Tirsdagsanalysen - uge 13

Af Freya-Mørup-Petersen

Uge 13 markerer sidste uge af marts og første kvartal af 2024, hvor vi på grund af mildt vejr kunne tage forskud på en del arter og trӕkket er gået tidligere i gang end normalt. Jeg sidder i denne stund i Ungarn og skriver ugens tirsdagsanalyse herfra, hvor der visse dage er op til 25 grader varmt og en kraftig vind fra syd.

070424sortryget

Sortrygget Hvid Vipstjert, Gulstav. Foto: Erik Thomsen.

Mandag
Mandag var en stille dag med skiftevis skyer og sol vejrmӕssigt. I Odense Å ved Brobyvӕrk blev der set en Bjergvipstjert af Pierre Bentzen og ved Ravnholt Dyrehave en Stor Tornskade af Palle Bo Larsen. Bjergvipstjert blev der også set på Æbleø af Jens Bӕkkelund. Imens på Sletten ved Hindsgavl blev der set en Kortnӕbbet Gås af Michael Brunhøj Hansen, der tilsyneladende havde et brӕkket ben. Ved Syberland så Jens Peter Bech en Skovhornugle overdage, og ligeledes så han en Mosehornugle raste ved Hindsholm. På øerne blev der set en Duehøg på Vejlen Tåsinge af Jacob Sterup og 14 Sandløbere ved Strandagergård af Jan Stener Jørgensen.

070424rodtoplk

Rødtoppet Fuglekonge, Gudbjerg Skov. Foto: Lars Kirk.

Tirsdag
Tirdag var rigtig vejr til tranetrӕk og der blev da også set flere flokke af trӕkkende traner over Fynområdet. Derudover blev der set Blåhals ved Bispeenge og en Fiskeørn trӕkke over Bolbro. Ved Firtalstrand så Karen Kofoed fem Sorthalsede Lappedykkere og i Gudbjerg Skov fandt Lars Kirk to Rødtoppede Fuglekonger, som der ligeledes blev fundet en af i Morud Skov af Anton Markvad. Der kan fortsat ses Mandarinand i Langesø, hvor Flemming G. Andersen nød synet af den i dag, og i Odense Å ved Brobyvӕrk lod to Bjergvipstjerter sig se af Leif Kristensen. I Vejrup blev en Skovsneppe set af Nis Rattenborg, og ved Thurø Rev fandt Arne Bruun en Sortgrå Ryle.
Imens har tirsdag gået godt for sig på Langeland. På Dovns Klint talte Frank Jensen-Hammer 86 Alke, imens Anders Odd Wulff Nielsen fandt en Rødhalset Gås blandt alle Bramgӕssene, en Kaspisk Måge, Sortstrubet Bynkefugl og Sortrygget Hvid Vipstjert. Kaspisk Måge blev også set i Nørreballe Nor af samme observatør, og op til to Sortstrubede Bynkefugle blev set ved Tryggelev Nor af Morten Müller og Bo Gregersen. Og 14 Sandløbere sås igen i dag ved Strandagergård af Jan Stener Jørgensen.

070424skekko

Skestork, Lammesø. Foto: Karen Koefoed.

Onsdag
Onsdag var endnu en dag med tranetrӕk og derfor blev der igen set mange traner over Fynområdet. Desuden var Blåhalsen på plads ved Bispeenge og blev set af flere. Der blev også set en syngende Blåhals ved Blanke Fed af Michael Brunhøj Hansen. Ved Firtalsstrand og Mellemstykket var Henrik Kingo Andersen ude og talte otte Sorthalsede Lappedykkere, en Vandrefalk og en Skestork. Nis Rattenborg var ude ved Gyldensteen og talte gӕs og ӕnder. Her talte han blandt andet 230 Blisgӕs, 17 Lille Skallesluger, fire Atlingӕnder, fire Tajgasӕdgӕs og to Tundrasӕdgӕs. En Mosehornugle blev set af Jens Peter Bech ved Syberland og en Vandrefalk blev set ved Tarup Vandmølle af Per Rasmussen. Silkehaler er her endnu, og denne dag så Lars Kirk og Johnny Rasmussen henholdsvis 60 og 40 i Svendborg.
På Vejlen ved Tåsinge blev der også set Atlingand, hvor der blev talt op til to. Imens på Sydlangeland kunne de fynske ornitologer forsat nyde synet af Sortygget Hvid Vipstjert ved Gulstav og Rødhalset Gås blandt godt 3000 Bramgӕs.

070424blahlr

Blåhals, Bispeenge. Foto: Lars Rasmussen.

Torsdag
Torsdag var der forsat Blåhals ved Bispeengen. Der blev set godt fem Sorthalsede Lappedykkere ved Firtalsstrand af Asger Svӕrke, samt en Skestork af Karen Kofoed og Martin Strømkjӕr. Samme fugl blev også set ved Lammesø af Asger Svӕrke og Maria Rasmussen. Imens i Noret på Tåsinge blev der igen i dag set et par af Atlingӕnder af Anders Odd Wulf Nielsen, og to Rødtoppede Fuglekonger blev set i Egehoved Skov på Ærø af Andreas Bruun Kristensen.
På Langeland er Blåhalsen også ankommet, da Ole Goldschmidt havde en syngende fugl i Tryggelev Nor og to Sortstrubede Bynkefugle. Han talte også 52 Havlitter i havet ud for Tryggelev Nor. Ved Ristinge Havn så Henrik Mørup-Petersen en Mosehornugle og ved Ørnehøj-området havde Søren Bøgelund to Rødhalsede Gӕs.

070424fiskfaj

Fiskeørnene er begyndt på forårstrækket, og de trækker bredt - ofte med madpakke, som denne over Svanninge Bjerge. Foto: Flemming Agner Jørgensen.

Fredag
Fredag lod Blåhalsen endnu en gang sig se ved Bispeenge af Michael Brunhøj Hansen. Ved Vejlen Tåsinge fandt Alexander Dobeson 33 Silkehaler. Imens på Langeland var der godt gang i trӕkket ved Dovns Klint, hvor Frank Jensen-Hammer stod. Her talte han 51 Alke, 27 Rødstrubet Lom, syv Hulduer og fire Sortstrubede Lommer. Den Sortryggede Hvide Vipstjert lod sig også se i området af Henrik Mørup-Petersen og Pierre Bentzen. De samme observatører så desuden Rødhals et Gås i Gulstav. Søren Bøgelund så to Atlingӕnder i Gulstav Mose, og over Ristinge Strand blev en Fiskeørn set trӕkke nord af Anders Mørup-Petersen, som også så to Sortstrubede Bynkefugle ved Strandengene nӕr Ristinge Havn. Sidst men ikke mindst blev der fundet en Rødtoppede Fuglekonge af Niels Selck i Stengade Skov.

070424kongegyldenstentot

Kongeørn  over Gyldensteen Strand. Foto: Tony Ottesen.

Dagens og ugens mest opsigtsvækkende observation stod Tony Ottesen for, da han fotogtraferede en ung Kongeørn i selskab med en Havørn ved Gyldensteen Strand. Fundet blev først offentliggjort den 1. april, men Tony bedyrer, at der ikke er tale om en aprilsnar. Fuglen blev muligvis også set tirsdag.

070424lillepjao

Lille Præstekrave, Bispeenge. Foto: John Andreas Omøer.

Lørdag
Om lørdagen var det gråt og skyet, men med en del traner i luften. Ved Ferritslev blev der set to Sorthovedede Måger iblandt Hӕttemåger på en mark af Per Rasmussen. Imens blev der ved Fyn Hoved set Mosehornugle af Kurt Kaack Hansen og Kristoffer Kaack. På samme lokalitet blev der set Rødtoppet Fuglekonge af Esben Eriksen. Esben Eriksen var også på opspost ved Vågebakken, hvor han så 25 Hulduer, en Fiskeørn og to Hedelӕrker alle med nӕbbene mod nordøst. Michael Brunhøj Hansen så igen Kortnӕbbet Gås på Sletten ved Hindsgavl, sikkert samme fugl som mandagens. Mandarinanden var desuden på plads ved Langesø, hvor den blev set af Leif Sørensen.
Mosehornugle blev også set to lokaliteter på Langeland, begge steder af Ole Goldschmidt. Han så henholdsvis tre ved Henninge Nord og en ved Klӕsø nord.

070424sohdykesa

Sorthalset Lappedykker, Lammesø. Vi får se, om de får etableret sig i år. Foto: Esben Aagaard.

Søndag
Søndag blev endnu en grå og skyet dag. Ved Syberland var Jens Peter Bech og Benjamin Bech ude og fandt fire Sorthovedet Måger. En Fiskeørn sås af Christian Lundsted trӕkke over Hasmark Strand mobbet af måger, og en Hedelӕrke fløj mod nordvest ved Horseklint set af Kirsten Halkjӕr Lund. Desuden blev der set en Stor Tornskade i Sibirien af Lilly Sørensen.

070424shmagebbe

To af fire Sorthovede Måger, Sybergland. Foto: Benjamin Bech.

Der var også nogle gengangere fra gårsdagen, nemlig den Kortnӕbbet Gås på Sletten ved Hindsgavl, der igen blev set af Michael Brunhøj Hansen og Mandarinanden ved Langesø, som i dag blev set af Jørgen Hjorth Jensen. På Langeland kunne Sortstrubet Bynkefugl og Blåhals igen nydes ved Tryggelev Nor og blev set her af Ole Goldschmidt, som ligeledes så 72 Havlitter i havet ud for Tryggelev Nor.

070424silke1lk

Der er stadig lidt Silkehaler tilbage - disse fra Svendborg. De må tage til takke med bær fra Mistelten. Foto: Lars Kirk.

Det var alt for denne uge. Tak for lån af billeder og vi ses igen i nӕste uge.