Tirsdagsanalysen - uge 13

Af Claus Dalskov

Det blev ugen, hvor vi for første gang siden 12. februar ikke kunne se Søkonge, som trøst kunne man se Lille Bjergand ugen igennem i Sybergland. Ugen gav vores første Digesvale, Blåhals, Stenpikker og Fiskeørn - i år, i denne sammenhæng glemmer vi vinterpikkeren fra Nyborg.

040423shmagecld

Sorthovedet Måge, Barager Nebbe. Foto: Claus Dalskov.

Mandag
Ugen startede med flot sol fra morgenstunden, mens det op ad dagen blev mere blandet med sne- og regnbyger ind imellem.
Adskillige af de seneste ugers fugle var på plads her mandag. Det gjaldt den Lille Bjergand ved Sybergland, de 20 Sandløber ved Barager Nebbe Revler, den Sorthovede Måge syd for Spodsbjerg og de 2 af 3 Skestorke ved Bøjden Nor.

040423tranefaborghavnflj

Tranerne er begyndt at trække, vi mangler en stor dag. Disse er fra Fåborg Havn. Foto: Flemming Johansen.


4 overflyvende Traner ved Faaborg Havn set af Flemming Johansen kunne være trækkende fugle. Leif Sørensen havde 5 Sølvhejrer på engene nord for Brahetrolleborg Slot og Jens Rasmussen noterede 400 Hjejler og 24 Klyder ved Bøjden Nor. I Bøjden By så Arnbjørn Jens Jørgensen en  Sortstrubet Bynkefugl. 2 Rødtoppede Fuglekonge fra Mølleskov ved Skjoldemose kom i bogen hos Niels Bomholt og ved Bispeenge fandt Andres Myrtue en Lille Præstekrave.
Frank Jensen-Hammer var på plads på Dovns Klint og så blandt andet 2 østtrækkende Suler. Se de øvrige trækobservationer i skemaet.

040423blastaviskko

Blåhals, Stavis Å. Foto: Karen Koefoed.

Tirsdag
En flot solrig dag ventede tirsdag, og måske dette fik årets første fynske Blåhalse i sanghumør. En fundet ved Bispeenge af Vibeke Hansen og en ved Stavids Å fundet af Karen Kofoed. Vibeke så også 2 Skægmejser ved Bispeenge og samme sted var gårsdagens Lille Præstekrave blevet til 2, set af Gunhild Brink. På Fyns Hoved rastede en Sortstrubet Bynkefugl, en hun, den så Søren Gjaldbæk.

040423rodpvr

Uge 13 ´gav godt halvtreds Røde Glenter - de fleste enlige fugle, denne blev set ved Vejlen - Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Den Lille Bjergand på plads ved Sybergland set af flere, blandt andet Henrik Mathiasen, som også noterede 300 Pibeænder, 175 Krikænder og 35 Rørspurve samme sted. En mulig Sort Glente blev set trækkende højt NØ af Mikael Lassen, også ved Sybergland. Ved Vejlen på Tåsinge så Niels Andersen 51 overflyvende Storspover. Pierre Bentzen var ved ved Bøjden Nor og talte 300 Hjejler. Samme sted noterede Jakob Sunesen 6500 Bramgæs og gensyn med de 3 Skestorke, og denne dag havde Flemming Johansen igen 4 overflyvende Traner ved Faaborg! 

040423spidslk

Spidsand. Foto: Lars Kirk.

Onsdag
Onsdag med en Hvid Stork fouragerende ved Martofte, set af Emil Boesen, og ved grusgravene i Birkum så Leif Sørensen en Tundrasædgås og en Kortnæbbet Gås – begge overflyvende fugle. Per Rasmussen havde en Bjergvipstjert ved Tarup Vandmølle og en Blå Kærhøg ved Brockdorff Enge.
Drama ved Skaboeshuse, hvor Kurt Kaack Hansen overværede en luftkamp med 2 par voksne Havørne involveret. Samme sted noterede han også 3 fouragerende Grønspætter.
Ved Faaborg så Per Damgaard Poulsen en østtrækkende Sortstrubet Lom.

040423klydelk

Klyde. Foto: Lars Kirk.

Torsdag
Trods masser af regn den første del af torsdagen tog Tommy Kaae en tur forbi Ølundgårds Inddæmning og Mellemstykket og fik masser af ænder i bogen: 208 Gravænder, 327 Krikænder, 387 Pibeænder og 143 Skeænder. Også 6 Sorthalsede Lappedykkere og 32 Klyder blev noteret.
Leif Kristensen var forbi Bøjden Nor hen på eftermiddagen, hvor vejret artede sig noget bedre og nu med 6 Skestorke og 600 Hjejler! Endnu 1 Skestork blev set af Jens Bækkelund ved Fogense Enge.
Pænt ringduetræk over Langeland: 3600 trak nord over Rudkøbing set af Morten Müller, der vurderer, at langt flere end de sete er trukket. Flere vadefuglearter er på vej tilbage fra vinterkvartererne, således så Michael Brunhøj Hansen 5 Svaleklirer ved Møllemade/Ellemose, Søren G. Nielsen 4 af samme art på engene nord for Nr. Broby og Tommy Kaae havde 4 Brushøns ved Ølundgårds Inddæmning.

040423svalesg

Svaleklire. Den stod i en vandpyt på en mark syd for Dalby og nød en syngende Sangdrossel. Foto: Søren Gjaldbæk.

Fredag
Grå fredag og ikke mange bemærkelsesværdige fugleobs. Nævnes skal dog en østtrækkende Sule set af Frank Jensen-Hammer fra Dovns Klint, hvor også 3 Hulduer trak forbi. Se øvrige tal i skemaet.
Jeg selv havde en Sorthovedet Måge i Botofte Skovmose. Lars Munk så vores såvel første Digesvale som første Stenpikker i år i Tryggelev Nor og desuden 25 sene Silkehaler i Vornæs Skov på Tåsinge - en god dag må man sige. Mange af denne og tidligere ugers faste fugle stadig på plads, dog er der denne dag 6 Skestorke ved Bøjden Nor.

040423stenpikkko

Stenpikker, Tryggelev Nor, søndag - meget muligt samme fugl, som blev set fredag. Foto: Karen Koefoed.

Lørdag
Det tog noget tid lørdag, inden opklaringen nåede det fynske, så indmeldingerne denne dag er rimelig overskuelige. Skestorkene ved Bøjden Nor er nu steget til 8, set af Flemming Johansen.
Gunnar Jørgensen så samme sted 23 Klyder og 400 Hjejler.

040423skesj

Der var Skestorke - fra to til otte - ugen igennem i Bøjden Nor, disse er fra mandag. Foto: Stoffer Jaeger.

Søndag
Rigtig flot vejr søndag fik ornitologerne i felten, blandt andet Ole Goldschmidt, der var en tur ved Tryggelev og Salme Nor. Uddrag fra notesbogen: 8500 fouragerende Bramgæs, 2 Fiskeørne og 1 Vandrefalk trækkende NØ, 5 Skægmejser, 3 Sortstrubede Bynkefugle, 2 Vandrikse og 6 stk. Rørdrum. Ialt 7 Havørne blev også noteret, nogle NØ-trækkende. Også Erik Busk så Fiskeørn, det var ved Strib og vores første i år.

040423mosehornmichaeleg

Mosehornugle, Helnæs. Foto: Michael Eg.

Anton Markvad en tur langs Stavids Å i skovområdet øst for Morud. 2 Isfugle, 4 Bjergvipstjerter og en kaldende Rødtoppet Fuglekonge kom i bogen. Også Anders Odd Wulff Nielsen fik hørt en Rødtoppet Fuglekonge. Denne i Gudbjerg Skov, hvor Anders også fandt en Duehøg. Leif Kristensen var i Svanninge Bjerge og så 6 Havørne og 2 Grønspætter her. Niels Bahl Andersen fik set Silkehejren, der gemmer sig i det nordfynske, Denne dag opholdt den sig på strandengene ved Jersore. Michael Eg var på tur til Helsnæs - det gav en flot Mosehornugle. Vi har ikke haft mange vinterfugle, måske forårstrækket kan råde bod på de få observationer af den art.

040423lilleskallk

Lille Skallesluger, det er med at nyde dem - de sidste forsvinder snart. Foto: Lars Kirk.

Vi skal som vanligt takke fotografer og observatører og ønsker alle en god påske. Det skal blive spændende at se, hvad uge 14 bringer, der er mange fugle, der venter på varmefremstød - det er med at vholde sig parat.