Tirsdagsanalysen - uge 3

Af Esben Eriksen

Ugen begyndte regnfuld og blæsende fra syd. Midt på ugen meldte nattefrosten sin ankomst og dagtemperaturen holdt sig i den lave ende. Således var alle forårsfornemmelser for en stund på pause, i al fald er der endnu ikke meldt om trækkende lærker.

326050973 941412030556939 3782187556830838486 nSøndag fandt Susanne Strunk "forårets" første Store Præstekraver ved Bogense Strand. Her den ene af de to fugle som Susanne fandt. Foto: Susanne Strunk

Mandag

Man kunne have forventet, at den kraftige søndenvind havde kastet en portion Dværgmåger af sig på Sydlangeland eller Spodsbjerg, men meldingerne udeblev. Niels Bomholt så dog en enkelt adult Dværgmåge ved Søren Bilds Strand sydfor Ulbølle.

Ved Lumby Inddæmmede Strand talte Anders Myrtue 450 Sangsvaner, og mellem de mange Sangsvaner gemte der sig også 2 Pibesvaner. En flok på 17 Kortnæbbede Gæs fundet af Jacob Sterup ved Lydinge Gårde voksede til 28 senere på dagen, da Niels Bomholt kom forbi. Den megen vestenvind ugen forvejen har nok skubbet dem langt øst på. Samme sted stod 173 Blisgæs. En enkelt Tundrasædgås rastede ved Møllemade og blev set af Michael Brunhøj Hansen.

325392409 846924333077012 4541882153472387768 n

Lille Skallelsuger er set på flere lokaliteter. Flest er set ved Gyldensteen. Se også kortet for lokaliteter med Lille Skallesluger i uge 3.  Foto: Steen Vagner

I Hvidkildesøen rastede en pæn flok af Lille Skallesluger – 19 talte Jacob Sterup. Ved Dømmestrup rastede 4 Traner, de er ved at indfinde sig. Jens Bækkelund så en Blå Kærhøg ved Gyldensteen, og Lilly Sørensen så en ved Søren Bilds Strand.

Jane Ditzel så ugens første Stor Tornskade ved Frellesvig.

Tirsdag

17 af de Kortnæbbede Gæs var på plads igen og i selskab med 321 Blisgæs og en Blå Kærhøg, der lagde vejen forbi – det hele blev set af Leif Kristensen. Ved Fårevejle talte Erik Overlund 250 Sangsvaner. Mørkemose ved Sandholt husede dagens største antal Sølvhejrer – 8 fugle, igen var det Leif Kristensen.

Ved Herslev på Langeland så Jan Sørensen 2 Blå Kærhøge, mens Mogens Lind Jørgensen kunne notere hele 4 fugle ved Skovsgård. Stoffer Jaeger rundede dagen af ved glenteovernatningspladsen ved Håstrup og lagde 32 Røde Glenter i seng.

Onsdag

Der var sne i luften flere steder onsdag morgen, men det klarede hurtigt op. Jens Bækkelund gæstede Mågeøerne og talte 29 Lysbugede Knortegæs og 2 Kortnæbbede Gæs. Jens talte endvidere 40 Små Skalleslugere ved Gyldensteen. Ved Nakkebølle talte Pierre Bentzen 11 Små Skalleslugere, og ved Bøjden så samme Pierre 2.500 Bjergænder.

325 Pibeænder og 140 Krikænder ved Hårbymade er et flot tal og blev talt af Niels Andersen. Der synes at være pænt med svømmeænder rundtom i det fynske denne vinter. 950 Blishøns er også en pæn flok – de blev talt af Niels Bomholt ved Faaborg Havn. Der er blevet længere mellem Blishønsene, selvom arten fortsat er talrig. Atlas III viste at Blishønen i Danmark er gået tilbage med 17% siden Atlas II. I Europa er bestanden samlet set gået tilbage med 1/3.

323422899 714168160324818 4127184207810744280 n

Havlit fra Sydlangeland. Overrraskende få der ses andre steder ved de fynske kyster. Foto: Flemming Johansen

Ti lokaliteter kunne melde om Sølvhejre. Flest blev set ved Gyldensteen, hvor 10 fugle rastede og blev talt af Tom Tjørnum. Ved Gardersøen rastede 3 Traner, set af Michael Mosebo. Knudshoved er et sikkert sted for Sortgrå Ryle, Kurt Kaack Hansen så 5.

Der var 2 Blå Kærhøge ved Korshavn, kunne Mogens Ribo Petersen konstatere, og ved Bækkehave så Lars Kirk en enkelt. Stor Tornskade kunne ses ved Hesselagergård, og det gjorde Leif Bisschop-Larsen. Ved Bjergkammer var den Sortstrubede Bynkefugl på plads, konstaterede Stoffer Jaeger.

Torsdag

En stille dag med få indtastede observationer. Tranerne er også ankommet til Arreskov, hvor Erik Ehmsen talte 3 fugle. 1 Dværgmåge trak forbi Rudkøbing Havn og Erik Overlund. 165 Blisgæs, set af Niels Andersen, skal også nævnes.

Fredag

Ugen har ikke været præget af store Bramgåsetal, men fredag skønnede Tim Lassen, at 10.000 fløj over ved Måle Strand. Samme sted 5 Sortkrager. Nakkebølle bød på 25 Små Skallesluger, talt af Gunnar Jørgensen og Arnbjørn Jørgensen. Ved Tårup så Benjamin Bech en Blå Kærhøg, mens Lars Kirk så 2 ved Søby Monnet. Peder Rasmussen så en af disse fugle samt en Vandrefalk samme sted.

Niels Bomholt fortsatte med at tælle Blishøns. Denne gang kom 690 i bogen ved Nørresø. John Markenvard talte 10 Sortgrå ryler ved Knudshoved, og ved Spodsbjerg så Simon Iversen en enkelt. Samme Simon så en 2k Kaspisk Måge i Bagenkop. Der er blevet længere mellem dem, efter fiskeriet er gået noget i stå i Østersøen.

326505289 851893432596817 5640140888910172869 n

Himalayasangeren var fortsat på plads viste det sig, da det blev småfuglevenligt "luskevejr" igen. Søndag var 27. dag. Foto: Benjamin Bech

På Ærø fandt Niels Munch Kofoed en Sortstrubet Bynkefugl, der rastede på Næbbet. I Tarup fandt Anders Myrtue hele 3 Munke. Og så var en gammel kending tilbage. Det rolige vejr gav igen mulighed for at lede efter Himalayasangeren ved Vesteregn, og Simon Iversen og Jonas Pedersen kunne konstatere, at fuglen holder stand samme sted nu på 25. dag. Den blev også set lørdag og søndag. En flok Snespurve kunne fortsat ses på Faaborg Havn – Leif Kristensen talte 8 fugle.

Lørdag

Lørdagen delte Fyn op i tåge mod nord og sol mod syd. Op ad dagen fik hele øen fint vejr. Nordisk Lappedykker er fast vintergæst i Marstalbugten udfor Ristinge, og Henrik Mørup fandt igen en på denne lokalitet.  Ved Fårevejle rastede 359 Sangsvaner talt af Arne Bruun. Ved Brockdorff Enge fandt undertegnede en Tundrasædgås og en Nilgås. Mere eksotisk blev det ved Stavidsåen ved Margård, hvor Anton Markvard fandt en Mandarin And han. En art der nu kan krydses på den danske liste, efter den blev ophøjet til C- art for et par år siden.

326387572 510231257762484 5023040288935551221 n

Mandarinand han fra Stavidsåen ved Margård blev vel ugens mest farverige indslag. Foto: Anton Markvard

Der blev meldt om Blå Kærhøg fra fem forskellige lokaliteter og ved Tryggelev Nor så Ole Goldschmidt en Vandrefalk. Ved Fyvesandet talte Anders Myrtue 200 Strandskader, 370 Storspover og 1 Stor Korsnæb. Der er set en del Store Korsnæb denne vinter i Danmark, men de har svigtet noget på Fyn. Flyvesandet har traditionelt været et godt sted for arten. Michael Mosebog og Michael Brunhøj Hansen fandt 1 Enkeltbekkasin og en Dværgmåge ved Møllemade.

Ved Fyns Hoved fandt undertegnede en Bjergpiber og samme sted 11 Sortgrå Ryler. John Markenvard fandt en Munk i Munkebjerg-kvarteret i Odense , hvor ellers? Pierre Bentzen så både Himmalayasanger og 3 Rødtoppede Fuglekonger ved Vesteregn.

Søndag

Knap så mange meldinger som om lørdagen, men der blev da set på fugle. Peder Rasmussen talte ugens højeste antal Blisgæs med 455 ved Kirkeby. 510 Grågæs i selskab med 75 Blisgæs, set af Niels Bomholt ved Hvidkilde, fortæller at de ikke er trukket væk i år.

Michael Mosebo talte 87 Små Skalleslugere ved Gyldensteen, det er nok vinterens største antal. Ved Keldsnor talte Henrik Mørup 33 og ved Hvidkilde talte Niels Bomholt 12. Kristoffer Hansen talte 22 Dobbeltbekkasiner ved Småstenskrog. Mon ikke Kristoffer ledte efter Enkeltbekkasiner? Susanne Strunk kunne notere en af årets første Store Præstekraver ved Mågeøerne - det skal nok blive forår.

326136811 1292711741573270 5744490753462487415 n

Snespurv fra Faaborg Havn. Foto: Esben Aagaard

Erik Busk så en Bjergvipstjert ved Staurby Skov, mens Lars Andersen havde 450 Sjaggere på æblerov i sin æbleplantage ved Lindved. I Tommerup så Niels Erik Simonsen ugens femte Munk, Søren Gjaldbæk den sjette i haven i Hunderupkvarteret, mens Erik Ehmsen kunne lukke ugen med en Stor Tornskade ved Arreskov Sø.

Den kommende uge starter køligt og sidenhen trænger mildere luft frem. Det kunne lugte af de første Store Præstekraver, Sanglærker mm.

Tusind tak for lån af billeder til fotograferne.