Tirsdagsanalysen - uge 5

Af Claus Dalskov

Uge 5 var præget af omskifteligt vejr - der er stadig en Sort Glente i omløb, og så bradgte ugen en stor overraskelse i form af en Hvidvinget Måge ved Vejlen - Tåsinge.

110223hvid1lk

Hvidvinget Måge, Vejlen - Tåsinge. Foto: Lars Kirk.

Mandag
Rigeligt med frisk luft startede uge 5. Det holdt åbenbart fuglefolket hjemme. Alle dagens bemærkelsesværdige observationer nævnes derfor: 1 Blå Kærhøg set af Flemming Johansen ved Faldsled, 1 Kaspisk Måge rastede i Nyborgs erhvervsområde øst set af Freya Mørup-Petersen, 100 Husskader gik til fælles overnatning i Hjallese, set af Martin Rheinheimmer og endelig blev der set 3 Sølvhejrer: 1 af Leif Kristensen i Mørkemosen ved Sandholt, 1 af Peder Rasmussen i mosen øst for Hvidkilde og 1 af undertegnede i Botofte Skovmose.

110223blals

Blå Kærhøg, Brændegård Sø, en af ugens 8 fugle. Foto: Leif Sørensen.

Tirsdag
Det blæste stadig tirsdag, og da der også var regn på programmet, kom der heller ikke mange ud at svinge kikkerten. 250 Sjaggere og 6 Korttået Træløber ved Lindved Frugtplantage fundet af Lars Andersen og 1 af Fynsværkets Vandrefalke blev noteret af Niels Bomholt.
Niels fandt også en ny overnatningsplads for Rød Glente: Mosen øst for Tange, som dog ligger ganske nær Rundeskov nord for Bøjdenlandevejen, 11 fugle gik til rast. Benjamin Bech så en hornugle fra bussen ved Dalby tirsdag morgen. Kunne dog ikke komme nærmere end Mose-/Skovhornugle.

110223dvaergocg

Dværgmåge. Vejlen - Tåsinge. Foto: Oliver Christian Gram.

Onsdag
Rigeligt med frisk luft, byger og lidt sol ind imellem om onsdagen. Dagens og ugens fugl: Hvidvinget Måge set af Poul Vestergård Rasmussen, Lars Kirk og Morten Kristiansen ved den lille havn ved Vejlen på Tåsinge. Det er kun den anden Hvidvingede i det fynske i dette årtusinde. Den første var den stationære i Faaborg Havn, der opholdt sig der fra 19/1 til 4/3 2012. Arten ses regelmæssigt i havnene i det nordvestlige Jylland. De 2 førstnævnte herrer så også en Dværgmåge samme sted.

110223hvidvpvr

Hvidvinget Måge, Vejlen - Tåsinge. Foto: PoulV. Rasmussen.

Den sydvestfynske Sorte Glente blev set af Michael Bjerregård ved Tornehave ved Svanninge og ved Lunkebugten genfandt Niels Bomholt 50 af de 200 Toppede Skalleslugere, som Jacob Sterup havde sidste uge. Jane Ditzel fik indrapporteret 6 Traner ved Frellesvig og 80 Skov-/Gråspurve samme sted. Ella Mikkelsen var forbi Skovsøen i Dalum og fandt 12 Grønbenet Rørhøne her. Ved Dalum Papirfabrik såvel Isfugl som Vandstær, Søren Gjaldbæk var forbi.

110223sortflj

Sort Glente. Foto: Flemming Johansen.

Torsdag
En dag med masser af sol og en frisk kølig vind fra en nordlig retning fik en del fuglefolk i felten. Henrik Mørup-Petersen var en tur på Stige Ø og fik noteret 180 rastende Lille Lappedykker på fjorden og en pæn flok Hulduer på 34 flyve op fra skoven på Vigelsø. Kristoffer Hansen fandt 4 Agerhøns ved Odense Universitet, og ved Østerø Sø så Kurt Kaack Hansen pæne 682 Pibeænder.

110223agerese

Agerhøns, Rynkeby. Foto: Esben Eriksen.

Henry Nielsen noterede 33 Canadagæs på den nordlige del af Langeland, og på Nordfyn fandt Jens Bækkelund 160 Blisgæs. Peder Rasmussen var på svane- og gåsejagt på Langeland, og det kastede et par pæne obs af sig: 261 og 315 Sangsvaner ved henholdsvis Lindelse og Nørreballe By. 2 Sortbugede Knortegæs i flokken med 130 Mørkbugede på Ristinge halvøen fik han også i bogen, sammen med en enkelt Kortnæbbet Gås ved Barager /Nebbe Revler.

110223sangcld

Sangsvane. Foto: Claus Dalskov.

Endelig ser det ud til at Sanglærkerne rykker. Peder så ikke mindre end 60 fouragerende ved Rath på Sydlangeland. Esben Eriksen var forbi Vestermade Rev på vestsiden af Hindsholm. 200 Hvinænder, 600 Pibeænder blev noteret sammen med 140 Storspover. Allan Østergård fandt en Stor Tornskade på Vesteregn lige øst for Salme Nor.

110223vandsg

Vandstær, Dalum Papirfabrik. Foto: Søren Gjaldbæk.

Blå Kærhøg: 3 fugle denne dag: 1 ved Brændegård Sø set af Leif Sørensen,1 brun fugl ved Nakkebølle Inddæmning set af Nina Bjørn og 1 - ligeledes brun - set på Monnet af Carsten Skou. Også 2 Vandrefalke: 1 set af Bo Gregersen på Monnet og en af Fynsværkets fugle med en Hættemåge bragt med som aftensmad, set af Henrik Mørup-Petersen. Endelig skal vi lige have to Grønspætter med noteret af Niels Andersen i Vornæs Skov.

110223havtaspvr

Havørn, Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Fredag
Rigeligt med frisk luft og regnbyger fredag. Knap så mange fugleobs. 182 Taffelænder set af Arne Christensen i søen ved Valdemar Slot, hvor han også noterede 1 Isfugl og 2 Havørne. Formodentlig samme 2 ørne blev også set og fotograferet af Tom Tjørnum. Christina Svendsen fandt 10 Grønbenede Rørhøns og 1 Isfugl ved Odense Zoo – angiveligt ikke burfugle! 6 Rødstrubet Lom og 3 Rider fik Esben Eriksen set udfor Nordskov Enge på østsiden af Fyns Hoved. Jane Ditzel opdagede 1 Pibesvane på de hjembragte fotos af Sangsvaner ved Simmerbølle, og Henry Nielsen så en Duehøg han ved Bjergby Skov mellem Tullebølle og Simmerbølle. Ikke en art der ses ret meget på Langeland.

110223sandpvr

Ugen gav op til 21 Sandløbere ved Barager Nebbe. Foto: Poul V. Rasmussen.

Lørdag
Masser af sol lørdag og masser af fugleobservationer, så det bliver et dyk ned i nogle af dagens indtastninger. 4 Pibesvaner overflyvende ved Hundstrup Å set, hørt og noteret som Boligbirdingart af Arnbjørn Jens Jørgensen. Ole Goldschmidt havde to Nordisk Lappedykker og 130 Sortænder på havet ved Tryggelev Nor. Anders Myrtue var forbi Arreskov Sø og fik bla. noteret 27 Ravne og 500 Pibeænder. Så er Lindkær-tranerne dukket op. 3 stk. blev set af Leif Sørensen. Kristoffer Hansen jagter Enkeltbekkasiner, og denne dag blev det til 5 stk. ved Bispeenge.

110223duebekkgm

Spurvehøg og Dobbeltbekkasin i infight ved Neverkær. Foto: Gunner Munk.

Ved Tullebølle så Else Klint imponerende 175 Stillits, der fouragerer på blandt andet solsikker i de marker ved Tullebølle, som i 2022 har været tilplantet med en masse blomsterplanter. 5 Havørne set på tre lokaliteter: Kildemosen ved Ryslinge, Vejlen på Tåsinge og som Boligbirdingart ved Tommerup af Jakob Lyngbo.

110223ederpvr

Ederfugle ud for Gulstav. Foto: Poul V. Rasmussen.

Søndag
Rigtig mange Blisgæs ved Neverkær denne grå og kedelige søndag. Mindst 700 fik Anton Markvad noteret sammen med to Sølvhejrer. Anton fik også set en Bjergpiber og to Vandrefalke på Helnæs Made. Pierre Bentzen fandt 24 Kernebidere på Assistens Kirkegården i Odense, mens Flemming G. Andersen måtte nøjes med 5 Kernebidere ved Bredbjerg. Fire steder blev der noteret Isfugl: ved Strib set af Erik Busk, ved Tarup Vandmølle set af Per Rasmussen, Odense Å set af Freya Mørup-Petersen og ved Kavslunde Å set af Benjamin og Jens Peter Bech. Her så Benjamin og Jens Peter også 2 Canada-/Grågås hybrider.

110223isjao

Det er ikke titiman ser to Isfugle, det gjorde fotografen ved Odense Å. Foto: John Andreas Omøer.

Tak til fotografer og observatører. Vi modtager meget gerne fotos fra den kommende uge. Skulle der komme et lille varmefremstød, vil man sikkert kunne se de første Sanglærker trække nordpå.