Hoved og Emtekær Nor havde besøg af Mosehornugle (John Jensen og Mads Syndergaard) - der skal nok dukke nogle flere op de næste uger. Ved Gulstav havde Ole Goldschmidt en overtrækkende Gulirisk - det blev Fyns første i år.

Det blev ugen, hvor Gransangeren for alvor viste sig, denne fra Åløkkeskoven, hvor der den 25. marts sang 7. Foto: Esben Eriksen.

Søndag den 29. marts blev det til 3 Rødtoppede Fuglekonger, en ved Blangstedgård (Kristoffer Hansen) og to i Slæbæk Skov (Per Rasmussen). Ved Ørbæk trak en Fiskeørn (Michael Højgård Hansen) og yderligere to ved Gulstav (Søren Bøgelund). En større bande Hjejler var stimlet sammen ved Egense v/Svendborg - set og talt af Niels Andersen, de samler sig den kommende periode inden turen nordpå. Afslutningsvist vil vi nævne et spændende ynglefund: Poul V. Rasmussen fortæller, at et par af Slørugle har indtaget en kasse på Tåsinge - vi får se, hvor mange unger, der kommer ud af det.

Tak til alle, der har bidraget med fotos - vi modtager naturligvis stadig meget gerne fotos fra uge 14.

Tekst: Søren Gjaldbæk.