Tirsdagsanalysen - uge 8

Af Søren Gjaldbæk

Arbejdsuge igen for de fleste. Vejrmæssigt for det meste velegnet til indendørs arbejde. Ugen sluttede med flot vejr i weekenden. Søkongen i den gamle færgehavn holdt stand ugen igennem, den har fået mange fuglekiggere i bogen! Ugen sluttede med en Rødhalset Gås ved Gyldensteen - den kan vi sikkert få fornøjelse af i den kommende tid.

050323havlitpvr

Havlit - Sydlangeland er sammen med Flyvesandet vores bedste lokaliteter til den art. Foto: Poul V. Rasmussen.

Mandag
Uge 8 startede som uge 7 sluttede med Søkonge i Knudshoved på en blæsende og lange stræk også våd dag. Per Rasmussen havde 12 overflyvende Sanglærker samme sted - de vil gerne af sted. Der var også 3 Sortgrå Ryler. Dagen bød på 681 Blisgæs fra 3 lokaliteter - flest ved Snaremose Sø, her meldte Ole Goldschmidt 485.

050323sokojonnajespersen

Søkonge, en meget populær og forbruger venlig fugl. Foto: Jonna Jespersen.

Tirsdag
Dagen startede med lunt vejr, høj sol og hård vind fra nordvest. Det fik undertegnede til Horseklint. Jeg ankom lidt over otte - allerede på det sidste stykke vej ud til obs posten blev jeg overhalet af 16 Sanglærker - jeg var åbenbart for sent ude, men da jeg forlod stedet 3 timer senere var der 223 lærker i bogen. Mange kom lavt over havet - vinden trykkede dem ned, så jeg har nok ladet en del smutte bag om ryggen. Ellers var trækket begrænset - 18 Hulduer og 41 Grønsisken var hvad, det blev til. På havet som ventet mange alkefugle, 65 Alke, 1 Lomvie, 55 ubestemte og 18 Tejster.

050323sangsg

En af de mange Sanglærker, der blev trykket ned over havet af den stride nordvestenvind tirsdag ved Horseklint. Foto: Søren Gjaldbæk.

Vinden havde trykket mange lommer ned i Storebælt et skib jog en flok på 24 røde på vingerne. Også en Sule, 160 Toppede Skalleslugere og 156 Fløjlsænder skal nævnes. Ved Dovns Klint var der også lidt træk - Frank Jensen-Hammer havde blandt andet 13 rødlommer og 61 Sanglærker, fra Gulstav meldte Søren Bøgelund om 23 Hulduer og en Vandrefalk på vej nordover.

050323tranelr

Tranerne er ved at etablere sig mange steder, disse er fra området ved Brændegård Sø. Foto: Lars Rasmussen.

Arne Christensen så en Stor Tornskade i Tryggelev Nor. Fra Fårevejle to Skovsnepper i forårshumør, dem så Ole Goldschmidt. Der blev meldt 7004 Bramgæs fra 8 lokaliteter - flest fra Fogense Enge, her talte Anders Myrtue til 3000. Denne vinters største flok Blisgæs meldte Hans Rytter fra Sortemosen, hvor en Havørn fik 1000 på vingerne. Ved Brahetrolleborg havde Martin Rheinheimer 750. Et par pæne flokke, må man sige. Ved Gyldensteen 132+111 Viber i Reservatet og kystlagunen, talt af Jens Bækkelund og Jens David Kofoed Mogensen.

050323storarnechristensen

Stor Tornskade, Tryggelev Nor. Foto: Arne Christensen.

Onsdag
Søkongen tiltrak stadig observatører - denne dag fra både Møn og Kolding. Vi fik endnu en vinterdværgfalk, Erik Busk så en ved Viby/v Nørre Åby. Peder Rasmussen tjekkede endnu en gang gæs, denne gang på Tåsinge, hvor der ved Stjovl stod 3500 Bramgæs og ved Skovballe en enkelt Tundrasædgås mellem 245 Bramgæs. Sønder Vornæs gav 1800 Bramgæs, så øen er godt dækket ind med den art. Erik Overlund genså den Sorthovede Måge ved Barager Nebbe.

050323ismichaeleg

Man kan stadig se Isfugl langs Odense Å i Odense. Foto: Michael Eg.

Torsdag
En grå og småsnusket dag, som gav årets 7. Sangdrossel, som fouragerede ved Skovsgaard Mølle på Langeland - meldt af Mogens Lind Jørgensen. Årets største flok af Sølvhejrer blev set af Tom Tjørnum i Engsøen ved Gyldensteen, hvor var 15 fugle. Vi har haft 19 tocifrede observationer i år, de 2 fra Arreskov Sø, resten fra Gyldensteen.

050323sokojao

Kongen. Foto: John Andreas Omøer.

Fredag
En på lange stræk våd dag. Søkongen ved Knudshoved trak stadig folk, og ved Tårup lige nord for Sybergland havde Esben Eriksen vores anden Silkehale i år. Vandstæren dukkede igen op ved Papirfabrikken i Dalum - i betragtning af, hvor sjældent den bliver set, må vi formode, at den fouragerer over en lang strækning af Odense Å, den art plejer at trække folk til. Viberne er begyndt at trække - de ses nu mange andre steder end de traditionelle vintersteder. Ved Sanderum så Kevin Kuhlmann Clausen eksempelvis 22 eksemplarer - de ryger nok snart videre.

050323skemichaeleg

Vores første Skestork i år, Ølundgårds Inddæmning. Februar fugle er sjældne på Fyn, kun yderligere et fund fra februar. Foto: Michael Eg.

Lørdag
Der var godt gang i vinden, og den kom fra nord, ikke mange skyer, så det føltes koldt derude. Vi fik årets første Rørhøg, den så Niels Erik Simonsen ved Tommerup. Fra Påø Enge meldte Ole Goldschmidt 3 Blå Kærhøge, alle unge, og fra Barager Nebbe stadig Sorthovedet Måge. Ved Botofte Skovmose var der stadig gang i Rørdrummen. Søby Monnet bød på Fjeldvåge, meldt af Leif Bisschop-Larsen, samme sted rastede 110 Sanglærker. Man kunne stadig se Vandstær ved Papirfabrikken. Dagens bedste fugl blev kun set af Michael Eg, som havde fornøjelsen af vores første Skestork i år i Ølundgårds Inddæmning - et fint svar på et spørgsmål på facebook om, hvornår man kan se Skestork på Fyn. Den er dog stadig i den meget tidlige ende.

050323rodgasantonmarkvard

Rødhalset Gås, Gyldensteen. Foto: Anton Markvad.

Søndag
Det blev en rigtig flot dag - høj sol og ikke meget vind. Det sendte mange fuglekiggere i felten. Dagens fugl fandt Jens Bækkelund, da han opdagede en Rødhalset Gås mellem 2000 Bramgæs ved Gyldensteen, Langø. Den kunne være svær at finde selv om flokken stod frit fremme - personlig erfaring - med det lykkedes for mindst 6 andre. På gåsefronten også en Indisk Gås, som Lars Kirk fandt ved Gudbjerg Skov og stadig Sortbuget Knortegås på Ristinge Hale. Der blev meldt 15000 Bramgæs fra 7 lokaliteter, kun 800 Blisgæs. Jens Peter Bech havde en af de større flokke af Sangsvaner med 459 i Sybergland.

050323indiskgudbjergskovlk

Indisk Gås, Gudbjerg Skov. Den er sluppet ind på den danske liste, så den kan man krydse, hvis man går op i den slags. Foto: Lars Kirk.

Det var Ørnens Dag, der blev - måske ikke i den anledning - meldt mindst 22 Havørne, de 4 fra DOF Fyns arrangement på Stige Ø. Man kan stadig se Sort Glente ved Haastrup, det gjorde Stoffer Jaeger. På Nordskov Enge rastede 75 Nordlige Gråsiskener - om et par uger er problematikken Nordlig mod lille ikke så påtrængende, to Dværgmåger trak nord - Esben Eriksen var på stedet. Ved Barager Nebbe 20 Sandløbere - igen, igen, og i Kledsnor kunne man se 7 Snespurve og tre Store Præstekraver - det gjorde Niels Bomholt og Ole Goldschmidt.

050323rodbenlk

Rødben, Lunkebugten - måske den savner vinterhvidkliren - den er udeblevet denne vinter. Foto: Lars Kirk.

Tak til observatører og fotografer for at stille materiale til rådighed. Vi håber, at der snart bliver lidt flere træktal at berette om - det afhænger meget af vejret, lidt højere temperaturer og jævn vindvil gavne på den front.