Tirsdagsanalysen - uge 7

Af Søren Gjaldbæk

Vinterferie - for en analyseskribent også ferie - elendigt vejr det meste af ugen gjorde, at der ikke blev meldt meget, de fleste holdt sig klogelig hjemme, hvis de ikke var på vinterferie. Ganske mange var forbi Knudshoved, hvor Søkongen holdt stand hele ugen, Stenpikkeren frem til fredag.

240223sokoocg

Søkonge - ugens tilløbsstykke. Foto: Oliver Christian Gram.

Mandag
Vinterferiens første dag bød på gensyn med såvel Søkonge som Stenpikker ved Knudshoved, begge opdaget søndag i uge 6, samme sted også fire Sortgrå Ryler og 17 nordtrækkende Sanglærker På Slipshavns Enge rastede en Hvid Vipstjert, som Kurt Kaack Hansen så, årets anden - foråret kommer snigende! Henrik Mørup-Petersen genså den Nordiske Lappedykker, der har holdt til ud for Ristinge i en lille måneds tid. Ole Tonnesen havde en Vandrefalk i Tryggelev Nor, den trak senere østpå og ved Barager Nebbe den sædvanlige flok Sandløbere. Lars Tom-Petersen er tilsyneladende på vinterophold på Ærø. Fra færgen talte han 64 + 112 Toppede Skalleslugere ved Højstene Løb og Egholm Flak, på sidste lokalitet også 111 Fløjlsænder. I Ærøskøbing tog fire Sortkrager imod.

240223sandlkr

Sandløber, Barager Nebbe. Foto: Leif Kristensen.

Tirsdag
En grå dag uden vind. Mange besøgte Søkongen og Stenpikkeren, begge fugle var meget publikumsvenlige. Anton Markvard var ved Engsøen, Gyldensteen og talte 110 Lille Skallesluger, det passer fint med Jens Bækkelunds ”mindst 50”. Samme sted otte Sølvhejrer og en Dværgfalk - en på Fyn ret fåtallig vintergæst. Mågeøerne bød på 2 af de Lysbugede Ved Sortemosen rastede 380 Blisgæs sammen med Hans Rytter. Der var syngende Rørdrum i såvel Botofte Skovmose som i Tryggelev Nor, hørt af Jan Stener Jørgensen og Henrik Mørup-Petersen. Sidstnævnte havde 1100 Bjergænder i Nørreballe Nor, der sammen med Nakkebølle Inddæmning er ved at overtage rollen som vores hot-spot for den art, den er blevet mere fåtallig i Bøjden Nor. Søren Bøgelund så årets første Splitterne trække forbi Keldsnor, det var én dag tidligere end han så Splitterne sidste år - samme sted. Inger Klit 23 så Snespurve på lokaliteten. Fra Vejsnæs Nakke meldte Lars Tom-Petersen 78 Havlit og 78 Bomlærker - næppe parvis samt 5 Sortstrubede Lommer. Ved Bro 70 andre Bomlærker, de kan godt lide Ærø.

240223lilleflj

Lille Skallesluger. Der blev set 110 i Engsøen, Gyldensteen - vores største forekomst siden 31. januar 2014. Foto: Flemming Johansen.

Onsdag
Onsdag var en tåget dag med sigt ned til 100 meter - det afspejlede sig i antallet af observationer. Såvel Søkongen som Stenpikkeren ved Knudshoved var inden for synsvidden. Ved Lindved Frugt kunne man for tredje dag i træk se Silkehale fra indgangen til frugtsalget - plantageejer Lars Andersen holdt øje med fuglen. Syv Tornirisk set af Thomas Bundgaard Rasmussen på Fogense Enge skal også nævnes - om en måneds tid begynder hovedtrækket af den art.

240223sortgralr

Sortgrå Ryle - i uge 7 blev der set 3-5 ved Knudshoved. Angivelig fotografens første skud af den art. Foto: Lars Rasmussen.

Torsdag
Vejrmæssigt en kopi af onsdag - en rigtig novemberdag, hvis vi skal følge Henrik Nordbrandt. Anton Markvard så en Hvid Vipstjert i Odense Havn, måske arten er ved at ankomme? Sidste år fik vi vores første 1. marts. I Tryggelev Nor så Inger Klit to Snespurve. Stenpikker, Søkonge og Silkehale stadig på plads.

240223stenpikocg

Stenpikker, Knudshoved. Foto: Oliver Christian Gram.

Fredag
Dagen startede våd inden vi midt på dagen fik besøg af stormen Otto. Knudshoved bød på ”de sædvanlige godter”. Søren G. Nielsen besøgte Broby Enge, her var der stadig pænt med Pibeænder - 400 i alt - og også 14 Spidsænder plus en Sølvhejre. Claus Dalskov havde en flok på 45 Kortnæbbede Gæs over sin matrikel i Tranekær. Det er vores indtil videre tredjestørste observation. På Thurø Rev rastede en Stenvender - årets anden og første siden 7. januar! Samme sted en Snespurv og Arne Bruun.

240223kortgascld

Kortnæbbede Gæs, en flok på 45 pyntede på fotografens boligbirding- og matrikelliste - én havde været nok. Foto: Claus Dalskov.

Lørdag
I håb om at stormen Otto skulle have blæst noget sjovt til Nordfyn var undertegnede taget til Flyvesandet - Otto svigtede - også i det øvrige land - lidt Rider og Suler på Nordsjælland var ret skuffende! Til gengæld var Sanglærkerne glade for at vinden havde lagt sig, der var 189, som trak vestpå. 37 Havlitter er også pænt på den lokalitet. Derudover blandt andet 4 Rødstrubede Lommer, 78 Fløjlsænder, 33 Alke plus 12 ubestemte alkefugle og en vesttrækkende Stor Præstekrave - stadig en af de første. Søren G. Nielsen var også på Flyvesandet - han så 6 Store Korsnæb. John Jensen så en Sule mellem Sprogø og Knudshoved, hvor der stadig var Søkonge. Jan Stener Jørgensen havde såvel Blå Kærhøg som den efterhånden ikke så almindelige Fjeldvåge i Botofte Skovmose akkompagneret af Rørdrummens pauken. Trekløveret blev også set/hørt søndag. I Fårevejle rastede 225 Blisgæs, meldt af Erik Overlund.

240223isjao

De er nu flotte, de Isfugle. Foto: John Andreas Omøer.

Søndag
Den vejrmæssigt flotteste dag i lang tid. Søkongen var stadig at se ved Knudshoved - Stenpikkeren forsvandt åbenbart sammen med Otto, mon ikke den dukker op igen? Pierre Bentzen havde en Bjergpiber i Spodsbjerg Havn, og ved Dovns Klint var der lidt træk - 8 Rødstrubede Lommer, 726 Ederfugle, 215 Sortænder og 82 Sanglærker, Frank Jensen-Hammer var på klinten. Kristina Svendsen havde en Stor Tornskade i Fiskerup Skov, årets niende. Ved Ølundgård så Jens Kristian Holm 6 unge Havørne, Karen Koefoed meldte 1+4+1 fra området omkring Næsby Hoved Broby og Kurt Kaack Hansen havde 3 ved Østerø Sø. Fra Tommerup ugens eneste Munk, set af Niels Erik Simonsen.

240223bjergpb

Bjergpiber, Spodsbjerg Havn. Foto: Pierre Bentzen.

Tak til observatører og fotografer for bidrag til analysen. Skulle du have/få fotos fra uge 8, så send dem gerne til os. Hold øje med vejrudsigten - en lun nat med rolige vindforhold giver gode muligheder for træk - Sanglærker og Hulduer smutter ved den mindste anledning.