Tirsdagsanalysen - uge 4

Af Esben Eriksen

Mandag

Mandagen begyndte som så mange andre dage i 2023 - meget mørk og grå. Overraskende mange fandt vejret indbydende nok til fuglekiggeri, men ellers kommer man nok heller ikke ud denne vinter, hvis gråvejr skal holde en tilbage. 

327408867 3370060893262950 4787748820170573549 n

Himalayasangeren var igen at finde ved Vesteregn i uge 4. Foto: Jens Peter Bech

Ved Fårevejle er der fortsat mange svaner. Peder Rasmussen talte 441 Sangsvaner og 1 Pibesvane. Ved Ristinge Hale kunne Peder følge op med en Sortbuget Knortegæs, og på havet mod Ærø kunne Peder se 2 Nordiske Lappedykkere og en Sortstrubet Lom. Området er som nævnt i sidste uges analyse et godt sted for arten. Peder var i færd med den store Langelandsrundtur og adderede til en allerede god dag 2 Kaspiske Måger i Bagenkop Havn og 12 Sandløbere ved Barager Nebbe.

På Eriks Hale på Ærø fandt Bjarne Jørgensen 10 Sortgrå Ryler. Kristoffer Hansen fortsatte sidste uges Bekkasin-tjek. Mandag gav pote med 2 Enkeltbekkasiner ved Bispeengen. 4 Blå kærhøge blev set på lige så mange lokaliteter. 

Himalayasangeren blev igen meldt fra Vesteregn - denne gang af Oliver Gram. Ved Hindsgavl fandt Michael Brunhøj Hansen 3 Store Korsnæb. Det er værd at træne stemmen på xeno-canto, så man kan finde sine egne Store Korsnæb, men man skal også acceptere at man ikke altid kan bestemme korsnæb. Deres kald kan variere.

Tirsdag

Årets første Kongeederfugl blev fundet fra flytælling over havet udfor Lunden på Sydlangeland. Det drejede sig om en adult han, og fuglen blev videodokumenteret fra flyet af Rasmus Due Nielsen og Jacob Sterup. Fuglen blev skønnet til at ligge 5 km fra land, så derfor ikke muligt at se fra Langeland. Engene ved Nr. Broby byder på mange Pibeænder. Leif Kristen talte 633, mens Søren G. Nielsen så 900. Samme sted kan man også se 2 Sølvhejrer.

327814181 725991598886143 157821810373619730 n

Ederfugl han i al sin pragt, men tjek dem for Kongeederfugl. Foto: Susanne Strunk

Birgit Andersen så en Sortspætte ved Hindsgavl, og længere mod syd ved Bjergkammer ved Falsled var den Sortstrubede Bynkefugl på plads. Den blev set af Leif Kristensen. I Tommerup så Niels Erik Simonsen en Munk.

Onsdag

Lille Skallesluger ses på de klassiske lokaliteter. Gyldensteen kunne fremvise 20 talt af Tom Tjørnum, mens Nakkebølle husede 39 samt 52 Stor Skallesluger. Nakkebøllefuglene blev talt af Carsen Skou. Per Rasmussen måtte en tur til Langeland og se Himalayasangeren, og planen lykkedes.

Torsdag

Der er mange svømmeænder i landskabet i denne tid. 735 Pibeænder talt af Leif Kristensen ved Søbo Sø er endnu en flot indlandsforekomst. Susanne Strunk fandt 2 Stor Præstekrave ved Bogense, i sidste uge og torsdag genfandt Jens Bækkelund formentlig de samme fugle, så mange er der endnu ikke af dem. Kurt Kaack Hansen talte 12 Sortgrå Ryler ved Knudshoved Færgehavn.

327872938 6501946353154920 7954909642220407446 n

Denne Munk - en han - holder til i Odense i Issam SayDosh's have. Der blev set Munk 6 steder på Fyn den forgangne uge. Foto:  Issam SayDosh 

I Ravnebjerg Skov trådte Claus Dalskov to Skovsnepper op, og hele tre steder blev der set Munk. Hold øje med dem - de går på æbler på denne årstid. Ved Tryggelev Nor så Bente Larsen en Stor Tornskade.

Fredag

Ugens bedste vejr, hvis man er til solskin. Man kunne forvente at DOF Basen ville svømme over af fugleobs grundet det fine vejr, men det var ikke tilfældet. Poul V. Rasmussen lod sig lokke væk fra Tåsinge og tog en tur til Hindsholm. Her er fortsat mange Bramgæs, og Poul talte 7.000 ved Viby. Peder Rasmussen kunne tælle 2.000 ved Egense nær Svendborg.

327711998 1205634586756203 5791664703398985229 n

Traner ses hyppigere i januar end tidligere. Foto: Johnny Vølund

Erik Ehmsen så 3 Traner ved Arreskov Sø, de futter lidt rundt i området og er set en del gange i de sidste par uger. Martin Rheinheimer talte 700 Alm. Ryler og 140 Storspover ved Flyvesandet. Ved Nyborg fandt Michael Hansen en Munk, der ikke var set tidligere på ugen, og Freddy Hansen noterede en overvintrende Gransanger i Dyreborg By.

Lørdag

Dagens obs bar præg af mange spredte obs af Sølvhejre, gæs og svømmeænder uden at nogen super høje tal. Nr. Broby kunne fortsat fremvise mange Pibeænder, og der blev set spidsænder flere steder. Jacob Sterup talte 200 Toppet Skallesuger i Lunkebugten og Ole Goldschmidt så en adult Dværgmåge ved Tryggelev Nor. Det forlyder ikke om fuglen var i noret eller på havsiden af dæmningen. Ferskvandsobs er sjældne om vinteren, men helt almindelige om foråret.

327765161 530154705887477 5615299190389850296 n

Sølvhejre tegnede sig for 25% af alle indtastninger af bemærkelsesværdige fugle i DOF Basen. Foto: Lars Rasmussen

700 Sjagger er ved at rydde op i de sidste æbler i Lindved Frugtplantage hos Lars Andersen, og en Stor Tornskade rastede ved Ravnholt og blev set af Palle Bo Larsen.

Søndag

En Pibesvane havde sovet i Kertinge Nor, og undertegnede så at den fløj ud til fouragering med Sangsvaner ved solopgang. En flok på 17 Kortnæbbede Gæs blev set raste ved Bro på Nordfyn af Jens Bækkelund. Det antal lugter mistænkeligt meget af samme flok som blev set på Sydfyn i uge 3. I Arreskov Sø rastede 900 Pibeænder, og ved Sybergland talte undertegnede 503 Krikænder. 1985 Bjergænder lå i Bøjden Nor og blev talt af Michael Bjerregaard, mens Niels Bomholt talte 155 Taffelænder ved Valdemarslot.

327932600 1827832010930887 2794706359273055303 n

Sort Glente 2k kan stadig ses på Sydvestfyn. Foto: Esben Aagaard

Esben Aagaard genfandt den Sorte Glente, og den var denne søndag en tur ved Falsled.

Kigger man samlet henover ugen og kigger nærmere på kategorien bemærkelsesværdige obs, så tegner de sig for 260 obs i uge 4. Heraf udgjorde Sølvhejre 25% af alle indtastningerne. Det er en art der bliver bemrærket i landskabet. Fordelingen af Sølvhejre i januar måned er lidt sjov. Ser man bort fra Gyldensteen, der konstant huser cirka 10 fugle, så er alle obs på nær to gjort syd for E20 og vest for Svendborg Motorvejen. 

Tak for lån af billeder til alle fotografer.